La frazo (unesma mikra-texto)

Kar amiki,

dum kelka dii me vakancis en la Nordo di Hispania, en la regiono Aragón, apud la Pirieni. Ibe, me kompris libro qua tre plezis a me, nam ol naracas experiencii dil autoro tra 100 mikra rakonti.

Tale, me pensis facar to…forsan me ne skribos 100 mikra-texti e forsan me skribos pluse, ma ca texti havas nur du skopi: skribar irgo (me kredas ke to esas sempre bona) ed skribar en nia amata linguo. 


1.      LA FRAZO

Multafoye, me kredas, poka vorti esas plu bona kam longa parolado. To eventis a me kelka dii ante nun. Me esis dum kelka dii en la nordo de Hispania, apud la Pirinei e la frontiero kun Francia. Tadie, me vizitis Canfranc e lua bela e Hispan-Franca fervoyala staciono. Pose, ni volis vizitar nia vicina lando. Ni haltis en Etsaut (en la Franca), Eth Saut (en la Gaskoniana). Ibe, ni sidas e drinkas en la placo, apud la kirko e la municipala domo, dum ke nia filiino manjas. La garsono kelke parolas la Hispana e me kelke parolas la Franca.

Kande me iras pagar la drinkaji, me letkas kurioza frazo quan me ne regardabis antee:

Un kafeo: 3 euri.

Bon jorno! Voluntez servar a me kafeo! : 1,50 euri

La mairie d’Etsaut
Fotografuro ek Wikipedio.