2016-05-31 — Armus massivi destructioni e servitudu Norda Corei

AUDIR REGISTRATIONU SONI (tcheco accento)

16110147Nordu Corei altero vico havir essayat lancear ballisticu missilu intermedii distantii BM25 Musudan, quu essesser capabilu colpar Sudu Corei o Japonu, sed illu essayu non succedevir.

Recentu reportu globali indici servitudi estimar numeru humanis fortiata labora, servaja causata debitos, natis servituda o trafficatis sexuale labore esser quarantus cinquus commu octus millionus. Nordu Corei haber altissimu rationu servis sua populationa: quatrus commu quatrus percentus. (20 | KP)

-u substantivu o adjectivu, -s pluralu, -i de (genitivu), -e a (dativu), -o per (instrumentalu), -a in (locativu), -r presentu o infinitivu verbu, -vir perfectu verbu, -sser perfectu conditionalu verbu