Monthly Archives: April 2020

Le multi-instrumentalista

Mi bon amico Giovanni Battista
es un multi-instrumentalista
Cata instrumento ille pote sonar
e sempre le publicomulto amusar
Mi bon amico Giovanni Battista
es un excellente pianista
Sempre quando ille sona un sonata
plora amarmente su car amata
Tote le nocte ille sona le harpa
battente in rhythmo con su scarpa,
ma ille lo tocca tanto fortemente
que le cordas se rumpe, guai! Sovente…
Mi bon amico Giovanni Battista
es un multo brillante violinista
Quando ille sona Paganini
malgrado protestas ille non fini
Le guitarra classic ille anque tracta,
con accordos barré e scalas lucta
Le digitos se perde sovente al manico,
le movimentos es los de un spastico
Mi bon amico Giovanni Battista
es un experte organista
In dominica durante le missa
ille sona cantos de Suissa
Mi bon amico Giovanni Battista
Es un passionate mandolinista
Ma sempre ille perde le plectro
e dice: “Lo furava un horrende spectro!”
Ille anque sona le kalimba
con su camerada Simba
Ma illes sona melodias differente
assi imbrutiente tote le ambiente
Le sousaphono es su favorito
ille lo sona in su jardin
non audiente le horrende critos
del tormentate residentes vicin

Le tunnel

Que es lo que me attende
al fin del tunnel?
Quando io lo attingera?
Esque le lumine
disgelara mi congelate membros
o comburera mi oculos?
Il es difficile a respirar
Le apertura se diminue
Toto deveni nigre
Toto deveni blanc
Lo que seque
es un secreto

2020-W18 – Atako en Sirio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

ytzIj0.jpgEn mardo antaŭ la deksesa horo, memmortiga atakanto eksplodigis plenan fuelujon en homplena strato proksime al la enirejo al la ĉefa merkato, mortigante almenaŭ 42 civilulojn, inkluzive de 11 infanoj, en la centro de la urbo Afrin en norda Sirio okupata de Turkio. La turkia ministerio pri defendo akuzis pri la atako la kurdajn Popolajn Protektajn Trupojn, kiuj estis forpelitaj el la regiono je apogo de Turkio en marto 2018. Neniu grupo konfesis sian respondecon. (SY)

Komentoj pri Kie estas la Duolinganoj? de Kirill Ŝvedov

Dankon pri la tre bona analizo, Robert!

Koncerne la priskribitan situacion mi povas diri, ke, honeste, mi ne atendis alian rezulton. Ja oni komencas uzi ajnan lingvon nur kiam oni vidas, ke ĝi estas por oni utila. Kaj por ke Esperanto estu utila, devas ekzisti certaj kondiĉoj, kiuj ankoraŭ mankas. Senutilas proponi _nur_ lingvon; tio estas same kiel vendi poŝtelefonojn en lando, kie forestas reto de poŝtelefonaj stacioj. Certe, oni aĉetos iom da ili, ĉar oni povas uzi ilin kiel kameraojn, kalkulilojn, ludilojn k.a., tamen nombro da tia vendoj estos, kompreneble, tre malgranda.

Por ke ajna kreita “de nulo” planlingvo (ne nur Esperanto) havu eblon iĝi uzata vaste, oni devas fari “pakan proponon”: la lingvo+infrastrukturo, kiu ebligos tuj uzi ĝin kun utilo. Kaj tian infrastrukturon neniu kreos por ni; ni mem devas fari tion. Miavide, la stituacio ŝanĝiĝos nur kiam la Esperanto-komunumo ekkonscios tion.

Forpasis Hans Erasmus

Fine de marto forpasis Hans Erasmus (1933–2020), la ĉefa arkitekto de la katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo. ”La granda merito de Hans estis triobla: li kunkreis la katedron, kontinuigis ĝin sub la nova flago de IEI kaj savis ĝin per transdono al la nuna partnero UEA”, skribas lia multjara kolego Wim Jansen.


Hans Erasmus kun la edzino Marjet en la taŭge nomita Erasmus-kapelo en Chester.

La 29-an de marto mortis pro falakcidento Hans Erasmus, kiu ludis ŝlosilan rolon en la diskonatigo de Esperanto en la medio de universitataj instruado kaj esplorado en Nederlando. Ofte li ludis tiun rolon en la fono, senbrue, sed ĉiam trafante sian celon kun tiu pacienca precizeco kiun li, emerita juristo, elmontris dum multaj jaroj en la loka, landa kaj eŭropa politiko.

Mi renkontiĝis kun Hans iam en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, kaj niaj kontaktoj fariĝis regulaj post kiam li sukcesis persvadi min kandidatiĝi por la katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en la universitato de Amsterdamo.

Hans estis unu el la arkitektoj de tiu tiel nomata speciala katedro, kies kreon nederlanda universitato povas delegi al eksteruniversitata organizaĵo pro ties scienca aŭ socia valoro, kondiĉe ke la instru- kaj esplorprogramo kaj la antaŭvidata katedrulo kongruu kun la profesiaj normoj kaj kvalifikoj kiuj validas por ĉiuj aliaj katedroj kaj ties estroj, kaj kondiĉe ke la partnera organizaĵo mem provizu la katedron per almenaŭ minimuma laborkapitalo.

Subtenate de impona rekomenda komitato Hans gvidis la kampanjon al sukceso kaj en 1998 la Fondaĵo “Esperanto en la Publikan Instruadon” instalis sian katedron en la universitato de Amsterdamo, nomis Marc van Oostendorp sia unua katedrulo kaj Hans Erasmus kuratoro apud du universitataj kuratoroj de la fakultato kiu gastigis la katedron. Kiam du jarojn poste Marc forlasis sian postenon, Hans sukcesis veki mian interesiĝon pri la vakanta loko. De 2002 ĝis 2013 mia vivo estis markita de la katedro kaj ĝia kuratoraro, inter kiuj Hans reprezentis, por tiel diri, la interesojn de Esperanto.

En 2004, kiam la Fondaĵo kunfandiĝis kun Internacia Esperanto-Instituto (IEI, kun sidejo en Hago), Hans certigis la transiron de la katedro al IEI, kiun la universitata estraro akceptis. En julio 2011, du jarojn antaŭ mia emeritiĝo, IEI decidis ke ekde 2013 ĝi ĉesos subteni la katedron. Nur dank’ al la fortostreĉoj de Hans kaj interveno de la direktoro de CED, la katedro estis savita el embarasa situacio, kaj ĝia daŭrigo sub la aŭspicioj de UEA estis garantiita.

Hans, kiu jam eksiĝis el la estraro de IEI, decidis eksiĝi ankaŭ el sia kuratora rolo, samtempe kun mia emeritiĝo. Tiel finiĝis nia komuna Amsterdama periodo. La granda merito de Hans estis triobla: li kunkreis la katedron, kontinuigis ĝin sub la nova flago de IEI kaj savis ĝin per transdono al la nuna partnero UEA.

Pri la demando, kion instrui, kiel instrui, kion esplori, kaj tiel plu, Hans plene respektis la akademian liberecon al kiu mi rajtis, kaj neniam provis puŝi min en direkton kiun li eble juĝis pli konvena. Komence ni multe diskutis pri lia projekto “Neighbour”, kies temo estis la propedeŭtika valoro de Esperanto, sed post longa kaj zorga pesado de ĉiuj aspektoj kun miaj novaj kolegoj montriĝis ke la projekto laŭ sia tiama difino estis tro ambicia kaj finance kaj home neefektivigebla.

Bonŝance, la ideo mem de la propedeŭtika valoro (kun la necesaj relativigoj, kiujn oni inklinas malatenti) ne perdiĝis en projektoj kiel la brita “Springboard” kaj en aliaj valoraj esploroj pri ‘lingva konsciigo/konsciiĝo’ en iu rilato kun Esperanto, interalie en la universitato de Essex.

Sian interesiĝon pri lingvistiko Hans esprimis ankaŭ per sia membreco en la Babela Laborgrupo (pri lingvaj problemoj ĝenerale) ene de la humanisma fakultato en Amsterdamo, kaj partopreno en ĝiaj kunsidoj kaj per okazaj prelegoj. En 2016 ni ambaŭ, kun niaj edzinoj, partoprenis en la Buchanan Masterclass en la universitato de Liverpolo kaj ĝuis la programon pri Esperanto, ĝiaj literaturo kaj kulturo, kaj la gastigon de la seminario en la prestiĝa historia konferencejo de la universitato.

Pripensante ke la Liverpola Fondaĵo Buchanan (kun kapitala postlasaĵo por financi Esperanto-agadojn en la universitato) reviviĝis ankaŭ, kaj certe ne nur, dank’ al la kunlaboro kun la Amsterdama katedro inter 2009 kaj 2013, la leganto komprenos la fierecon de la du familioj pri la sukceso de la aranĝo ĝuste en tiu loko. La akompana foto montras Hans kun la edzino Marjet en la Erasmus-kapelo(!) de la katedralo de Chester, ekskursante okaze de la seminario.

Dum la lasta tempo ni renkontiĝadis du, tri fojojn ĉiujare por komuna manĝo, interŝanĝo de spertoj kaj skrablopartio en Esperanto. Nova kunveno estis planita por la komenco de marto, kiam pro la subite aperinta korona viruso ni decidis prokrasti ĝin. Se ni estus sciintaj ke el prokrasto fariĝos nuliĝo, ke stumblo batos viruson…

Wim Jansen

IJK 2020 okazos nur en la reto

La Internacia Junulara Kongreso de TEJO, kiu ĉi-jare estis planita por Nederlando, pro la kronvirusa pandemio ne povos okazi ĉeeste. Anstataŭe ĝi okazos rete.

Laŭ ĵusa komuniko de la LKK, la diversaj limigoj pri kunvenoj kaj vojaĝado nun tute malebligas fizikan kongreson en Nederlando en julio. Tial la ĉeesta kongreso estas nuligita, sed anstataŭ ĝi en la sama semajno okazos reta IJK, kun programo ĝuebla ĉie ajn en la mondo.

La aliĝintoj de la IJK aŭtomate estos aligitaj al la reta kongreso, kies baza kotizo estos 20 eŭroj. Tiuj, kiuj jam pagis pli da mono, povos uzi ĝin por aliĝi al IJK en posta jaro. Ankaŭ repagoj eblos, laŭ Rogier Huurman, la prezidanto de la loka kongresa komitato de la IJK. Tiuj tamen ne okazos aŭtomate.

– Por tiuj, kiuj pagis pli ol 20 eŭrojn, la resto estas momente konservata kaj kalkulata kiel antaŭpago por IJK 2021 aŭ 2022, ni ankoraŭ precize decidos. Oni povas ankaŭ peti reĝiron.

Parton de la programo de la reta IJK eblos sekvi senpage, li aldonas.

– Ni planas, ke iu enhavo estos havebla senpage, sed en ne-interaga formo. Do simile kiel pasintjare en la slovaka IJK oni povos vidi interesajn partojn de la IJK de distance, sed por vere partopreni necesos kotizi. Tiun kotizon la teamo bezonos por starigi aŭ lui taŭgan retan platformon, kaj pagi artistojn aŭ aliajn programkontribuantojn.


Rogier Huurman. Foto: Marc Konijnenberg.

Ĉu eblas jam diri ion pri la programo de la reta kongreso?

– Ne estos trinkejo, homoj bedaŭre mem devos provizi sin per trinkaĵoj kaj manĝaĵoj.

Bone, sed kiuj elementoj de la tradicia programo estos?

– Ni provos proponi laŭeble multajn programerojn de tradicia IJK en la nova formo, kaj eble iujn novajn. Ni multe cerbumos pri tio, kaj ankaŭ rigardos la spertojn de aliaj nun okazantaj retaj eventoj. Ni estas en kontakto kun organizantoj de aliaj grandaj renkontiĝoj por interŝanĝi ideojn kaj spertojn. Estus ja bedaŭre, se ĉiu organizo farus denove la tutan saman laboron.

Ĉu la sama teamo organizos la retan kongreson?

– La nuna IJK2020-teamo eklaboras pri reta kongreso, sed ni estas malfermaj por teamanoj, kiuj portas aldonajn kapablojn. Ekzemple nun malpli gravas, ke la teamanoj loĝu en aŭ proksime de Nederlando.

2020-W17 – Resignasion in Lesot

yCYKgh.jpgIn pakt medied per mediatori sudafrikan, guvernatorel lesotan av diked, ke ministr prim lesotan nemediate resignero kuale ekstrad dignik e sekur eks potentitet. Ministr prim anteriore voluad retirar se plu tarde – in mens yuliik. Ministr prim lesotan es suspekted, ke il av asasined sue eks-marita aliened in temp anuik du mil dessept. Pos asasinasion, marita aktual de ministr prim av esed ofisike akused; ministr prim ank esav suspekted, ma il no av esed formale akused. (LS)

Eventa Servo helpas trovi retajn renkontiĝojn

La malferma tago de la Centra Oficejo okazos sabate la 25-an de aprilo – en la reto. Pro la kronviruso multaj renkontiĝoj ne povas okazi fizike, eĉ ne la Universala Kongreso. Eventa Servo nun proponas tute novan manieron trovi retajn aranĝojn.

Antaŭ unu jaro Fernando Ŝajani donacis al UEA la retejon Eventa Servo, kiun li kreis. Li plu prizorgas la programadon de la retejo, dum Yves Nevelsteen helpas kiel konsilanto, testanto kaj komunikanto. Chuck Smith petis lin rakonti al Libera Folio pri la novaj ebloj kiujn  Eventa Servo enkondukis por helpi al esperantistoj resti en kontakto dum la pandemio.

Libera Folio: Kiel kaj kial Eventa Servo ekestis?


Yves Nevelsteen. Foto: Patricia Gobert CC BY-SA 3.0

Yves Nevelsteen: – Fernando Ŝajani kreis la retejon Eventa Servo en 2017. En lia urbo troviĝas malmultaj esperantistoj, tial maloftas la renkontiĝoj. Li certis, ke esperantistoj agas en aliaj urboj kaj landoj, sed kiujn eventojn ili organizas? Kie? Kiam? Li kreis Eventan Servon, kiu estas sistemo por registri, listigi kaj diskonigi Esperantajn eventojn tutmonde. Kvankam ekzistas aliaj sistemoj por listigi eventojn, plej ofte mankas al ili funkcioj pro malmoderna programado, aŭ ilin posedas neesperantistaj entreprenoj.

– Eventa Servo estas senpaga kaj malfermitkoda. Tio signifas ke iu ajn povas kontribui al ĝia disvolviĝo. Ĝi same uzeblas per poŝtelefono kiel per komputilo, ĝi estas rapida kaj aspektas bele. Kiam evento estas registrita, la sistemo kreas daŭran ligilon al tiu specifa evento. Tiel oni povas diskonigi tiun ligilon tra sociaj retejoj kiel Facebook kaj Telegram, kaj la sistemo konservos la eventajn informojn eĉ post ĝia fino.

Kiujn ŝanĝojn vi faris al la servo pro la kronviruso?

– Ĉar subite multegaj eventoj estis nuligitaj, ni aldonis la eblon nuligi eventon. Ni ne volis simple forigi la eventojn, ĉar pro diversaj kialoj estas interese konservi informojn pri planitaj okazaĵoj. Ni ankaŭ rimarkis kelkajn nelogikaĵojn – ilin ni korektis.

– Multaj retaj eventoj aperas nun en Eventa Servo. Kelkaj uzantoj plendis, ke ne estas facile scii kiam ekzakte evento komenciĝas. Retaj eventoj ja okazas en la tuta mondo kaj ne ĉie estas sama horo. Fernando tial plibonigis la sistemon de horzonoj: eblas nun agordi lokan horzonon ĉe eventoj.

– Antaŭ nelonge, ni krome plibonigis la kalendaran vidon. Ĝi nun defaŭlte ligas al la semajna kalendaro kaj tre utilas por havi superrigardon de retaj eventoj. Estas kvazaŭ konstanta Esperantista Kongreso Reta.

Kiel oni povas plej bone uzi la servon? Ĉu oni devas krei konton?

– Ne necesas instali aplikaĵon aŭ krei konton, oni bezonas nur retumilon. Sufiĉas iri al www.eventaservo.org, ĉu per komputilo, tabulkomputilo aŭ poŝtelefono. La retejo aŭtomate adaptas sin al via ekrano. La servo estas senpaga.

Se oni havas konton, ĉu eblas indiki, ke oni ĉeestos aŭ eble ĉeestos, samkiel en Facebook?

– Tio nuntempe ne eblas, sed estas planata. Ni ne tro rapide enkondukas novajn eblojn; ni preferas unuavice zorgi pri tio ke la aktuala retejo bone funkciadu. Ni volas trankvile pripensi kaj testi antaŭ ol lanĉi ion novan. Ofte mankas tempo al Fernando kaj mi; ni ja volontule okupiĝas pri la retejo.

Se oni volas diskonigi sian propran eventon, kiel oni faras tion?

– Oni registriĝu. Poste oni povas aldoni eventon, alklakante ‘Aldoni eventon’. Mi rekomendas ligi eventon al organizo; ĉe la organiza paĝo eblas havi superrigardon de pasintaj kaj venontaj eventoj. Se oni spertas problemon aŭ havas demandon aŭ rekomendon, eblas persone kontakti min. Tre gravas por ni, ke la retejo estu kiel eble plej uz-afabla.

Kiuj laŭ vi estas la plej ĉeestindaj eventoj dum la venonta monato?

– Dum venontaj monatoj, mi supozas ke plej multaj eventoj plu okazos rete. Mi persone antaŭĝojas la virtualan malferman tagon de UEA, la retan plurlingvulan kunvenon de E@I, la retan kongreson de ILEI kaj Paralelan Universon. Mi cetere tre scivolas, kiel ĉi-somere okazos UK kaj IJK. Estas bela defio. Kompreneble mi plej antaŭĝojas fizikajn renkontiĝojn. Mi tre esperas ke povos okazi la Beneluksa Kongreso en septembro.

Eventa Servo apartenas al UEA jam de longe, kial ĝi, kaj amaso da aliaj retaj servoj de UEA, ne estas integritaj kun la retejo de UEA?

– Pri la kialoj mi ne ekzakte scias. Fernando kaj mi provas koncentriĝi pri niaj propraj projektoj kaj ne tro enmiksiĝi en la diskutoj de kaj kun UEA. Gravas por ni precipe, ke Eventa Servo estas agnoskita kiel Servo de UEA (kaj TEJO). Tiel ĝi ne estas projekto de du-tri personoj, sed de grava Esperanto-asocio. Tio donas garantion pri ĝia longedaŭra funkciado. UEA multon faras por disvastigi la servon inter siaj membroj: la revuo Esperanto informas pri ĝi, Fernando Maia mencias ĝin en la komunikoj de UEA kaj tiel plu.

– Kvankam la retejo ekzistas jam du jarojn, estas nur komenco. Daŭras longe, antaŭ ol iuj homoj komprenas la utilon de nova retejo kaj ke ĝi estas ĝenerale akceptita de la iom tradiciema Esperanto-movado. La entuziasmo kreskas. Mi optimismas pri la evoluoj, bone progresas. Intertempe, 436 aktivuloj jam registriĝis en Eventa Servo; tio estas multege! Vidu statistikojn pri tio.

Kiuj estas viaj nunaj planoj por ĝia estonto? Ĉu ankoraŭ iuj novaj funkcioj?

– Ni havas multajn planojn. Ekzistas interna listo kun pli ol 70 eroj. Ni donas prioritaton al rapida solvado de cimoj kaj provas maksimume ekscii kaj plenumi la bezonojn de la uzantoj de la servo. Uzantoj sciigis al ni ke ekzemple utilus komentoj ĉe eventoj, rektaj ligiloj al Zoom, Jitsi, Facebook kaj similaj servoj, indiko pri la ĉeestoj de partoprenantoj, formularo por aliĝi al evento kaj pli facila aldonado de ripetaj eventoj.

Intervjuo: Chuck Smith

Rubieporchetta – conto folkloric hungare

Ante alicun dies io era in le cocina in le matino e faceva le television functionar. In le canal statal m2 il ha sempre pelliculas animate pro infantes, contos durante le antemeridies. Il ha un serie, que ja existeva tamben in mi annos infantil, presentante contos folkloric hungare, bellemente animate, illustrate e narrate per SZABÓ Gyula, un actor eminente. Lo que io alora videva, me impressionava tanto, que io lo traduceva pro vos a in interlingua. Ecce illo!
Le porchetta rosate

In un village il habeva un femina, qui non habeva infante. In tote le villages il ha tal feminas. Con su sposo illes non habeva infante a fin de delectar se, como face altere copulas. Un vice le femina subito lassava fugir del bocca, que il non esserea un carga pro illa si le bon Deo la dava mesmo un canetto, illa elevarea mesmo illo…!

Le tempore passava. Un vice le femina dice a su sposo: 

- Io es ja gravide, certo!

Alora le homine habeva gaudio, anque le femina, proque illes ja habera un infante. Non troppo plus tarde dice le femina: 

- Appella le obstetrice! 

Le hospite quasi volava, un si grande gaudio ille habeva! Le obstetrice faceva su labor como usualmente, ma le Deo les dava… un porchetta rosate! Immediatemente illa capturava un papilla de su matre e comenciava suger lo, proque le porchettos ha le character de cercar le papillas immediatemente post haber nascite.
Postea le porchetta deveniva sempre plus grande e alora le femina rememorava, que illa lassava fugir del bucca previemente… Quando le infantes de sex annos ja visitava le schola, anque le porchetta era ja evolvite tanto, quasi si illa haberea le mesme etate como illes. Le feminas se assemblava pro conversar, como usualmente. Rubieporchetta sedeva sempre presso su matre, sempre rideva per voce basse ibi.

- Ascolta, commatre! Iste porchetta crita proque illa volerea ir al schola, post le altere infantes.

Ma le femina deveniva multo acrimoniose. Illa habeva assatis de vergonia, que illa meritava isto de Deo.

- Non me disfigura! – illa diceva.

Totevia le altere feminas parlava si multe a illa, que anque Rubieporchetta iva al schola. Illac Rubieporchetta critava verso le senior inseniante. Pro disfigurar la le senior inseniante jectava un libro ante illa. Rubieporchetta deveniva immediatemente silente. Su nasetto iva de littera a littera – illa apprendeva leger!

Un vice le infantes partiva pro colliger fragas. Rubieporchetta anque voleva ir con illes, ma su matre se miserava, que Deo la dava Rubieporchetta como un punition, o pro disgratiar la. Ma le feminas vicin la persuadeva, que illa la lassa ir, que illa age in favor del voluntate de Rubieporchetta. Le altere infantes portava con se corbes, anque le porchetta voleva un tal, assi illes appendeva un corbe sur su naso e partiva. In le vicinitate habitava un puero similemente juvene, como Rubieporchetta. Le matre de illa inculcava a ille, que ille presta multe attention a Rubieporchetta, que ille la guarda. Le puero teneva su promissa. Il era maio, quando le fragas maturava. Finalmente illes arrivava in le foreste. Alora le porchetta remaneva detra le alteres e…?! se disvestiva del pelle porcin…! Quando illa lo disvestiva, il deveniva evidente, que ulle altere creatura si bellissime, como illa non existe in septe-vices-septe paises, ni trans le Danubio, ni trans le Tisza! Alora Rubieporchetta tosto plenava su corbe con fragas. Postea illa de novo se vestiva in le pelle porcin, ma le puero vicin videva tote isto. Alora illes iva al alteres. – Rubieporchetta nos disfigurava! – illes diceva. Le parentes ja opinava, que le infantes es troppo longemente absente e illes iva sur le strata pro vider, si le infantes ja arriva.

- Reguarda, vide, anque Rubieporchetta porta fragas!

Alora su matre demanda, qui plenava le corbe. Le puero solo diceva: 

- Rubieporchetta!

Ma ille non revelava, que ille habeva vidite.

Quando illes ja finiva le schola, le pueros comenciava visitar le pueras pro passar le vesperes con illas. Equalmente Rubieporchetta deveniva sempre plus adulte. Anque le puero vicin iva al familia de Rubieporchetta pro sojornar. Le patre e le matre de illa solo reguardava, se miserava non comprendente, que iste pietose puero vole de iste animal imbecille…?! Ma le puero era persistente e iva al casa regularmente. Le puero mesmo caressava illa, durante que illes ambes sedeva sur le coffro; ille mesmo basiava illa! E Rubiporchetta retornava le basio – per su naso… Su parentes habeva vergonia a causa de iste “animal imbecille”. Quando le garson partiva verso le exterior, Rubieporchetta sempre le accompaniava, sempre vadeva post ille.

Arrivava le tempore pro maritar se. Le garson dice a su parentes:

- Ora io va maritar me.

- Con qui, mi filio?

- Con Rubieporchetta, del casa vicin.

- Non porta vergonia sur nostre capites, filio! Vide: nos deveniva vetules assi, que on pote estimar nos, alora tu vole facer nos flagrante…?!

Ma le puero era persistente. Ille colligeva su amicos pro ir demandar le permission del parentes del puera pro maritar la. Previemente il non era assi, como ora: le homines era melior e le pálinka era minus costose tamben. Ma illes iva pro galantear… Le patre del puero diceva, quando illes arrivava:

- Mi filio non va maritar se jammais, si vos non da Rubieporchetta a ille.

Alora on appellava Rubieporchetta, qui signava per su capite, que: 

- Si!

Illes fidantiava le un le altere, assi illes era in fidantia io non sape, usque quando. In le nuptias postea participava tote le village, mesmo anque le village vicin! Sape vos, car filios, mi co-ascoltantes, multes non iva ibi pro esser in nuptias, ma a fin, que si illes non videva ancora miraculo, alora illes lo videra. In effecto: il habeva assatis de miraculos ibi. Totos meraviliava, on non ancora habeva vidite un tal cosa. In le nuptias Rubieporchetta sedeva presso le garson. Qui habeva humor, ille o illa se diverteva, qui non, alora ille o illa solmente spectava isto pro vider un miraculo, si non vidite usque alora. In le porta del ecclesia le prestre les demandava, si alicuno les effortiava a maritar se – ma alora illa non se revelava ancora. Le garson respondeva toto, le porchetta solmente moveva su capite. Finalmente le prestre les maritava.

Le nove marito occupava le loco principal, illes comenciava cenar. Secundo le tradition, ante de finir le cena le juvene copula debeva ir in le lecto del mansarda. Alora le puero narrava toto a su matre e ille anque diceva: quando ille pulsa le pelle porcin infra del mansarda, illa debe incinerar lo in le furno. Si illes dormiva o non, o que illes faceva, io non sape, proque io non era presente. Ma le puero faceva suer un tal belle vestimento pro su fidantiata, que il era un delecto spectar lo…! Quando illa habeva vestite se in illo, il non habeva un si belle nove marita in septe-vices-septe paises, ni in grande, large Hungaria! Illes iva supra al mansarda e illes veniva infra de illac, durante que in ambe casos le banda habeva musicate. Dunque il habeva previemente tristessa, ma alora il ha habite un tal gaudio, que on non mesmo pote narrar lo! Illa placeva pro totos, totos meraviliava illa, proque usque alora nemo habeva vidite un tal belle juvene femina, justo maritate!

Vole vos, que io continua? Va ben, mi car filios ascoltante! Il habeva un simile caso, analoge a isto. Il habeva in le village un garson si vetule, como János Szakács. Ille dice a su matre:

- Mamma, io va maritar me.

- Qui tu prenderea, filio mie?

- Al casa vicin il ha un porca, dunque: illa.

Le celibatario demandava cinque o sex garsones pro peter le porca del vicino pro maritar. Le vicino solmente insisteva: 

- Illa es un animal imbecille, non como Rubieporchetta. Nos la eleva pro prolificar la, non pro maritar.

Ma le pretendentes insisteva dicer lo que illes habeva volite. Illes iva al remissa, le porca saltava verso le porta. Illes trovava le corda anque e fixava lo sur le capite del porca, assi, como io lo monstra. Illes bandava le quatro gambas del porca, ma illa critava cruelmente. Isto non era bastante: le garson habeva volite basiar la, ma… illa mordeva su naso… Ora io ja fini mi conto, isto es mi ultime phrase: illa non era Rubieporchetta!


Conto folkloric hungare narrate per Pál Petruska le 6 de junio 1949 in Rozsály, traducite e adaptate per Péter Kovács. Le film animate se vide ci: https://youtu.be/kPgZ-s8Llko e le texto original, del qual io ha traducite e adaptate le texto in interlingua se lege ci.
x

UEA perdos 45.000 eŭrojn pro la nuligo de la UK

La estraro de UEA konfirmis, ke la ĉi-jara Universala Kongreso ne okazos, sed la kongresanoj, kiuj jam pagis aliĝkotizon, rajtos uzi la monon por pagi la kongreskotizon en 2021 aŭ 2022. La nuligo de la kongreso kreskigas la buĝetan deficiton de UEA je 45.000 eŭroj.

La estraro de UEA nun faris la formalan decidon pri nuligo de la ĉi-jara Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado. Anstataŭe la kongreso en Montrealo okazos en la jaro 2022.

La decido estis farita laŭ rekomendo de la Loka Kongresa Komitato (LKK) en Montrealo, kaj la LKK jam konsentis plu labori por aranĝi la kongreson de 2022.

Al la definitiva decido de la estraro de UEA evidente kontribuis la fakto, ke la registaro de la provinco Kebekio, kie situas Montrealo, petis la nuligon de ĉiuj kulturaj aranĝoj kaj festivaloj ĝis la fino de aŭgusto.

Laŭ la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia, la asocio ne perdos faritajn antaŭpagojn pro la nuligo:

– Kompreneble antaŭpagoj estis faritaj, sed neniu mono estos pro tio perdita. Ekzempla kunlaboro inter LKK, CO, estraro kaj la kongresejo permesis prokrasti la UK-on sen punpagoj kaj financaj perdoj rilate al la kongresejo, kiu redonos ĉiujn antaŭpagojn.

Tamen nerekte la nuligo de la kongreso signifas, ke la buĝeta deficito de la asocio en 2020 kreskos je almenaŭ 45.000 eŭroj. En letero sendita al ĉiuj aliĝintoj la estraro de UEA nome informis, ke la jam pagitaj kongresaj kotizoj povos esti uzitaj por pagi aliĝon al la Universala Kongreso en Belfasto 2021, aŭ la UK en Montrealo en 2022.

Laŭ la kondiĉoj indikitaj en la aliĝilo, subskribe konfirmitaj de ĉiu aliĝinto, UEA efektive ne havas la devon kompensi la aliĝkotizon eĉ se kongreso estos nuligita. Tion la estraro tamen decidis fari.

Laŭ la kongresa regularo, 65% el la kongresaj kotizoj iras al la kongresa kaso, dum 35% (la tiel nomata kongresa licencpago) iras al la ĝenerala kaso de UEA, interalie por financi la salajron de la konstanta kongresa sekretario.

En la buĝeto de UEA por 2020 oni antaŭvidis, ke la ĝenerala kaso gajnos 45.000 eŭrojn pro la kotizoj. Tiun monon UEA nun ne ricevos, kaj sekve la buĝetita deficito de 62.890 eŭroj nun kreskos je minimume tiu sumo, al entute 107.890 eŭroj.

La buĝetita sumo egalas al kongreso kun proksimume mil aliĝintoj. Ĝis nun al la nun nuligita kongreso aliĝis 824 personoj el 57 landoj. Se UEA tenus la jam pagitajn kotizojn, ĝi do ricevus grandan parton de la buĝetita licencpago.


Osmo Buller

En mesaĝo sendita al la komitata diskutejo, Osmo Buller (pli frue ĝenerala direktoro, nun komitata revizianto) atentigas, ke UEA ne havas tro da mono kaj ke la aliĝintoj povas rericevi siajn kotizojn alimaniere, se ili sekvis la rekomendojn de UEA pri asekuroj:

– Tiuj, kiuj faris vojaĝasekuron, povas ricevi repagon por la kotizo kontraŭ sia asekuro same kiel por ekskursoj kaj loĝigo, se ili ne povis nuligi siajn mendojn ĝis la anoncita limdato. La regulo pri nerepagebleco estas asekuro de UEA mem por situacioj kiel la nuna, kiu krome trafas la asocion en profunda financa krizo.

Kvankam la kongreso ne okazos, UEA jam havis pro ĝi diversajn kostojn, ekzemple la presadon kaj dissendon de la Unua kaj Dua Bultenoj, la vojaĝojn kaj restadon de la konstanta kongresa sekretario al Montrealo kaj simile.

La kotizoj povus financi tion, kaj la ceteran parton de la mono UEA povus meti en la kongresan rezervan fondaĵon – ĝi estas eksterbuĝeta konto, kiun oni kaze de bezono uzas por kovri kongresajn deficitojn. Tio nun ne okazos.

Laŭ vicprezidanto Fernando Maia estas ankoraŭ tro frue por analizi la financajn sekvojn de la decido.

Libera Folio: Kial UEA en la nuna situacio konscie decidis kreskigi la deficiton?


Fernando Maia Jr. (fotis Anna Striganova, revuo “Esperanto”)

Fernando Maia: – La decidoj de UEA kompreneble ne estis por kreskigi deficiton. Fronte al la monda situacio, ĉefe en Kanado, fariĝis entute ne ebla la okazigo de la UK en 2020. La ĉefa motivo de decido por tio tamen estis antaŭ ĉio la sano kaj la sekureco de esperantistoj kaj de ĉiuj homoj ĝenerale. Financaj sekvoj de tio jam estas traktataj inter la Centra Oficejo kaj la estraro, kiuj unue prezentos la analizojn al la Komitato de UEA.

– Planoj por mildigi la financajn sekvojn jam estas prilaborataj, tiel ke ne estas ĝuste fari la kalkulojn krude laŭ la kongresa licencpago. En rekta komuniko al kongresanoj fare de la CO, ili estis afable invititaj konsideri donaci siajn aliĝkotizojn al UEA, se tio eblas. Kiel estrarano, kun sincera antaŭdanko nome de la asocio, mi ŝatus profiti la okazon por kuraĝigi kongresanojn konsideri tiun opcion, se tio estos ebla al ĉiu el ili.

Ĵenja Amis, la sekretario de la Montreala LKK, aprobas la decidon de UEA, laŭ kiu aliĝintoj rajtos uzi la jam pagitajn kotizojn por alia UK, ekzemple tiu en Montrealo en 2022:


Ĵenja Amis.

– Laŭ mi estas tre bona decido. Fine de marto, kiam fariĝis pli kaj pli klare, ke la UK en Montrealo ne povos okazi, ni (la LKK) skribis al la estraro de UEA kun la rekomendo prokrasti la UK-on. Nia rekomendo estis ke la kotizoj por la UK-2020 estu uzeblaj por la du sekvaj kongresoj. Ni estas ege dankaj ke la UEA-estraro sekvis tiun rekomendon, eĉ se laŭ la statuto ĝi rajtus konservi la monon de la kongresanoj.

– Laŭ mi estas vere strategia decido, bona por UEA longdaŭre, t.e., ne nur bona por unu buĝeto de unu jaro – la reputacio de la organizo estas ja plej grava afero, mi pensas … Estas fakte mia espero ke eble kelkaj aliĝintoj, kiuj povus tion fari, simple donacos tiun kotizon al UEA por kovri la kostojn, kiuj jam okazis: ekzemple, presi kaj dissendi la Duan Bultenon.

Libera Folio: Pri kio laboras la LKK nun, post la decido de UEA movi la kongreson al 2022?

Ĵenja Amis: – Estas multaj aferoj, kiujn ni ankoraŭ devas fari: skribi al ĉiuj ekskursgvidantoj, volontuloj, kontribuantoj al la programo, honora komitato, diversaj partneroj. Ĉi-semajne ni devos dissendi gazetarkomunikon kanadan pri la prokrastiĝo de la UK al 2022, esti pretaj por la intervjuoj … Ni konsideras fari montrealan kontribuon al la virtuala kongreso en 2020.

–Kiam ĉiuj farendaĵoj pri la 105-a kongreso estos finitaj, ni intencas simple iom ripozi antaŭ ol rekomenci la laborojn por 2022. Kiel vi povas imagi, ni lacas – ne nur fizike, sed ankaŭ mense: la necerteco pri la evento, timo por la vivo de la kongresanoj, la devo ĵongli ĉiujn aliajn familiajn respondecojn, laborojn, kaj tiel plu, tute elĉerpis nin. Sed pro tio, ke tiom da laboro jam estis farita, ni pensas ke estos facile uzi ĉion jam preparitan, kun etaj ĝustigoj kaj aldonoj.

Sumoo instigas al vekado de dormantaj libroj

Hori Jasuo elpensis la Esperanto-sumoon por ke ankaŭ komencantoj eklegu librojn en Esperanto, ĉar nur tiel oni laŭ li povas vivteni la lingvon. ”Mi ĉiam aĉetis plurajn Esperanto-librojn, sed tiuj libroj tuj kuŝis kaj endormiĝis en mia libroŝranko, kaj neniam vekiĝis”, li klarigas en intervjuo de Libera Folio.

307 homoj el 38 landoj legis esperantlingvajn librojn inter la 15-a kaj 29-a de marto, kadre de la 62a Esperanto-sumoo. Sumoo estas tradicia japana sporto kie oni luktas kontraŭ alia homo, sed en la Esperanto-sumoo oni luktas kontraŭ si mem. Ekde 2009, ĉiun duan monaton centoj da esperantistoj partoprenas la projekton, kiu celas instigi legadon de esperantaj libroj. Ni intervjuis la inicitanton kaj ĉeforganizanton, Hori Jasuo, pri la projekto.

Kio fakte estas la Esperanto-sumoo?


Hori Jasuo. Foto: Vasil Kadifeli CC BY-SA 4.0

– La sistemo estas tre simpla. La partoprenantoj anoncas, ke ili legos iun libron dum la 15-taga Sumoa periodo kaj, ekzemple, 3 paĝojn ĉiun tagon. Laŭ anonco aŭ promeso al si, ili legadas dum la Sumoo, kaj kiam iun tagon ili plenumas sian promeson, ili gajnas unu venkon, ĉu ili legas 20 paĝojn de filozofia libro aŭ ĉu unu paĝon de infanlibro. Tiamaniere komencantoj kaj veteranoj povas “lukti” dum 15 tagoj sur la sama ringo.  Tial eĉ komencantoj povas ĝoje partopreni en tiu Sumoo.

De kie venis la ideo por la sumoo?

– Mi estas multjara esperantisto, sed antaŭ ol mi komencis organizi tiun Sumoon, mi ĉiam hontis pro mia maldiligenteco pri legado de Esperanto-libroj. Mi ĉiam aĉetis plurajn Esperanto-librojn, sed tiuj libroj tuj kuŝis kaj endormiĝis en mia libroŝranko, kaj neniam vekiĝis. Mi sciis, ke samo okazas al multaj esperantistoj. Se ni ne legas librojn, nia Esperanto-kapablo neniam altiĝas, kaj la librokulturo velkas, nome nia nelegado signifas velkadon de Esperanto.

– Tamen kiamaniere ni povos instigi esperantistojn legi librojn? Ĉu ni simple havigu al ili celon, ekzemple legi 500 paĝojn dum unu jaro? Eble iuj veteranaj esperantistoj provos legi tiom da kvanto, sed komencantaj esperantistoj neniam volas, nek provas. Kiamaniere mi povos instigi eĉ komencantojn legi librojn?

Kiel la projekto komenciĝis?


Statistiko pri la partoprentaro de la sumooj

– Mi prove komencis la Sumoon septembre 2009 nur al japanoj. Komence partoprenis nur dek personoj. Post du Sumooj, mi havis memfidon pri la sukceso, kaj mi malfermis la Sumoon al la mondo. Kaj poste pli kaj pli multiĝis la partoprenantoj.

– La pinto estis julio 2017, antaŭ la Seula UK. La nombro kreskis preskaŭ ĝis 400, dank’ al multaj partoprenantoj el Koreio, sed poste koreoj perdis entuziasmon kaj ĉesis partopreni en ĝi, do nun la nombro vagadas je ĉirkaŭ 300 el 35 landoj, sed ankoraŭ sufiĉe multe.

Kiel ĝi fartas nuntempe?

– Nun la partoprenantoj venas el ĉirkaŭ 35 landoj. Konstante plej multe partoprenas el Japanio, ĉirkaŭ sepdeko, kaj poste, longe Francio okupis la duan lokon, sed nun la dua estas Brazilo, kaj sekvas ilin Pollando, Rusio, Vjetnamio, Nepalo ktp. Unu fojon multaj partoprenis el Afriko, sed nun malmulte pro la ekonomiaj kaj politikaj problemoj, kaj plej bedaŭrinde el Oceanio preskaŭ neniu partoprenas.

– Resume la plej multaj partoprenas el Azio. S-ro Renato Corsetti ofte diras, ke venos tempo, kiam Azio estos la centro de Esperanto-movado. Li povas esti prava, sed mi timas, ke la japana movado maljuniĝis kaj en la estonteco ne povos sendi tiel multajn partoprenantojn kiel nun.

Kiel la sumoo kontribuas al Esperantujo?

– Libroj longe kuŝantaj en ŝranko vekiĝis. Longe la partoprenantoj legis tiujn dormintajn librojn, sed ili jam finis tiujn librojn kaj aĉetas la novajn. Laŭ statistiko, unu partoprenanto legas meznombre 60 paĝojn dum unu Sumoo. Certe la Sumoo kontribuas al la movado.

– Mi estas verkisto. Mi verkas kaj eldonas, sed se esperantistoj ne legas miajn librojn, mia verkista laboro estas tute senutila. Mi estas certa, ke ankaŭ aliaj verkistoj ĝojas pro la Sumoo. Anna Löwenstein, Trevor Steele kaj Julian Modest estas tre ŝatataj verkistoj.


Diplomo kiun ricevas la partoprenantoj de la sumoo

Ĉu vi volas diri ion al niaj legantoj pri la projekto kaj legado?

– Por esperantistoj estas devo legi Esperanto-librojn kaj devas esti ankaŭ ĝojo. Sen legado via kapablo ne altiĝas, nek vi povas vere ĝui Esperanton. Sen aĉeto de Esperanto-libroj la Esperanto-kulturo velkas kaj fine malaperos. Dum mi faras liston de partoprenantoj kaj vidas, kiujn librojn ili legas, mi ĉiam miras. En 300 partoprenantoj 270 homoj legas malsamajn librojn. Tio signifas, ke en Esperantujo ekzistas abundege da libroj, kiujn niaj prauloj verkis kaj eldonis en la pasintaj 130 jaroj. Tio estas gravega kultura heredaĵo de Esperanto. Se vi ne tuŝus tiun abundecon, ĉu vi povus nomi vin esperantistoj?

– La Sumoo estas kreita por okupitaj, sed maldiligentaj homoj, kiel mi kaj kiel vi. Partprenante en la Sumoo, ŝanĝu vian vivmanieron, la Esperanto-movadon kaj celu ŝanĝi la mondon.

– La Sumoo estas la plej granda leg-movado en la historio de la homaro, dank’ al interreto kaj dank’ al Esperanto. La Sumoo havas gravegan historian mision por ŝanĝi la mondon pli paca kaj pli egala. Partoprenante en la Sumoo, vi povas dediĉi vin al tiu sankta misio. La Sumoo ne estas simpla legkonkurso, sed grava mond-ŝanĝilo.

La sekvanta Sumoo (la 63a) okazos inter la 10a kaj la 24a de majo. Pli da informoj troveblas ĉe la retejo http://www.esperanto-sumoo.pl/

Robert Nielsen

Quarantena

Io specta trans le fenestra:

Deserte stratas
Le celo es vacue
Nulle aviones,
solmente aves in arbores

Le aere es pur
ma sembla esser frigide
Le radios del sol ponente
consola le mundo timorose

Al ponte, nulle automobiles
Illos es in garages, a parcamentos
Le ponte reposa
post un longe tempore

Le trottoirs desira bottas
que se move
Le cardines del portas se rigidi

Le tragedia silente
levita como un spirito
super le citate dormiente
et exhala su sufflo al domos

***

Io sede in mi camera
Le parietes me specta
e io specta al schermo

Le computator es connectite
al systema nervose del mundo
Illo senti toto e me dice toto

Le aere es suffocante 

Io aperi le porta al balcon
Multes ha facite lo mesme
Le homines es insulas
e insimul nos es un archipelago:
isolate ma non sol

Un die le aqua que nos separa
se vaporisara e creara nubes
que longemente flottara super nos
admonente nos de iste dies

Dansa cosmic

Le musica me jecta a dextre, a sinistre
Io face le prime passos del circulo
Le movimento nasce ex immobilitate
Silentio demora in motion
Le molle veste
caressa mi corpore
Le arbores me specta
Io senti lor fragrantia
Io crea nove mundos in le sablo
Cata grano es un universo
Mi pedes es pinceles
que pinge un mandala
Le musica nunquam fini
Le tempore es immortal
Le integre historia es ora
Solmente existe variation e repetition
Le dansa existeva ante nostre mundo,
ante le nascentia del sol e del stellas
Le cosmo sempre ballava, respirava
Su molle movimento vive in me
Tu vide como io gira a dextre, a sinistre
ma io vide como io es toto immobile
e le mundo circula circum me
caressante e battente mi corpore
Io es in trance, sasite del eterne melodia
Illo pulsa intra me, dante me fortia
Io senti le joia e le dolor del mundos
e como illos glissa inter agitation e calma
Io es un galaxia e le cellulas de mi corpore
es soles e planetas que nasce e mori
Io es e unic e multiple:
Unitate e fragmentation in interaction
Io tocca le vento quando io balla
Le aere me frigida e le sol me caleface
Mi halitos ardente se disperge inter arbores
e pois dispare ad grande distantia
Io dansa al bordo de exhaustion
Un extasis pungente batte in me
Le musica pausa e io me arresta
subito retenente mi respiration

2020-W15 – Terorismo en Suedia

Ye ago sen-precedenta, la guvernerio Usana nomizis grupo rasistoza blanka Rusiana kom organizuro teroristoza, samtempe impozante individual punisi ad olua chefi. On kredas, ke l’ organizuro Movado Imperial Rusiana exercis la faceri di serio di ataki terorismal en la maxim granda urbo west-Suediana en la yaro duamiledekesis, inkluzanta ataki bombal kontre kafeerio e kontre kampeyo di en-migrinti. On suspektabis la guvernerio Usana pri nevolo agar kontre tala grupi blanka. (SE)

UEA nuligos la ĉi-jaran Universalan Kongreson

La Universala Kongreso ne povos okazi en Kanado en 2020. Anstataŭe ĝi eble estos ŝovita al 2022. Tion komunikas la estraro de UEA en mesaĝo sendita al la komitatanoj.

Al la ĝenerala publiko la estraro de UEA donas iom malpli detalajn informojn ol al la komitato. En gazetara komuniko, nun legebla ankaŭ en la retejo de UEA, la estraro atentigas, ke Kanado malpermesis enveturon el ĉiuj landoj krom Usono ĝis la fino de junio, kaj nun malfacilas antaŭvidi kiam eksterlandanoj denove rajtos viziti Kanadon.

Aldone evidentas, ke “la medicinaj, ekonomiaj kaj aliaj implicoj povas daŭri longe post la estingiĝo de la epidemio”, la estraro skribas. “Sekve, la Estraro, konsulte kun la LKK, la kongresa fako kaj la instancoj en Kanado, planas prokraston de la UK en Montrealo”, la komuniko tekstas.

Laŭ la gazetara komuniko la fina decido ankoraŭ ne estas farita: “Kiam la Estraro faros decidon, la kongresanoj kaj ĝenerala publiko estos tuj informitaj. Samtempe venos informo, kiel oni pritraktos malmendojn kaj kotizojn.”

En mesaĝo sendita al la komitatanoj la estraro tamen jam klare indikas, ke la kongreso ne okazos en Montrealo ĉi-jare:

Pro la malpermeso eniri Kanadon, kiel klarigite en la tuj sendota Gazetara Komuniko n-ro 861, la UK ne povos okazi en Montrealo en 2020. La Estraro konsulte kun la LKK, la kongresa fako kaj la instancoj en Kanado, planas ĝin prokrasti, prefere al 2022.

Laŭ la sama mesaĝo, ne sendita al la ĝenerala publiko, UEA nun negocas kun la kongresejo pri tio, ĉu en la nunaj kondiĉoj eblos nuligi la kontrakton sen punpago. La rezulto de tiu negocado evidente influos la financojn de la asocio.

Se la kongreso estus formale nuligita, UEA laŭ la kondiĉoj skribitaj sur la aliĝilo ne devus repagi la kotizojn. Se aliflanke la kongreso estos ŝovita al alia dato aŭ jaro, supozeble jam pagitaj kotizoj plu validos je tiu posta dato.

Laŭ la letero sendita al la komitatanoj, la estraro efektive planas aranĝi ĉi tiel, sed ankaŭ pri tio mankas fina decido:

La detaloj de tiu pritrakto ne aperas en la nuna GK. La nuna propono estas, ke la kotizo por Montrealo validos por UK 2021 aŭ 2022. Por tre aĝaj membroj, eblos alia aranĝo laŭ individua trakto.


Ĵenja Amis.

Ĵenja Amis, la sekretario de la Montreala LKK, opinias ke la plano prokrasti la Montrealan kongreson estas saĝa kaj prudenta:

– La situacio estas serioza en Kanado kaj tutmonde, kaj ni ne scias, post kiom da monatoj la vivo revenos al la normalo. Por mi, kaj ĉiuj ni en la LKK, plej gravas ke la sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj en Kanado ne estu endanĝerigita pro la kongreso. Kompreneble, ni faris jam enorman laboron por sukcesigi la UK-on, ni laboras jam de longa tempo kaj ni pretas daŭrigi la laboron, por ke nia Montreala kongreso okazu, nur en alia jaro!

Anstataŭ la Universala Kongreso UEA laŭ la gazetara komuniko ”konsideras organizi virtualan eventon, kiu konservos plurajn elementojn de la tradicia UK kaj estos amase disvastigita rete al la tuta mondo”.

La sorto de la ĉi-jara IJK ankoraŭ ne estas decidita. Post sabata retkunsido ĝia LKK komunikis, ke oni ”atendas ĝisdatigojn de registaroj” kaj ke fina decido estos anoncita la 25-an de aprilo. Oni konsilas antaŭ tiu dato ne rezervi vojaĝojn.


Pli pri la temo:

Nuligo minacas al IJK kaj UK

La kronvirusa pandemio nun minacas kaŭzi nuligon de la ĉefaj Esperanto-aranĝoj en 2020. Decidoj pri la sorto de la ĉi-jaraj IJK kaj UK devos esti faritaj tre baldaŭ, kaj la cirkonstancoj ne estas favoraj.

Nur mondmilitoj ĝis nun povis perturbi la ĉiujaran ritmon de la ĉefaj esperantistaj kongresoj. En 1914 la 10-a Universala Kongreso en Parizo estis efektive nuligita pro la komenciĝo de la Unua mondmilito: la malfermo samtempe iĝis la fermo de la kongreso, al kiu anticipe aliĝis 3.700 esperantistoj.

Eĉ dum la Unua mondmilito fakte okazis unu Universala Kongreso: tiu en Sanfrancisko en Usono en 1915, kun nur 163 partoprenantoj. Post la milito la Universalaj Kongresoj okazis ĉiujare de 1920 ĝis 1939, kaj denove ekde 1947.

La unuaj Internaciaj Junularaj Kongresoj estis aranĝitaj en 1938 kaj 1939. Post la milito la unua IJK okazis en 1947. De tiam la kongresojn oni organizas regule ĉiujare. Neniu kongreso estis nuligita, eĉ se en la jaro 1967 ambaŭ kongresoj estis movitaj el Israelo al Nederlando pro risko de milito. La decido de la estraro de UEA movi la kongreson al Roterdamo estis publikigta fine de majo, kaj post malpli ol semajno efektive okazis la Sestaga milito.

Sed nun la mondvasta kronvirusa pandemio minacas ambaŭ ĉefajn esperantistajn aranĝojn.

Unuavice la risko trafas la Internacian Junularan Kongreson en Nederlando: ĝi devus eki la 11-an de julio, sed ekzistas la risko, ke la nuna malpermeso de publikaj renkontiĝoj povos esti longigita ĝis julio. Malcerta estas tamen ankaŭ la sorto de la Universala Kongreso, kiu laŭplane devus komenciĝi en Kanado la 1-an de aŭgusto.

La prezidanto de la LKK de la nederlanda IJK, Rogier Huurman, rakontas ke por decidi pri eventuala nuligo de la kongreso gravas ne nur la situacio en Nederlando, sed tiu en la tuta mondo.

Li konfirmas, ke la LKK konsideras eventualan nuligon de la kongreso, sed ankaŭ ekzemple la eblon okazigi ĝin kelkajn semajnojn aŭ monatojn poste.

– Ni jam havis cerbuman kunsidon kaj elpensis multajn verŝajnajn kaj malpli verŝajnajn alternativojn. Ĝis nia anonco ĉiuj el ili konsideriĝas.

Neniu ano de la organiza teamo ĝis nun serioze malsaniĝis, kaj la diversaj malpermesoj kaj limigoj enkondukitaj pro la pandemio ne multe influis la organizan laboron, ĉar la kunlaboro ĉiel okazas distance, diras Rogier Huurman.


Rogier Huurman. Foto: Marc Konijnenberg.

– La ĉefa efiko al nia organiza laboro estas jena: ĉio paŭzas. Ne plu venas novaj aliĝoj, nek estas malaliĝoj. Ni ne rezervas busojn aŭ luas ekiparon, ni ne subskribas kontraktojn kun artistoj. Aliflanke nia kongresa organizado fartis vere bone, kaj multaj aferoj jam estis planitaj. Duono de la programo estas konata, kaj se ni nun magie ricevus certigon, ke la IJK normale povos okazi, ni povus meti plejparte plenan programtabulon reten post kelkaj tagoj.

Oni jam promesis repagi la kotizojn de la aliĝintoj, se la kongreso estos nuligita. Aliflanke la LKK jam faris unu signifan elspezon: oni antaŭpagis la kongresejon.

– Se venos oficiala malpermeso organizi eventojn en julio, tiam pli verŝajnas, ke ni rehavos tiun sumon, aŭ ŝovos al alia dato. Se ne, tiam necesos negoci, kaj kompreneble ankaŭ la posedantoj de kongresejoj nun estas en malfacila financa situacio. Nederlanda Esperanto-Junularo havas financajn rezervojn kaj el tio pagis la antaŭpagon, ni ne bankrotos. Pro tio ni dankas al niaj fidelaj patronoj.

Ankoraŭ ne klaras, kiam venos la fina decido pri la sorto de la ĉi-jara IJK, sed tio okazos ene de la plej proksimaj semajnoj aŭ eble eĉ tagoj:

– La teamo decidos en kunsido ĉi-dimanĉe, aŭ se tiam decidas prokrasti, du aŭ kvar semajnojn poste, diras Rogier Huurman.

Simile malcerte statas la situacio pri la Universala Kongreso en Montrealo, kiu devos okazi komence de aŭgusto. Eĉ se Kanado ĝis nun ne estis same forte trafita kiel Usono, la risko ke la epidemio iĝos severa kaj longedaŭra evidente ekzistas ankaŭ tie.

UEA jam plilongigis la duan aliĝperiodon ĝis la fino de aprilo, por ke aliĝemuloj ne devu rapidi fari sian decidon.

La retejo de la LKK informas: ”La organizantoj sekvas ĉiujn evoluojn pri la koronviruso, daŭrigas ĉiujn preparojn por la UK kaj antaŭvidas ke la kongreso okazos kiel planite.” Tamen tute ne klaras, kia estos la situacio en Kanado kaj en la mondo post kelkaj monatoj.

Laŭ Ĵenja Amis, sekretario de la LKK, eventualan decidon pri ŝanĝoj aŭ nuligo devas fari kaj diskonigi la estraro de UEA:

– Ili baldaŭ komunikos – ene de 2-3 tagoj. Nun ili laboras tiom forte kiom ili povas kun ĉiuj partneroj, la Turisma Oficejo kaj tiel plu, ŝi skribis en Facebook en merkredo.

Tio ŝajnas indiki, ke la kongreso tre verŝajne ne okazos laŭ la plano. Se ĝi estos nuligita, la aliĝintoj laŭ la reguloj skribitaj sur la kongresa aliĝilo ne rericevos sian monon. Repageblaj laŭ certaj kondiĉoj estas nur la kongresaj mendoj, sed ne la kotizo mem.

Se tiuj reguloj estos aplikitaj, la nuligo de la kongreso ne tre multe influos la financojn de UEA. Eventuale la asocio tamen perdos iom da mono pro malmendo de la kongresejo, depende de la kondiĉoj en la lukontrakto kaj la aktuala jura stato de la pandemiaj limigoj.

La kongresanoj siaflanke en tia kazo eventuale povos rericevi la kongreskotizon kaj aliajn jam pagitajn kostojn el sia vojaĝasekuro.

Tertremo difektis la Zagreban klubejon

Unu persono mortis kaj 27 estis vunditaj en la tertremo kiu trafis la ĉefurbon de Kroatio la 22-an de marto. Ŝajne neniuj esperantistoj estis rekte trafitaj, sed difektiĝis la sidejo de la loka Esperanto-klubo, kiu nun bezonas kostajn riparojn.


La klubejo en Zagrebo en pli feliĉa tempo.

Kvazaŭ ne sufiĉus la daŭranta pandemio, Zagrebo frumatene la 22-an de marto estis trafita de tertremo kun la forteco de 5,5 laŭ la skalo de Richter. Laŭ informoj de lokaj esperantistoj estis difektitaj 26.000 konstruaĵoj, el kiuj 1.900 ne plu estas uzeblaj.

Post inspekto montriĝis, ke inter la malpli serioze difektitaj konstruaĵoj estas ankaŭ la sidejo de la loka Esperanto-klubo en la adreso Vodnikova 9 en la forte trafita urbocentro.

Samkiel en multaj aliaj domoj, damaĝita estis la fumtubo, kiu nun postulas renovigon. Post la rekonstruo la klubo devos pagi por instalo de nova sistemo por hejtado kaj akvovarmigo.

En teksto publigita en la retejo de Kroata Esperanto-Ligo ĝia prezidanto Spomenka Štimec priskribas sian sperton:

Mi loĝas en la urbocentro de Zagrebo en la strato Nova ves, tre malnova strato de Zagrebo el la mezepoka tempo. La unuaj tertremoj estis du, la unua je la 6.24 kun intertempo de ĉirkaŭ duonhoro venis la dua, iom malpli forta.. Ni aŭdis fortegan bruon kaj tuj post ĝi venis skuegoj en kiuj mi flugis de la lito. La bruo ne venis nur de la tertremo sed tute aparte de frakasitaj glasoj (jes, miaj belaj verdaj alzasaj glasoj, el ses, la tertremo ŝatis detrui kvin, ĉampanaj glasoj aldone, glasoj por glaciaĵoj, japanaj teleroj kaj ceramikaĵoj, tekruĉoj kaj vinkruĉoj, ĉio muelita en polvon ĉar la puŝo de la tertremo elĵetis ilin el mia kuireja ŝranko.) La tertremo ĉe mi odoris je kuba rumo, ĉar frakasiĝis plena botelo da blanka rumo kaj aspergis la polvon.

La domoj en la strato estas ege trafitaj kaj multaj domoj estas damaĝitaj. Dum la matena tertremo la 22an de marto ĉiuj loĝantoj elkuris surstraten en malvarman matenon en noktoĉemizoj kaj kovriloj kaj kun la piedoj sur la tero forgesis por momento korona-viruson. Mi havis nian maskon survizaĝe, mi havis gantojn. Post la unuaj tertremoj… ĝis hodiaŭ atakis nin 90 tertremoj malpli fortaj. Se iu demandas onin: Kiel vi fartas? La respondo estas: Mi fartas 5,50 laŭ Richter.

La riparon de la fumtubo en la klubejo la zagrebaj esperantistoj povos pagi per ŝparmono el sia konto por la  prizorgo de la domo. Tiu mono tamen ne estas uzebla por la novaj hejtaparatoj, kaj Kroata Esperanto-Ligo nun esperas je la solidareco kaj subteno de alilandaj esperantistoj por restarigi la klubon.