Monthly Archives: July 2020

Tomáš Stano: ”Mi ŝatus helpi pri financa administrado kaj homrimedaj taskoj”

Tomáš Stano estas la oka el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiu respondis al la demandoj de Libera Folio. Li kandidatas por posteno de ordinara estrarano, kaj estas 25-jara slovako, kiu studas kaj laboras en Prago, Ĉeĥio. Lia studfako estas financoj, kaj krome li duontempe laboras pri homaj rimedoj.

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?


Tomáš Stano

– Mi kandidatiĝas al la estraro post unujara paŭzo ĉar mi denove alvenis al fazo en mia vivo kiam mi povas dediĉi sufiĉe da tempo al ĝi. Dum pasintaj jaroj TEJO spertis kelkajn malbonajn, sed ankaŭ bonajn momentojn kaj mi havis la eblon esti parto de ambaŭ el ili. Kio helpis min lerni pli pri la organizo kaj ankaŭ dank’ al mia jara paŭzo mi povis persone evolui por reveni pli preparita.

– Konkrete, mi havas teorian (universitatan) kaj praktikan (movadan) sperton kun neregistaraj financoj kaj tiel mi ŝatus malpezigi la kasiston per mia helpo ankaŭ konsiderante ke mi tuŝis la kampon de Erasmus+ projektoj. Krom studi mi ankaŭ laboras en teamo pri homaj rimedoj ĉirkaŭ tri jarojn de mezgranda teknika firmao en Prago kaj mi pensas ke mi tiel akiris kompetentojn kiuj povas helpi al grupa dinamiko kaj solvado de konfliktoj.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Krom helpo kun financa administrado kaj homrimedaj taskoj mi pretas zorgi pri Aktivula Trejnado kaj Kongresoj. Mi iĝis TEJO-Trejnisto antaŭ kelkaj jaroj kaj partoprenis en diversaj aktivaĵoj kaj tiel mi estas sufiĉe proksima al aktivuloj kiuj entuzias pri trejnadliverado en esperanto kaj pretas reprezenti ilin.

– Kiam temas pri Kongresoj mi estis unu el la ĉeforganizantoj de la IJK 2019 kiu okazis en Slovakio, organizis Junularan Programon de UK 2016, estis en organizaj teamoj de SES-oj sed ankaŭ helpis kun organizado de etaj lokaj renkontiĝoj. Mi pensas ke mi povis tiel kompreni kiajn malfacilaĵojn junuloj spertas kiam ili sen malmulte da sperto volas okazigi eventon en sia regiono kaj mi ŝatus subteni iniciatojn flanke de TEJO kiuj povus helpi en tiuj ĉi situacioj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– Mi rimarkis ke dum lastaj jaroj malpligrandiĝis intereso de homoj labori por TEJO. Ne temas nur pri estraro, sed ankaŭ komisionoj aŭ landaj sekcioj. Mi ŝatus ŝanĝi tion kaj instigi homojn labori por TEJO, ne pro tio, ĉar ili devas, sed pro tio ke ili volos helpi al Esperanto-movado en la mondo. Kun landaj sekcioj indus havi pli bonan rilaton, ĉar malmulte da organizoj estas aktivaj ene de TEJO kaj TEJO povus oferti al ili sufiĉe bonajn rimedojn por realiĝi.

– Mi ankaŭ ŝatus montri ke Estrarano de TEJO ne estas ĝia “reĝo” sed plenumanto de deziroj de la diversaj tipoj da membroj kaj ĝia komitato. Mi bedaŭrinde observis ke kelkaj pasintaj estraranoj havis tendencon “misuzi” sian postenon kaj tra ĝi komuniki proprajn pensojn nome de la organizo kio estas neakceptebla kaj neprofesia.

– Laste, mi ankaŭ pensas ke la gvidantoj de TEJO daŭre iom batalas kun ĝia efika administrado, sed mi same agnoskas ke ankaŭ en tiu ĉi kampo okazis pluraj bonaj ŝanĝoj. Persone mi pretas helpi kun komunikado kun oficistoj de UEA, ĉefe kun nuna ĝenerala direktoro kun kiu mi havis okazon kunlabori en financa komisiono. Mi ankaŭ plurfoje vizitis la COn en Roterdamo kaj havas iun ideon pri kiel ĝi plimalpli funkcias.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– La plej granda forto de TEJO estas por mi ĝia diversa membraro de tuta mondo kaj kelkaj fortaj komisionoj kiuj jam dum jaroj sukcesas fari bonan laboron. La diverseco de homoj ebligas krei teamojn de junaj homoj kun malsimilaj fonoj kaj tiel malgraŭ miskomprenoj trovi kompromisojn kiuj taŭgas por ĉiuj. En lastaj jaroj mi ankaŭ observis pli fortan kunlaboron de “Eŭropanoj” kun resto de la mondo kaj ambaŭ-flanka kompreno iĝis temo kiun oni pli kaj pli tuŝas dum diversaj kunsidoj.

– Kiam temas pri komisionoj mi tre aprezas la longjaran laboron de la anoj de la Komisiono pri Eksteraj Rilatoj kiuj konstante videbligas la organizon ankaŭ ekster la esperanta movado. La nunaj oficistoj de TEJO ankaŭ liveras bonegajn rezultojn en subvencipetado, informado/merkatiko, teknikaj projektoj kaj eksteraj rilatoj kaj kun la fakto ke ni kutimas havi ĉirkaŭ 3 ĉeestajn volontulojn en la CO oni ja havas sufiĉe fortan bazon por sukcese evolui.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

Manuela Burghelea: ”Mi ŝatus krei spacojn por regulaj interŝanĝoj ankaŭ por virinoj”

Manuela Burghelea estas la sepa el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Ŝi kandidatas por la posteno de vicprezidanto, sed pretas ofici ankaŭ kiel ordinara estrarano. Ŝi naskiĝis en 1992 en Vaslui, Rumanio, kaj nun studas antropologion kaj historion en la Universitato de St Andrews, Skotlando. 


Manuela Burghelea.

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?

– Mi decidis kandidatiĝi ĉar mi pasiiĝas pri Esperanto. Kiam mi unue legis pri la lingvo, mi ne sciis ĉu ĝi havas parolantojn, mi simple interesiĝis pri ĝi kiel lingvemulo. Poste mi malkovris la ekziston kaj la amplekson de la komunumo, per volontulado, aktivado kaj universitata esplorado.

– Mi estas membro de TEJO ekde 2015. Esperantujon mi ĝuis ĝis nun en Brazilo kaj en Eŭropo (oficialaj volontuladoj por Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo, por TEJO en Roterdamo, kaj mallongdaŭre por Nitra UK). Nuntempe mi estas aktiva membro de la Esperanto-Asocio de Skotlando kaj, ciferecnivele, de Tutmondaj Voĉoj, en kies administrado mi partoprenas.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Mi ŝatus helpi la organizon kultivi la arton labori kune en Esperantujo. Tion mi lernis dum aktivado en diversaj asocioj, organizaĵoj kaj komunumoj Esperantaj sed ankaŭ ne-Esperantaj, inter kiuj mi kreis konektojn.

– Ĉimomente ankaŭ gravas ne perdi la oportunon utiligi la retajn rimedojn por bonvenigi tiujn, kiuj dum izoliĝo por la unua fojo eniras Esperantujon. Dum la lastaj monatoj, Eventa Servo iĝis amiko de multaj, ŝparigante al ili socian izoliĝon. Tamen mi rimarkis ke ofte virinoj mankas en tiuj renkontiĝoj, ĉu ili sentas sin minoritataj je aliĝo kaj poste rezignas plu partopreni? Ĉiukaze mi ŝatus krei spacojn por regulaj interŝanĝoj ankaŭ por virinoj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– TEJO estas malmulte konata bedaŭrinde. Partoprenante diversajn retajn aranĝojn, mi ofte konstatas tion. Mi devas konfesi ke mi ankaŭ, antaŭ fari volontuladon ĉe TEJO, ne havis klaran bildon pri ĝia agado, kvankam mi aktivis en Esperantujo dum pluraj jaroj. Tiun valoran agadon kiun mi nun konas ŝatus mi kundividi. En TEJO mi spertiĝis pri junulara agado, junularaj rajtoj, daŭripoveco, genra egaleco, universitata agado, interalie.

– Mi ŝatus helpi pliajn junulojn vidi TEJO-n kiel spacon malferman kaj diversecan, en kiu ĉiuj estas bonvenaj kaj povas partopreni. La freŝdata jutuba serio de TEJO estas kuraĝiga modelo de inkluzivigo. Mi ŝatus labori por la travidebligo de nia agado kaj por la konatigo de TEJO en lokoj en kiuj junuloj ne multe aŭdis pri ĝi (ekstereŭropenigo). Konkrete, similan sperton mi akiris en Tutmondaj Voĉoj, kie ni tradukas novaĵojn kaj konstruas internacian teamon. Ĉe TEJO, engaĝo de pluraj junuloj eblos per retaj rimedoj, per varbado kaj invito partopreni la komisionojn kaj interesgrupojn de TEJO.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– Kun la risko ripeti IJK-temojn, mi pensas ke ja forto de TEJO estas la spirito de malfermo, toleremo kaj solidareco. TEJO estas mirinda ekzemplo de kunlaboro inter junuloj kun diversaj orientiĝoj, perspektivoj kaj devenoj. Ni bone uzos tiujn valorojn se ni daŭrigos kaj plilarĝigos jam ekzistantajn agadojn, pli ekzakte volontuladon kaj internaciajn projektojn.

– Forto de TEJO estas ankaŭ engaĝiĝo en la nuna mondo. Kun scivolemo mi malkovras en Kontakto la diversajn interesojn de la kontribuantoj, kiuj iras preter la lingvo, pritemante tabuojn, rasismon, egalecon, marĝenigitajn komunumojn, nian planedon. Pri tiaj temoj ni devas krei projektojn por ke pli da junuloj spertiĝu, trovu subtenon kaj agadu en siaj komunumoj.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

Klára Ertl: ”Gravas kion ni realigas kune”

Klára Ertl estas la sesa el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Ŝi kandidatas por la posteno de ordinara estrarano kaj estas 25-jara universitata helpinstruisto pri psikologio en Amsterdamo.


Klára Ertl.

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?

– Mi spertiĝis dum 5 jaroj en TEJO kaj ekhavis ideojn, kiel plibonigi nian agadon. Krome mi nuntempe aktivas en alia movado, Extinction Rebellion (XR), kiu alportis al mi spertojn kaj ideojn; kaj mi baldaŭ ĉesos mian laboron kaj translokiĝos al nova lando, kie mi ne tuj bezonas serĉi laboron, do havos pli da libertempo.

– Mi portas spertojn pri kunordigado, distanca kunlaboro, enmovadigo de aktivuloj, kaj nejuĝema laboretoso.
Mi membris en internacia teameto de UNITED, kiu postulis unujaran distancan kunlaboron. En mia loka XR-movado mi aktivas pri varbado kaj trejnado de aktivuloj, kaj en ĝia kunordiga teamo mi komunikadas inter diversaj laborgrupoj, en la loka movado kaj kun la (inter)nacia movado. Mi ŝatas enketi pri kio okazas en la movado, transdoni informojn, vidi kie bezonatas subteno. Mi ankaŭ alportas konojn pri senperforta komunikado kaj nejuĝema kunlaboro, ĉar mi profesias pri psikologio kaj spertis kiel XR aplikas ilin.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Mi ŝatus prioritati pli glatan kunlaboron inter aktivuloj kaj pli bonan enmovadigon de novuloj.
Gravas ke ni pli glate komuniku problemojn, informojn kaj helpbezonojn inter ni, por ke la Estraro malpeziĝu, havu ĉefe kunordigan rolon, kaj pli da aktivuloj partoprenu decidojn kaj taskojn. Tiel estraranoj ankaŭ havus pli da tempo, havi superrigardon kaj adapti agadon al bezonoj.

– Gravas plibonigi niajn retajn sistemojn por pli efika komunikado, ekz. pri kion faras ĉiu komisiono kaj kie bezonatas helpo. Gravas ankaŭ pli vasta partopreno -ekster la kerna aktivularo- al diskutoj kaj decidoj pri nia agado, kaj enmovadigi la anoniman ret-amason.

– Tio ligiĝas al Talento, kaj ankaŭ por aliaj fakoj mi havas ideojn, ekz. mi pensas ke Genra Egaleco bezonas pli da malinaj membroj. Tamen mia prioritato estus priparoli kun la koncernaj aktivuloj, kio estas iliaj ideoj, por ke ni kune realigu ilin.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– Granda problemo laŭ mi estas malbona komunikado kaj laborbalanco inter Estraro kaj aliaj aktivuloj. Sekve estraranoj superŝutiĝas kaj aliaj aktivuloj sentas informmankon kaj malfacile ekscias kiel helpi. Tio kondukas al miskomprenoj kaj konfliktoj.

– Ofta reago al tiuj problemoj estas, kulpigi individuojn pri nekontribuo. Oni multe prijuĝas, kiom ofte homoj kontribuas al cirkuleroj, reagas al mesaĝoj, ktp. Novaj estraranoj havas ambiciajn projektojn, sed poste seniluziiĝas pri ili. Ambaŭ fontas el miskompreno, ke atingoj de TEJO estas sumo de individuaj atingoj. Sed kio gravas, estas kion ni realigas kune. La portempa maldisponeblo de unu homo ne gravas, kondiĉe ke la aliaj teamanoj ankaŭ sciu kio farendas. Ni ĉiuj havas vivon, do ni vidu teamojn kiel adaptema tuto kun komuna celo.

– Al tiuj problemoj mi jam skizis kelkajn solvojn supre. Necesas plibonigi sendependiĝon kaj fidon je niaj aktivuloj, nejuĝeman komunikadon, kaj pliefikigi ĉiujn informfluojn.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– TEJO estas plena je talentegaj, entuziasmaj (estontaj) aktivuloj, kaj ĉiu povas valore kontribui al la movado, se oni trovas, motivigas kaj subtenas ilin. Niaj kongresoj havas bonegan etoson, kaj ni havas jam tre aktivan retan ĉeeston: tiujn fortojn ni povas uzi por enmovadigi kaj entuziasmigi novulojn. Por kapabligi kaj sendependigi aktivulojn, TEJO jam havas tre profesiajn trejnadojn, kiujn ni daŭre subtenu, plibonigu kaj igu pli vaste alireblaj. Fine, TEJO konsistas el idealismaj, malfermmensaj junuloj: ni uzu niajn komunajn idealojn por strebi superi kulturajn miskomprenojn kaj solvi internajn konfliktojn.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

Nicolas Kasolene Kakule: ”Diverseco de kulturoj estas la plej granda forto”

Nicolas Kasolene Kakule (Nickson) estas la kvina el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Li kandidatas por la posteno de ordinara estrarano kaj estas 28-jara informadikisto el Goma en la orienta parto de DR Kongo.


Nicolas Kasolene Kakule (Nickson).

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi porta al TEJO?

– Mi kandidatas kiel Estrarano de TEJO ĉar de longa tempo mi ambicias kontribui al plenumo de nia komuna celo, kiu estas propagi la uzadon de la pacan lingvon, Esperanto kaj ĝia kulturo. Kaj aktivi aŭ agadi en TEJO kiel Estrarano plene respondos al mia antaŭlongtempa deziro. Mi ne povas diri ke mi havas tre gravaj alportoj ol tiuj de la aliaj, sed mi rekonas kaj ege gratulas la laborojn faritajn de la aliaj kiuj agadis antaŭ mi. Kaj mia deziro estas ke, el ĉiuj miaj ebloj mi aldonu mian ŝtonon al tiuj de miaj antaŭantoj por kontribui al la konstruo de tre forta kaj nefalebla TEJO.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Sciante ke nuntempe ni vivas en la aĝo de la Informado, kie homoj plie bezonas la komunikadon kun la aliaj. La interkomunikado estas tre grava en ĉi-tiu erao, oni bezonas la aliajn por la interkompletiĝo. Tial, se mi estos elektita, mi multe strebos pro la konkreta interkomunikado kaj interŝangoj da spertoj inter gejunulaj esperantostoj. La kooperado estos mia prioritato kadre de la komisiono kiun mi prizorgiĝos. Partoprenigi multajn junulojn el diversaj partoj de la mondo, de diversaj kulturoj, estos unu el miaj strategiaj planoj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– Mi pensas ke la nuna TEJO ne havas problemojn, sed mankas kelkajn paŝojn paŝi kune kun la engaĝiĝo de ĉiuj. Kaj do, mi pensas ke diskonigi la agadojn de TEJO al junuloj esperantistaj ĉefe, kaj neesperantistaj por alvoki ilin al la engaĝiĝo en TEJO, por kune kaj june subteni la lukton de TEJO estus granda kaj grava strategio por atingi la pli altan sukceson. Ĉar kune oni estas fortaj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– Laŭ mi, la diverseco de kulturoj estas la plej granda forto ke iu organizo povas havi, kaj TEJO ĝin havas. Mi pensas ke TEJO devus ekspluati tiun grandan forton, partopreniginte pliaj junuloj en la movado por ke kune kaj june forta kaj nevenkebla estu la movado.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

2020: FRUKTOZA MI-YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili di omna 12 Ido-libri aparinta dum la unesma semestro di 2020.
Dum la unesma semestro di la yaro 2020 aparis la sequanta Ido-libri:
Chandler, James (trad.): Terence McKenna kun Art BellTerence. McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en mayo 1997. Tradukita da James Chandler. 106 p. 2020. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): H(enry) L(ouis) Mencken: Mencken-krestomatio. Selektita e tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 172 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Robert Louis Stevenson: La stranja kazo di doktoro Jekyll e sioro Hyde. Ilustruri da S. G. Hulme Beaman. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 138 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): H(erbert) G(eorge) Wells: La tempo-mashino. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 151 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): George Bernard Shaw: La Dicipulo dil Diablo. Melodramo en tri akti. Skriptita dum 1896 e 1897. Unesme pleita Albany 1897. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 127 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Larry Kent: Mortala kiso. Misterio di Larry Kent. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 155 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): L. Frank Baum: La marveloza sorcisto di Oz. Ilustrita da W. W. Denslow. Tradukita aden Ido da Brian E. Drake. Dundee: Evertype 2020. 262 p. ISBN-10 1-78201-240-0, ISBN-13 978-1-78201-240-5.
Drake, Brian E.: Tu. Poemo-serio. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 30 p. (pdf-edituro)
Jacob, Max: Nova vivo. 22 recepti vejetarala. Nova edituro, konforma al unesma ed original edituro de 1934 aparinta che Ido-Centrale en Berlin, nun ilustrita e kelke revizita, kun epilogo da Gonçalo Neves (pri le Jacob ed ulo plusa). Espinho: Editerio Sudo 2020. 31 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Itere. Kolekturo de 18 original Ido-poemi senpretenda (qui povus esar mem plu mala), kun prefaco da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo 2020. 38 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo (trad.): La hororo di homal foleso. Kolekturo de 27 fotografuri pri poluto ed altra homala folaji, kompilita e textizita da anonimo. Tradukis de la Franca: Gonçalo Neves. Editerio Sudo 2020. 30 p. (pdf-edituro)
Pontnau, Robert (trad.): La Franca revoluciono. Tradukita da Robert Pontnau. 2020. 32 p. (imaj-rakonto) (pdf-edituro).
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo del unesma semestro di 2019):
Nombro de libri publisita: 12(23)
Nombro de verki originala: 3 (20)
Nombro de verki tradukita: 9 (3)
Nombro de autori/tradukinti: 5 (8)
Nombro de libri/broshuri papera: 1 (0)
Nombro de pdf-libri/broshuri: 11 (23)
Distributo autorala: Drake (7), Neves (2), Chandler (1), Jacob (1), Pontnau (1).
Nombro de pagini: entote 1.272 (1.312)
Jenri reprezentata: romano (5), poezio (2), esayo (1), historio (1), interviuvo (1), koquarto (1), social kritiko (1).
Ica mi-yaro esis sat fruktoza, quankam aparis preske duime min multa verki (12) kam dum la rekordala ed apene superirebla unesma semestro di 2019 (23), e da preske duime min multa autori/tradukinti (5 kontre 8). Tamen la totala nombro de pagini esis apene min granda (1.272 kontre 1.312). To signifikas ke, dum la unesma semestro, l’ *averaja pagino-nombro esis multe plu granda en 2020 (106 p.) kam en 2019 (57 p.)!
Espereble la duesma semestro di 2020 esos tam o, preferinde, mem plu fruktoza kam la unesma. Dum la unesma semestro, exemple, preparesis du verki quin on ne povis publisar, nome, la triesma edituro di Bibliografio di Ido, qua es preske pronta e vartas nur la lasta redakto da Carlevaro, e L’aventuri di Alicia en Marvelia, qua es partradukita, revizita e kompostita e vartas editeso che Evertype. Pluse, altra projeti fermentacas ed, espereble, balde trovos sua chanco vidar la sun-lumo.
Dume, ja existas sat multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci, e preske omna libri esas libere e gratuite disponebla e deskargebla en la reto. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:
«Agez kom bon lektero : do vu lektez…»

Robert Nielsen: ”Granda problemo de TEJO estas la emo ignori problemojn”

Robert Nielsen estas la kvara el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Li kandidatas por posteno de ordinara estrarano kaj estas 28-jara datum-analizisto el Dublino, Irlando.


Robert Nielsen

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?

– Mi opinias ke TEJO estas tre grava al nia movado kaj ĝi multe helpis min kaj ĉiujn esperantistojn. Nun mi povas subteni ĝin kaj aliajn esperantistojn, kiel ĝi subtenis min. TEJO bezonas iun kun freŝa vidpunkto kiu aŭdacas konfronti problemojn anstataŭ ignori ilin, iun kiu rigardas la movadon kiel ĝi vere estas anstataŭ kiel ni volas ke ĝi estu, iun kiu forte laboros por revivigi landan agadon. Mi opinias ke mi estas tiu homo.

– Mi portos grandan sperton al la estraro, mi estis komitatano dum du jaroj, esperanta volontulo dum preskaŭ du jaroj en Slovakio kaj Francio, estro de la esperanta Reddit grupo kaj aŭtoro de unu el la plej legitaj blogoj en Esperantujo, Teo kaj Libroj.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Se mi estos elektita, mi respondecos pri nur unu fako – Landa Agado. Ĝi estas tiel grava fako kaj postulas tiom da laboro ke ni bezonas unu homon kiu sole respondecos nur pri ĝi. Mi opinias ke landa agado estas neglektita kaj la rilatoj inter TEJO kaj la landaj sekcioj estas tro malfortaj. Mi volas rekonstrui kontaktojn por ke ni povu helpi unu la alian kaj fari regulan raportadon pri nia agado. Mi volas revivigi la komisionon pri landa agado – allogi novajn homojn, trovi taŭgajn komisiitojn kaj krei viglan diskutrondon.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– La du plej grandaj problemoj estas la malaktiveco de estraranoj kaj la emo ignori problemojn. Dum la pasintaj du estraroj, kelkaj homoj ĉesis labori aŭ eĉ rezignis, kaj tiu serioze malfortigis la teamojn. Pro tio, la aliaj estraranoj estis tro ŝarĝitaj kaj ne povis atenti ĉiujn fakojn, do gravaj fakoj (kiel landa agado) ŝrumpis. Preskaŭ neniu komisiono ankoraŭ aktivas kaj ni aŭdis nenion dum jaroj el multaj landaj sekcioj.

– Ofte kiam problemoj aperas, anstataŭ konfronti ilin kaj pripensi solvojn, la unua reago de iuj estas kulpigi tiun kiu atentigis nin kaj ignori la kernan problemon. Anstataŭ honeste diskuti pri kiom da membroj ni havas, iuj preferus kaŝi tiun. Anstataŭ agnoski ke multaj landaj sekcioj mortis antaŭ jaroj, ni ankoraŭ ŝajnigas ke ili aktivas. Komitatkunsidoj kutime pasas multajn horojn por diskuti tedan burokrataĵon aŭ iun obskuran regulon anstataŭ diskuti pri la stato de TEJO kaj niaj membroj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– La plej granda forto certe estas la homoj kaj mi estas aktiva en TEJO ĉefe pro la homoj kiujn mi konas. Estas multaj aktivuloj kiuj volas kaj pretas engaĝiĝi sed ne scias kiel. Ni devas krei klaran strukturon kiu allogos ilin kaj plej bone uzos iliajn lertojn kaj kapablojn. Ili estas pretaj, ĉu ni estas?

– TEJO ankaŭ havas tre utilajn ilojn por komuniki kaj kontakti homojn per la interreto kaj mi volas vidi pli da komunikado pri la agado de TEJO. Ofte niaj membroj aŭdas nenion de la estraranoj post la elektiĝo kaj ili ne scias kion ili faras. Mi uzos tiujn ilojn por informi kaj sciigi homojn por ke ili povu engaĝiĝi.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

Texto da Lao Tse

Forma De Corazón, Árbol, Rojo, Al Aire Libre, Flores
Me havas tri tezori quan me gardas:

l’unesma esas l’amoro,

la duesma esas la modereso,

la triesma esas la humileso.

Pro l’amoro me povas esar kurajoza,

pro la modereso me povas esar jeneroza,

pro la humileso, me povas esar l’unesmaLao-Tse

Rogier Huurman: ”La TEJO-estraro ne estu senvizaĝa institucio”

Rogier Huurman (Roĉjo) estas la tria el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Li kandidatas por la posteno de ĝenerala sekretario. Li estas 30-jara sendependa tradukisto el Utrecht, Nederlando. 

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?


Rogier Huurman.

– Mi estas aktiva en la Esperanto-movado ekde 2010 pri organizado de renkontiĝoj, kaj aktiva en TEJO ekde 2013, kiam mi iĝis la TEJO-volontulo (nu, mi estis jam komitatano A antaŭe). Mi plenumis multajn rolojn por TEJO: komitatano, volontulo, Elekta Komisiono, KER-reprezentanto kaj nun IJK-organizanto. Mi ŝatas esti aktiva en TEJO, kunlabore kun aliaj TEJO-anoj, kaj nun mi kandidatiĝos por esti Ĝenerala Sekretario. Mi pensas, ke tiu rolo bone kongruas kun mia longa antaŭa sperto en la Komitato, en kiu mi mem jam kunverkis du reglamentojn: pri voĉdonado kaj pri intereskonfliktoj. Krome mi estas momente ĝenerala sekretario de la verdula partio en mia provinco, mi konas la rolon.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Unue mi volas zorge kaj senmanke plenumi la sekretariajn taskojn: superrigardi la dokumentojn, sekvi limdatojn, kaj gvidi la Komitaton. Bona plenumado de tio jam subtenos la aliajn estraranojn kaj la komitaton. Sed due mi volas dediĉi tempon al homa kontakto kun komitatanoj, komisiitoj, eblaj komitatanoj, ktp. La TEJO-estraro ne estu senvizaĝa institucio en Roterdamo, ĝi estas grupo da junuloj, kiuj estas meze en la movado. Per la organizado de la IJK mi sukcesis pligrandigi mian jam signifan konataron en la junulara movado, kaj mi planas baldaŭ persone koni ĉiujn komitatanojn. Tiel mi ankaŭ povos subteni la laboron pri Landa Agado, kiu tre dependas de tiaj personaj kontaktoj.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– En tiu ĉi jaro estis malmultaj kandidatoj por la estraro, kaj kelkaj estraranoj demisiis aŭ malaktiviĝis. Tio ne devus esti problemo kun la abundo da kandidatoj en 2020. En pli longa daŭro granda problemo estas la divido inter la eŭropa aktiva kerno de la movado, kaj la malfortaj asocioj en multaj landoj. Tiu problemo kompreneble ne estos solvita per petado de plia subvencio en Eŭropo, ni devas aŭskulti la bezonojn de aktivuloj en ĉiuj landoj.

– Junaj Esperanto-parolantoj laŭ mi ne mankas. Fojon post pojo mi malkovras novan interretan komunumon de esperantistoj, kiu floras kaj kreas interesaĵojn, sed ili ne estas ligitaj kun TEJO. Laŭ mi TEJO povus fari multe pli por kunligi tiajn disajn komunumetojn, por tiel teni junulojn aktivaj en iu maniero en la movado.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– En TEJO ekzistas multe da sperto pri multaj temoj. Precipe ĉio, kio rilatas al organizado de renkontiĝoj. Eblas fari multe pli por disvastigi tian sperton: fakaj retlistoj, interŝanĝprogramoj, mentorado, aktivaj komisionoj. Unu bela ekzemplo de tio estas la ĵus reaktiviĝinta komisiono pri Kongresoj. Kiam la Korea Esperanto-Junularo anoncis rezigni pri la IJK 2021, tuj ekestis diskuto pri tio en la Telegram-grupo kaj retpoŝtlisto de TEJO. El tiu diskuto sekvis kunsido, en kiu kelkaj el la plej spertaj organizantoj en la movado kune kreis bonajn ideojn. Se la komisiono plu aktivos, sekvaj IJK-organizantoj ne plu sentos sin sen subteno!

– Resume, mi kandidatiĝas ĉar mi ŝatas aktivi en la movado, kaj mi planas laŭeble multe okupiĝi pri la homoj en la movado dum mia estrarmandato.


Sojle al la elekto de nova estraro de TEJO, Libera Folio strebas publikigi mallongan intervjuon kun ĉiuj 13 kandidatoj. Ĉiuj kandidatoj ricevis la samajn demandojn. La respondoj aperos senredakte (kondiĉe ke ili ne superas indikitan maksimuman amplekson), en la ordo en kiu ili atingis la redakcion.

2020-W27 – Li Nationes Unit demanda un armistise pro li koronavirus

gettyimages-1203490662-42db56a11653d5b3dcd39f32226baba233342157-s800-c85Li Konsilistaro de Sekureso del Nationes Unisat ha demanda, ke “hostilus mey bli sesa instantim” in omni sones konfliktosi, pro ke li epidemione del koronavirus impakta li tot monde. Es nesesari, ke dis “pauses durant humanitari”, keles non es aplikat a operatos milital konter li State Islami e Al-Kaida, mey komensa instantim e dura aminim ninanti dies noninteruptet, por ke auxilie humanitari mey bli livra e homes mey bli evakua si lum es besonat pro resones medikal.

2020-W27 – Procedo pacal en Afganistan

m-02-d-20200630-t-2-i-1524090567-r-LYNXMPEG5-T0-JZ-w-1280Vice-parolero dil organizuro Islamana milital Taliban skribis en reto social interretal, ke video-konfero okazis en lundio inter la ministrulo di exterlandaji Usana e kun-fondintulo di Taliban por diskutar la procedo pacal Afganistanana. Taliban repetis sua promisi ne atakar personaro Usana, okupar su pri negocii Afganistanana interna e “ne lasar irgu uzar sua sulo por atakar altra landi”. La renkontro konfirmesis per la ministerio di exterlandaji Usana. (AF)

Carlos Pesquera Alonso: ”Mi pensas ke indas fortigi la landajn sekciojn”

Carlos Pesquera Alonso estas la dua el la estraraj kandidatoj de TEJO, kiuj respondis al la demandoj de Libera Folio. Li kandidatas por la posteno de prezidanto, sed pretas ankaŭ esti vicprezidanto aŭ ordinara estrarano. Li estas 31-jara hispana socia esploristo kaj doktoriĝa studento, nun loĝanta en Potenco (Potenza), Italio.


Carlos Pesquera Alonso.

Libera Folio: Kial vi kandidatas kaj kiajn spertojn vi portas al TEJO?

– Mi jam kandidatiĝis al la estraro de TEJO dum la 73a IJK en Aneĥo kaj la kialo estas la sama, helpi nian movadon. Ekde mi iĝis 14 jaraĝa, mi partoprenas en politikaj kaj sociaj asocioj. Mi ĉiam aktive engaĝiĝas, ĉar mi konsideras ke tio estas la plej kohera maniero por subteni movadon al kiu mi apartenas. Do, sendube mi portas tiun multjaran sperton, kiu inkludas la organizadon de la 74a IJK en Badaĥozo.

Kion vi volas prioritati en via estrara laboro, se vi estos elektita?

– Komence de la jaro mi trejnis Usonajn Esperantistojn en Ĉikago. Tie mi rimarkis ke estas multaj junaj Esperantistoj kiuj lernis per Duolingo kaj uzas Amikumu-n, sed ili ne estas aktivaj pli ol loke. Similan impreson mi havas pri Ĉinio. Tial, mi pensas ke indas fortigi la landajn sekciojn. Kelkfoje temas nur pri partopreni rete en iliaj kunsidoj, kontaktigi ilin kun Esperantistoj kiuj havas specialajn lertecojn aŭ konsili pri organizado de renkontiĝo.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj problemoj de la nuna TEJO, kaj kiel oni laŭ vi povus ilin solvi?

– Juneco kaj internacieco. Ili samtempe estas tre pozitivaj ecoj de TEJO, sed ili malhelpas pro la kutimaj ŝanĝoj dum la juneco kaj la malfacileco renkontiĝi pro la disvastigo de Esperanto. Tiuj ecoj ĉiam estos tie. Laŭ mi, ili klarigas la ĥaoson dum la lasta mandato, sed ju pli ni estos des pli da helpo ni povos ricevi de la aktivuloj. Tial fortigi la personaj rilatoj en la landaj sekcioj utilos ankaŭ je la internacia nivelo. Aldone, la fortigo de la reta nivelo, kiun la pandemio antaŭenpuŝis, ja helpos tiaflanke. Pli specife, la temo kiu plej zorgigas min estas la IJK venontjare. Kiel komisiito pri kongresoj mi jam laboras por trovi solvojn. Ni laboras aktive por tiu komuna celo, do ni profitas de la teamforteco de TEJO, kiu utilas ne nur por tiu ĉi defio.

Kiuj laŭ vi estas la plej grandaj fortoj de TEJO, kaj kiel oni laŭ vi plej bone uzu ilin?

– TEJO estas granda reto de junuloj kun similajn interesojn, sed havi reton ne sufiĉas. Oni ne aŭtomate ekscias pri la aliaj. Do, la estraro de TEJO estu faciliganto por ke la membroj interkonatiĝu. Se la junuloj konscias ke TEJO ne estas abstrakta institucio sed strukturo por konstrui komunan celon, por ekkoni amikojn kiuj grandigos vian menson… ni sukcesos. Tial, helpi organizadon de renkontiĝoj kie krei personajn rilatojn aŭ provizi de kontakton por realigi projektojn estas ege bonaj manieroj por fortigi la movadon pere de TEJO.