LA AFRIKANO KALKULU KUN AKSIOMOJ

Ni shatus instruojn, kiuj konfirmas kion ni scias, dum kion ni scias, tio ne ebligas al ni  progresi. Tute mankas al ni fleksighemo por lerni, shanghighi por iri antauen. Doktoro SIMONTON, unu el la plej bonaj specialistoj pri kuracado de kancero kaj chiuj aliaj malsanoj, havis ian kredosistemon fleksan.

La Biblio klare montras, ke ni devas konstante shanghighi pere de renovigo de la pensmaniero por distingi kio estas bona, utila kaj perfekta.Alidire,  sen renovigo de la pensmaniero, sen shango de mensostato, oni neniam scios kio esta bona, utila kaj perfekta.

la Nobla Korano instruas, ke Dio povas nenion por popolo, kiu  shanghas nenion en si. Alidire, se vi daure pensas la saman aferon, Dio donos al vi la saman aferon. Estas do necese malkovri kaj apliki novajn aksiomojn por havi transformitan vivon.

Aksiomo estas evidenta propono, el kiu oni tiras konsekvencojn logikajn. Iam,al  studentoj afrikaj en Chinio  la profesoro diris :”Oni laboras en la tago kaj dormas en la nokto”. La studentoj reagis por demonstri la malon. la profesoro ripetis la saman diron evidentan, ghis studento faris la bonan demandon, kial la profesoro tion diras.

la profesoro respondis :”se vi ne dormas la nokton, vi konstatos, ke  ok horoj da dormado en la tago ne ebligos al vi reakiri la necesan energion por la labori kaj tial vi estas devigata dormi la sekvan nokton por  denove farti bonege”. Neniu estas devigata sekvi la aksiomojn, sed oni devas kalkuli kun ili kaj antauvidi kiel malpliigi la konsekvencojn kiam oni  decidis chirkauiri ilin.

La homo evoluas en kvar sferoj : la korpa, kiu estas malforta kaj videbla kaj kiu volas, ke oni agu lau la videblajhoj; la emocia sfero kiu postulas perfektan regadon de la emocioj ; la mensa sfero, kiu shatus, ke per la potenco de la parolo ni modifu niajn pensojn por modifi niajn realjahojn, niajn emociojn, nian sorton; kaj fine la sfero spirita, kiu per agoj pertubas la leghojn naturajn kaj implicas reagojn ofte tragikajn. Bona menstrejnisto intevenas nur en la sfero mensa kaj pro tio kontrolas tute facile la tri aliajn sferojn de la vivo.

Por resanighi de malsano che piedo, la korpo utiligas produktojn por rekte  ataki la malsanon, la emocia sfero  emociojn, kiuj subtenas la malsanon che la piedo, dum la spirita kunigos  entojn resanigajn kaj la mensa nur agas kiel Dio por instali per nenio krom la parolo la ideon de saneco.

la chefa aksiomo de la saneco konsilas forigi de sia kapo chiun ideon de malsaneco kaj pensi nur pri bona farto. Kiu havas malsanan koron, tiu devas ripeti :”Mi havas perfektan koron”. La precipa aksiomo de la felicho estas kredi sian bonan stelon, paroli, pensi, kaj spiri nur pozitivecon. La chefa aksiomo de prospero estas proklami, pensi kaj senti la prosperecon. La  chefa aksiomo de la perlaboro estas proklami, pensi, senti sian rajton perlabori.

Kiuj dubas, al tiuj mi shatus memorigi, ke la parolo de Dio deklaris, ke la malfortulo devas ripeti, ke li estas forta. Kion ni devas fari, tio estas ne distancighi de sfero por aliri alian, sed povi emfazi la mensan dimension por kontroli aliajn per forta mensostato. Ni priparolu felichon, sanecon prosperon, ni vizitu tiujn, kiuj same faras kaj Dio zorgos pri la cetero.

Mi amas vin,  mi respektas vin, mi deziras chion plej bonan al vi.

Franclingva kroniko de Coach Patrick POGNON kun la esperantigo de  GBEGLO koffi

PS : Kiuj interesighas pri tio chi, tiuj povas :
-    Alighi al la retlisto franclingva CERVEAU COLLECTF AFRICAIN, sendante malplenan mesaghon al cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr, kaj poste konfirmi respondante la alvenintan mesaghon respondan.
-    Alighi al grupo FIAD-ESPERANTO en ties retlisto esperanta
fiad-esperanto@googlegroupes.com au simple rilati kun GBEGLO Koffi
-    Vizitante la retpagharon : www.fiad-solutions.org