2016-12-04 — Elekto en Austria

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Germana)

postimageKandidatulo verda Alexander Van der Bellen (La Verdi — L’ Alternativo Verda) elektesis kom prezidantulo Austriana en la duesma fazo dil elekto, ganante cirkum kinadeketri centimi del voti. Kandidatulo kontre—en-migrista Norbert Hofer (la Partiso dil Libereso di Austria) agnoskis la vinkeso, ganante cirkum quaradekesep centimi del voti. Temo precipua dil elekto esis revolto kontre eliti establisita e konflikto pro valori inter liberali sinistrista e konservisti. (81 | AT)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”kandidaˈtulo ˈverda ˌalɛˈksandɐ fan dɛɐ̯ ˈbɛlən”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈverdi”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə alternaˈtivo ˈverda”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”elekˈtesis kom prezidanˈtulo awsˈtrjana en la ˈdwesma ˈfazo dil eˈlekto”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”gaˈnante ˈt͡sirkum kinaˈdeketri t͡senˈtimi del ˈvoti”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kandidaˈtulo kontreenmiˈgrista ˈnɔʁbɛʁt ˈhoːfɐ”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la parˈtiso dil libeˈreso di ˈawstrja”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”agˈnoskis la vinˈkeso”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”gaˈnante ˈt͡sirkum kwaraˈdekesep t͡senˈtimi del ˈvoti”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtemo preˈt͡sipwa dil eˈlekto ˈesis reˈvolto ˈkontre eˈliti establiˈsita e konˈflikto pro vaˈlori ˈinter libeˈrali sinisˈtrista e konserˈvisti”/>.