Forpasis Detlev Blanke

Detlev Blanke naskiĝis la 30-an de majo 1941 en Neumünster en Germanio. La plej grandan parton de sia vivo li pasigis en la tiama GDR, kaj li havis gravan rolon en la fortigo kaj prestiĝigo de la Esperanto-movado en la lando.

Li lernis Esperanton memstare en 1957. Tiam ankoraŭ ne ekzistis registrita landnivela Esperanto-organizaĵo en GDR. En 1965 fine estis fondita la tiel nomata Centra Laborrondo Esperanto de Kulturligo de GDR, kies sekretario Detlev Blanke iĝis en 1968.

En 1981 la “centra laborrondo” iĝis Esperanto-Asocio en Kulturligo de GDR, internacie pli konata sub la neoficiala nomo Esperanto-Asocio de GDR. Detlev Blanke estis ankaŭ ĝia sekretario, kaj li krome redaktis la revuon de la organizaĵoj, der esperantist.

Li doktoriĝis pri komparo de vortfarado en la germana kaj en Esperanto ĉe Humbodt-Universitato en orienta Berlino, poste verkis duan disertaĵon pri planlingvoj, kaj en 1988 li iĝis la prezidanto de la interlingvistika societo Gesellschaft für Interlinguistik same en Berlino, kies fondinto li estis. Li restis honora prezidanto de GIL ĝis sia forpaso.

Detlev Blanke verkis grandan kvanton da artikoloj kaj libroj pri interlingvistikaj kaj esperantologiaj temoj. Kune kun sia edzino Wera Blanke li laboris ankaŭ en la kampo de terminologio, kun speciala atento al la verkoj de Eugen Wüster, la esperantista fondinto de la tuta terminologia fako.

Kondolencoj en la retejo de GIL