LA PORKO EN LA SUCEDO DIL TEMPI

La porko esas animalo di qua la historio savigas multo pri olta di la homi.
Ico esas la tezo dil historiisto Mark Essig en lua libro The Lesser Beats, a Snout to Tail History of the Humble Pig (La neimportanta bestii : historio de la muzelo til la kaudo dil humila porko) la Guardian explikas. La relati esis desfacila, komence. La porki, qui esas la fiera decendanti di robusta apri neamansita, ulagrade domestikigis su ipsa. La homi komencis sedentarieskar dek-a-mil yari ante nun ed anke atraktar a su la porki per varsar grani en la cirkumajo di lia habiteyi. Ita animalo esas omnivora quale la homo ma lua rejimo nutrival genitis granda desfido. Tamen se la porko es tante ofte neaceptata, lo esas avan omno pro motivi kultural. La eminenti di Mez-Oriento dum la Antiqua Epoko repugnesas konsumar lu o sakrifikar lu a lia deaji, grandaparte pro lua sordideso. La povri min postulema , kontentigas su tre bone per ica abundanta posiblajo nutrival.

Ica proximeso inter basa klasani e porki certigas a ti laste dicita (ma ya anke a le unesma) mala reputeso. La porki konstante asociesis a konduti sexual judikata kom sat repugnanta. Komprenende, la porki havabis anke lia prizanti, quale la Romani, qui dum la Antiqua Epoko, multopligis la recepti pri koquarto koncernante lia karno, o la Anglosaxoni, qui, la Guardian memorigas lo, iris til promulgar severa punisi kontre la personi kulpoza pro destruktir la querki, nam la glani esas la preferala disho dil porki.

Fine, la Chiniana autoritatozi mantenas ankore stoko de porki por la kazo di nutrivala katastrofo.


 (Artiklo extraktita de la gratuita jurnalo DIRECT MATIN)