La luno ekiras (Federico García Lorca)

La luno ekiras
da Federico García Lorca
Kande ekiras la luno
perdesas la kloshi 

ed aparas la voyi
nepenetebla.  

Kande ekiras la luno, 

la maro kovras la tero 

e la kordio sentas su 

quale insulo en l’infinito. 

Nulu manjas oranji 

sub la plen luno. 

Esas necesa manjar
verda e frostigita frukto. 

Kande ekiras la luno 

de cent egala vizaji, 

la moneto di arjento 

singlutas en la posho.