10000 viziti

Kar amiki,

me volas dankar de hike via 10000 viziti che mea Idala blogo. Vere, me savas ke ne nur Idisti eniras la blogo, ma plusa personi, natural linguo-paronlanti ed artificala linguo-parolanti. Ad omni me dankas lo. Se irgu konocos Ido tra mea blogo, me esos kontenta.

10000 danki!

Leave a Reply