2017-02-14 – Aëris pollutio in Sinis

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Sinensi)

postimageCirciter quinquaginta vigiles Pekinenses cum magistratibus collaborantes impedient, ne solum, aqua et aër polluantur, ne contra legem effodiatur et ne quis terra agricolari contra legem utatur. Post longam seriem dierum pollutorum initio istius anni, fumus et nebula Pekinum Martis die revenerunt et magistratus circumjecti protegendi periculum “flavum” usque ad Jovis diem edixit, tertium gravissimum seriei quattuor graduum advertentiae. (22 | CN)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”sirsiter kwiŋkwad͡ʑinta viˈd͡ʑiles pekiˈnenses kum mad͡ʑisˈtratibus kollaboˈrantes imˈpedjent”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ne ˈsolum”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈakwa et aˈer ˈpollwantur”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ne kontra ˈled͡ʑem efˈfodjatur et ne kwis ˈterra agrikoˈlari kontra ˈled͡ʑem utatur”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”post ˈloŋgam ˈserjem ˈdjerum polˈlutorum iˈnit͡ɕjo istjus ˈanni”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈfumus et ˈnebula peˈkinum ˈmartis ˈdje reˈvenerunt et mad͡ʑisˈtratus sirkumˈd͡ʑekti proteˈd͡ʑendi peˈrikulum”/> “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈflavum”/>” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”uskwe ad ˈd͡ʑovis djem eˈdiksit”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtert͡ɕjum graˈvissimum ˈserjei kwattwor ˈgradwum adverˈtent͡ɕje”/>.