La ciel-arko (duesma mikra-texto)

Cavespere, dum regardar infantala programo dil televiziono kum mea filiino, me askoltis kansono qua memorigis a me infantala kansono quan me askoltis multafoye e ke forsan venas de la Mez-epoko.  Ca kansono sempre igis me pensar pri la anti-semidismo en Hispania dum multayari. Onmu savas ke dum la regnado dil Katolika Reji, Judi expulsesis de Hispania en 1492. Vere, la Hispana literatura havas multa exempli dil odio al Judi, quale ca infantala e populala Hispana kansono:
Kande pluvas ed esas la suno,
eniras la ciel-arko dil Sioro.
Kande pluvas ed esas kolda,
eniras la ciel-arko dil Judo.