Monthly Archives: December 2017

2017-12-10 – Nix in Britanniīs

5620711_c2e88403Nix in Británniīs diēbus recéntibus múltō cadēbat. Grándēs térræ pártēs sub mātériē álbā tēctæ sunt. Regiōnēs nōnnūllæ sē ad íter níve obstruéndum prǽparant. Ammonítio “sūcina” prō Térrīs Mēdiīs Orientālibus, Ángliā Orientālī, Londīniō ac Ángliā Merīdiorientālī, Ángliā Septentriōoccidentālī, Cámbriā, Térrīs Mēdiīs Occidentālibus et Isúriā ac Hýmbriā Sōlis díē ēdícta est. Hóminēs íbi quóque ammonéntur, ut superfíciēs glaciālēs post nívis congelātiōnem cáveant. (35 | GB)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”nɪks ɪn bʀɪˈtʰannɪiːs dɪˈeːbʊs ʀɛˈt͡sɛntʰɪbʊs ˈmʊltʰoː kʰaˈdeːbatʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈgʀandeːs ˈtʰɛʀʀɛː ˈpʰaʀtʰeːs zʊb maːˈtʰɛʀɪeː ˈalbaː ˈtʰeːkʰtʰɛː zʊntʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʀɛgɪˈoːneːs noːnˈnuːllɛː zeː ad ˈɪtʰɛʀ ˈnɪvɛ ɔbstʰʀʊˈɛndʊm ˈpʰʀɛːpʰaʀantʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ammɔˈnɪt͡sɪɔ “ˈzuːt͡sɪna” pʰʀoː ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔʀɪɛnˈtʰaːlɪbʊs”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈanglɪaː ɔʀɪɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”lɔnˈdiːnɪoː akʰ ˈanglɪaː mɛʀiːdɪɔʀɪɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈanglɪaː zɛpʰtʰɛntʰʀɪoːɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkʰambʀɪaː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːlɪbʊs ɛtʰ ɪˈzʊʀɪaː akʰ ˈhʏmbʀɪaː ˈzoːlɪs ˈdɪeː eːˈdɪkʰtʰa ɛstʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈhɔmɪneːs ˈɪbɪ ˈkʋɔkʋɛ ammɔˈnɛntʰʊʀ”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʊtʰ zʊpʰɛʀˈfɪt͡sɪeːs glat͡sɪˈaːleːs pʰɔstʰ ˈnɪvɪs kʰɔngɛlaːt͡sɪˈoːnɛm ˈkʰavɛantʰ”/>.

Le ballada del dracon de Wawel

Olim ante mille annos in le urb’ Cracovia
Que tunc le capital ancora era de Polonia
Un grand’ dracon horrific subito appareva
Que toto vivente sin mercede edeva
In un cava in Wawel, le grande belle colle
Illo se faceva un nido tanto molle
Cata un que ibi se approximava
Le dracon in hasta devorava
Cata nocte illo su cava lassava
Apte preda multo affamate cercava
Invadeva domos, gente rapeva
Desperation sur le urbe cadeva
Le vetere rege, nominate Krak
Con feroce ira planava un attacc’
Valente cavalleros advocava
“Occide le dracon” ille ordinava
Le alba sequente, ante le cava
Silente cavalleros jam se preparava
Scutos, lanceas, gladios, armatura
Solo attendeva al riscose aventura
Subito critava cento voces
Le cava assaltava cavalleros feroce
Usque meridie tardava le battalia
Nemo sapeva que ibi occurreva
Multe gente ante le cava stava
Sin fin le un le altere demandava:
Sape tu, sape tu- qui es le victor?
Omne Cracovianos sentiva timor
Quando campanettas le meridie signalava
Subito le ruito del cava cessava
Exiva le dracon, in toto sin secturas
Omne cavalleros, occidite per morsuras
Le urbe cadeva in resignation
Luctuose deveniva tote le nation
ma un scarpero povre, Skub nominate
un astute plano habeva inventate
Ille prendeva le pelle d’un vitello
con sulfur’ in abundantia plenava illo
Pois ante le cava le pelle poneva
Celate in umbras, ille attendeva
De nocte le dracon le esca trovava
habente fame, illo non hesitava
in un instante, vitello devorava
Post un momento, in dolor clamava
Sulfur’ adureva le ventriculo del bestia
que vociferava con tote su fortia
Sete tan terribile le monstro affligeva
Al fluvio Wisla, illo curreva
Bibeva, bibeva, bibeva le dracon
Tosto similava un grandissime ballon
Rumpeva e causava inundation
Tunc jubilava tote le nation
Como un heroe Skub era celebrate
pro su extraordinari facultates
Le filia de Krak, le dulce Wanda
ille maritava, e hic fini le legenda

2017-12-05 – Explōsiōne in Sȳria

24774905_1803492959949832_7774327706966059041_nAd mínimo ócto hóminēs es occīso post explōsiōne dē bómba in Mārte-díe in mōtro-vehículo trānsportānte viātōres in párte Akrama dē úrbe Homs in Sȳria médio – in territōrio ténto ab gubernāculo dē Sȳria dūcto ab prǽside Bashar al-Assad. In mēnses recēnte, múlto territōrio dē adversārios, jūvāto ab Occidēnte, et dē álio congregātiōnes mīlitānte, inclūdēnte Cīvitāte Islāmico, es acquīsīto ab mīlitāres dē gubernāculo dē Sȳria, jūvāto ab Rōssia. (17 | SY)

2017-12-05 – Fok in Stati Unied de Amerik

24301418_10156095279513010_3836598947705809511_nFok insendiik av flagresked in period noktuik in Kalifornia, SUA uestik. In Santa Paula e otr loki de komtia Ventura, plu ka dudessept mil homi av debed abandonar sue domi e sent oktdes kuadrat-kilometri aved esed kombusted per fok insendiik. (3 | US)

Sonios sin bucca

Le sonios attende sub le lecto
Quando tu te ha addormite
illos entra trans le aures
e trans le bucca
Illos sede presso le cossino
e reposa
ante de ballar sur tu stomacho
Le sonios non ha facies
ni bracios,
solmente gambas e ventre
Le sonios non pote dicer
de ubi illos veni
e que illos vole
Illos conta multe cosas
re homines
que ha bollas in vice de nasos
e vive in domos
con elevatores rupte
Illos conta de tu amicos
qui mangia ribes e uvas sic
e postea curre via
al formicas
Illos imita tu roncos
e ride impudentemente
A vices illos imita monstros
crita e rugi
nonobstante le bucca mancante
Non time le sonios!
Tu te evelia e plora
ma tunc illos jam ha disparite
(Scribite insimul con mi filia Olivia, 4 annos)

Le amor ha morite

Le amor ha morite
assi, que remane?
Exanime quotidianitate
e habitos
An amor renascera?
An existe le miraculo del sentimentos?
Tote le verbos dur
se amassava in un pila
e corrodeva toto lo que es belle

2017-12-03 – Nofragio in Argentina

SENTIR SONO

24174250_1191387127672727_1456813749311593862_nIn mare di scirocco star paise Argentina. La nave sotto agua disparir avanti piu di due settimana; non sabir, ove nave star. Star quasi certa, que nave star nofragio e quaranta quatr’ mariniero star morto. Familia di molto mariniero tenir pintura di mariniero, cridar “fasir ricerca e salvar” e pasear devanti loguo navale in Mar del Plata in oriento di Argentina. Trovar e mirar altra ogietto in mare sotto agua; ista ogietto pold esser il nofragio. (0 | AR)

La Komitato de UEA akceptis buĝeton kun enorma deficito

La supera decida organo de UEA, la Komitato, per reta voĉdono akceptis buĝeton por la jaro 2018 kun planata deficito de 140.000 eŭroj. Tiel la kostoj superas la enspezojn je 30 procentoj. La mankantan monon oni prenos el la kapitalo de la asocio.


Foto: TaxRebate.org.uk

Kutime la buĝeto de UEA por la sekva jaro estas akceptata en la komitata kunsido kiu okazas dum la Universala Kongreso. Tamen en Seulo la Komitato de UEA rifuzis akcepti la buĝeton proponitan de la Estraro. La komitatanoj kritikis ĝin interalie pro tio, ke la Estraro proponis tranĉi la elspezojn por oficistaj salajroj je 10 procentoj.

Akcepto de tiu surprize proponita abrupta redukto necesigus aŭ malaltigon de la salajroj aŭ maldungon de oficistoj. Ŝajne la plano estis, ke kreskantan parton de la laboro en la Centra Oficejo faru volontuloj, ne profesiaj oficistoj. Samtempe kun tranĉo de salajroj en Nederlando la Estraro volis investi pli da mono en dungo de oficistoj en aliaj landoj.

Aldone la buĝeto proponita en Seulo enhavis evidente nerealisman takson pri subvenciaj elspezoj, kvankam la ĉi-jara sperto jam klare montris, ke neniel eblas esperi je granda monfluo el eksteraj fontoj – des pli, ke eventualaj subvencioj evidente estus ligitaj kun kondiĉoj, kiuj malebligus ilian uzon por ŝtopi la truegon en la buĝeto.

Anstataŭ akcepti la buĝeton en Seulo la Komitato tial komisiis al la Estraro reprepari ĝin ĝis la fino de oktobro kaj prezenti poste por reta voĉdonado. Tiu voĉdonado fine okazis en la lastaj tagoj de novembro, kaj la rezulto estis anoncita de prezidanto Mark Fettes la 1-an de decembro: la modifita buĝeto por 2018 estis akceptita kun 27 poraj voĉoj, 10 kontraŭaj voĉoj kaj 10 sindetenoj. 14 komitatanoj ne voĉdonis.

Kontraŭ la buĝeto voĉdonis la komitatanoj Pietrzak, Calienes, Maurelli, Klawe, Hýblová, Mandirola, Buller, Corsetti, Tantin Ackermann kaj Grundström. Sin detenis la komitatanoj Åkerlund, Wandel, Keefe, Weidmann, Steele, Grosjean, Huurman, Raola, Wang kaj Kóródy.

La nun akceptita buĝeto enhavas pli moderan, 5-procentan redukton de la salajrokostoj en Roterdamo. Laŭ la klarigo de Mark Fettes la ŝparo rezultas el tio, ke oni planas dungi kongresan asistanton nur por parto de la jaro.

Aliflanke estis triobligita la buĝetero “aliaj oficejoj”, el 4.000 eŭroj al 12.000 eŭroj. Temas pri mono uzata por pagi la laboron de entute kvin helpantoj en diversaj landoj, interalie la du Afrikaj Oficejoj de UEA.

Laŭ la klarigoj de la Estraro temas pri “pligrandigo de rimedoj por laborfortoj en pli malmultekostaj landoj. Ekde 2017 ni havas du oficejojn en Afriko; pliaj oficejoj povus troviĝi tie aŭ en diversaj landoj en aliaj partoj de la mondo.”

Tamen mankas informoj pri konkreta plano por tiuj “pliaj oficejoj” kaj iliaj taskoj. La kresko de tiu buĝetero proksimume egalas al la malkresko en la salajroj en la Centra Oficejo, tiel ke la sumaj salajraj kostoj restas neŝanĝitaj.

La esperataj subvencioj estis tute forstrekitaj el la nova buĝeto. Krome estis forte reduktita la buĝetero por “movada evoluigo”.

La nova, nun akceptita buĝeto igas la malekvilibron inter la enspezoj kaj elspezoj eĉ pli klara ol la pli frua propono, kiu estis malakceptita en Seulo. La kostoj de UEA superos la enspezojn je proksimume 30 procentoj, aŭ proksimume 140.000 eŭroj. Tiun monon oni devas preni el la kapitalo de la asocio, kiu pli frue restis stabila aŭ kreskis, sed nun malkreskos.

Estas iom surprize, ke malgraŭ la malbona financa situacio la Estraro proponis en septembro ne plialtigi la membrokotizojn. Sekve en 2018 la kotizoj restos senŝanĝaj jam la kvaran sinsekvan jaron – laste ili estis altigitaj en 2015. Oni povas demandi, ĉu la Estraro ekkonsciis pri la katastrofa ekonomia situacio nur en oktobro, kiam la decido pri kotizoj jam estis farita.

Povas esti, ke la Estraro timis ke eĉ malgranda altigo de la kotizoj negative influus la membronombron. Tamen en 2018 apenaŭ estus tia risko, ĉar la kongresa efiko tre verŝajne havos pozitivan influon al la membronombro. La kongreso en Lisbono ja certe estos pli granda ol tiu en Seulo, kaj sekve multaj aliĝos al UEA por havi pli favoran kongreskotizon.

La grave malboniĝinta ekonomia situacio de la asocio vekis fortan komitatan kritikon kontraŭ la Estraro, kaj la sumo de kontraŭaj voĉoj kaj sindetenoj estis nekutime granda en la Komitato, kiu kutime pli-malpli unuanime aprobas ĉion, kion la Estraro proponas.

Dum la diskuto la nuna ĝenerala sekretario kaj baldaŭa ĝenerala direktoro de UEA, Martin Schäffer, proponis monkolekton por plibonigi la ekonomian situacion de la asocio. Laŭ li oni varbu 30 homojn kiuj donacu po 50 eŭrojn monate al UEA.

Responde al la propono komitatano Edvige Tantin Ackermann atentigis, ke eĉ se oni trovus tiom da homoj, kiuj pretus ĉiumonate donacadi al la asocio po 50 eŭrojn, daŭrus pli ol ok jarojn antaŭ ol la nun buĝetata deficito estus kovrita per tiuj donacoj – tute ne parolante pri eventualaj deficitoj de postaj jaroj.

En la diskuto oni atentigis, ke buĝeto kun enorma deficito ne allogas donaci monon al “sinkanta ŝipo”. Evidente la financa situacio de la asocio subfosas ankaŭ la pretecon testamenti monon al UEA: tiuj, kiuj testamentas rimedojn al la asocio esperas ke la mono utilos al UEA ankoraŭ longe post ilia morto, sed por povi esperi tion, ili devas havi fidon al sekura financa estonteco de la asocio.

Antaŭa prezidanto de UEA, Renato Corsetti, resumis sian vidpunkton en la komitata diskuto jene:

–  Por mi ne gravas, ĉu la komitato nun aprobas aŭ malaprobas la katastrofan buĝeton. Por mi gravas, ĉu NUN la estraro akceptas iun komitatan labor-grupon, kiu kune kun la financa komisiono, eklaboras por redakti la financan planon por reekvilibro de la asociaj financoj. Mi resubstrekas, ke en tiu laborgrupo estu reprezentataj ĉiuj tendencoj, de Edvige al Loes, por doni ekzemplojn. Kompreneble, inter veraj homoj, se la estraro ne faras tion kaj simple provas gajni tempon, ĝi povas ankaŭ demisii en sia tuto, tiel ke en Lisbono oni faru la kompletan reelekton.

Respondante al Renato Corsetti, Mark Fettes skribis, ke la Estraro fine de marto povus reveni kun ĝisdatigo pri la financa situacio kaj konkretaj proponoj pri redukto de la deficito.

Krom la deficita buĝeto, la Komitato de UEA per reta voĉdono aprobis ankaŭ la proponon de la Estraro, ke estu alelektitaj tri novaj estraranoj, inter ili unu por la posteno de ĝenerala sekretario. Por tiu propono voĉdonis 39 komitatanoj, 4 voĉdonis kontraŭ ĝi, kaj 4 sin detenis. La Elekta Komisiono de UEA nun esploros eblajn kandidatojn.

2017-12-01 – Atak in Pakistanesia

24174378_1387779544682955_8059306152586926212_nKuasi des homi av esed mortifiked e desi av esed vulnered, po ke fusileri de Taliban aved ataked universitet agrikulturik in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistanesia nord-uestik. Forsi polisiik e militarik av mortifiked omni atakatori. Ist atak av avenied, po ke forsi polisiik e paramilitarik aved nesuksesose eforsed opresar protesti antiblasfemasionik e ist efors aved flagrifiked protesti fresk e kombatos in diurni finiik de seman in urbi mult in land integr. (0 | PK)