2016-12-11 — Izbory v Republikě Makedoniji

postimageSòglåsno bez-malogo kompletnym rezultatam izborov v Republikě Makedoniji imaje tridesęť osm procentov glåsov konservativna koalicija vedena byvšim premier-ministrom Nikolojų Gruevskim (Vnųtrna makedonska revolucijna organizacija – Demokratična partija za makedonsko nacionalno jedinstvo), poka tridesęť sedm procentov iziskala lěvična koalicija pod voditeľstvom načeľnika opozicije Zorana Zaeva (Socialdemokratičny sòjųz Makedonije). (78 | MK)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsəgɫɒsnɔ bɛzˈmaɫɔgɔ ˈkɔmplɛtnɪm rɛˈzuɫtatam ˈizbɔrɔv v rɛˈpublikjɛ makɛˈdɔniji ˈimajɛ ˈtridɛsʲæc ɔsm ˈprɔʦɛntɔv ˈgɫɒsɔv kɔnsɛrˈvativna kɔaˈliʦija ˈvɛdɛna ˈbɪvʃim prɛmiɛrˈministrɔm ˈnikɔɫɔju ˈɡruefskim ˈvnutərna maˈkɛdɔnska rɛvɔˈɫuʦijna ɔrganiˈzaʦija dɛmɔˈkratiʧna ˈpartija za maˈkɛdɔnskɔ naʦiˈɔnaɫnɔ ˈjɛdinstvɔ ˈpɔka ˈtridɛsʲæc ˈsɛdm ˈprɔʦɛntɔv iˈziskaɫa ˈʎɛviʧna kɔaˈliʦija pɔd vɔˈditɛʎstvɔm naˈʧɛʎnika ɔpɔˈziʦijɛ ˈzɔrana ˈzaɛva sɔʦiaɫdɛmɔˈkratiʧnɪ ˈsəjuz makɛˈdɔnijɛ”/>