Motivi Por Imunigar Su Kontre la Gripo

Protektez vi e via familii de la gripo.

1. Influenzo o la gripo esas grava morbo. La simptomi di la gripo inkluzas febro, doloro ye la korpo, kapo, o la guturo, e tusado. Lo povas rezultar en infekteso bakteriala quale infektado dil oreli o pulmonito. En plu grava kazi, influenzo povas mortigar lua viktimi.

2. Imunigar su esas la maxim bona moyeno por protektar kontre la gripo. La Usana Centers for Disease Control and Prevention rekomendas ke pueri evanta plu kam 6 monati ed adulti devas esar vacinizita singla yare. La viruso chanjas de yaro a yaro, do la imunigo di la pasinta yaro ne plus protektos vi ta-yare.

3. La vacino-serumo esas sen-danjera, on ne maladeskos pro la gripo pro recevar lo.

4. Pos esar vacinizita vu protektos vu ed evitos propagar la gripo ad altri qui afektesos plu grave. Ti qui havas plu multa risko di problemi pro la gripo inkluzas infanti e pueri, gravida mulieri, evoza adulti, e homi sufranta pro longa-tempa morbi e febla imun-sistemi. Tamen, irgu povas maladeskar pro la gripo, mem sana homi.

5. Multa kaze on povas obtenar la vacin-injekto gratuite en kliniki.