”Ekparolu” volas aktivigi izolulojn

Lastatempe multaj homoj eklernas Esperanton per la reto, sed restas izolitaj de la Esperanto-komunumo kaj ne aktive ekuzas la lingvon. Per sia nova projekto Edukado.net strebas ekparoligi ilin. Ni petis Katalin Kováts rakonti pli.


Katalin Kováts.

Libera Folio: Kiu estas la celo de la projekto “Ekparolu”?

– Ni celas doni al komencintoj la ŝancon paroli. Ĉefe ni celas tiujn, kiuj rete aŭ el libro lernis Esperanton kaj ne havas okazon apliki la lernitaĵojn en veraj konversacioj. La konkreta decido pri la konstruo de la programo aperis kiam ni vidis la sukceson kaj la mankojn de Duolingo. Sed atentu, “Ekparolu” celas ne nur duolinganojn, sed kiun ajn, kiu bezonas tian helpon.
La lanĉo de la projekto estas ankaŭ kontribuo al la kampanjo La jaro de Lernanto, proklamita de UEA kaj ILEI.

Kiel la afero funkcias praktike?

– Ĉiu aliĝinto ricevas dek duonhorajn parolsesiojn. La komencintojn ni nomas “nevoj” kaj “nevinoj”. Ili povas elekti “geonklojn” en nia retejo. La geonkloj estas spertuloj, kiuj pretas per konversacio helpi la novulojn. Krome ni proponas korekti du verkaĵetojn kaj konsili pri gramatikaĵoj kaj stilo. Poste la ekparolinto povos resti en nia sistemo, ricevi informmesaĝojn pri programoj, ideoj pri lernado, kursoj, aranĝoj, kaj tiamaniere havos ligon al la movado. En la kursfina enketilo ili povas marki kun kiu onklo aŭ onklino ili volonte havus estonte kontakton. Mi, kiel redaktoro kaj animanto de la projekto, regule observas la evoluon, kaj per mesaĝoj stimulas la genevojn je aktiviĝo.

Kiel eblas kontribui al Ekparolu?

– La geonkloj ne bezonas esti instruistoj, sed spertaj parolantoj kaj kapablaj uzi komputilon kaj la programon Skype. Por ke ni konstatu iliajn kapablojn ili devas trairi enirtestojn. Poste ili ricevas helpmaterialojn kaj lecionskizojn por diversaj paroltemoj. La geonkloj ne instruas la lingvon, ili simple igas la genevojn praktiki ĝin. Krom aktiva patropreno eblas helpi ankaŭ per financa subteno.

Kaj pri kio oni do parolas?

– Dum la Universala Kongreso en Nitro, dum la prezento de la projekto, mi kaj mia edzo Sylvain Lelarge modelis metodike fuŝajn konversaciojn, kiuj havis grandan sukceson. Pere de tiuj filmoj nun ni trejnas la geonklojn kaj montras kiel ili ne devas labori.

Kion oni postulas de la lernantoj?

– La genevoj same devas trairi testojn, ĉar por paroli, eĉ se je baza nivelo, ili devas havi minimuman vortprovizon kaj koni la bazon de gramatiko. Ĉe duolinganoj ni konsilas unue fini la arbon (t.e. la kurson), ĉe aliaj atingi minimume A2-nivelon laŭ la referenckadro.

Kiom da partoprenantoj vi havas? Kiaj estas la ĝisnunaj spertoj?

– Ni jam lanĉis en majo la provversion. Tiam laboris 30 geonkloj kun samnombraj genevoj. Ni okazigis 150 parolsesiojn. La spertojn ili dividis kun ni kaj baze de tiuj naskiĝis en septembro la projektpriskribo kaj eklaboris la programistoj. En la nova programo ni havas jam 30 genevojn kaj 25 geonklojn, sed pliaj po 20 estas en la ekzamenproceduro kaj baldaŭ ekaktivos. Sume okazis ĝis nun 40 parolsesioj kaj plurdeko da aliaj estas rezervitaj. Geonkloj plimultas en Francio (14), po kvar-kvin el Brazilo, Rusio kaj Germanio. La genevoj plimultas en Usono (11), sed diligente lernas ankaŭ brazilanoj (8) kaj francoj (5). Ne mankas partoprenantoj ankaŭ el aziaj landoj, sed por bone kovri la agendon ni bezonegas geonklojn el Ameriko kaj Azio.

Kiajn rezultojn vi atendas?

– La projekto kreas eblon por la “dormantaj” samideanoj aktiviĝi, labori kaj esti utilaj en organizita formo, tempe libere, komforte, simple el sia hejmo. Jam el la provperiodo ni havas raporton pri tio, ke franca onklo kaj brazila nevo amikiĝis kaj ili daŭre kaj regule havas kontakton ekster la projekto. Alikaze rusa nevo kun sia edzino vizitis francan onklon kaj pluprofondigis sian amikiĝon. Ni havas plurajn nevojn, kiuj laboras nun kiel geonkloj. Nia unua nevo en filmblogaĵo fiere rakontis, ke li havis la okazon babili eĉ kun vera denaska esperantisto. Mi opinias ke tiuj spertoj estas valoregaj kaj stimulaj. Mi esperas ĝis la fino de la jaro havi almenaŭ 150-200 geonklojn kaj okazigi plurmil parolsesiojn. Estus bone, se ankaŭ la genevoj amase trovus nin kaj sentime plonĝus en la paroladojn.