Me esas hike por tirar la tapiso sur vua pedi

(Se vu trovar ula eroro, voluntez komentez por me korektor)
Originala texto da Monako Genshô: Estou aqui para puxar o tapete de baixo dos seus pés
Tradukita da me.
Nam ni havas mento ke pensas, ni pensas “me esas”. Do, René Descartes dicis, “me pensas, konseque me esas”. Por Budismo la korekta frazo esus “me pensas, konseque me pensas ke me esas”. Ni esas movanta iluziono kun cerebro qua fabrikas kontinue la nociono di “me”. Pro ni fabrikas kontinue la nociono di “me”, ni perdis su di interkonektado, interdependo ed unajo di omna kozi.
Voltanta ad analogeso di ondo. Ni esas ondo ed ne atencas ke ni esas maro. Ondi spricas e desspricas, maro ne. Ka la personi tristeskas kande vidas ondo mortar en la bordo di plajo? No, la personi vidas maro e dicas “bela”. Kande la personi vidas ondi desspricas, li vidas maro e sua vera naturo, e savas ke ondi esas manifesti ke spricas e desspricas en sua surfaco, sempre retrovenanta ad esar maro, la unika realeso vera. A dimensão suprema do oceano é o próprio oceano La supra dimensiono di oceano es la propra oceano. Ondi vivas en dimensiono historiala, spricas e desspricas, spricas e desspricas kontinue. Ico es klara pri maro, ka no? Ma ne esas egale klara pri ni ipsa.
Ni vidas su kom ondi. Ni pensas ke ni existas e temas mortar en bordo di plajo. Nam ni ne vidas su kom la propra oceano, ni perdas nia vido di la vera naturo. Ni nur vidas nia naturo transitora, qua spricas e desspricas, ni sufras e temas la morto. Pro ni temas la morto e ica existanta tormento, ni kreis la religii. La religii existas por donar kredajo en kontinueso di “me”. Pro ica kauzo ni kreis anmo e spiriti desmortala. La religii sempre facis ico. Egiptiani mumiigis sua korpi por vivar pos morto. Grekiani kredis ke pos morto, la boni irus por ula insulo ube la manjajo venus da cielo e povus konversar desfinale pri filozofio. Por Vikingo, la cielo esus loko di  eterna milito di batalii. En omna religii existas solvo por salvar la “me” pos morto.
Budismo ne fitas facile kom religio nam olu ne havas kredo simila por ofrar. Budismo dicas a vi: “Vu iluzionas e me esas hike por tirar la tapiso sur vua pedi”.