2016-02-07

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu nederlandesi)

2942693Li guvernament de Nederland ha informat parlament, que it investiga alcunes ex li a(t)taccas aviatori performat in Irak pri mortes de civiles, benque li ministerie del defense insiste, que ni detallies del incidentes ni li investigation de les va esser públic. Li lettre del guvernament respondet questiones parlamentari pri li decision del Reyia Nederland a extender li combatte contra li State Islamic por includer anc Syria. (43 | NL)