2016-11-20 — Elekto primara en Francia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Franca)

postimageKonservisti liberal Franciana (La Republikisti) facis l’ unesma fazo di elektado primara di lia kandidato por l’ elekto prezidantal eventonta en printempo. Segun la rezulti dil votado, François Fillon ed Alain Juppé ganis l’ unesma fazo, konkursonte l’ un kontre l’ altru en la duesma fazo. La prezidintulo Nicolas Sarkozy eliminesis. Irga ek la du kandidatuli republikista probable afrontos la kontre—en-migristino Marine Le Pen (la Fronto Nacional). (67 | FR)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”konserˈvisti libeˈral franˈt͡sjana”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la republiˈkisti”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈfat͡sis lə uˈnesma ˈfazo di elekˈtado priˈmara di ˈlia kandiˈdato por lə eˈlekto prezidanˈtal evenˈtonta en prinˈtempo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsegun la reˈzulti dil voˈtado”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”fʁɑ̃ˈswa fiˈjɔ̃ ed aˈlɛ̃ ʒyˈpe ˈganis lə uˈnesma ˈfazo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”konkurˈsonte lə un ˈkontre lə ˈaltru en la ˈdwesma ˈfazo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la prezidinˈtulo nikɔˈla saʁkɔˈzi elimiˈnesis”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈirga ek la du kandidaˈtuli republiˈkista proˈbable aˈfrontos la kontreenmigrisˈtino maˈʁin ləˈpɛn”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈfronto nat͡sjoˈnal”/>).