KELKA ANEKDOTI DIL ANTIQUA EPOKO

La filozofo Diogenes esis survoye de Sparta ad Athina. Lor lua voyirado Greko hazarde renkontris Diogenes e questionis lu : «De-ube tu venas, ho Diogenes ? Ad-ube tu iras ?». Lore la sajulo respondis quik : «Me venas de-che la viri e me iras ad-che la mulieri.» Nome on opinionis ita-tempe ke la Athinani pro ke li esis tro avida ye moleso e luxo, esis simila a mulieri.

 

Ita ipsa Diogenes promenis en Athina ante la nokto kun acendita lanterno. Lore l’Athinani questionis ica novaspeca filozofo : «Pro quo tu promenas tra l’urbo kun lanterno sub la sunlumo ?» Ma Diogenes respondis ridante : «Me serchas homo.» En Korinthos, Diogenes qua blamis la richeso di lua habitanti, ne nur kareis domo, ma mem habitis en barelo. Alexandros rezolvis vizitar ica famoza sajulo. A la filozofo sidanta en la barelo il dicis : «Tu ne pasas agreabla vivo. Koncerne me, me povas donar omnaspeca kozi pro ke me havas tre granda richaji disponebla. Konseque, voluntez demandar a me omno quo plezas a tu.» Ma ica sajulo respondis nur : « Pro tu me esas en ombro ; do voluntez forirar de mea sunlumo.»