Monthly Archives: January 2019

La canta “Africa” jua en sicle eterna en Africa

La deserto la plu vea de mundo es aora ornada con un de la cantas la plu escutada, “Africa” par la bande Toto.

Max Siedentopf, un artiste namibian, ia prepara un instala audio en la Deserto Namib a la costa sude-ueste de la continente, juante en sicle de tribui a esta clasica de roc suave.

La peso musical de 1982 ia vende plu ca cuatro milion copias, e ia es la canta la plu flueda en 2017, con plu ca 440 milion regardas en YouTube.

Siedentopf, ci ave 27 anios, dise ce sua instala va jua la musica per sempre, con pilas solal “per fa ce Toto va continua per tota la eternia”.

La canta, cual es longa de cuasi sinco minutos, resta popular en la cultur pop de oji. En la interede, lo ia deveni la tema de memes e an pajes intera de Reddit.

“Me ia desira dona la onora la plu alta a la canta e esibi fisical ‘Africa’ en Africa,” la artiste ia esplica. “Alga namibianes ama lo, e alga dise ce lo es probable la instala audio la plu mal de istoria. Me crede ce esta es un loda grande.”

El ia eleje un loca nonrevelada en la 81 cilometres cuadrida de la Deserto Namib per pone ses parladores, liada a un baladador dijital cual conteni sola esta musica.

La deserto esiste ja tra 55 milion anios, e Siedentopf dise ce el espera ce la canta va jua tra 55 milion plu. “La plu partes ia es elejeda per es tan durante como posible, ma me es serta ce, ultima, la ambiente dur de la deserto va devora la instala.”

Asta aora, el dise ce sola la fanes la plu fidosa de Toto va pote trova esta “tesoro” entre la dunas.

2018: REKORDALA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Dum la yaro 2018 aparis la sequanta Ido-libri o broshuri:
Drake, Brian: Nokto-gardeno. Noveli. Duesma edituro, emendita. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 92 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: La aboyanta lando. Farso politikal. Romano. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 329 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: Poemeti por puereti. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 25 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian (trad.): Jack London: Revoluciono ed altra esayi. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 44 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian (trad.): Tri Melodramati Gotika. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 110 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Dramati expresistala. Kin teatraji. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 156 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Voltaire: Kandido, od optimismo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 101 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Gotika noveli. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 136 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Oscar Wilde: Salome. Tragedio en un akto. Ilustruri da Aubrey Beardsley. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 44 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Robert E. Howard: Konan la Barbarulo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 94 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E.: Astoneso. Poemaro. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 39 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E.: Pagini trovita en fango. Noveli. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 124 p. (pdf-edituro)
Kasper, Marion (trad.): Trublita aquo (desegnita rakonto). Specala edituro di Ido-Saluto!, 2018/3. 34 p.
Madonna, Tiberio (trad.): Kansoni Kristnaskala. 3ma edituro. Italia: Editerio La Plumo 2018. 14 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: L’arboro dil cielo. Italia: Editerio La Plumo 2018. 21 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: L’asasino di Gonçalo. Detektivo-romaneto di cienco-fiktivajo. Italia: Editerio La Plumo 2018. 106 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: La sonjo furtita. Italia: Editerio La Plumo 2018. 22 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: Reflekti pri la logiko en la linguo Ido. Italia: Editerio La Plumo 2018. 43 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Esperanto ed Ido: diferanta voyi adsur Parnaso. Komparanta studiuro pri la developeso di Esperanto ed Ido kom poeziala lingui. Espinho. Editerio Sudo 2018. 97 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Muliero qua savas la Latina…Komparanta studiuro pri tri mulieri savoza. Espinho. Editerio Sudo 2018. 32 p. (pdf-edituro)
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo:
Nombro de libri publikigita: 21
Nombro de verki originala: 11
Nombro de verki tradukita: 10
Nombro de autori e/o tradukinti: 4
Nombro de libri/broshuri papera: 1
Nombro de pdf-libri/broshuri: 20
Distributo segunautora: Drake (13), Madonna (5), Neves (2) ; Kasper, M. (1)
Nombro de pagini: entote 1.667
Jenri reprezentata: novelo, rakonto, romano, teatrajo, esayo, poezio, kansono, *kartuno
La yaro esis vere sucesoza, mem rekordala. Segun la Bibliografio di Ido, da Carlevaro/Haupenthal (1999), ne aparis tanta Ido-verki samyare ja de 1928! En ta yaro ya aparis 37 verki, ma 2018 esas la yaro en qua aparis plu multa literaturala verki ampla, t.e., tre paginoza (novelari, rakontari, romani).
Pluse, unesmafoye la sama autoro publikigis 13 literaturala  verki en la sama yaro! Yen nombro *difikulte atingebla, senprecedenta en Idia, tre probable anke en tota *Auxilandia, e forsan pasable rara mem en literaturi di lingui “teritorial”.
Ja en 2017 la rekolto esabis tre kontentigiva. Yen la listo de verki aparinta en ta yaro:
Couturat, Louis: Studyo pri la derivado en la Linguo Internaciona. Paris 2010. Delagrave 88 p. 2ma edituro, transskribita da Tiberio Madonna en 2017. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): L. Frank Baum: La sorcisto de Oz. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2017. 93 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: La Krulo di la domo di le Usher. Dramato por aktori o marioneti de la rakonto da Egdar Allan Pole. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 15 p. (pdf-edituro)
Heitze, Gert (komp.): Ido-lektolibro. epubli: Eselte Meto 2017. 116 p.
KuriyamaHitoshi: 簡易イド語文法. La praktikala Ido-gramatiko por Japoni. 2017. 28 p. (pdf-edituro)
KuriyamaHitoshi: La praktika Ido-gramatiko por Esperantistoj. Tradukita del Japoniana da Nadi Pedia. Kontrolita da Bebson Hochfeld. 2017. iv, 26 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio (trad.): Kansoni Kristnaskala. Autoro: 2017. 12 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: La saponbulo. Fablo. 2017. Autoro: 16 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: Novido. 2017. Autoro: 35 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Dazlo. Originala poemaro en Ido. Duesma edituro. lulu: Editerio Sudo 2017. 36 p.
Partaka(trad.): Espritaji. Barcelona: autoro. 2017. 50 p. (pdf-edituro)
Schlemminger, Günter (trad.): RenateHolland-Moritz: La trairo-chambro. Das Durchgangszimmer. Bilingua edituro. Berlin: Ido-amiki Berlin 2017. 214 p. (Ido-lektajo, kayero 4)
Schlemminger, Günter (trad.): La lumo venas del esto. Jurnal-artikli pri nun-tempa eventi en kelka selektita stati dil olima Sovietuniono. Berlin: Ido-amiki Berlin 2017. 84 p. (Ido-lektajo, kajero 5)
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo:
Nombro de libri publikigita: 13
Nombro de verki originala: 8
Nombro de verki tradukita: 5
Nombro de autori e/o tradukinti: 8
Nombro de libri/broshuri papera: 4
Nombro de pdf-libri/broshuri: 9
Distributo segunautora: Madonna (3), Drake (2), Kuriyama (2), Schlemminger (2), Couturat (1), Heitze (1), Partaka (1), Neves (1)
Nombro de pagini: entote 813
Jenri reprezentata: rakonto, fablo, romano, teatrajo, poezio, esayo, kansono
Anke la yaro 2017 esis sucesoza: segun la mencionita bibliografio, ne aparis ya tanta Ido-verki ja de 1932, kande on publikigis precize la sama nombro kam en 2017 (13). Kompare a 2018, en 2017 plu multa homi (8) publikigis verki kam en 2017 (nur 4). Pluse, en 2017 aparis plu multa papera libri (4) kam en 2018 (nur 1). Ica tendenco (diminuto dil nombro de papera libri) esas mala por homi qui preferas lektar tala libri (quala me, exemple) e anke por Ido-propageri, qui havas poka libri expozebla (Ido-amiki Berlin certe subisas ica problemo). Tamen ol havas anke avantaji: pdf-libri esas quik acesebla ad omni, ne nur a pagivi e pekuniozi, e pluse, en tala libri on povas facile, per la sercho-funciono di pdf-lektilo, facar explori pri linguo-uzo (me agas lo pasable ofte, kun granda profito). Esus plu bona se pdf-libri esus anke komprebla kom papera libri, exemple, che lulu o simila *siti, ma regretinde tre poka Ido-libri esas trovebla ibe.
Nu, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

«Agez kom bon lektero : do vu lektez…»

La destina de la monetas de la fonte de Trevi

Un disputa ia comensa entre la maior de Roma e la Eglesa Catolica sur lo cual on debe fa con la monetas de la fonte de Trevi.

En cada anio, on estrae cuasi 1,5 milion euros de la monumento famosa. La mone es tradisional donada a un asosia de carita catolica per aida persones povre.

Ma aora la maior, Virginia Raggi, vole ce on spende la mone per la infrastrutur desintegrante de la site en loca.

La asosia Caritas dise ce persones la plu povre va es afetada par la perde de revenu, e la jornal de la confere de bispos italian ia apare un article despetosa sur la tema en sua numero de saturdi.

Conselores de la site ia aproba la cambia, cual on intende reali en april. An tal, multe italianes en redes sosial demanda aora ce la comite de vila reconsidera la deside.

Raggi ia prende la controla de Roma en 2016 per la Promove Sinco Stelas, cual ia formi un governa nasional aliada en la anio pasada. Sua popularia ia cade car el ia fali trata la difisiles de la site debente.

En otobre, miles de protestores ia asembla estra la ofisia de site per denunsia Raggi a tema de problemes cual inclui dejetadas noncolieda e stradas dolinetosa.

La fonte de Trevi ave cuasi 300 anios e es visitada par miliones de turistes en cada anio.

La tradision de lansa monetas en la fonte ia deveni famosa pos la canta “Tre monetas en la fonte” par Frank Sinatra en la comedia romantica de 1954 con la mesma nom.

La fonte ia deveni ance conoseda pos sua apare en la filma La dolce vita (“La vive dulse”) de 1960, en cual la ator Anita Ekberg ia vada tra la acua en un roba.

Pompeo es otimiste sur un acorda per proteje curdis

Mike Pompeo, la ministro de internas esuan, ia dise ce el es otimiste ce on pote ateni un acorda con Turcia per proteje combatores curdi en Suria pos la parti de la SUA.

El ia parla en la Amirias Arabi Unida pos un telefoni con sua corespondente turces.

Fortes esuan en Suria norde combate con un militia curdi contra ativistes de Daex. Ma Turcia regarda esta militia, la Unias de Proteje Poplal, como un grupo teroriste e vole elimina lo.

Pompeo visita paises diversa en Asia sude-ueste per atenta calmi aliadas pos la anunsia subita par presidente Trump, en desembre, ce fortes esuan va retira se de Suria.

En la semana pasada, presidente Erdoğan ia rejeta coler la recomenda par John Bolton, la Conselor de Securia Nasional de la SUA, ce on ta proteje la militia curdi. Erdoğan ia descrive tal dises como “nonasetable”.

2019-W01 – Mūtātiōnes dē lēges in Germānia

ÁUDI PRÆLECTIŌNE SÓNITO (accéntu Bohēmico)

mindestlohn-erhoehung-9-19-euro-218x218Múlto lēges es mūtāto in Germānia prō occāssiōne dē nóvo ánno bis mīllēsimo décimo nōno. Mínimo salārio permísso per lēge es lēvāto per trīgíntā-quīnque centēsimos dē eurōnes ad nóvem eurōnes et décem-nóvem centēsimos prō ūno hōra dē labōre. Assēcūrātiōne obligātōrio dē salūte es mūtāto sīc, quod datōres dē ópera et operārios dēbe dáre súmma pecūniārio æquāle. Nóvo facultāte es dáto ad hómines hæsitánte ínter séxus, ut tértio optiōne “dīvérso” es īnscrīpto in mātrīcula. (DE)

Un sumarina istorial deutx emerji a la costa franses

Sur un plaia en la norde de Frans, la ruina de un sumarina deutx de la Gera Mundal Prima reapare gradal pos desenios de es enterada en la arena.

La moves natural de arena a Wissant, prosima a Calais, esposa la restas de la UC-61 cual ia encalia ala en julio 1917. La ecipo ia inonda la barcon e ia abandona lo, e ja en la desenio de 1930 la plu de la sumarina ia es enterada.

Aora lo deveni denova un atrae de turistes, ma la maior local averti ce sua apare va es cisa no plu ca tempora.

De desembre, du partes de la sumarina es vidable a marea basa, a sirca sento metres de la dunas.

Bernard Bracq, la maior de Wissant, ia dise: “La ruina es vidable per tempo corta a cada anio du o tre, dependente de la mareas e la venta cual causa la moves de arena. Ma pos un bon soflon de venta, la ruina va desapare denova.”

An tal, Vincent Schmitt, un gidor local de turistes, crede ce la ventas e mareas va causa la esposa de an plu de la UC-61. “Tota la abitores de Wissant ia sabe ce on ave asi un sumarina, ma la plu de la ruina es covreda par deponeda e es donce nonvidable. Pesos reapare de tempo a tempo, ma esta es la ves prima cuando nos ia descovre tan multe.”

Sumarinas deutx ia ojeti barcones de la Aliadas en la Gera Mundal Prima, afondante sentos de los. Istoristes dise ce la UC-61 ia afonda a la min 11, o par pone bombetas o par xuta torpedos.

En sua viaja final, la sumarina ia parti de Zeebrugge en Beljia, dirijente se a Boulogne-sur-Mer e Le Havre per pone bombetas, cuando lo ia encalia. La 26 ecipores ia sede se a la autoriosas franses.

Un valis de mone es furada de Robert Mugabe

En Zimbabue, tre persones ia apare en corte, acusada de fura un valis conteninte $150 mil de mone fisical de Robert Mugabe, la presidente desponeda de la pais.

On alega ce la furores suspetada ia spende la mone per autos, casas e animales.

Entre la acusadas es un relatada de la presidente pasada, Constantia Mugabe, sur ci on dise ce el ia posese claves de sua casa campanial en Zvimba, prosima a la capital, Harare. On alega ce esta ia reali la asede.

La otra suspetadas ia es empleada como limpores a la tempo de la fura, cual ia es parente fada entre la prima de desembre e la temprana de janero.

“Johanne Mapurisa ia compra un Toyota Camry e un casa per $20 mil pos la aveni,” Teveraishe Zinyemba, avocato acusante, ia informa la corte en la vila Chinhoyi. “Saymore Nhetekwa ia compra ance un Honda e bestias cual ia inclui porcos e boves per un cuantia nonrevelada.”

Robert Mugabe, ci ave aora 94 anios, ia es espulsada de sua posto par la militar de Zimbabue en 2017. Asta alora, el ia ave autoria tra 37 anios, prima como la ministro xef e a pos como la presidente.

Mugabe, ci ia declara famosa ce un pais pote nunca bancaroti, ia es acusada de saborea un vive lusosa en sua preside supra la colasa economial de Zimbabue.

Dolares SUA es ala alta valuada. En teoria, la “biletas obligante” cual bancos furni es egal a la mone SUA – ma en realia los compra multe min.

Pos jubila, Mugabe ia esperia difisiles de pasea e ia pasa alga menses en Singapor per trata medical. Lo no es clar esce el ia es a casa cuando la fura ia aveni.

On ia libri la tre suspetadas con garantia, ma reportas indica ce un person cuatro resta ultra la lege.

La deteta de radiosiniales de la spasio profonda

Astronomistes ia revela detalias de radioemetes misteriosa cual emerji de un galasia distante e ia es detetada par un telescopio en Canada. On no sabe la natur esata e la orijin de los.

Entre la 13 “radioflaxes rapida” ia es un sinial repetente e multe nonusal, veninte de la mesma fonte con distantia de sirca 1,5 mil milion anios de lus. On ia reporta un tal aveni a sola un ves presedente, detetada par un otra telescopio.

Ingrid Stairs, un astrofisiciste de la Universia de Columbia Brites, ia dise: “Ce on ave un otra fonte sujesta ce on ta pote ave plu. E con plu repetentes e plu fontes disponable per studia, nos va comprende cisa esta rompetestas astronomial – de do los veni e como los es causada.”

La oserveria CHIME, locada en la Vale Okanagan de Columbia Brites, es composada de cuatro antenas semisilindre con longia de 100 metres, cual scane tota la sielo norde a cada dia.

La telescopio ia comensa funsiona sola en la anio pasada, e cuasi sin retarda lo ia deteta des-tre de la radioemetes, incluinte la repetente.

“Nos ia descovre un repetente du, e sua cualias es multe simil a la repetente prima,” Shriharsh Tendulkar de la Universia McGill en Quebec ia comenta. “Esta furni plu informa sur la cualias de repetentes como un colie.”

Radioflaxes rapida es emetes corta e briliante de radioondas, cual pare traversa cuasi un dui de la universo. Asta aora, siensistes ia deteta cuasi 60 nonrepetentes e 2 cual repete. On crede ce cisa mil aveni en la sielo a cada dia.

On ave teorias diversa sur la causa, incluinte un stela de neutron con campo magnetal multe forte e multe rapida jirante; du stelas de neutron cual fusa con lunlotra; e (entre un minoria peti de comentores) alga spesie de veculo spasial estrateran.

Un fuji a refuja per un fem saudi

Un fem saudi ci ia fuji de sua familia e ia refusa sorti de un otel en Bangkok ia es formal asetada como un refujada legal par la Nasiones Unida.

Rahaf Mohammed Al-Qunun, ci ave 18 anios, ia refusa embarca un avion de Bangkok a Cuait a lundi, e ia resta en sua sala de otel de airoporto pos bloci la porte. El ia teme ce sua familia va mata el per sua renunsia de islam.

La departe de refujadas de la NU ia fa ce Australia considera el per relocali posible.

Sua padre e frate ia ariva en Tai ma el refusa encontra los. Ofisiores de migra en Tai ia dise prima ce el debe revade a Cuait, do sua familia espeta.

Ofisiores en Australia ia sujesta ce los va aseta sua apela per refuja.

Al-Qunun ia comparti desuples de corentis direta sur sua caso en redes sosial, atraente la atende internasional.

Renunsia de islam es punable par mori en Arabia Saudi, e la padre de Al-Qunun es la governor de Al-Sulaimi, un vila en Hail, un provinse norde. Grupos campaniante ia espresa multe ansia.

Un portavose per sua familia ia dise ce la familia no vole comenta e ce los desira sola la securia de la fem joven.

A la matina de ier, Al-Qunun ia retuita sua apela orijinal per refuja, solisitante ce Australia, la SUA, Canada o la Rena Unida aseta el.

On reporta ce un diplomata ia saisi sua pasaporto cuando el ia vola a Tai de Cuait a saturdi, intendente viaja plu a Australia. A martedi, Al-Qunun ia dise ce la pasaporto ia es redonada a el.

Guatemala espulsa investigores de froda

Guatemala dise ce lo retira se de un comision contra froda, suportada par la Nasiones Unida, cual investiga la presidente de la pais, Jimmy Morales.

Sandra Jovel, ministro de esternas, ia dise ier ce la comite NU ave 24 oras per sorti de Guatemala. El ia ajunta ce Morales va continua la batalia contra froda, ma ce un malcomprende ia aveni sur la investigas de sua ativia.

Elejeda a tre anios ante aora, Morales ia suporta inisial la Comision Internasional Contra Esenta en Guatemala (CICEG), cual ia aida acusores en litigas contra desuples de ofisiores e dirijores major.

An tal, cuando Morales mesma ia deveni la tema de investiga, la presidente ia dise ce el va reesamina la autoria de la comision.

Sua comentas ia es criticada e ia provoca protestas sur strada contra froda ofisial, esijente ce el resinia.

En un consenta con António Guterres, secretor jeneral de la NU, Jovel ia anunsia ce la autoria de CICEG va fini. La CICEG ia es creada par la NU en 2006 e ia es desiniada per forti la usa de leges en la pais.

Guterres ia responde en un declara formal, disente ce el “rejeta forte” la deside, ajuntante ce la governa debe obedi la acorda internasional.

CICEG ia intende acusa Morales sur alegas de noncoeres finansial relatada a sua campania elejal de 2015. Morales ia es un comediste ante deveni presidente en 2016.

La NU ia suporta la recomenda ce on sutrae la esenta de Morales per permete ce on investiga el. Acel recomenda ia segue investigas separada sur membros de sua familia par CICEG.

Un catedral e mascita nova abri en Qahira

Presidente Abdul Fattah al-Sisi ia inaugura la catedral la plu grande de Misre, en la capital nova (e ancora nonomida) a este de Qahira. La inaugura ia aveni a la dia pos la esplode de un bomba prosima a un eglesa copta.

La Catedral de Natal, nova construida, ia esperia sua misa prima su securia forte a soldi, la dia ante la natal copta.

A saturdi, un polisior ia mori en atenta desativi un aparato esplodente cual ia es ascondeda sur un teto en Site Nasr, ance a este de Qahira.

Coptas composa sirca 10% de la popla de Misre, de ci la plu es muslim. Multe coptas dise ce la governa es prejudosa contra los e no ofre protejes sufisinte.

Sisi, ci declara se como un defendor de cristianes contra estremistes, ia informa adorores ce la abri simultan de la catedral e la mascita major Al-Fattah Al-Aleem porta un mesaje de unia.

“Nos es un e nos va resta un,” Sisi ia dise en abri la catedral, referente a cristianes e muslimes misri.

Pape Fransisco ia envia sua salutas a Pape Tawadros 2 de Alexandria, la xef de la eglesa coptica, ci ia fa ance un misa de medianote ier.

La mascita, ance nova construida, va pote conteni cuasi duple tan multe persones como la catedral. Ambos es situada en la rejion developada cual va deveni la capital nova de la pais.

Tempore liquide

Tempore liquide
flue trans mi sonios
Dece-novem pensatas
crea un torrente
in mi mente somnolente

Le tempore es in le medio
Al longe del lateres
le horas flue
e cade al solo

Le secundas deveni guttas
de pluvia e de lacrimas
Fragmentos de pensatas
excoria mi visiones

Le horologio se dissolve
e lento evapora

Io inhala le fumo temporal
e senti le sapor del eternitate
solo un breve momento

Un lacrima rola
sur mi gena

Dormitorios

In mi sonio io esseva eveliate
e camminava trans dormitorios
con homines dormente
qui roncava con buccas aperte

Io habeva un lanterna
con un flamma languide
Io timeva le obscuritate

Io non poteva trovar le exito
Cata porta duceva a un nove camera
Io me sentiva de plus in plus
fatigate, fatigate, fatigate

In le ultime sala,
le ultime lecto era vacue
Io me poneva in illo
e me addormiva
ben que io esseva frigide

Similaritate Interlingua/Ido

Isto es le dece-prime parte in mi serie de comparationes inter Interlingua e altere linguas. 
In le previe comparationes
io ha comparate iste linguas:

Italiano (Similaritate: 80 punctos/percentos)
Latino (Similaritate: 73 punctos/percentos)
Espaniol (Similaritate: 65,5 punctos/percentos)
Portugese (Similaritate: 64 punctos/percentos)
Romaniano (Similaritate: 58,5 punctos/percentos)
Esperanto (Similaritate: 55,5 punctos/percentos)
Francese (Similaritate: 49,5 punctos/percentos)
Anglese (Similaritate: 31 punctos/percentos)
Germano (Similaritate: 24,5 punctos/percentos)
Russo (Similaritate: 17,5 punctos/percentos)

Pro anglese e espaniol io primo usava differente vocabularios del cento parolas plus commun. Ma il esseva difficile trovar un tal lista pro portugese. In vice io trovava un lista con cento parolas interessante e representative, e decideva usar lo pro tote le comparationes. Dunque io usava iste lista pro facer nove comparationes pro anglese e espaniol.
Le lista veni de iste adresse:
https://www.portuguesepod101.com/portuguese-word-lists/?page=1

Grande similaritate da 1 puncto, similaritate partial 0,5 punctos e nulle similaritate 0 punctos. Usante le lista de 100 parolas on obtene un correspondentia inter le punctos e le percentos.

Evalutar similaritate e comprensibilitate inter parolas plus o minus similar es difficile. Si vos discoperi evalutationes erronee, per favor commenta e io va corriger le errores.
Quando io es insecur del pronunciation de un parola io usa forvo.com pro controlar lo.

Iste comparationes non es scientific, ma da un resultato approximative.

In iste decime parte io compara Interlingua con Ido:

INTERLINGUA/IDO/ESPERANTO/
SIMILARITATE IA-IDO/ESP-IDO

1. septimana – semano – semajno 0,5/1
2. anno – yaro – jaro 0/1
3. hodie – ca-die – hodiaŭ 0/0
4. deman – pos-morge – morgaŭ 0/0,5
5. heri – hiere – hieraŭ 1/1
6. calendario – kalendario – kalandrilo 1/0,5
7. secunda – sekundo – sekundo 1/1
8. hora – horo – horo 1/1
9. minuta – minuto -minuto 1/1
10. horologio – horlojo – horloĝo 1/1
11. poter – povar – povi 0,5/0,5
12. usar – uzar – uzi 1/1
13. facer – facar – fari 1/0
14. ir – irar – iri 1/0,5
15. venir – venar – veni 1/0,5
16. rider – ridar – ridi 1/0,5
17. vider – vidar – vidi 1/0,5
18. longe – longa – longa 1/1
19. parve (micre) – mikra – malgranda 1/0
20. bon – bona – bona 1/1
21. belle – bela – bela 1/1
22. fede – leda – malbela 0/0
23. difficile – desfacila – malfacila 1/0
24. facile – facila -facila 1/1
25. mal – mala – malbona 1/0
26. proxime – proxim – proksima 1/1
27. placer – plezuro – plezuro 0,5/1
28. salute – saluto – saluton 1/1
29. die – dio – tago 1/0
30. tarde – tarde – malfrue 1/0
31. nocte – nokto -nokto 1/1
32. toto (omne) – omno – ĉio 1/0
33. gratias – danko – dankon 0/1
34. no – no – ne 1/1
35. deliciose – delicoza – bongustega 1/0
36. io – me – mi 0,5/0,5
37. (io) es – (me) esas – (mi) estas 0,5/1
38. adeo – adio – adiaŭ 1/1
39. si – yes – jes 0/1
40. lunedi -lundio – lundo 1/1
41. martedi – mardio – mardo 0,5/1
42. mercuridi – merkurdio – merkredo 1/0,5
43. jovedi – jovdio – ĵaŭdo 1/0
44. venerdi – venerdio – vendredo 1/0,5
45. sabbato – saturdio – sabato 0/0
46. dominica – sundio – dimanĉo 0/0
47. maio – mayo – majo 1/1
48. januario – januaro – januaro 1/1
49. februario – februaro – februaro 1/1
50. martio – marto – marto 0,5/1
51. april – aprilo – aprilo 1/1
52. junio – junio – junio 1/1
53. julio – julio – julio 1/1
54. augusto – agosto – aŭgusto 0,5/0,5
55. septembre – septembro – septembro 1/1
56. octobre – oktobro – oktobro 1/1
57. novembre – novembro – novembro 1/1
58. decembre – decembro – decembro 1/1
59. zero (nulle) – zero/nulo – nulo 1/1
60. un – un – unu 1/1
61. duo – du – du 1/1
62. tres – tri – tri 0,5/1
63. quatro – quar – kvar 0/1
64. cinque – kin – kvin 0/0,5
65. sex – sis – ses 0/0,5
66. septe – sep – sep 0,5/1
67. octo – ok – ok 0/1
68. novem – non – naŭ 0/0
69. dece – dek – dek 0/1
70. caffe – kafeo – kafo 1/1
71. bira – biro – biero 1/0,5
72. the – teo – teo 0,5/1
73. vino – vino – vino 1/1
74. aqua – aquo – akvo 1/1
75. carne – karno – viando 1/0
76. porco – porko – porko 1/1
77. pullo – hanyuneto – kokido 0/0
78. agno – mutonyuno/agnelo – ŝafido 0,5/0
79. pisce – fisho – fiŝo 0/1
80. pede – pedo – piedo 1/1
81. gamba – gambo – kruro, gambo 1/0,5
82. capite – kapo – kapo 0/1
83. bracio – brakio – brako 1/1
84. mano – manuo – mano 0,5/0,5
85. digito – fingro – fingro 0/1
86. corpore – korpo – korpo 1/1
87. stomacho – stomako – stomako 1/1
88. dorso – dorso – dorso 1/1
89. pectore – pektoro – brusto 1/0
90. infirmera – flegistino – flegistino 0/1
91. empleato – employato – dungito 1/0
92. policiero – policisto – policisto 1/1
93. cocinero – koquisto – kuiristo 0/0
94. ingeniero – injenioro – inĝeniero 1/1
95. medico – mediko – kuracisto 1/0
96. gerente – direktanto/jeranto – manaĝero 0,5/0
97. professor – profesoro – profesoro 1/1
98. programmator – programisto – programisto 1/1
99. venditor – vendisto – vendisto 1/1
100. scriptor (autor) – skribisto (autoro) – verkisto, aŭtoro 0,5/0,5

Similaritate Interlingua/Ido 72,5 punctos/percentos
Similaritate Esperanto/Ido 69,5 punctos/percentos

Quanto grande es le similaritate inter Interlingua e Ido comparate con le altere linguas investigate usque nunc?

Italiano (Similaritate: 80 punctos/percentos)
Latino (Similaritate: 73 punctos/percentos)
Ido (Similaritate: 72,5 punctos/percentos)
Espaniol (Similaritate: 65,5 punctos/percentos)
Portugese (Similaritate: 64 punctos/percentos)
Romaniano (Similaritate: 58,5 punctos/percentos)
Esperanto (Similaritate: 55 punctos/percentos)
Francese (Similaritate: 49,5 punctos/percentos)
Anglese (Similaritate: 31 punctos/percentos)
Germano (Similaritate: 24,5 punctos/percentos)
Russo (Similaritate: 17,5 punctos/percentos)

Nos vide que Interlingua e Ido ha un grande similaritate in lor vocabulario, solmente superate de italiano, e al mesme nivello que lo con latino.
Le similaritate inter Interlingua e Esperanto es multo plus minor.

Il es interessante vider que Ido ha plus o minus le mesme grado de similaritate vocabular con Interlingua e Esperanto. Alora Ido ha substituite multe parolas de Esperanto con radices german, francese, artificial etc. con radices latin:

INTERLINGUA/IDO/ESPERANTO
30. tarde – tarde – malfrue
32. toto (omne) – omno – ĉio
75. carne – karno – viando
89. pectore – pektoro – brusto
91. empleato – employato – dungito

Alora, chronologicamente nos vide un movimento in iste tres linguas de plus in plus verso le vocabulario latino/grec:
Esperanto (1887)
Ido (1907)
Interlingua (1951)

Quanto al grammatica Ido es multo plus similar a Esperanto. Le lingua ha le mesme structura, con le differente classes de parolas sempre con termination al mesme vocal (-o pro substantivos, -a pro adjectivos etc.)

On ha le mesme systema de radices vocabular modificate per un systema de affixos.

Le verbos, como in Esperanto, fini in per exemplo, -is, -as, -os, pro designar le tempore passate, presente e futur. Ultra isto il ha certe differentias in formas grammatical e in le collection de affixos. Ambe linguas ha un grammatica stricto regular.

Le linguas fonte de Ido es francese, italiano, espaniol, anglese, germano e russo. Isto corresponde al linguas fonte e controlo de Interlingua (minus portugese).
Le differentia es que in Ido on non sempre ha seligite le parola le plus commun, como in Interlingua.
On ha retenite german parolas (de Esperanto) como “yaro”, “morge”, “danko”, “fisho”, “fingro” e “flegistino” e le anglese “yes”.
Le esperanto-german “ŝafido” es reimplaciate con le franco-idoistic “mutonyuno”.
Assi le suffixo de Esperanto, “-ido”, que es le origine del nomine del lingua, es reinplaciate per “-yuno”!

Le infinitivos es plus similar a los de Interlingua, con le termination “-r”:

INTERLINGUA/IDO/ESPERANTO
12. usar – uzar – uzi
13. facer – facar – fari
15. venir – venar – veni

In iste exemplo illos omne fini in “-ar”. Isto es proque Ido ha duo formas del infinitivo que non existe in Interlingua:
le infinitivo passate “venir” e futur “venor”.

Le numeros es assatis similar a los de Esperanto. Illos es curte e on dunque pote dicer longe series numeric rapidemente.

On non usa signos diacritic, como Esperanto. Per exemplo, in vice de “ĉ” on usa le digrapho “ch”, e in vice de “ŝ” on usa “sh”. Ultra isto certe litteras ha un altere pronunciation que in Esperanto.

Un interessante cosa in Ido es que le substantivos ha tres formas de genus: neutral, masculin e feminin.
Per exemplo:
Senior: Siorulo (-ul-)
Seniora: Siorino (-in-)
Senior o Seniora (non determinate): Sioro (nulle suffixo)

In Esperanto le forma masculin es le standard, e le feminin es marcate con le suffixo “-in”. Per exemplo “patre” es “patro” e “matre” es “patrino”.
In Ido on ha le parola “matro” e anque “patrino”. Theoreticamente on poterea dicer “matrulo” (le matre masculin=patre) proque on pote dicer “patrino” (le patre feminin=matre) ma io non ha trovate iste forma.

Summarisante, nos pote constatar que Ido sta in medie cammino inter Interlingua e Esperanto in le vocabulario, ma quanto al grammatica illo es multo plus proxime a Esperanto. Assi Ido e Esperanto es in grande parte intercomprensibile.
Pro interlinguistas Ido es comprensibile forsan al nivello de latino o espaniol, ma le simple e regular grammatica e le grande similaritate in vocabulario significa que un interlinguista pote apprender Ido rapidemente. 

Brasil usa soldatos contra crimin violente

Sirca 300 soldatos ia es enviada a la site Fortaleza en la norde-este de Brasil per combate un crese de violentia criminal. Soldatos va patrulia ala e tra la stato Ceará per atenta para la atacas contra botecas, bancos e buses.

La ministreria de justia ia comanda esta envia spesial pos desuples de atacas en la semana pasada. La atacas protesta contra medias nova e plu sever en prisones local, cual es xef controlada par ganges criminal.

Prisones en la sato ia bloci siniales de telefoneta e ia abandona un politica de grupi prisonidas par la gang a cual los parteni.

Esta segue a poca dias pos la inaugura de presidente Jair Bolsonaro, ci ia es elejeda per sua promete de combate la crimin nonfrenida en la pais.

Videos de securia televisada en Brasil mostra ganges ci ensende gasolinerias. On ia aresta sirca 50 suspetadas sur ci on alega ce los pertine a la violentia.

Brasil ave plu ca 700 mil persones en prison, la numero tre de la cuantias la plu alta de mundo, pos la SUA e Xina.

Bolsonaro, ci ave 63 anios, ia gania la eleje presidental con marjin grande contra Fernando Haddad de la Partito de Laborores a 28 otobre. On regarda Bolsonaro como un figur profonda dividente, de ci sua comentas raziste, omofobica e misojine ia coleri multe persones.

Ante deveni un politiciste, Bolsonaro ia servi en la militar brasilera, do el ia es un paracador e ia deveni un capitan. El reteni lias prosima a la fortes armada.

Trump menasa un crise nasional per finansia un muron

Donald Trump, presidente de la SUA, ia dise ce el pote declara un crise nasional per construi un muron de frontera con Mexico sin aproba par Congresa. Esta ia segue un consenta ier con democratas major, ci ia refusa sua demandas per finansia.

Trump reteni sua suporta per un lege cual finansia completa la governa asta cuando el va oteni la finansia per sua muron de frontera.

La governa es aora partal cluida – ja tra du semanas – e Trump ia indica ce el es preparada ce la clui continua tra anios.

Sirca 800 mil laborores federal es nonpaiada de pos 22 desembre.

Aidores de Trump e legores va consenta oji per atenta denova solve la situa.

“Me es multe orgulosa ce me fa lo cual me fa,” la presidente ia comenta. “Me no nomi lo un clui. Me nomi lo la fa de lo cual on debe fa per la benefica e securia de nosa pais.”

Nancy Pelosi, gidor de la Salon Basa, ia dise ce la consenta ier ia es “controversa”, e Chuck Schumer, xef democrata de la Salon Alta, ia dise: “Nos ia informa la presidente ce nos nesesa ce la governa funsiona. El ia resiste.”

A jovedi, democratas, ci ocupa aora la majoria de sejas en la Salon Basa, ia aseta leges de spende per reabri la governa, incluinte 1,3 mil milion dolares de finansia per securia de frontera asta 8 febrero.

Ma la lege no pote reali estra si lo es asetada par la Salon Alta, cual es controlada par republicistes. Sua gidor Mitch McConnell ia dise ce sua partito va suporta no proposa sin suporta par la presidente.

Un focon crea un sielo apocalisal supra Hobart

En Australia, un focon savaje, ardente en un rejion nonabitada, ia fa ce la sielo deveni orania e negra supra la site Hobart sur la isola Tasmania.

Nubes de fuma ia covre oji la capital de la stato Tasmania, an con ce la site es situada a sirca 100 cilometres a sude-este de la focon.

La arde en la Savajeria Tasmanian, cual es un area de erita mundal, ia provoca avertis de securia per comunias prosima, ma on ia reporta no feris.

La statos sude de Australia ia esperia oji un caldia estrema. En redes sosial, persones ia descrive la sielo de Hobart como “apocalisal” e “menasante”.

La polisia ia dise ce la focon no va ateni Hobart, ma la fuma pote perili persones con problemes respiral. Plu prosima a la flamas, on ia recomenda ce abitores de alga distritos atende forte la avertis e reali scemas de survive.

La focon ia destrui plu ca 8000 ectares pos sua comensa en la semana pasada.

On ia reporta oji focones savaje ance sur la tera xef de Australia. En Melbourne, la site du de la plu grandes de la pais, la temperatur ia esede 42°C.

Plu caldia es prevideda ante la comensa de la torneo Abrida Australian a 14 janero.

Xina pone un robot a la lado distante de la Luna

Xina dise ce lo ia susede atera un veculo spasial a la lado distante de la Luna, en la atenta prima de esta en istoria.

A 02:26 de ora universal, la sonda robotal Chang’e-4 ia toca la surfas en la Basin Polo Sude / Aitken.

Lo porta strumentos per analise la jeolojia de la rejion nonesplorada e per fa esperimentas biolojial.

Multe misiones a la Luna ia aveni en anios resente, ma cuasi tota ia fa no plu ca orbita, pasa o colide. La visita la plu resente par umanas ia es Apollo 17 en 1972.

Chang’e-4 ia envia ja sua imajes prima de la surfas. Car un lia direta de comunica es nonposible, tota imajes e datos nesesa rebondi de un satelite separada cual envia los a la Tera.

La aterador, cual no es capas de move, porta du cameras: un esperimenta sur radia, de construi deutx, e un spetrometre cual va fa oservas radioastronomial de frecuentia basa.

Siensistes crede ce la lado distante de la Luna pote es un loca eselente per radioastronomia, car lo es scermida contra la ruido de la Tera. La spetrometre va esamina esta idea.

La sonda porta ance un contenador de tre cilogrames con semes de patata e arabis, e ance ovos de eruga de seda, per fa studias biolojial, en un esperimenta desiniada par 28 universias xines.

Femes crea un presedente par entra a un templo indu

Du femes barati en sua desenio sinco ia ata sin presidente par entra a un santeria indu major en Kerala, un stato sude, pos menses de protestas contra la asede par femes.

La templo Sabarimala ia es istorial cluida per femes de “eda menstrual”, definida como entre 10 e 50 anios.

La Corte Suprema ia cansela acel proibi, ma protestores ia ataca femes e ia preveni ce los entra a la santeria an tal.

Bindu Ammini, ci ave 42 anios, e Kanaka Durga, ci ave 44, ia entra a la santeria sirca la lus prima. Los ia atenta entra ance a 24 desembre, ma ia es obligada a reveni par protestores.

Ofisiores de la templo, ci dise ce la femes ia “viole” la templo, ia clui la santeria per un ora per fa “rituos de puri”.

La ministro xef de Kerala ia declara ce la entra par la femes a la templo es un momento monumental. Sua governa suporta la judi de la corte. El ia dise ance ce la deside, par la manejores de la templo, de clui pos la visita de la femes ia viole acel judi.

La plu de templos indu permete ce femes entra si los no es menstruinte, ma la templo Sabarimala es nonusual: lo ia es un de poca cual ia despermete la entra par cualce fem con eda en un estende larga.

Lo es situada a la culmina de un colina presipe cual, en cada anio, miliones de adorores mas asende, comun con pedes nuda, per visita la santeria. Un de la modos de entra a la templo es par asende 18 grados santa. Longo la pajeria de la templo, esta es un ata santa cual no peregrinor pote fa sin juna sever per 41 dias.

Ammini ia dise ce la du femes no ia asende la grados car la loca ia es multe folida e los ia teme ce on va ataca los. El ia ajunta ce los ia es acompaniada par polisiores en vestes comun.

La templo es sola abrida per periodos corta en la anio. An si la proibi ia es canselada en setembre, no fem ia pote entra a la templo asta aora par causa de la protestas grande.

Un furgon colide con paseores en Tokyo

En Japan, un furgon peti ia colide con paseores selebrante la anio nova sur un de la stradas la plu famosa de Tokyo.

La om ci ia gida la veculo ia fuji, ma plu tarda la polisia ia aresta el per omiside atentada.

Nove persones ia es ferida – un a grado grave – par la ataca en la distrito modosa Harajuku, corta pos medianote. La strada, cual ia es cluida per veculos, ia es plen de persones paseante a un santeria per preas per la anio nova.

La gidor de la furgon ia es identifiada como Kazuhiro Kusakabe, ci ave 21 anios.

La polisia ia dise ce la om ia declara inisial ce el ia fa un ata teroriste, ma plu tarda el ia dise ce sua ata ia pertine a esecutas. Lo no es clar esce el ia refere a un esecuta spesifada o plu jeneral a la puni de mori.

Investigores ia trova un tance de cerosen en la furgon, e on alega ce la atacor ia intende arde sua veculo.

La strada Takeshita en la rejion Shibuya es un area popular de botecas, conoseda per un cultur joven con modas nonusual. Lo atrae ance multe turistes internasional.