Monthly Archives: November 2018

Cameras deteta enganiores en un duimaraton xines

Cuasi 250 corores en un duimaraton ia es descovreda como enganiante par cameras de trafica, cual ia rejistra sua usa de un via rapida tra arboretas.

La organizores de la corsa en Shenzhen, Xina, ia trova ance 18 partisipores ci ia porta numeros falsa e tre corores descriveda como “finjores”. Tota la 237 persones ci ia froda es aora proibida de corsa en maratones.

“La core de maraton es no mera un eserse, lo es un metafor per la vive, e cada coror es encargada per se,” la organizores ia comenta.

Imajes caturada par cameras de polisia ia mostra corores ci ia pasa tra arboretas a un otra strada visina, en loca de continua longo la via coreta e turna a la fini.

La enganiores ia core tra du o tre cilometres min ca la distantia completa de 21 cilometres.

Esta corsa aveni anial en la site cuatro de la plu grandes en Xina, e lo atrae tipal sirca 16 mil partisipores.

La reportas de la engania ia provoca la jornal Dial de la Popla, un de la publicis la plu grande en Xina, a urje corores a “respeta la maraton e respeta la spirito de sporte” en un editorial.

En la anio pasada, organizores de la duimaraton de Beijing ia introdui un sistem de reconose fases, per preveni ce persones sustitui otras per core per los.

Xina ia aveni 1072 maratones e otra corsas de strada en esta anio. Esta cuantia es plu par 22 ca en 2011, longo la Asosia de Atletisme Xines.

Nobelo aŭ stultaĵo?


Ĉu kandidatigi por literatura Nobelpremio E-lingvan verkiston aŭ ne kandidatigi? Tio estas la demando.

Debatoj pri kandidatigo de iu esperantlingva verkisto por la literatura Nobel-premio de tempo al tempo plivigliĝas, sed preskaŭ tuj ree ĉesas. Carlo Minnaja atentigas, ke UEA apenaŭ kredas je sukceso de simila kandidatigo. “Mi persone opinias, ke estas pli bone apogi kandidaton proponitan de tiuj, kiuj ion faras, ol fari nenion entute”, – skribas Minnaja por LF.

En La Ondo de Esperanto aperis intervjuo kun Sten Johansson pri la esperanta literaturo, konekse al la mencio pri Nobel-premio. Lia respondo esencas tiel: “kandidatigi esperanto-verkistojn al Nobel-premio estas stultaĵo”.

Ni startu de baza demando: ĉu la esperanta popolo strebu al rekono de nia lingvo kiel arta esprimilo tra la Nobel-premio pri literaturo, samkiel ĝi ja strebis al la rekono de ĝiaj atingoj en la kampo de intelektaj interŝangoj tra la agnosko de Unesko? Se la respondo estas nea, ĉar la Nobel-premio ne estas fidinda kiel akreditanto de literaturaj valoroj, jen finita afero. Se la respondo estas nea, ĉar la esperantistoj ĝenerale opinias, ke la verkado en esperanto ne estas sufiĉe altnivela, tio stimulas komenton. Johansson pluas dirante, ke estas jam sufiĉe mirinde, ke ekzistas esperantlingva literaturo. Nu, la lingvo ekzistas jam dum kvin generacioj: ke tiom da uloj sukcesis produkti literaturon, estas ordinare, estus ja miriga la malo.

Dum tro bombastis la fiero de Auld, ke la nivelo de nia literaturo estas samnivela kun tiu de “la” (kiuj?) etnaj lingvoj, tamen estas nekontesteble, ke ekzistas unuopaj juveloj, kaj ke ekzistas verkistoj, kiuj, malgraŭ la asfiksia kaj fakte sentantiema merkato, digne tenus sian lokon apud jamaj Nobel-laŭreatoj. Tial primeditiga estas la pozicio esprimita de pluraj lingvo-centroj ene de la internacia, pli ol centlingva, PEN: la Nobel-komitato ne sufiĉe atentas la minoritatajn kaj diasporajn lingvojn. Fakte la diktatoreco de malmultaj “grandaj” (fakte nur eŭropaj) lingvoj, kiuj havigas trikvaronan plimulton de la ĝisnunaj pli ol 110 premiitoj, estas diskriminacia, kiel cetere ĝi estas diskriminacia kontraŭ la ĉina, kiu ĝis nun ricevis nur du Nobelojn.

Antaŭ pluraj jardekoj la posedanto de eldonejo, kiu nun estas la plej altprocenta distribuanto de libroj en Italio, verdiktis “Ne eblas esti granda poeto bulgara”. Per tiu diro li celis, paradokse, ke se ne estas sufiĉa aĉetanta publiko, la koncepto mem de “granda poeto” krizas, kaj tio evidente dependas de la disvastigiteco de la lingvo. Akcepteble, laŭ ekonomia vidpunkto. Sed la juĝkriterio por literatura premio devus esti alia: kiom profundaj estas la emocioj kiujn verkisto vekas en la unuopa leganto, senkonekse kun la nombro de la aliaj unuopaj legantoj? Ja, emocioj varias laŭ la leganto kaj laŭ la tempoj; kiu ne spertis la katastrofon de la unua mondmilito, povas indiferenti ĉe la romanoj de Baghy, kiu nur en lernejaj tekstoj legis, ke okazis peza kolonia subpremo, povas seninterese gapi ĉe la romanoj de Steele, kiu ne havas tuthomaran perspektivon povas rigardi kiel kuriozaĵon la eposojn de de Kock aŭ de Montagut. Kiu ilin ne legis, ĉar ili apenaŭ eliris el la esperantlingva kokono, ne estas en la kondiĉo juĝi.

Tial estas esence traduki ne ja al esperanto, sed el ĝi; ni bezonas konvinki la mondon ne pri tio, ke en esperanto oni povas diri ĉion, sed ke oni povas diri ion kulture valoran, kiel proklamas la plu aktuala deklaracio de Raŭmo de antaŭ jam preskaŭ kvardek jaroj. Se ni kredas, ke esperanto ne estas nura “mensogo sorĉe brila”, sed ja portanto de kulturaj kaj artaj valoroj, tial la aspiro al agnosko tra Nobel-premio estas tute legitima. Mi mem estas juĝanto en tutnacia itala konkurso en kiu mi devas legi pli ol cent librojn jare, do iujn ĝeneralajn parametrojn pri literatura valoro kaj juĝkapablon mi ja posedas.

Kiun ni kandidatigu? Inter la movadanoj estas amaso da unuopaj personoj kaj institucioj kvalifikitaj por prezenti kandidatojn, sed neniu moviĝas tiucele. La esperanta PEN-centro, ekzistanta de 1991, kiu regule havas dumonatan revuon, jarkunvenojn, estrarelektojn kaj partoprenas en la internaciaj PEN-kongresoj, havas du-ŝtupan elektometodon, kiu kondukis, post la morto de Boulton, al la kandidatigo de Silfer, cetere populara en la internacia PEN. La prezidanto de la Akademio Literatura de Esperanto (ALE), fondita en 2008, deklaris, ke li ĉiujare konfirmas kandidatigon de Ragnarsson (parenteze dirite: la ALE-membrolisto registras, kvazaŭ vivantojn, ses jam forpasintojn, do ĝisdateco verŝajne problemas).

UEA startigas neniun kampanjon tiucelan, malgraŭ ke la Belartaj Konkursoj pintas ĉe la kongresoj; evidente ĝi ne kredas sufiĉe je agnosko de la literaturaj valoroj de esperanto tra la Nobel-premio, alie ĝi nomumus komisionon, kiu zorgu pri kandidatigo per esplorado de bibliografioj, enketo, kolekto de proponoj, kribro, diskutado, fina decido kaj redakto de vivpriskribo. Tial mi persone opinias, ke estas pli bone apogi kandidaton proponitan de tiuj, kiuj ion faras, ol fari nenion entute. Ja la nura kandidatigo, eventuale eĉ pli ol unu, kio montrus vivantecon de nia literaturo, sendube estas minimume vitrino kaj signo, ke ni kredas (kaj fieras) pri ĝi; kial rezigni aŭ eĉ defetisme desuprece (kaj supraĵece) deklari ĝin stultaĵo?

Carlo Minnaja

Israel presenta un masca neolitica

La Autoriosa de Anticas Israeli (AAI) ia revela un masca de petra cual ave 9000 anios.

La ojeto ia orijina en la area sirca Hebron en la sude de la Riva Ueste ocupada. Lo ia es fabricada de arenito ros e jala en la eda neolitica.

On reporta ce lo ia es reganiada de furores en la parte plu temprana de esta anio, ma la detalias es ancora nonclar.

Lo es multe naturin. On pote vide fasil la osos de jena e la nas.

Arceolojistes divina ce lo ia es cisa portada en la adora ritual de asendentes. Bucos forada en sua lados sujesta ce lo ia es cisa ance pendeda per esibi.

En un declara, la AAI ia dise ce la masca veni de un tempo cuando xasores-coliores ia comensa cultiva la campos e doma la bestias, “acompaniada par un cambia en strutur sosial e un aumenta grande en ativia ritual o relijiosa”.

La masca es un de sola 15 similes en la mundo. Des-tre es en colies privata, cual difisili la studia de los. On va presenta oji la resultas de un studia inisial de esta masca a la Museo de Israel en Ieruxalim.

Un siensiste altera la jenom de bebes

Un siensiste xines, ci dise ce el ia crea la bebes prima de mundo ci es jenetical alterada, ia defende sua labora.

Parlante a un confere sur jenomes en Hongkong, He Jiankui ia dise ce el es “orgulosa” sur sua labora, ajuntante ce “un plu ensintia posible” es ja en sua grado temprana.

On no ia serti la reclama en modo nondependente. Multe siensistes ia condena la anunsia, e alga ia descrive la idea como monstrin. Tal laboras es proibida en la plu de paises.

La Universia Sude de Siensa e Tecnolojia en Shenzhen, do He labora, ia dise ce lo no ia conose la esiste de la projeta e va fa un investiga.

Plu temprana en esta semana, He ia anunsia ce el ia altera la ADN de embrios – xicas jemelo – per preveni ce los reseta VUI (la virus de imunodebilia umana). En un video, el reclama ce el ia elimina un jen nomida CCR5 per fa ce la xicas deveni plu capas de resiste la virus.

Sentos de siensistes xines ia suscrive ja un letera en redes sosial per condena la rexerca.

Oji, He ia parla publica a la ves prima pos la video. El ia revela ce la du xicas, nomida Lulu e Nana, “ia nase normal e sana”. El ia dise ance ce on intende monitori la jemelos tra la 18 anios veninte.

El ia esplica ce oto duples, de padres seropositiva per VIU e madres seronegativa, ia suscrive volente per la esperimenta. Un duple ia sesa partisipa plu tarda. La siensiste mesma ia finansia inisial la esperimenta.

La altera de jenes ta aida cisa evita maladias eritable par sutrae o cambia codigos problemosa en embrios. Ma espertas averti ce interferes con la jenom de un embrio ta pote dana no sola la individua ma ance jeneras futur cual erita la cambias.

Un misionor matada par un tribu noncontatada

Ofisiores barati ia pospone sua laboras per retrae la corpo de un misionor esuan ci ia es matada par un tribu perilida en la Isolas Andaman en la semana pasada.

John Allen Chau, de 27 anios, ia es matada par flexas cuando el ia atera sur la Isola Sentinel Norde a 17 novembre. El ia desira converti la tribu a cristianisme. Sua corpo es ancora sur la isola, e atentas per retrae lo ia fali.

La tribu sentineles es un popla noncontatada ci reata violente a stranjeres. Los es protejeda par lege.

Un ofisior anonim ia clari la deside de para la xerca per la corpo, disente ce la taxe “es tro riscosa” e car “protestas” ia es fada par grupos diversa.

Ier, Survive Internasional, un organiza promovente diretos, ia recomenda para la xerca car lo es “noncredable perilosa” per e la sentineleses e la ofisiores. Sua dirijor ia comenta: “Tal laboras en casos simil en la pasada ia fini con ce la sentineleses atenta defende violente sua isola.”

Ance antropolojistes e rexercores barati ia espresa sua ansia ce ecipos visitante la isola ta aumenta cisa la problem.

En la dias la plu resente, polisiores ia usa un barco e un elicotor per veni prosima a la isola, pos la rejistra de un caso de omiside cual los debe investiga. Ma car la tribu es protejeda, la polisia no sabe un bon modo de continua.

En 2006, la sentineleses ia mata du pexores barati ci ia atenta atera furtiva sur la isola. Pos alga atentas, la governa ia pote retrae sola un de la corpos. La otra resta ala enterada.

La atenta la plu resente per retrae la corpo de Chau ia aveni a la fini de semana, cuando un barco polisial ia viaja asta sirca 400 metres de la costa. Usante binoculos, polisiores ia vide omes de la tribu sur la plaia, armada con arcos e flexas. La barco ia parti.

Ses pexores ci ia transporta Chau a la isola ia es arestada.

On proibi an la prosimi par stranjeres a la isola, per proteje la popla abitante e sua modo de vive. Car la popla es completa isolida, contatas con la mundo esterna ta perili los, car lo es probable ce los ave no imunia contra maladias comun como la gripe e la morbilio.

2018-W47 – Akcidento en Ĉinujo

crime-tapeKvin homoj estis mortigitaj kaj dek ok aliaj estis vunditaj en ĵaŭdo, post kiam aŭto veture puŝis infanojn ekster elementa lernejo en Ĥuludaŭ, nordorienta Ĉinujo. Registraĵo el sekurecaj kameraoj montras vicon da infanoj transirantaj la straton antaŭ ilia lernejo, kiam aŭto alproksimiĝas, transveturas en alian lenon kaj ŝanĝas sian direkton al la homa amaso. Dum alia okazo en la pasinta jaro, viro mortigis ok homojn ĉe la antaŭa pordego de infana ĝardeno en orienta Ĉinujo. (CN)

La UE aproba la acorda per la sorti de la RU

Xefes de la Uni European ia aproba ier un acorda sur la retira de la Rena Unida (RU) e relatas futur, insistente ce lo es “la sola acorda posible, e la plu bon”.

Pos dudes menses de negosias, la 27 xefes ia aproba la acorda pos min ca un ora de discute. La acorda nesesa ancora es aprobada par la parlamento de la RU, ma la UE ia dise ce lo ofre un modo de “retira ordinada”.

Parlante en Bruxelles, Theresa May, ministro xef de la RU, ia urje tota persones a uni sur la acorda, declarante ce la popla brites “no desira spende plu tempo en disputa sur Brexit”.

La Rena Unida va retira se de la Uni European a 29 marto 2019. La UE ia validi ofisial la reegulas per esta en un consenta corta, fininte negosias cual ia comensa en marto 2017.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comision European, ia dise ce si cualce person en Britan opina ce la bloco va ofre regulas plu bon si parlamentores rejeta la acorda, acel person va es “deludeda”.

Ma la presidente de la Consilio European, Donald Tusk, ci ia anunsia la acorda en Twitter, ia indica ce el no va divina sur lo cual ta aveni en un tal situa, disente: “Me no es un clarvidente.”

On previde ce la parlamento RU va vota sur la acorda a 12 desembre, ma lo no es serta ce esta va aproba lo.

A un confere jornaliste en Bruxelles, May ia dise ce la acorda va fini la direto de viaja “en modo completa e per sempre”, va proteje la unia constitual de la pais, e va garantia ce un reveni a “leges preparada en nosa pais par politicistes democrata elejeda, interpreteda e enforsada par cortes brites”.

El ia ajunta ce la acorda no va sutrae Jibraltar de la “familia RU”, en refere a un disputa resente con Espania sur acel teritorio.

On ia aproba vera du cosas. La un es la acorda de retira, un documento legal de 599 pajes cual presenta la regulas de la retira de la RU. Lo clari la paia nesesada, la diretos de sitadanes e un garantia de manteni la frontera entre Er e Er Norde.

La otra es un declara political cual defini la relata posible entre la Rena Unida e la Uni European a pos, resomante como comersia e securia va funsiona.

On ia ave no vota formal ier, e la UE ia prosede simple par acorda jeneral. Juncker ia dise ce lo es “un dia triste” e ce nun debe “leva vitros de xampania” a la idea de la retira.

SUFIXALA RIMIFO: KA KRIMINO, DELIKTO O KONTRAVENCO?


emoc-ikoni cherpita che Pinterest hike e hike.

Sufixala rimifo en nia lingui nacional
Sufixala rimifo, t.e. rimifo per sufixi (exemple, glorioza / famoza; montaro/ homaro; beleso / grandeso) esas poeziala procedo sat ofta e tolerata en nia lingui nacional.
Yen exemplo pri la Franca, del fablo Le corbeau et le renard («La korvo e la foxo»), da Jean de La Fontaine (1621–1695):
Maître corbeau, sur un arbre perché,
         Tenait en son bec un fromage.
Maître renard par l’odeur alléché,
         Lui tint à peu près ce langage:
La unesma e triesma versi rimifas per la sufixo ‑é («‑ita; ‑ata»).
Yen plusa exemplo pri la Franca, del poemo Parfum exotique («Exotika Parfumo»), da Charles Baudelaire (1821–1867):
Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.
La duesma e triesma versi rimifas per la sufixo ‑eux («‑oza»).
Yen exemplo pri l’Italiana, de Divina commedia («Deala komedio»), maestro-verko da Dante Alighieri (1265–1321):
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza(I, 49–52)
La duesma e quaresma versi rimifas per la sufixo ‑ezza («‑eso»).
Yen fine exemplo pri la Portugalana, del epikajo Os Lusíadas («La Luzidi»), maestro-verko da Luís de Camões (c. 1525–1580):
E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis, que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando;
E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.(I, 2)
Del ok versi en la supera strofo, sis — do 75%! — rimifas per la sufixi ‑osas(«oza») ed ‑ando («‑ante»)…
Sufixala rimifo en Esperanto
En Esperanto cirkulas ja de sat longa tempo la interesiva e kelke jokoza vorto adasismo, signifikanta «sufixala rim(if)o». La vorto, inventita dal Polona Esperanto-skriptero Antoni Grabowski (1857–1921) — ilqua abominis e kondamnis tala rimifo — kariktas la tendenco dal unesma Esperanto-poeti rimifar per vorti ornita per sufixi, precipue per ‑ad‑, exemple: laboradas / sendadas.
Zamenhof ipsa ofte, mem tro ofte, rekursis a tala rimizo, tamen ne tam multe per ‑ad‑ kam per ‑ec‑, ‑iĝ‑, ‑ig‑, ‑ar‑ e per participal sufixi (precipue ‑ant‑ ed ‑it‑). Exemple, en sua 60-versa poemo Al la fratoj, publikigita en La Esperantisto (1890, n‑ro 7, 39) Zamenhof — sub la pseudonimo Hemza —uzis ne min multa kam 14 versi sufixale rimizita (do 23,3%). En altra poemo, La espero, plu mikra (24-versa) — nun konocata da omna esperantisto, nam ol konstitucas la texto dil Esperanto-himno — Zamenhof uzis 10 versi sufixale rimizita (do 41,7%!), e la lasta strofo konsistas mem ek nur tale rimizita versi:
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l’ homaro
Por eterna ben’ efektiviĝos.
Tamen tala rimifo pokope divenis desprizata ed evitata da Esperanto-poeti, precipue pos ke, en Parnasa Gvidlibro (1932), Gaston Waringhien (1901–1991) e Kalman Kalocsay (1891–1976) explicite kondamnis tala rimifo. Ilta ya ferme e senapele asertis (p. 29 dil 2‑ma edituro, 1968) ke «estas malpermesite rimi per sufiksoj» («esas interdiktata rimifar per sufixi»), dum ke ilca plu subtile (p. 77–78 dil 2‑ma edituro) versifis yene:
Rimfaro per la sama elemento
nur pri senpovo, aŭ maldiligento
atestas. Do sufiĉu ĉi rimarko:
la adasismoj indas je elsarko.
(«Rimifo per la sama elemento
nur ago da senpova indolento
atestas. Do suficez ca remarko:
sufixo-rimi irez aden sarko».)
L’atitudo di Kalocsay pri tala rimifo probable konsequas anke de ke en la klasika Hungariana poezio on tro ofte e tedive uzis sufixala rimi (ragrímek), do il impetuoze reaktis kontre tala uzo en la yuna auxiliara linguo ed agis omno posibla, per exhorti e per sua propra exemplo, por despersuadar la novica bardi rekursar a ta moyeno, judikata kom signo di amatoreso o mem nehabileso poezial. Pro to Kalocsay — certe kun enorma esforco — sucesis tradukar ad Esperanto, per rimizita 11-silaba versi e sen irga sufixala rimo, la tota Inferno da Dante, quankam olca konsistas ek 4.720 versi kontenanta tre desfacila rimala skemo katenigita (terza rima)! Lua tradukuro aparis en 1933 e juis granda suceso. Tamen oportas dicar anke ke, quankam abominante sufixala rimi, mem le bele sonanta, Kalocsay ne retenis su de rekursar a rimifo per kompozuri stranja (ringmarĝenas: IV, 24) o leda (aglflugile: IV, 95)…
Nu, pos multa yari, en 2006, la Brazilian editerio Fonto publikigis tradukuro dil tota Divina commedia, dal Italiano Enrico Dondi (1935–2011), ilqua, ne sequante la exemplo di Kalocsay, spareme rekursis a sufixala rimi kande to montresis komoda o konvenanta por precize tradukar la senco dil versi da Dante. Exemple, por tradukar la 4720 versi de Inferno, Dondi uzis 47 sufixala rimi (do preske 1% del tota rimaro), tale distributita:
‑it‑ (34)
‑at‑ (5)
‑ist‑ (3)
‑ant‑ (3)
‑int‑ (2)
La sama editerio, cetere, publikigabis en 1980 La Luzidoj, rimizita Esperanto-tradukuro, dal Braziliano Leopoldo Knoedt (1921–2000), dil supere mencionita epikajo Os Lusíadas. Or en la unesma kanto, exemple, qua kontenas 848 versi, la tradukero rekursis a 30 sufixala rimi (do 3,5% del tota rimaro), tale distributita:
‑ant‑ (10)
‑it‑ (8)
‑int‑ (4)
‑ig‑ (4)
‑at‑ (2)
‑ar‑ (2).
Do, quankam la nuna Esperanto-poeti maxime evitas tala rimifo, e quankam eventuala aparo di sufixala rimi en poemo, precipue originala, ordinare judikesas kom senhezite eskartenda, tamen, en verki komplikita e tre desfacile tradukebla, sufixala rimifo, quankam pasable rara, ne tote evitesas.
Sufixala rimifo en Ido
Sten Liljedahl, autoro dil
unesma libro-forma Ido-
poemaro, en qua abundas
sufixala rimi.
Fonto: Österreichische
Nationalbibliothek
En 1914 aparis la unesma libro-forma Ido-poemaro: modesta broshuro, nur 8-pagina, sub la titulo Idala poezio, dal Sueda dentisto Sten Liljedahl (1871–1924). Ol kontenas 10 poemi, de qui nur du esas originala: Suedia e Titanic. Le cetera esas tradukita: sis del Sueda, un del Dana ed un del Italiana. La poemaro kontenas 199 versi, ma du del poemi konsistas ek versi senrima, do la reala quanto de rimoza versi esas nur 156, de qui 60 (do 38,5%!) esas sufixale rimizita. Bona exemplo pri tale rimizita poemi da Liljedahl esas lua Ido-himno(ne kontenata dal mencionita brochuro):
«Yen ni venas mikra Idistaro
kun ideo bel e praktikal,
por montrar ad obstinem homaro
maxim bona verko mondlingual.
Lernez Ido simpla e sparema
nam stranjera lingui desfacil
esas nur obstakli disipema,
qui impedas agi plu fertil.
Helpez do per honoroz kombato,
frati sur la tero sospirant,
al felica e vinkoza fato,
quan meritas linguo unigant !
Vivez Ido, nia grand idolo,
kom la vera linguo futural !
Brilez stelo, nia kar simbolo,
klare tra la mondo unesal 
Quale on povas konstatar, 10 del 16 versi (t.e. 62,5%!) en la supere citata poemo esas sufixale rimizita.
Min konocata esas la Himno ad Ido, da Tom Sweetlove, lektebla en lua volumo Probo-flugi sur Pegazo(1929, p. 13):
«Mondolinguo ideala !
         Kantas ni por tun laudar !
Tun, sublima, sen-egala,
         Ni ne povas ne amar :
                   Ho, ligilo bel anmala !
                   Joyas ni ad tu kantar !
Tam la maxim fora lando,
         Kam la nia kar hemal,
Havas ja devotoza bando,
         Fervorozi unesal :
                   A la mond-pacoza stando,
                   Singlu volas nun hastar.
Frata homi tota-tera !
         Sama-sanga esas vi ;
Una mondolinguo vera
         Unionez vi ed ni :
                   Ido, linguo mond-espera,
                   Helpez amo fruktifar !»
On facile vidas ke 7 del 18 versi (t.e. 40%!) en ica poemo sufixale rimifas.
Semblas do ke la unesma Ido-poeti heredis de Esperanto la tendenco ad ecesiva sufixala rimifo, tante plu nam nula Grabowski o Kalocsay avertis li pri eventuala nedezirindeso di tala procedo. Segun quante me savas, nula Ido-poeto o literatur-kritikero explicite kondamnis sufixala rimi, ma Andreas Juste, per sua exemplo, implicite agis lo. En 1963 aparis ya lua Soneti, dina volumo kontenanta 18 soneti da lu plus prefaca soneto da Hans Brismark. La kontrasto esas evidenta, mem shokanta: l’unika soneto da Brismark ya kontenas 8 versi sufixale rimizita (do 57,1%!), kontre ke la sonetaro da Juste, konsistanta ek 252 versi, kontenas nur 4 (do 1,6%!) tale rimizita versi: Idisti / idealisti (p. 5) e natural / artifical(p. 7). Do Juste, sen ambaji, vizis montrar la sequenda voyo: ne per explicita doktoral diserturo, ma per exempla versi diskrete e bele instruktiva. E lua mesajo, destinata a lua kompani — ne nur lora, ma anke futura — esis klara: on darfas rekursar a sufixale rimizita versi, mem en poemi original, ma tre spareme, quaze nur gutope…
Pos non yari, en 1972, Juste itere montris la sequenda voyo, cafoye per sua maestro-verko La serchado. Ica «poemo hero-komika» kontenas 3037 versi, ma la kanti unesma (324-versa) e sepesma (432-versa) konsistas ek versi senrima, do la reala quanto de rimoza versi en la tota poemego amontas a 2281. En olci me trovis nur 18 sufixala rimi (do 0,8%!), tale distributita:
‑al‑ (10)
‑an‑ (2)
‑ant‑ (2)
‑ist‑ (2)
oz (2).
Do ne nur gutope, ma anke cirkonspekte: ne irga, ma nur certena sufixo-rimi, segun semblo, posedas pasporto en la poetiko di Juste…
Parenteze, en ica verko Juste injeniis ed enduktis anke ulsorta rimo “kalembural”, tre amuziva:
«Quale poeto vidante lamp-iro
Mikra, tre mikra, quik pensas “lampiro”[...]» (IV, 21)
E anke la sequanta, qua koncernas i.a. drinko-korno di Gota chefo:
«Ni audis la vibro di la kornamuzi
Jus ante spektar la chefal korn-amuzi.» (X, 8)
Tamen, pos un yaro, en 1973, per sua nova poemaro La fabli dil olda korvo, Juste montris ke la quanto de “permisebla” sufixo-rimi e mem lia sorto dependas anke del intenco dal autoro e del karaktero dil koncernata verko. En la nuna kazo parolesas pri poemaro lejera-tona, en qua plurspeca bestii dialogas, diskutas ed enuncas opinioni, judiki e konsili. Pro to, en ca verko, konsistanta ek 930 rimoza versi, la poeto rekursis a plu granda quanto de sufixala rimi, nome 49 (do 5,3%), tale distributita:
‑ar (26)
‑al‑ (6)
‑ant‑ (4)
‑es‑ (4)
‑it‑ (3)
‑aj‑ (2)
‑et‑ (2)
‑oz‑ (2).
Surprizanta, mem astoniva, esas la quanto de versi rimizita per la infinitivala dezinenco ‑ar. Tala rimifo — tedive ofta che Sweetlove e, segun semblo, evitata da Juste en verki plu “serioza”…— esas sat frequa en populala poemi en certena Romanala lingui (exemple, en la Portugalana). Do Juste adaptis su al cirkonstanci sen katenizar su per rigida poetiko-kodexo…
Komparata sufixala rimifo en Esperanto ed Ido

«Yen ke oldulo digna de respekto
Trifoye kap-sukusis kun rigoro,
Regardis ni kun deskontent aspekto
E tiris forta voco del pektoro».

Famoza epizodo (La oldulo de Restelo”)

de Os Lusíadas (IV, 94) da Luís de Camões,
tradukita da Andreas Juste (en Voci di saji).
  Pikturo dal Portugalan artisto Carlos Alberto
Santos (1933–2016). Fonto:  Inverso

 Kad en Ido on plu ofte rimifas per sufixi kam en Esperanto? Sen facar kompariva analizo, on povus expektar lo, nam en Ido mankas verki legifanta quala Parnasa Gvidlibro, e nia maxim fekunda ed importanta poeto, nome Juste, kontraste a Kalocsay, nultempe expresis explicita kondamno kontre tala rimifo. Fortunoze ni disponas exempli qui posibligas ula, quankam rudimenta, komparo, nome, mea tradukuro dil unesma tri strofi del unesma kanto di Os Lusíadas, qua publikigesis en Progreso(2003, n-ro 328, p. 21–22), e precipue la tradukuro, da Juste, dil strofi 84–104 del quaresma kanto dil sama verko, inkluzita en Voci di saji (1982, 2‑ma parto, p. 1–11). Ica tradukuri esas kompareba ne nur al supere mencionita Esperanto-tradukuro da Knoedt ma anke al originalo da Camões. Yen la rezultajo:

Kanto I, 1–3 (24 versi)
Nombro de sufixala rimi:
Originalo: 14 (58,3%)
Espo-tradukuro da Knoedt: 4 (16,7%) [‑it‑ (2), ‑ig‑ (2)]
Ido-tradukuro da Neves: 5 (20,8%) [‑oz‑ (3), ‑it‑ (2)]
Kanto IV, 84–104 (168 versi)
Nombro de sufixala rimi:
Originalo: 35 (20,8%)
Espo-tradukuro da Knoedt: 4 (2,3%) [‑ej‑ (2), ‑ind‑ (2)]
Ido-tradukuro da Juste: 16 (9,5%) [‑at‑ (5), ‑es‑ (4), ‑oz‑ (3), ‑an‑ (2), ‑ont‑(2)]
On do povas dume konkluzar ke:
(1) En Esperanto ed Ido on uzas sufixala rimi multe min ofte kam en la Portugalana.
(2) La procento di sufixala rimi diminutas proporcionale al augmento dil nombro de analizata versi, en omna tri lingui.
(3) En Ido on tendencas uzar sufixala rimi kelke plu ofte kam en Esperanto.

Tamen oportus facar kompariva studii plu ampla e plu detaloza…

Nijeria: la presidente responde pos un ataca islamiste

La presidente de Nijeria ia promete clui la fesures organizal cual ia permete la mata de desuples de soldatos par ativistes djihadiste a un base en la stato Borno, en la norde-este de la pais.

Muhammadu Buhari ia parla ja publica sur la ataca en la soldi pasada, pos cuando la armada ia confirma ce lo ia aveni.

On ia reporta ce minima 40 soldatos ia mori cuando un grupo islamiste ia ataca la base en Metele. La armada ia refusa confirma esta asta venerdi, cuando los ia publici un declara disputante la cuantia de mores, ma indicante no otra cuantia.

Buhari ia dise ce el es profonda xocada par la novas, en sua declara ier.

La presidente, ci va fronti un vota publica pos tre menses, ia ajunta ce no presidente fidable “ta reposa sur sua remos per permete ce teroristes perili la vives de sua empleadas militar e otra sitadanes”. En resulta, el intende consenta con xefes de la militar e de securia “en la dias veninte” per deside sua “pasos seguente”.

Buhari ia veni a sua posto en 2015 pos promete vinse la ativistes de Boko Haram, ci ia turba la pais par un onda de atacas per atenta suverti la governa e crea un pais muslim. Ma an si la armada ia recatura la plu de la teritorio cual la ativistes ia controla, estas es ancora capas de reali atacas matante.

En sua declara, publicida a la sera de venerdi, la armada confesa ce lo opera en “un eda difisil”. Esta comenta velida pare indica ce la armada esperia problemes grande en sua combate contra la djihadistes.

Un scola en Brasil gania un premio arcitetal

Un scola abitada per enfantes nonvantajida en un parte distante e forestosa de Brasil ia gania la premio de esta anio per la construida nova la plu bon de mundo.

La compleso Vileta de Enfantes, cual casi 540 enfantes, ia reseta un premio internasional per eselentia en esta semana. Lo es situada en un cultiveria ensircada par foresta pluvosa en la stato Tocantins.

La construida es xef composada de lenio colida e conteni tre patios de jardines desiniada. La dormerias ensirca la jardines, e cada es distinguida par un panel de porte con un motif unica.

La salas es ventida con brices perforada, fabricada par mano en la compleso mesma, e los conteni mobilas spesial preparada. Un serie de scaleras de lenio scultada lia a la nivel alta de paserias e balcones, de do on pote regarda la patios e la compleso intera.

La judores de la premio ia loda la strutur per sua “eroisme umil”. Lo ia es desiniada par Aleph Zero e Rosenbaum, du companias de arcitetores.

Gustavo Utrabo, ci labora a Aleph Zero, ia dise ce la construida “boni la cualia de vive de la enfantes”. El ia ajunta: “Nos ia atenta crea un senti nova e un interprete contempora de la modos tradisional de construi en esta parte de Brasil.”

Pexes xines mori par causa de un ponte nova

En Xina, lo pare ce la construi en un zona de ecoturisme ia causa la mori de 6000 sturiones estrema perilida.

Un ponte en la provinse Hubei ia es en construi, prosima a un cultiveria a la rio Yangzi do on eleva la pexes. Aora, tota labora ia sesa en cuando on investiga. Un pajeria de novas xines ia reporta ce la moris ia es “direta liada a la xocas, ruidos e cambias de fontes de acua”.

Como spesie, la sturiones xines esiste ja tra plu ca 140 milion anios. Pexes individua pote crese asta longia de 5 metres e pote vive tra asta 60 anios, ma los ovipari a sola un pico de veses en acel tempo.

La spesie es cuasi estinguida en natur par causa de contamina, tro multe pexa (car on vende la carne e ovos como comedas), e cambias a la ambiente. Per esemplo, pararios idroeletrical vasta traversa aora la Yangzi, preveninte la pexes de visita sua locas de ovipari.

En la desenio de 1970, Xina la inisia un program de eleva per salva la spesie, e on crede ce sirca mil sturiones adulte esiste aora en la pais.

La cultiveria Hengshang, prosima a Jingzhou, ia es un parte esensal de esta program. Ma de la comensa de la anio, on ia reporta la mori de plu ca 6000 sturiones bebe ala, como ance de 36 pexes con eda de 20 anios o plu.

On sabe ce la pexes es multe sensosa a ruido e disturba, e jornalistes sita ofisiores de la cultiveria ci ia dise ce la pexes ia es angusada par la construi prosima, an saltante de la acua a veses.

Un siensiste de pexeria ia comenta ce la adultes ci ia mori ia es “estrema valuosa”, car los ia desende direta de sturiones savaje.

La ministreria de cultiva e campania ia investiga e ia descovre ce la construi de la ponte ia intrui nonlegal a un conserveria natural. Un ofisior de la ministreria ia indica ce cualce person, sur ci on ta judi ce el es culpable, va es litigada su la lege de pexerias.

Un tempesta major de polvo en Sydney

Tra la sude-este de Australia, un tempesta grande de polvo ia orani la sielo e ia crea ansia sur la cualia de aira.

On ia fa un avisa publica sur sania per oji en Sydney cuando la banda de polvo, con largia de 500 cilometres, ia ateni la site e ia retarda aviones. Multe otra rejiones en Cimri Sude Nove ia esperia ance un mal vidablia.

La tempesta es produida par la menove de tera seca par ventas forte, malida par un periodo seca cual afeta ja la stato intera de agosto.

Paramedicistes ia dise ce desuples de persones ia reporta difisiles de respira o disturbas asmica, ma la cuantia vera de persones afetada par polvo no es clar.

En Sydney, la polvo ia oscuri la sielo e ia causa indicas de aira “perilosa” en alga suburbes. Ofisiores de sania ia recomenda ce abitores local resta en sua casas, spesial enfantes, veas e persones con disturbas respiral.

On ia compara la tempesta a un aveni simil ma plu intensa cual ia covre la site en 2009. Acel tempesta ia lasa sentos de persones con problemes de respira, e ia preveni la vola de aviones.

Presidentia de Interpol: Rusia vinseda par Corea Sude

La organiza internasional de polisia criminal, Interpol, ia eleje Kim Jong-yang de Corea Sude como sua presidente nova, rejetante la competor favoreda rusce ci es acusada de malusa la sistem de aresta.

Kim ia es elejeda par la 194 statos membros de Interpol a un consenta de sua congresa anial en Dubai. Membros ia deveni consernada ce Aleksander Prokopchuk, la aspiror rusce, ta usa la rol per ojeti oposores de presidente Putin.

La eleje segue la desapare de Meng Hongwei, la presidente pasada de Interpol, ci ia desapare en un viaja a Xina en setembre. Beijing ia confirma ce Meng es detenida e investigada sur alegas ce el ia aseta sobornas.

Kim, ci ia labora ja como presidente tempora, va completi la du anios restante de la periodo de Meng.

Prokopchuk es un veteran de la ministreria rusce de internas. Cuando el ia es la xef de la ofisia de Interpol en Moscva, on ia acusa ce el ia malusa la sistem de “avisas roja” (comandas internasional per aresta) contra criticores de la Kremlin.

Grupos rusce per diretos umama, como ance ofisiores de otra paises, ia comensa teme ce Moscva ta usa la posto de xef de Interpol per elimina sua oposores political.

Un grupo de senatores esuan ia dise ce la eleje de Prokopchuk ta es “simil a encarga un volpe con la casa de gales”, e un criticor major de la Kremlin ia compara la idea a “dona la controla a la mafia”.

Lietuva, cual ia regania sua autonomia de Rusia cuando la Uni Soviet ia colasa e es aora un membro e de OTAN e de la UE, ia menasa an esclui se de Interpol si on ta eleje Prokopchuk.

Gera iamani: batalias recomensa a un porto major

Batalias ia recomensa en la site Hudayda en Iaman, an pos cuando la alia militar e la rebelores huti ia acorda para sua atacas. Aviones aliada ia bombi denova pos scaramuxas entre la rebelores e la fortes progovernal.

La Nasiones Unida atenta revive discutes per fini un gera de tre anios cual ia causa un crise umaniste grande. La gera ia mata miles de persones e ia fa ce plu miliones de iamanis mori cuasi de famia.

En la semana pasada, la alia, gidada par Arabia Saudi e la Amirias Arabi Unida, ia comanda un sesa a sua atacas contra Hudayda, un porto a la Mar Roja. La alia suporta ance la discutes gidada par la NU. La hutis ia fali apare a negosias de pas en setembre.

Esta violentia nova va impedi la labora internasional per fini la gera continuante. La porto es esensal per cuasi du tris de la popla de Iaman, cual depende forte de emportas de comedas, carburante e medisin.

La gera ia comensa en 2014, cuando la hutis, un promove relijial de rebelores armada, ia esplota la debilia de la presidente e ia saisi la controla de la provinse Sada e partes visina en la norde de Iaman.

A pos, la hutis ia catura la capital, Sana, obligante ce presidente Abdrabbuh Mansur Hadi esclui se a estra la pais.

En marto 2015, la gera ia deveni multe plu sever. Arabia Saudi e oto plu statos arabi, xef de islam suni, e suportada par la SUA, la Rena Unida e Frans, ia inisia atacas airal contra la hutis, intendente restora la governa de Hadi.

Macron: Europa debe uni contra “caos global”

La presidente franses, Emmanuel Macron, ia recomenda relatas plu prosima entre sua pais e Deutxland, disente ce Europa “ave la obliga de no lasa ce la mundo lisca a caos”.

El es en Berlin per la dia anial de lamenta per vitimes de gera. En sua parla a la parlamento deutx, el ia dise ce Europa debe no “deveni un jueta de potias grande”.

Macron desira un Uni European plu integrada, con bujeta compartida tra la eurozona. El desira ance la suporta de Deutxland per un armada european, sur cual el ia dise ce lo ta redui la depende esuan de la bloco, e per un imposta nova a la companias jigante de tecnolojia de interede.

La canselor deutx, Angela Merkel, ia espresa sua suporta inisial per alga de esta ideas, ma otras es controversa en Berlin.

La xef de Frans ia refere a fortes nasionaliste “con no memoria” e ia urje fortes progresiste a uni en un mundo nonserta.

“On ave tro multe potias cual vole impedi nos,” el ia dise, “cual interfere en nosa debates publica, ataca nosa democratias libraliste, e atenta fa ce nos oposa lunlotra. E en esta ordina global, cual nos debe trata multe seria, nosa fortia – nosa fortia vera – es trovada en unia.”

La presidente de la SUA, Donald Trump, ia es provocada a un arenga de tuitas par comentas simil fada par Macron a un semana ante aora, cuando la xef franses ia descrive nasionalisme como “un tradi de patriotisme” en onora la fini de la Gera Mundal Prima.

Macron ia reconose ce la unia pote es “asustante”, e ta implica ce la nasiones ta combina sua reservas finansial e sua prosedes de deside. Ma el ia demanda: “Esce lo es plu bon ce nos resta fisada en un rua sin sorti?”

La xefes franses e deutx ia consenta per discutes pos la parla de Macron. Los ia intende discute la migra, la coopera per defende, e strutures de imposta per companias dijital. On previde ce oji la du paises va desveli un scema limitada per un bujeta juntada per la eurozona.

Merkel ia dise a Macron: “Tu ia clari en un parla impresante ce la amia e coopera deutx-franses es tan importante, e ce lo jua un rol en la contesto european. Tu ia dise ce nos sta a un crus de vias, e esta es esata lo cual me persepi. Los de nos ci ia nase pos la gera es encargada con la lesones cual nos ia aprende.”

Merkel, ci ia governa Deutxland tra 13 anios, ia declara resente ce el no va aspira continua como la xef de sua partito.

El intende completi sua periodo cuatro como canselor, cual va fini en 2021, ma alga comentores crede ce el va deveni cisa desponeda ante alora par disputas interna en sua partito o en la alia governante plu vasta cual el dirije.

Arjentina "no ave recursos" per leva un sumarina

On ia trova la ruina de un sumarina arjentina cual ia desapare con 44 ecipores en la Mar Atlantica. Ma la ministro de defende ia dise ce la pais “no ave la recursos” per leva lo.

La San Juan ia deveni mancante a 430 cilometres de la costa de Arjentina en 15 novembre 2017, e ia es retrovada pos un anio e un dia. Lo reposa a 900 metres su la surfas.

Relatadas de la ecipo esije aora ce la governa leva la ruina.

La sumarina ia implode. Sua casco es completa desformida e colasada, e detrito es sperdeda tra un area de sirca 70 metres.

Lo ia es trovada par un compania privata esuan cual pote mapa la fondo de mar. Arjentinaes fada ia emplea la compania pos la fali de un labora internasional per trova la barcon.

En pasada, la compania, cual usa vagadores suacuan, ia atenta trova la ruina de la avion malaisian perdeda MH370, ma sin susede.

La descovre de la San Juan ia aveni a la dia pos un rituo sombre per relatadas recordante sua amadas. Presidente Mauricio Macri ia es presente, e ia promete manteni la xerca per la sumarina.

Un ofisior marinal ia dise anonim: “Leva la sumarina a la surfas no es nonposible, ma lo es un opera multe complicada, e donce multe custosa.”

La causa de la implode de la barcon es ancora nonclar, e la familias de la vitimes desira un investiga nondependente.

2018-W46 – Invéntum in Argentīnā

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Bohēmico)

104379376-7a81dfb0-d32d-48a7-bc9d-5c1d14560322Mīlítia Marīna Argentīna annūntiāvit relíquiās nāvis frāctæ San Juan in fúndō Ōcéanī Atlánticī Austrālis invéntās ésse. Nāvis subaquānea cum quadrāgíntā quáttuor náutīs díē quīntō décimō mēnsis Novémbris ánnī priōris dispāruit, cum áqua effūsa est in túbulum, quō āēr súper máris superfíciē in nāvem submérsam haurīrī pótest. Contāctus últimus ínter nāvem et mīlítiam marīnam Argentīnam séptimā hōrā et dīmídiō māne díē fātālī īnstitūtus est, quándō náutæ ádhūc sálvī érant. (AR)

Focon savaje en California: mil persones manca

En California, SUA, plu ca 1000 persones es reportada como mancante en un focon savaje cual ia destrui miles de casas e ia mata a la min 71 persones.

On ia averti ce alga de los en la lista de asentes es cisa en bon state, ma mera nonconsensa ce on atenta trova los, o noncapas de telefoni. Ma, egal, un person ta pote es mor sin ce cualcun ta comprende ce el manca.

La focon es la plu matante en la istoria de la stato. Lo ia destrui ja 57 000 ectares, incluinte la plu de la vila Paradise, do 27 000 persones ia abita. Laborores de salva, aidada par canes, ia continua ier esamina la restas de la vila.

En soma, on ia evacua 47 000 persones. Alga de los ci ia fuji es aora casida en refujas de crise. Otras campa, o abita con sua amis o familia.

Presidente Donald Trump va visita oji California per regarda la dana e encontra persones afetada.

La departe de pompores dise ce lo ia preveni aora la sperde de sirca 50% de la focon, ma no espeta completi la controla de lo asta la fini de esta mense.

On batalia ance otra focones simil, ma min grande, incluinte un cual es prosima a San Francisco e un otra prosima a Los Angeles.

La dirijor de la Ajenteria Federal per Maneja de Crises ia descrive la dana a Paradise como “un de la desastres la plu mal” cual el ia vide en sua vive. Ofisiores dise ce Paradise va nesesa alga anios de reconstrui completa.

Investigas continua, e on ancora no ia confirma la causa de la focones. Ma alga persones litiga ja un compania local de eletrica, alegante ce la focon grande ia ensende cuando un cable transmetente de tensa alta ia fali.

Istorial, la saison de focones savaje en California ia comensa en estate e ia continua asta la temprana de autono. Espertas averti ce on ave aora un risca de los tra la anio intera.

Umidia basa, ventas calda e tera seca pos un mense sin pluve ia combina per produi un ambiente en cual focones pote aveni e sperde rapida.

Gidores de Cmer Roja es culpable de jenoside

A la ves prima, on ia judi ce du xefes de Cmer Roja, la rena cruel en Camputxa, es culpable de jenoside.

Nuon Chea, ci ave aora 92 anios, ia es la suordinada de la xef major Pol Pot, e Khieu Samphan, ci ave 87, ia es de xef de stato. Los ia es litigada a un corte suportada par la Nasiones Unida, sur acusas de mata muslimes txam e persones ci es etnical viet.

La judi de culpablia es la deside ofisial prima ce lo cual la rena ia fa ia es un jenoside, como definida par leges internasional.

On crede ce asta du milion persones, de ci la plu ia es etnical cmeres, ia mori en la rena corta e sistemin barbar de Cmer Roja entre 1975 e 1979.

Car la matas plu vasta de la popla camputxa no cabe a la defini streta de jenoside en leges internasional, aceles ia es prosededa como crimines contra umanas, en loca.

La du omes, ci es ja en prison per sua vive intera par causa de sua crimines contra umanas, ia reseta aora un plu condena a prisoni eterna. Los es du de sola tre persones condenada en la esiste de esta corte, nomida la Cambras Estracomun de la Cortes de Camputxa.

Rohingias teme ce on va reenvia los a Miama

On ave teme e confusa en campas de refujadas par causa de nonsertia sur esce Bangladex va reenvia rohingias a Miama. La autoriosas ia dise ce los intende move oji la grupo prima, ma lo no es clar esce esta va aveni.

La Nasiones Unida e grupos per diretos umana ia dise ce on debe obliga nun a revade, car la situa en Miama no es secur.

Plu ca 700 mil muslimes rohingia e otra persones ia fuji a Bangladex en la anio pasada. Los ia fuji de violentia e atas militar en la ueste de la provinse Rakhine.

La NU ia dise ce on debe investiga ofisiores miama major e litiga los sur jenoside par causa de esta atas, sur cual la armada dise ce los ia ojeti sola ativistes violente.

Sirca 300 mil rohingias ia fuji ja Miama pos ondas plu temprana de violentia comunial.

La plu de la refujadas abita en state simple en campas estendosa, prosima a la site Cox’s Bazar a la frontera bangla. Miama e Bangladex ia acorda ce on debe gradal reenvia los a Miama, e miles de persones es ja aprobada par Miama per esta prosede.

Esta ia provoca un panica entre la refujadas. En Miama, multe de los ia sufri violentia, ia perde membros de sua familias, o ia esperia la arde de sua casas.

La rohingias muslim es un de la multe minorias etnical en Miama. La pais es xef budiste, e la autoriosas ala regarda los como migrores nonlegal, privante los de sitadania e otra diretos. Tra multe anios, la NU ia alega multe maltratas de diretos umana, incluinte matas caprisal, viole sesal, e arde de imobilas.

En la anio pasada, la militar miama ia inisia medias forte en Rakhine, pos cuando ativistes rohingia ia fa atacas matante contra polisierias. Pos alora, a la min 700 mil rohingias ia fuji a Bangladex, pais visina.

La armada miama ia desculpa ja se de malcondui e ia rejeta la alegas. Aung San Suu Kyi, la xef nonmilitar de Miama par fato, es presente en Singapor per un confere internasional.

El es internasional criticada per lo cual promovores de diretos umana descrive como sua fali de oposa la ativia militar contra la rohingias.