VORTOJ DE TEJO-ESTRAR-ANOJ

Vortoj de la prezidanto de TEJO
 
Al Lomeo venis la ghenerala sekretario de TEJO (Arina Osipova) kaj la ghenerala direktoro de UEA (Veronika POOR) kun la respondeculo de Afrik-Europa Junulara Kapabligo (Pierre VITTEL).
Arina estas respondeca pri la IJK kaj mi ne respondos anstatau shi, bonvolu turni vin rekte al Arina pri IJK-rilataj temoj. Mi scias, ke ili renkontis plurajn esperantistojn en Togolando, inkluzive de la prezidanto de JOTE kaj de la komitatano A, mi do supozas, ke  estis abunda priparolo rilate al IJK..
Rilate al la financa flanko de IJK, vi povas trovi la reglamenton pri IJK en la retejo, kie estas detalaj informoj pri la financoj.

Rilate al la projekto AEJK, estas ege striktaj kondichoj pri kiel la mono estas elspezebla. Nun okazas kunsido pri la projekto kaj ni esperas ke la tri togolandaj partoprenantoj abundfe raportos pri la temo.
Samideanajn salutaojn
Michael Boris – prezidanto  de TEJO

Vortoj de la ghenerala sekretario de TEJO
 
Saluton ! Mi pardonpetas, ke mi ne tuj povas reagi al chiuj mesaghoj, kiujn mi ricevas?. Chefe mi malpli reagas al la mesaghoj dume mi estas en Afriko. Post mia reveno mi estos pli facile  atingebla rete. Mi estas nun tamen iom konfuzita kaj perdita kaj ne tiom komprenas, kiun respondon vi atendas. Pri kiu temo ?
Arina