Mondo Idala che YouTube

Kara Idisti,

Me kreis YouTube kanalo por Mondo Idala e pozis ibe mea Ido-filmi. Ta ligilo esas anke trovebla dextere sub ‘Ido-Retsitui’. La filmi anke restas che l’original situo, ma pro ke me nun ofras Angla filmi (se vi komprenas l’Angla, askoltez ibe mea komika podkastaji), me deziras kanalo tote Idala. Me esperas balde ofrar nova filmi.

Me pregas vi omna, komunikez kun YouTube e postulez ke li ofrez Ido kom linguo. Nuntempe me mustas indikar la subtituli kom ‘Interlingua’. Tre mala! Li ja ofras Interlingua, Interlingue, ed Esperanto. Pro quo ne Ido? Adavane!