MEA GAMBO DOLORAS (Persiana rakonto)

Ula iliterata homo iris aden la domo di amiko qua savis lektar ed skribar e dicis ad il:

- Voluntez skribar letro a me.

L’ amiko respondis:

- Mea gambo doloras!

La iliterato dicis surprizata:

- Me volas sendar tu aden nula loko. Me ne komprenas tua exkuzo.

E l’altra homo respondis:

- Yes, ma singlafoye kande me skribas letro por ulu, pose il pregas a me irar lektar la letro, nam la persono qua recevas la letro ne komprenas mea literi.