2016-07-05 — Transformationu ecclesiis provincia Zhèjiāng

postimageGovernamentu urbi Lánxī provincia Zhèjiāng presso Maru Esti Chini emittevir documentu instruentu sue municipale departimente (organe partiti communistici responsabile collectioni informationis e tactici agitationi e propagandi) intensificationu effortii inseniamenta religioses locales re patriotismu pendentio nationalis bandieris locas culti, mesmo maniero como hissationo rubeis bandieris e cantationo nationali hymni importantas ferias. (27 | CN-33)

-u substantivu o adjectivu, -s pluralu, -i de (genitivu), -e a, pro (dativu), -o per (instrumentalu), -a in (locativu), -vir perfectu verbu