Fettes plu estros ĉe UEA

La Slovaka Agrikultura Universitato en Nitro malfermis siajn pordojn por la kongresanoj sabate meze de la tago, kaj la unua publika programero laŭkutime estis la kunsido de la komitato de UEA, kie ĉi-jare estis elektita estraro de UEA por nova trijara periodo. La komitata kunsido tamen malfruiĝis pro diversaj teknikaj kialoj.

Pro granda malfruo en la traktado de la tagordo ne ĉiuj elektoj povis esti faritaj laŭplane en sabato, sed oni ja elektis novan estraron, kiun eniris la sekvaj personoj: Stefan MacGill (37 voĉoj), Mark Fettes kaj Maria Rosaria Spanò (po 35), Lee Jungkee (34), Emilio Carlos Vaz Cid kaj Martin Schäffer (po 32). Ne estis elektita Bharat Kumar Ghimire (12).

Novaj estraranoj estas Spanò kaj Cid. El la ĝisnunaj estraranoj en la propono de la elekta komisiono mankis Barbara Pietrzak, José Antonio Vergara kaj la antaŭtempe demisiinta Stefano Keller, kiuj sekve ne eniris la novan estraron. Anstataŭ sep, la nova estraro havas nur ses anojn.

Sub la nova redaktoro, Attila Kaszás, la revuo Esperanto rapide ekhavis grandan malfruon, kio nun kaŭzis, ke ĝis la kongreso ne aperis la junia numero, en kiu la komitatanoj jam antaŭ monato devis legi la estraran raporton pri la agado dum la pasinta jaro. Eĉ elektronika versio de la revuo daŭre ne troveblas en la retejo de UEA, kio montras, ke la numero ne nur ne estis presita, sed eĉ ne estis finredaktita ĝis nun, kvankam ĝi devis atingi la membrojn antaŭ longe.

La manko de la raporto tamen ŝajne ne tro ĝenis la komitatanojn – same kiel ne ĝenis ĝin la fakto, ke la estraro tute ne atingis siajn anoncitajn celojn. Neŝanĝita restis la “mastruma teamo” de la estraro (prezidanto Mark Fettes, vicprezidanto Stefan MacGill kaj ĝenerala sekretario Martin Schäffer), kiu dum la pasinta estrara periodo laŭdire triope faris la plej multajn decidojn.

Estis elektitaj ankaŭ komitatanoj C. La elekta komisiono transdonis al la komitato ok kandidatojn por komitatanoj C: A.J. Bakker-ten Hagen, Renato Corsetti, Huang Yinbao, Zsófia Kóródy, Lee, Jungkee, Martin Schäffer, Maria Rosaria Spanò kaj Eran Vodevoz.

Schäffer retiris sian kandidatiĝon, ĉar li fariĝis komitatano A por Germana E-Asocio, same kiel li estis ankaŭ en la antaŭa periodo. El la restintaj ok kandidatoj ne elektiĝis Vodevoz, kiu ne ricevis minimume duonon de la voĉoj. En la kunsido la elekta komisiono raportis pri du pliaj kandidatoj por C: Osmo Buller kaj Fernando Maia. Pri ili oni voĉdonos en la lasta kunsido en vendredo.

La propono de nova statuto, necesa por la sendependiĝo de TEJO, estos traktita en la lunda kunsido de la komitato.

Krom la komitata kunsido dum sabato en Nitro laŭ la programo okazis la jam tradicia movada foiro ĉe la kongresejo, prezentado de komika teatraĵo same ĉe la kongresejo, koncerto de Ralph Glomp, kaj programero por unuafojaj kongresanoj.

Dimanĉe je la 10-a horo matene okazos la solena inaŭguro de la kongreso. Posttagmeze la nova estraro prezentos sin por la kongresanoj. Dum dimanĉo en la programo estos ankaŭ interalie diskuto pri la eliro de Britio el Eŭropa Unio kaj ties signifo al la lingva politiko en la Unio.

Laŭ la unua numero de la kongresa kuriero la fina nombro de antaŭkongresaj aliĝoj estas 1.221. En Kopenhago tiu nombro estis 1.414, kio signifas, ke ankaŭ la fina nombro de aliĝintoj en Nitro estos multe pli malalta ol tiu en Kopenhago, spite la multe pli malaltajn prezojn por loĝado kaj manĝado. Sekve Nitro estos la plej malgranda kongreso en kontinenta Eŭropo de post Ateno 1976 – se ĝi ja atingos la kvanton de aliĝintoj en Ateno, kiu estis 1.266.