Mea rakontaro

Kar Idisti,

Quar yari ante nun, dum 2012, me audacis editar rakontaro original, Nokto-gardeno ed altra rakonti, per lulu.com. Ma tatempe me ne ja parlernabis Ido. Ho ve, me facis tante multa erori stupida! Me pregas, ti qui kompris la libro, pardonez me.

Me emendis e korektigis ta libro, ed ofras ol a vi omna kom pdf-dokumento hike. Me kredas, ke on nun ne trovos mala erori. Me esperas, ke ol nun esas en bona Ido.

Me forigis la libro de lulu.com. Me intencas ri-editar ol inkluzante nova noveli.

Danko por via pacienteso!