2016-06-11 — Fugida ex Bahrain

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hungarian)

40476794Li activista por jures homan e dissidenta politic Zainab al-Khawaja ha fugit ex Bahrain a Dania, hante esset menaciat per un rea(r)reste. Ella hat esset liberat ex un prison bahrainitic in may, pos que li guvernament de Bahrain a(f)frontat indignation international. Li o(p)position in Bahrain gradualmen evanesce, quo spegula li repression del vive politic in li Golfe Persic pos li revoltes in li annu du mill deciun, queles enervat li monarchs local. (24 | BH)