2016-10-30 — Elekto en Moldova

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Itala)

postimageL’ unesma fazo di elekto prezidantal eventis en Moldova. Pro ke nulu ek la non kandidati recevis majoritato absoluta, por-Moskva-istulo socialista Igor Dodon kun quaradekeok centimi del voti e por-Bruxelles-istino liberal Maia Sandu kun triadekeok centimi del voti konkursos en la duesma fazo en la deketriesma di novembro. Ico esis l’ unesma direta elekto prezidantal pos duadek yari en ica republiko ex-Sovieta, trublata per subornado. (65 | MD)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə uˈnesma ˈfazo di eˈlekto prezidanˈtal eˈventis en molˈdova”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pro ke ˈnulu ek la non kandiˈdati reˈt͡sevis maʒoriˈtato absoˈluta”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pormɐˌskvaisˈtulo sot͡sjaˈlista igor dodon kun kwaraˈdekeok t͡senˈtimi del ˈvoti e porbʁyˌsɛlisˈtino libeˈral maja sandu kun trjaˈdekeok t͡senˈtimi del ˈvoti konˈkursos en la ˈdwesma ˈfazo en la dekeˈtrjesma di noˈvembro”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=” ˈit͡so ˈesis lə uˈnesma diˈreta eˈlekto prezidanˈtal pos ˈduadek ˈjari en ˈit͡sa repubˈliko ekssoˈvjeta”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”trubˈlata per suborˈnado”/>.