2017-01-20 – Atak in Australia

postimageA minu tri homi av esed mortifiked e dudes lesed, po ke vir aved diriged automobil a multitet de homi in strad Bourke Street in distrikt negosiik in Melbourne, Viktoria, Australia sud-estik. El vir av esed arested. Polisieri av diked, ke el aksident no aved esed terorismik. (41 | AU)