Un globo di fero inkandecanta por glutesar

En famoza dialogo di Zen, la dicipulo questionas sua Mastro: “Quon vu havas por ofrar a me en Dharma?” e la Maestro respondas: “me tre prizus ofrar irgo a vu, ma en Dharma existas nur un globo di fero inkandecanta por glutesar”. Ica globo es: “Vu, qua tanta amas su, nur esas iluziono de vua mento”.
Se vu deziras vekigar kom la Buddha, vu bezonas vekar dil sonjo. Pro ico, Sidharta Gautama esis komuna homo qua, kande ilu vekas, ilu rinomis su Buda, “la vekanto”. Kom ilu esabas komuna homo, omni havas la sama habileso por vekar. Ito qua vekas, liberigas su quik di omna doloro, iluziono e sufro.
Ni konstruktas individueso e sizas ad olu. Okuli vekanta vidas la vivo e dicas “Bela vivo”. Ulu povas pensar ke existas homi mortas e sufras en la mondo e ke ico esas tragedio. Ma me questionas vi: la foresti es tragedio? En ica instanto, folii ed arboro mortas en foresti, existas tragedio en ica evento? No, ka yes? Ni vidas foresti e ne lamentas. Ica folii transformesos en humuso ed la mortala trunki di arbori servos kom habito ed hemo por altra viva enti. Ni vidas omna eventi qua eventas en foresti kom naturala e ni pensas, “La naturo esas marveloza (en nia linguo, komprenende)”. Por quo ni ne havas la simila vido pri la homala vivo? Nam ni vidas kun okuli iluzionata. Ico esas la esenco di Budismo. Pardonez me se semblas teroriganta.  
Originala texto: Uma bola de ferro incandescente para ser engolida – Monako Genshô.