Monthly Archives: September 2018

Misre condena un ativiste per diretos umana

En Misre, un corte ia dona un multa e un condena suspendeda de du anios a Amal Fathy, un ator e ativiste per diretos umana, car el ia “sperde novas falsa”.

Fathy es ja detenida de maio pos sua publici de un video en cual el ia critica la governa sur la grado de turba sesal en la pais. Amnestia Internasional ia dise ce esta es “un caso scandalosa de nonjustia”.

Misre ia aseta resente un lege cual forti sua controla de la interede – un cambia desaprobada par ativistes per diretos.

Par la lege nova sur sibercrimin, Misre pote bloci la asede a locas de rede sur cual on judi ce los menasa la securia nasional o la economia. La lege permete ance ce on supravide cualce conta de rede sosial cual ave plu ca 5000 seguores.

La potiosas de la pais dise ce esta es nesesada per combate nonstablia e terorisme. Car protestas sur strada es aora cuasi intera proibida en Misre, la interede ia es un de la foros final restante do misris pote espresa sua disenti.

En ajunta a la condena suspendeda, la corte a saturdi ia multa ance Fathy per 10 000 paundes misri (560 dolares SUA). Sua avocato ia dise ce Fathy va apela contra la judi.

En maio, Fathy ia publici un video de 12 minutos a Facebook, en cual el ia descrive como on ia turba el en modo sesal cuando el ia visita sua banco. El ia critica ance ce la governa no ata sufisinte per proteje femes.

Pos du dias, on ia aresta el e ia acusa el de atenta dana la stato misri e de posese materia ofendente.

Organizas per diretos umana dise ce autoriosas en Misre usa sempre plu la cortes e la leges de contraterorisme e crise per fa litigas nonjusta contra jornalistes, ativistes e oposores per sua critica pasosa. La autoriosas no ia comenta sur la judi contra Fathy.

2018-W39 – Reprovasion in Cinesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

safe_image_1Ambasadet de Stati Unied in Hong Kong, Cinesia sudik, av diked in diurn marsdiik, ke nav de marin militarik de Stati Unied pregav visit in port de Hong Kong, ma Republik Popular de Cinesia reprovav ist preg, dikante, ke tal pregi es trakted separike e individuike, konformu prinsip de nedependitet de Cinesia. Ist-kos av avenied in mediad de konflikt kausu komers intr Stati Unied de Amerik e Republik Popular de Cinesia, militar de kel Stati Unied avav desided a sanksionar. (CN)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ambasaˈdet ˈde ˈstati uniˈed ˈin ˈhong ˈkong”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”t͡ʃiˈnesia suˈdik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈav diˈked ˈin diˈurn marsdiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈnav ˈde maˈrin militaˈrik ˈde ˈstati uniˈed preˈgav viˈsit ˈin ˈport ˈde ˈhong ˈkong”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈma repubˈlik popuˈlar de t͡ʃiˈnesia reproˈvav ˈist ˈpreg”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”diˈkante”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈtal ˈpregi ˈes trakˈted sepaˈrike e individuˈike”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”konˈformu prinˈsip de nedependiˈtet de t͡ʃiˈnesia”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”istˈkos ˈav aveniˈed ˈin mediˈad ˈde konˈflikt kaˈusu koˈmers ˈintr ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈe repubˈlik popuˈlar de t͡ʃiˈnesia”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”miliˈtar ˈde ˈkel ˈstati uniˈed aˈvav desiˈded ˈa sanksioˈnar”/>.

Un trematera e tsunami en Indonesia

Plu ca 380 persones ia mori cuando un tsunami, causada par un trematera grande, ia bate un site indonesian ier. Ondas con altia de asta tre metres ia pasa tra Palu sur la isola Sulawesi.

Replicas forte secute ancora la site. Miles de casas ia colasa, como ance ospitales, oteles, mascitas e sentros comersial.

La labora de salva es impedida par un rompe major de eletrica. La via xef a Palu es blocida par un liscatera e un ponte importante ia cade.

A la min 540 persones es ferida. Alga ia survive par asende en arbores alta per evade la ondas.

Ance ier, un trematera min potiosa ia mata un person e ia feri a la min des en Donggala, un vila de pexa. Plu ca 600 mil persones abita en Palu e Donggala.

En Palu, sentos de persones ia intende partisipa en un festa de plaia, cual ia ta comensa a la sera de venerdi.

La ospital xef de la site ia es danada en la trema, e on trata pasientes a estra en tendas tempora.

La airoporto xef resta cluida pos la tsunami. Sua atereria ia es danada, ma on espera ce elicotores va pote ancora atera. La militar de la pais envia aviones de aida de la capital, Jakarta.

La trematera ia aveni prosima a la isola Sulawesi, con profondia de 10 cilometres e fortia 7,5. On ia difusa un averti de tunami, ma ia cansela lo pos min ca un ora. On ia critica la departe meteorolojial per esta, ma lo pare ce la ondas ia ariva cuando la averti ia es ancora ativa.

Junulara movado: mortinta aŭ reviviĝanta?

Ricevinte la novan Jarlibron, oni povas konsterniĝi pro la evidente pli kaj pli malaperantaj Landaj Sekcioj de TEJO. Ili perdas membrojn, pluraj fakte mortas. Ĉu la nova estraro de TEJO konscias la riskon?


Komuna fotado dum la IJK. Foto: TEJO.

Antaŭ iom da tempo mi aliĝis al la publika babilgrupo “TEJO telegrame” ĉe la rapidmesaĝilo Telegram. Fakte mi aliĝis al du, sed aktivado ene de la alia, nome “Esperantujo”, estas tro granda, mi nek kapablas mem ĉion legi nek volas ke en mia Telegram-konto amasiĝu miloj da nelegitaj mesaĝoj. “TEJO telegrame” estas ne tiom ekstreme aktiva, sed ja sufiĉe: babiladoj okazas vigle kaj regule – foje temas pri movadaj aferoj, foje ne. Imagu nur, kiom da celoj atingus la pli fruaj generacioj de TEJO-aktivintoj, se ili havus ne nur retpoŝton (jes ja, antaŭ certa tempopunkto oni eĉ tion ne havis), sed ankaŭ sociajn retojn kaj rapidmesaĝilojn.

Estas nature ke mi konas persone neniun el la babilantoj el “TEJO telegrame”. Kelkaj nomoj, tre malmultaj, estas tamen konataj – nur dank’ al primovadaj artikoloj kaj raportoj aperantaj en diversaj periodaĵoj. Do, fakte antaŭ ekstera leganto aperas “nova brilanta mondo” de junaj esperantistoj-aktivuloj, kio en si mem estas ege bona kaj salutinda afero.

Multe malpli bona kaj absolute ne salutinda estas la situacio en la landaj sekcioj (LS) de TEJO. Ricevinte la novan Jarlibron (fakte Gvidlibron kaj fakte ne nur novan, sed laŭ ĉiu ŝajno ankaŭ la lastan – peza suspiro), mi kun granda malĝojo informiĝis pri la plorinda stato de la aferoj “surloke”.

Estas listigitaj 48 LSoj de TEJO. Inter tiuj 9 jen “ne aktivas” jen “ne funkcias” (kia diferenco inter la du nocioj, ne klaras, kvankam tio ne gravas): Honkongo, Grekio, Haitio, Kanado, Kebekio, Litovio, Rumanio, Rusio kaj Serbio. Preskaŭ kvinono de la LSoj ne aktivas, praktike ne ekzistas.

– Jes, kelkaj LSoj de TEJO bedaŭrinde ne estas tiom aktivaj, tamen kelkaj en la lastaj jaroj signife reviviĝis ankaŭ dank‘ al la helpo de TEJO. Mi persone devenas de du LSoj kiuj estis mortantaj, sed ni sukcesis partneriĝi en interesaj projektoj kunlabore kun TEJO kaj pro tio havis rimedojn trejni surlokajn aktivulojn kaj ĉefe kolekti novajn homfortojn dank‘ al interesaj aktivaĵoj kaj servoj (ekzemple fondusoj) kiujn ni povus subite proponi – komentas la situacion por Libera Folio la unua vicprezidanto de TEJO, Léon Kamenický. Konkretaj ekzemploj de “signife reviviĝintaj LSoj” ne estis menciitaj. Kamenický ankaŭ ne povis respondi, kiucele oni mencias en la Jarlibro la neaktivajn LSojn, argumentante, ke pri tio oni devus demandi la antaŭan estraron (eble prava aserto).

Ni revenu al la ciferoj.

El la restintaj 39 LSoj sep laŭafiŝe havas dek aŭ malpli da membroj. La ciferoj estas tro belaj por ne listigi ilin: Israelo – 10 membroj, Norvegio – 10, Hispanio – 9, Finnlando – 7, Britio – 6, Danio – 5, Aŭstrio – 2! En pluraj aliaj landoj la situacio estas preskaŭ same malbona. Ĉe kelkaj aliaj LSoj kvanto ne estas indikita. Grandan aŭ relative grandan kvanton de membroj – ekde 50 – havas malpli ol 10 LS.

 

Kiel dirite, en la babilgrupo de TEJO estas nemalmulte da esperantistoj, kiuj evidente estas junaj aŭ eĉ tre junaj. Ilia averaĝa lingvonivelo estas tre bona. Konsiderante, ke la babilgrupon partoprenas fakte nur tre malmultaj, oni povas diri, ke ĝenerale la kvanto de junaj E-parolantoj estas almenaŭ ne malalta. Esperanto kiel lingvo akiras pli kaj pli da novaj parolantoj, kio nur ĝojigas.

La menciitaj ciferoj neambigue signifas nur la daŭran krizegon de la organizita junulara E-movado, kaj mi persone ege skeptike taksas ties perspektivojn. Atentu: malmultegajn membrojn havas junularaj organizoj en la iam fortaj E-movadoj, plejparte en Eŭropo (ne en ekzemple Afriko, kie iu ajn aktivado jam estas tre bona signo). Inter la malaperintaj LSoj estas eĉ landoj, kiuj iam akceptis IJKon, kelkaj eĉ pli ol unufoje. “Triste!” – pepus pri tio mondfama prezidanto de iu granda ŝtato.

Kolapso de LS certe estas nek rekta nek malrekta kulpo aŭ respondeco de TEJO. Kio tamen povus kaŭzi tiom malbonan situacion?

Por havi almenaŭ unu konjekton, mi invitas legi pliajn statistikaĵojn – el la sama Jarlibro. La landaj asocioj (LA) de UEA havas jen kiom da membroj (ekzemploj):

Rumanio – 51, Grekio – 65, Aŭstrio – 79, Kanado – 120, Danio – 129, Rusio – 138, Norvegio – 144, Hispanio – 154, Israelo – 160, Finnlando – 300, Britio – 357, Litovio – 960 (!).

Certe estas ankaŭ aliaj, kun malpli da membroj. Tamen la tendenco estas tute klara: oni jes membriĝas en “plenkreskaj” LAoj multege pli ofte ol en junularaj LSoj. Kial?

–  Hodiaŭaj junuloj ofte unue prioritatas bone studi kaj trovi laboron. Ni esperas, ke plialtiĝante la supran aĝlimon (al 35) ni povus rekapti junulojn kiuj jam laboras kaj ne plu studas – diras la vicprezidanto Kamenický.

La argumento sonus bone, se temus pri vera aktivado (kvankam la monda sperto montras, ke post bona finstudado kaj trovo de laboro oni ekprioritatas sukcesan laboradon, familion kaj infanojn), kaj ne pri simpla membriĝo, kio postulas fakte tute nenion.

Problemo estas en manko de sperto pri varbado – unuflanke, kaj preskaŭa malapero de iuj ajn allogaĵoj de la E-movado por junuloj – aliflanke. Avantaĝoj, kiuj estis akireblaj eĉ en la mezo de la 1990-aj jaroj (des pli en la 1980-aj kaj pli frue) ne plu ekzistas. Tranombri ilin ne necesas, ĉiuj klare scias, pri kio temas. Kio restas nun? Fakte nur subkonscie aperanta simpatio (kun la ideo) kaj lingv(istik)a interesiĝo (eventuale). En la “grandaj” LAoj la situacio nun jam estas pli bona, kvankam prognozo ankaŭ por tiuj ne estas ege optimisma, sed tio estus temo por aparta artikolo.

– Mi ŝatus kompreni la problemojn de ĉiuj [komitatanoj] kaj proksimigi la estraron de TEJO al ili. Certe ankaŭ la venonta IJK estas grava ŝlosilo: la pasinta IJK estis tre sukcesa kaj vekis multe da movademo – ni devas prizorgi tiun renovigitan emon agadi – diris al Libera Folio la nova ĝenerala sekretario de TEJO, Konstanze Schönfeld. Oni nur esperu, ke la novelektita estraro de TEJO, kiu prioritatis landan agadon kiel agaddirekton, efektive sukcesos ion ŝanĝi ĉi-rilate.

Grigorij Arosev

2018-W39 – Facilisation de co(m)mercie exteriori in Iran

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

800Li ministres de a(f)feres extran de quin potenties mundal – China, Germania, Russia, Grand Britannia e Nord-Irland, Francia – e Iran ha donat su a(c)corde in lunedí con li creation de un systema financiari in li Union Europan a facilisar payamentes pro importationes e exportationes iranian e continuar co(m)merciar con Iran de napht(h)a e altri merces. Talmen Iran ha a(t)inget un scope important pos li reimposition de sanctiones del States Unit de América contra Iran. (IR)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”li miˈnistres de afˈferes eksˈtran de kwin poˈtent͡sjes munˈdal”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈʃina”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʒerˈmanja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈrussja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈgrand briˈtannja e nordirˈland”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈfrant͡sja”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e iˈran ha doˈnat su akˈkorde in luneˈdi kon li kreat͡sˈjon de un sysˈtema finanˈt͡sjari in li unˈjon œroˈpan a fat͡siliˈzar pajaˈmentes pro importat͡sˈjones e eksportat͡sˈjones iranˈjan e kontinˈwar kommerˈt͡sjar kon iˈran de ˈnafta e ˈaltri ˈmert͡ses”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtalmen iˈran ha atinˈʒet un ˈskope imporˈtant pos li reimpozit͡sˈjon de sankˈt͡sjones del ˈstates uˈnit de aˈmerika ˈkontra iˈran”/>.

Un avion cade en un lagon en Micronesia

Un avion de pasajores ia cade en un lagon prosima a la Airoporto Internasional Chuuk en Micronesia. Lo ia suprapasa la atereria.

Imajes sirculinte mostra la avion de Air Niugini, de Papua Gine Nova, cual reposa en acua nonprofonda a lado de la costa. No feris grave ia es sufrida par cualce de la 35 pasajores e 12 ecipores en la vola ANG73.

La manejor de la airoporto ia dise: “La avion ia cade en la lagon, a sirca 150 metres de la atereria. A esta momento nos no sabe vera como lo ia aveni. On va comensa investiga a la plu temprana de doman, ma operas comensa denova como usual en la airporto.”

El ia ajunta ce tota la persones en la avion Boeing 737-800 ia es transportada a ospital per es esaminada. El ia crede ce alga ia sufri “feris minor”.

La avion ia vola de la isola Pohnpei en Micronesia a Port Moresby, la capital de Papua Gine Nova, parante a la isola Weno en via.

Maduro vole presa manos con Trump

Nicolás Maduro, la presidente de Venezuela, ia dise ier ce el es preparada per presa manos con sua corespondente Donald Trump en la SUA, “an con la diferes”.

La xef sosialiste ia fa un visita nonespetada a la Asembla Jeneral de la Nasiones Unida en York Nova “per defende sua pais”. Ses nasiones ia acusa el de crimines contra umanas, e Trump ia indiceta la posible de ata militar contra Venezuela en ajunta a punis esistente.

Trump ia dise plu temprana ce el ta aseta consenta con Maduro. An tal, el ia dise ance ce “tota posibles es sur la table” car el “vole vide Venezuela ordinada”.

Venezuela es en un crise grave de economia de pos 2014. On estima ce 2,3 milion sitadanes ia fuji de iperinfla, rompes de eletrica, e mancas de comeda e medisin.

A la Nasiones Unida, la xef de la pais ia declara: “An con la diferes, me ta aseta estende mea mano a la presidente de la Statos Unida, Donald Trump, per discute biladal la situa.” En sua parla longa, el ia asentua ce el es “un laboror, un gidor, un om de la popla” e “no un maniate”.

A martedi, la tesoreria de la governa SUA ia pone punis finansial a la Dama Prima de Venezuela, cual la sosialiste ia descrive como “punis nonlegal uniladal”. Maduro ia acusa la SUA ance de “dona ordina a la resta de la mundo como si la mundo ta es sua propria”.

La sosialiste ia repete acusas ce la SUA ia controla un ataca par avioneta en agosto, un ata sur cual la SUA nega tota conose. El ia xerca un consenta con Trump tra cuasi du anios.

Un corte barati deside favorente sur biometria

En Barat, la corte suprema ia deside ce Aadhaar, un scema controversa de identia biometrial, es constitual e no viole la direto de privatia. Ma lo ia limita la estende de la scema, disente ce esta no pote es obligante per contas de banco, telefonetas, o la asede a scolas.

La scema la plu grande de identia biometrial en la mundo pertine a paias de aida sosial e de imposta, e a servis sosial diversa.

Plu ca mil miliones baratis es ja enscriveda en la scema. Los ia reseta un numero unica con 12 dijitos pos presenta sua datos biometrial.

Sirca tredes apelores ia vade a corte per declara ce la scema viole la privatia. Ma la panel de tota sinco judores corente en la corte suprema ia dise: “Aadhaar dona dinia a grupos marjinida, e esta es plu importante ca la dana. On no pote ejeta la bebe con la acua de bani*.”

Aadhaar ia es inisiada en 2010 par la governa, gidada par la partito Congresa Nasional Barati. Alora lo ia es un program nonobligante, intendeda per fronti froda en la aida sosial.

Ma la scema ia deveni multe plu vasta, e aora, pos oto anios, lo es entre la sistemes de identia la plu grande de mundo. La numeros de identia ia deveni sempre plu nesesada per servis comun, como la interata con bancos, la solisita de un pasaporto, e la oteni de cartas SIM per telefonetas.

* Un idiom engles cual espresa la perde de un cosa favorable en la sutrae de un nonfavorable.

La descovre major de un barcon ruinada portuges

Arceolojistes ia trova un barcon ruinada ante 400 anios a lado de la costa de Portugal.

La barcon reposa a 12 metres su la surfas de la acua, ensircada par spises, seramicas e canones gravada con la scermo eraldial de la pais. On ia trova lo prosima a Cascais, un vila turismal en la rejion de la capital Lisbon.

On crede ce la barcon ia es reveninte de Barat cuando lo ia afonda a alga tempo entre 1575 e 1625. Esta ia es a la zenito de la comersia portuges de spises con Asia.

Jorge Freire, dirijor de la projeta, ia dise ce la barcon es multe bon conservada. “De punto de vista istorial, esta es la descovre de la desenio,” el ia comenta, descrivente lo ance como “la trova la plu importante de tota tempo” per Portugal.

On ia trova porselana xines de la tarda de la sentenio 16 e la temprana de la sentenio 17 en la ruina, e ance artileria de bronze e cascas de cauri, usada como mone en la comersia de sclavos.

La barcon ia es descovreda a la comensa de esta mense cuando on ia draga la estuario de la rio Tejo, cual flue longo Cascais e Lisbon. La maior Carlos Carreiras ia descrive la trova como “un descovre estracomun” cual va forti la “identia coletiva e valuas compartida”.

Luis Mendes, ministro de cultur, ia dise ce on regarda la boca de la Tejo como un loca major per ruinas de barcon. “Esta descovre ia aveni per demostra lo,” el ia ajunta.

La projeta arceolojial estende tra 10 anios, suportada par la vila Cascais, la governa e marina portuges, e la Universia Nova de Lisbon.

Frans sutrae numaticos nosiva de la fondo de mar

A la fondo de mar a sude de Frans, sumerjores labora per leva un resife artifis composada de multe miles de numaticos de autos. On ia trova ce la numaticos sperde contamina par cimicales nosiva.

La opera custa plu ca milion euros e es partal finansiada par Michelin, fabricor de numaticos, e ance par la governa franses. La sumerjores usa un barco con aparatos de leva.

On ia nota ce pexes ia evita la loca. Alga ia nada sirca la colie de numaticos, e no spesie ia susede abitua a los.

A un ves pasada, on ia vide tal resifes como un solve duple: un modo de dejeta numaticos vea, ma ance de crea abitadas per viventes maral e de stimula organismes a crese sur la cauxo.

En la desenio de 1980, autoriosas local ia acorda la afonda de 25 mil numaticos en la acuas a 500 metres de la costa entre Cannes e Antibes, a la Riviera Franses. En 2005, rexercores ia descovre ce la numaticos emete cimicales, incluinte metales pesosa cual perili umanas, a la ambiente.

Ma en 2015, autoriosas ia informa jornalistes ce, a la tempo de sua afonda, on ia crede ce la numaticos es “completa inerte” e ia presenta no risca. Un otra problem documentida es ce pilas de numaticos pote colasa o desintegra, disturbante viventes prosima.

On ia sutrae un colie prima de 25 mil numaticos en 2015, e intende leva 10 mil en la semanas veninte, e plu en 2019.

Resifes de numaticos ia es ance sumerjida en otra partes de la mundo. Deses de miles de numaticos ia es sutraeda de la fondo de mar a Fort Lauderdale en Florida en la SUA. E sirca Jibraltar, la numaticos ia es moveda a via par corentes en la desenio de 1970. Plu tarda, on ia usa barcos, autos e blocos de beton.

2018-W38 – Sanctiones contra le Republica Popular de China

AUDI REGISTRATION DE SONO

safe_imageLe ministerio de affaires exterior del Statos Unite de America ha imposite sanctiones in jovedi contra le Departimento del Disveloppamento del Equipage, un agentia militar del Republica Popular de China, proque iste agentia habeva empte aviones de cacia Sukhoi Su-35 e un systema antiaeree S-400 per Rosoboronexport, le agentia principal de un exportation de armas ex Russia. Un official statounitese ha dicte, que le sanctiones es visate contra Moscova, non contra Pekin. (CN)

Un ferovia nova controversa entre Hongkong e Xina

On ia abri un ferovia de rapidia alta en Hongkong, liante la teritorio a la site Guangzhou en Xina sude. La viaja ocupa sola 40 minutos, min ca la dui de la tempo usada par trenes plu vea.

La autoriosas xines va opera a un punto de controla juntada a la stasion e en la trenes. Esta es controversa, car lo es la ves prima cuando la lege criminal de Xina es enforsada en Hongkong. Oposores dise ce esta viole la libria e constitui de la teritorio.

La ferovia ia es abrida con un rituo ier. Un legor local ia loda la viaja prima a Guangzhou como “multe cuieta, como si me ta es en un avion”. Ofisiores governal dise ce la lia va aida la comersia en Hongkong, Shenzhen e Guangzhou.

La ferovia va abri oji per la popla jeneral, aidante ance la lias de tren con la resta de Xina, incluinte la capital Beijing. Ma legores prodemocratial ia boicota la rituo de abri e ia organiza un protesta estra la stasion, disente ce la ferovia menasa la sistem de lege autonom de la teritorio.

Hongkong, un colonia brites pasada, ia es redonada a Xina en 1997, longo un acorda ce la teritorio va esperia sincodes anios de “un grado alta de autonomia, estra problemes esterna e de defende”. Como resulta, Hongkong ave sua propre leges, e protejes per alga diretos e librias, e on no pote aplica ala la plu de la leges de la tera xef de Xina.

La corpo leginte suprema de Xina ia dise ce la sistem en la ferovia nova no sumina la autonomia de Hongkong. Sua suportores razona ce lo simpli la prosede de migra.

On ia critica ance la projeta de la ferovia car lo ave tre anios de tardia e ia esede sua bujeta par cuasi $3 mil milion.

Un naveta inversa sur Lago Victoria

A la min 136 persones ia mori pos la inversa de un naveta portante sentos de pasajores sur Lago Victoria en Tanzania. Multe persones manca, e on teme ce plu ca 200 persones ia afoca.

La naveta MV Nyerere ia inversa prosima a la isola Ukara en viaja de Bugorora. On crede ce la barco tro cargada ia desecuilibra cuando la fola ia move a un lado per permete la doci.

La opera de salva sur la lago la plu grande en Africa ia envolve sumerjores de la polisia e armada, como ance barcos privata peti e pexores local. Abitores de la rejion Mwanza teme oia la fortuna de sua relatadas ci ia viaja sur la barco a jovedi.

La motores de la naveta ia es resente recambiada pos cuando un parlamentor local ia cexa sur la presedentes.

La barco ia es capas de porta 100 persones, ma on reporta ce lo ia conteni un fola de plu ca 400 cuando lo ia inversa. A oto veses per dia, lo traversa entre la isolas Ukara e Ukwerewe, cual es prosima a Mwanza, la site du de la plu grandes de Tanzania.

La naveta ia es spesial folida car jovedi ia es la dia de mercato en Bugorora sur Ukerewe. Lo ia porta ance carga, incluinte sacos de semento e mais, cuando lo ia desecuilibra a sincodes metres de la costa.

On crede ce multe de la pasajores no ia pote nada. Un investiga ofisial va aveni pos la fini de la atentas de trova survivores.

Un liscatera segue la siclon en la Pilipinas

Un lisca de tera en la Pilipinas ia mata a la min 21 persones e ia manca desuples de otras. Alga su la detrito ia envia mesajetas demandante per aida.

La lisca ier ia engoli du viletas parteninte a la site Naga en la provinse Cebu. Lo ia aveni corta pos un tempesta forte cual ia mata plu ca 80 persones en la norde de la Pilipinas.

Siclon Mangkhut no ia pasa direta tra Cebu, ma ia provoca pluves plu forte de monson, levante la risca de liscateras tra la pais.

La lisca en Cebu ia sutrae un parte grande de un colina sur cual persones ia construi sua casas tempora.

Un abitor ia descrive la esperia: “Lo ia es como un trematera e on ia ave un sona tonante, puminte, forte. Tota de nos ia sorti corente.” El ia ajunta ce sua sposo e enfantes ia survive la desastre. “Multe de nosa visinas ia es criante e xiliante per aida. Alga ia vole aida la colpadas, ma tro multe tera ia covre la casas, incluinte lo de mea frate.”

Plu ca 600 familias de Naga ia pasa la note pasada en sentros de evacua.

Un polisior xef ia dise ce on ia susede salva alga persones de en casas enterada. “On ia ave sinias de vive. Alga de los ia susede envia mesajetas.” On espera ce otra persones es trapida en cavetas de aira en la detrito.

Plu ca 20 casas ia es afetada, a la borda de Naga. Los ia es prosima a un escaveria pasada de calcario, cual ia destabli cisa la colina supra la viletas. Autoriosas local ia identifia ja la loca como riscosa per lisca.

En la plu temprana de esta semana, la Pilipinas ia sufri ance liscateras cual ia mata a la min 32 persones en Itogon, un vila de mineria en la provinse Benguet. Un grupo de persones ia fuji de la siclon a un refujeria en un colina, ma la colina ia colasa.

La produi recordo de cocaina en Colombia

Un statistica nova publicida par la Nasiones Unida indica ce la produi de cocaina en Colombia ia ateni un nivel recordo en 2017.

La Ofisia NU sur Drogas e Crimin dise ce la produi ia crese par sirca 31% a 1400 tones, cultivada sur 171 mil ectares. La departe ia averti ce la produi pote dana laboras resente de pasi.

Colombia es la produor de cocaina la plu grande de mundo. Multe de la droga fini en la SUA, cual es la consumor la plu grande.

La reporta dise ce la area usada per crese coca en Colombia en la anio pasada ia es la plu grande rejistrada a cualce tempo, e plu grande ca en 2016 par 25 mil ectares. La cocaina teorial produable ta ave un valua de $2,7 mil milion en la mercato local.

La NU ia dise ce la rejion bordante la Mar Pasifica en Colombia es la plu intensa cultivada. Sola, la stato Nariño a la frontera con Ecuador conteni plu tera cultivada per coca ca la intera de Peru, cual es un otra produor major.

Otodes persentos de la coca ia es creseda en la mesma area tra la des anios pasada, e la recolies produi folias de coca – la ingrediente xef de cocaina – a 33% plu ca en 2012.

La pais ia batalia la produi de cocaina tra anios, e la SUA furni sirca $400 milion en cada anio per aida esta. En la anio pasada, Colombia ia suscrive ance un acorda de $300 milion con la NU, intendeda per redui la produi de cocaina par compensa cultivores ci aseta cambia de crese coca a crese otra plantas.

En agosto, Iván Duque Márquez, la presidente nova elejeda, ia informa reportores ce la governa va crea un politica nova de combate drogas, disente ce la gol es “resultas concreta” en la cuatro anios seguente. Ma un scema de usa avionetas per jeta erbiside a cultivas de coca ia atrae critica.

Sua presedor, Juan Manuel Santos, ia suspende la fumiga airal con glifosato en 2015, pos avertis par la Organiza Mundal de Sania ce la cimical ave cisa un relata con canser.

La comersia de cocaina en Colombia flori ancora, an pos un acorda de pas de 2016 cual ia fini sinco desenios de gera armada con la FARC, un grupo rebelante major. Alga culpa la governa per consentra tro forte a pas. Otras ia dise ce par deveni legal, la rebelores FARC ia lasa un vacua en la mercato cual los ia controla a ante.

Corea Norde acorda clui un compleso de misiles

La presidente de Corea Sude dise ce Kim Jong-un ia acorda descomuta un de la locas xef de proba e lansa misiles en Corea Norde.

Pos consenta en Pyongyang, Moon Jae-in e Kim Jong-un “ia acorda un modo de reali la desnucleali”, longo Moon. Kim ia descrive la acorda como “un salta a ante” en dirije a pas militar sur la penisola. El ia dise ance ce el espera “visita Seoul en la futur prosima”. El ta deveni la xef prima de Corea Norde ci ta fa tal.

La tema xef de la consenta ia es la problem de desnucleali. An si la SUA e Corea Norde ia acorda jeneral labora per acel gol, la negosias ia sesa progresa. Aora, Pyongyang ia fa un paso per reconfirma sua sinseria.

Moon ia dise ce Kim ia “acorda clui permanente la proberia de motores de misiles e compleso de lansa misiles a Tongchang-ri”, e ce, importante, esta va aveni “con la presentia de espertas de nasiones pertinente” ci va serti ce lo no funsiona plu.

El ia dise ce Kim ia acorda ance clui la compleso nucleal a Yongbyon – sur cual on crede ce Corea Norde ia produi ala la materia usada en sua probas nucleal – ma sola si la SUA ta fa alga ata resiproca. On no ia spesifa la detalias de esta.

Corea Norde ia esplode sua proberia nucleal xef a Punggye-ri a tempo corta ante la consenta de Kim con presidente Donald Trump de la SUA en junio.

La du Coreas ia avansa ance a tema de relatas mutua, anunsiante projetas per lia sua ferovias, permete plu reunis per familias separada par la frontera, e colabora sur aida medical.

Moon ia invita Kim a Seoul, la capital de Corea Sude, sujestante ce la visita ta aveni ante la fini de esta anio. La du va aspira ance ospita juntada la Juas Olimpial de Estate en 2032.

La ministro de defende de Corea Sude e la xef de la armada de Corea Norde ia suscrive ance un acorda per redui la tensa militar, instituinte un zona de cuxin longo la frontera per preveni scaramuxas nonintendeda.

La suscrive ia aveni a media de un visita de tre dias a Pyongyang par Moon. La labora per desnucleali entre Corea Norde e la SUA ia ariva resente a un state de nonprogresa, e la consenta en Pyongyang de esta semana va forti la rol de la Sude como un reconsilior.

An tal, multe oservores averti ce, asta aora, la Norde ia fa no pasos major per fini sua program controversa de armas nucleal.

Le piano cantante

Cata clave es un tono
Cata tono es un color
Cata color es un sentimento
Cata sentimento es un speculo
que reflecte le radios innumerabile
del lucente anima del musica

Accordos sona
Colores se misce
Joia e dolo vade insimul
Le anima del musica
move mi manos
tocca le claves
balla trans cameras

Le piano canta
deveni mi voce
Parolas es superflue
solo remane…
musica

Un problem de conserva corpos mor en Mexico

En la stato Jalisco en la ueste de Mexico, abitores ia cexa sur la odor de un vagon frida cual conteni a la min 100 corpos mor.

La autoriosas local ia dise ier ce los atenta move la contenador, cual los ia lua cuando morerias en la site Guadalajara ia deveni plen.

Un abitor ia comenta: “Nos ave multe enfantes en esta visineria. Lo ta pote maladi tota de nos.”

Leges en Mexico preveni ce on seni corpos relatada con crimin violente. On xerca un solve per la problem de conserva corpos pos un aumenta resente de violentia.

La xef de la unia de investigores forense de Jalisco ia dise: “Nos ia usa ja tota la locas de semetero do nos ia pote entera los.” El ia ajunta ce on prepara un compleso sur cual on previde ce lo va conserva 800 corpos.

A ante, la vagon frida ia es parcida a un beneria a la borda de Guadalajara. Pos du semanas, la abitores ia comensa cexa sur un mal odor e ia dise ce la contenador atrae moscas.

On ia move lo a un peso vacua en la suburbe Tlajomulco de Zúñiga, ma la abitores ala ia comensa protesta a la fini de semana.

Mexico ia sufri un aumenta de matas violente en anios resente. Plu ca 200 mil persones ia es matada o ia desapare de pos desembre 2006, cuando la governa mexican ia declara un gera contra crimin organizada.

La statistica ofisial sujesta ce Mexico ia esperia sua anio la plu violente en 2017, con plu ca 25 mil omisides. Esta es la cuantia anial la plu alta pos la comensa de rejistras moderna. Crimin organizada ia representa cuasi tre cuatris de acel matas.

Un recordo mundal nova de maraton

Eliud Kipchoge ia rompe un recordo mundal par completi un maraton en du oras, un minuto e 39 secondos en Berlin.

La atleta cenian, ci ave 33 anios, ia suprapasa la recordo presente per cuasi 80 secondos. Acel recordo ia es fada par un otra cenian, Dennis Kimetto, ci ia core la 42 195 cilometres en 2 oras, 2 minutos e 57 secondos en la mesma site en 2014.

“Me ave no parolas per descrive esta dia,” Kipchoge ia dise. “Me es vera grasiosa, felis de rompe la recordo mundal.”

La corsa de femes ia es vinseda par Gladys Cherono de Cenia en 2 oras, 18 minutos e 11 secondos.

Kipchoge ia gania la Maraton de London a la ves tre en la parte plu temprana de esta anio, e el es la campion olimpial de maraton.

“Lo ia es difisil,” el ia comenta. “Me ia core mea propre corsa. Me ia fida mea program e mea instruores. Acel ia puxa me en la cilometres final.”

En 2017, Kipchoge ia core an plu rapida, falinte completi la maraton prima de min ca du oras par sola 26 secondos. Car on ia usa alora precorsores ci ia pote entra a e sorti de la core, on no ia reconose acel cronometri como un recordo.

Un ministro nijerian resinia sur un documento falsa

La ministro finansial de Nijeria ia resinia pos alegas ce el ia usa un documento falsida per evita sua obliga de partisipa per un anio en un scema de servi nasional joven.

Kemi Adeosun, ci ia abita en la Rena Unida asta la eda de 34 anios, ia dise ce on ia informa el ce el es esentada car el ave plu ca 30 anios.

La bancor investal pasada ia dise ce on ia dona a el un documento sur cual el ia crede ce lo es autentica. Ma un investiga interna ia mostra ce lo es falsida.

Sua resinia segue menses de discute en jornalisme local sur la veria de sua documento de la Corpo Nasional de Servi Joven. Inisial, el no ia comenta sur la alega, provocante critica de sua oposores. Ma en un declara formal, el ia dise ce el senti obligada a resinia pos la publici de la resulta de la investiga.

La rol de ministro de finansia ia es asiniada a Adesoun par presidente Muhammadu Buhari en 2015. Sua politica xef ia es un atenta de boni la colie de impostas e enforsa regulas sur malmaneja par departes governal.

Aora la ministro per bujeta e projeta nasional, Zainab Ahmed, va supravide la ministreria de finansia.

Studiantes de universia en Nijeria debe fa un anio de servi nasional pos gradua, per serti ce graduadas contribui a la developa de la pais. On envia Membros de la Corpo a statos ultra sua loca de nase, per forti la senti de unia nasional.

Graduadas nijerian no pote labora per la governa o fa multe postos privata asta sua completi de la anio obligante.