Monthly Archives: November 2017

2017-11-27 – Montagnia di fuogo fumar in Indonesia

23843638_10155158904517934_1655816156893404447_nIn mare di oriento star paise Indonesia. In scirocco dessa paise star montagnia Agung. Ista montagnia di fuogo fumar e grandi colonna di cinis pervenir cielo. Pold esser ista montagnia bisogno rompir villages vicino con forti sono. Multo dieci mille genti – genti natural e genti di viaggio – star in villages vicino. Loro fugir per evitar ista minachia. Multo hôtel e casa per genti di fuga star pieno. Viaggio non star facile, birchè cerrar grandi porto di nave di aria.

TURISMO PER SMARTFONO

TURISMO DANKE NIA INTERLINGUO (e danke “messenger”)
Hiere, 26ma di novembro ’17, nia samideano Braziliana Joao Xavier Santos advokis me per “messenger” e ni povis intervidar ni danke nia smartfoni. Lor la unesma advoko, me esis en la Latina Quartero di Paris ed il povis vidar la stradi, la butiki e la kuki-vendeyi. Pose me iris ad Aziana restorerio por dejunar e ni cesis nia babilado. Me advokis ilu plu tarde, kande me esis proxim mea fervoyo-staciono por mea retroveno adheme, en la interesanta “Jardin des Plantes “(Gardeno dil Planti) ube Joao povis admirar la planti, la instaluri e la statuo di Lamarck (patro dil teorio dil evoluciono). Joao ja konocas Paris, nam il pasis kelka dii ibe dum januaro 2015, ma il ne havis suficanta tempo por vidar omno. Danke smartfono e “messenger” (e la L.I. di la Delegaciono), il havis la posibleso kelkete agar turismo sen voyajar e sen la tedanta kontrolo en la aeroportuo. Envenas mea kapo l’ideo, ke danke la smartfoni e lia “messenger” devus esar posibla, en la futuro, turismagar per nia Interlinguo. Ico esas posibleso a qua nulu, til nun, semblas pensir. Ico es reflektinda. Sube es la statuo di Lamarck quan Joao povis admirar.

SINKANTA PRESTIJO

Kom royalisto me esas bigota, t.e. me praktikas la katolika religio kom tradiciono. Me ya kredas ke la mondo ne esar nur materiala ma ke ol esas anke spiritala. Tamen, me ne havas ferma kredo, pro ke la Kristana doktrino esas unlatere tro simplacha, altralatere tro abstruza. Me opinionas ke la Buddhismo e la hinduismo esas plu proxima a la realeso.
Tamen, me komencas pozar a me questioni pri la monoteismo. Me ne bezonas longatempe priparolar la islamo por konstatar ke, adminime dum nia epoko, ol divenis tre sangoza. Anke la disputi ed insidioza militi inter Mohamedani ed Hebrei tre nocas, juste o nejuste, la prestijo di la Hebrea religio.
Lore, konstatante la nepacema orientizo dil monoteista religii, on koaktesas pensar pri la Kristanismo. Yes, hodie la Kristanismo esas pacema religio, ma olim esis kruc-militi, inquiziciono, chaso ye sorcistini, ico ne esis revo-peizajo. E, precipue, kande la situeso esis mala, on postulis ed on postulas ankore niatempe, ke la Kristani aceptez mortar en kruela kondicioni kom martiri por atestar pri lia fido, kande esas persekuti. Ne omna personi esas kapabla agar tale.
Se en proxima tempo, granda milito eventos pro la monoteista religii e ke ica milito ne produktos la mondo-fino, lore pro la devasti facita pro oli, la monoteista religii perdos enorme ye prestijo. Kad ico esos la vinko dil ateismo ? La ateismo naskinta de la monoteista religii esas same poke tolerema kam lua genitori e ne tre atraktiva a multi. Probable – se la islamo ne esos vinkanto e konseque impozos lua fido – on travivos rinasko dil paganismo o, plu bone, granda sucesi dil Buddhismo e di la hinduismo. La monoteista religii esas suocidanta.

2017-11-25 – Fuogo in paise esbagniol

SENTIR SONO

23794979_932996890181108_3507732882237543807_nIn scirocco di paise esbagniol star paise Andalusia. In ista paise star città Granada. Una femella di vecchiezza settanta anno morir la in fuogo. Ella vivir con umbre; ellu encora fugir con succeso. Trenta due genti haber piaga. Fuogo quasi pervenir tetto di casa e ellu severo saccaggiar una parte di casa. Tutto genti devir sortir casa e andar a altra casa. Fuogo fasir impossibile que loro ritornar. Star ricerca, perque incendiar e si casa star salvo per ritorno. (0 | ES)

2017-11-26 – Augmentation de impostes in Singapur

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu portugalesi)

pm-leeLi prim ministro de Singapur ha dit durant un convenida de conservatives (li Partise de Action Populari), que un augmentation de impostes ne es un a(f)fere de esque, ma un a(f)fere de quande, iniciante un semane de un debatte passionat pri li augmentation menaciant de impostes. Un ministra de financies ha dit, que li impostes augmentat va esser usat por financiar un paquette de servicies social por li prim generation de singapurianes. (0 | SG)

Mark Fettes: “Ni ĉiuj konscias pri la granda laboro antaŭ ni”

Post la decido dungi nunan estraranon kiel la ĝeneralan direktoron de la tuta asocio, UEA nun serĉas novajn estraranojn. Laŭ prezidanto Mark Fettes la Estraro krom novan ĝeneralan sekretarion bezonas respondeculon pri kulturo kaj kongresoj.

La 1-an de novembro la Estraro surprize anoncis, ke la ĝisnuna ĝenerala direktoro, Veronika Poór, forlasos sian postenon fine de la jaro. Ŝian lokon prenos Martin Schäffer, kiu nun estas estrarano kaj ĝenerala direktoro de la asocio.

La decido ŝanĝi ĝeneralan direktoron estis farita post amasiĝo de administraj kaj aliaj problemoj en la Centra Oficejo, kie la laboretoso laŭ atestoj ricevitaj de Libera Folio grave malboniĝis dum la lastaj monatoj.

La subita ŝanĝo, kiu estis farita sen la kutima konkurso pri la posteno, siavice tamen estos problemo por la Estraro de UEA, ĉar Martin Schäffer forlasos sian postenon tie.

La Estraro tial proponis al la Elekta Komisiono, ke oni ekserĉu ne unu, sed tri novajn estraranojn, kiuj povu transpreni diversajn taskojn kaj eble estonte formu parton de la sekva estraro de la asocio. Tiu propono renkontis iom da kritiko en la Komitato, eble ĉar iuj komitatanoj subkomprenis, ke la Estraro jam scias, kiuj konkretaj homoj estu alelektitaj.

–  Mi havas la impreson, ke ni ree troviĝas en la situacio de provo perforti la komitaton, kiel okazis pri la statutaj modifoj kaj pri la sendependeco de TEJO. Bonvolu ne nei tion. Temas pri mia impreso kaj pri la impreso de multaj aliaj. Elektado de estraranoj estas io serioza, kion oni ne faru ĝis morgaŭ vespere (kiel okazas en telefonaj vendoprovoj), skribis komitatano Renato Corsetti.

La plej multaj komitatanoj ŝajnis konsenti, ke necesas tuj elekti novan ĝeneralan sekretarion, sed multaj demandis sin, ĉu vere necesas urĝe grandigi la Estraron. La 16-an de novembro tamen aperis en la retejo de UEA alvoko de la Elekta Komisiono pri kandidatoj por maksimume tri novaj estraraj postenoj.

La kandidatiĝojn oni atendas ĝis la 30-a de novembro. La finan decidon pri la alelekto de novaj estraranoj poste faros la Komitato, laŭ propono de la Elekta Komisiono. Ni petis prezidanton Mark Fettes klarigi, kial laŭ li estas bezonataj pliaj estraranoj.

Libera Folio: Ĉu inter la nunaj estraranoj ne estas taŭga kandidato por la posteno de ĝenerala sekretario? Ĉu tio ne estas posteno, por kiu necesas ioma sperto pri estrara laboro?

Mark Fettes: – Mi dirus, ke necesas sperto pri administrado – laŭeble, administrado de volontulaj organizoj. Homo kiu komprenas tion, facile orientiĝos pri la specifaj bezonoj de UEA. La Elekta Komisiono ja enketis inter la nunaj estraranoj, sed neniu esprimis pretecon transpreni tiun taskaron.

Kiom da novaj estraranoj laŭ vi estas bezonataj, kaj kial?

– Minimume unu. Ni ja povas elturniĝi kun ses, kiel ĝis nun, kvankam pliaj estus bonvenaj. Precipe Sara havas tro vastan gamon de respondecoj por povi zorgi pri ĉiuj en tia mezuro, kiu estus dezirinda. Ŝiaj du pasioj estas eksteraj rilatoj kaj aktivula trejnado, do aldona estrarano kiu povus transpreni de ŝi respondecon pri kulturo kaj kongresoj estus vere helpa.

Konsiderante la ekonomian situacion de UEA, ĉu estas saĝe signife grandigi la estraron? Eĉ se la estraranoj ne estas salajrataj, ili kaŭzas kostojn, precipe se ili devas fari longajn vojaĝojn. Aŭ ĉu oni serĉas unuavice estraranojn, kiuj povos mem pagi siajn vojaĝojn al kunsidoj kaj kongresoj?

– Fakte jam nun niaj estraranoj ofte pagas, plene aŭ parte, siajn proprajn vojaĝojn, por tiel subteni la financan situacion de UEA. Eĉ kun tio, ĉiu estrarano ja kostas iom da mono, averaĝe po iom pli ol mil eurojn jare. Tamen kontraŭ tiu investo UEA ricevas multege da laboro, ofte sufiĉe delikata kaj tempo-postula, ĉar temas pri la kunorigado de projektoj, volontuloj, kaj tiel plu. Monŝparo ne povas esti la sola kriterio por decidi, ĉu tio valoras. Laŭ mi estas esence, ke UEA havu bone funkciantan kaj laborkapablan estraron, kun sufiĉe da anoj por realigi la kernajn taskojn.

Ĉu via ĵusa vizito en Roterdamo rilatas al la ŝanĝo de ĝenerala direktoro? Ĉu vi povas ion diri pri tio, kia vi spertas la nunan etoson en la Centra Oficejo?

– Jes, Martin kaj mi decidis iri tien kune por detale priparoli la transiron kun la oficistoj. Tiuj diskutoj estis tre pozitivaj kaj okazis en bona etoso. Aliflanke estas ja pluraj administraj aferoj, kiuj ne bone iris en la lasta jaro, kiel membro(re)varbado kaj kompilado/redaktado de la informoj en la Jarlibro, kaj samtempe ni devas kunlabori pri la diversaj renovigoj kiuj survojas (de la datumbazo, la retejo, la financa softvaro por prizorgi niajn kontojn). Do, ni ĉiuj konscias pri la granda laboro antaŭ ni.

Mark Fettes: ”Ni ĉiuj konscias pri la granda laboro antaŭ ni”

Post la decido dungi nunan estraranon kiel ĝeneralan direktoron de la tuta asocio, UEA nun serĉas novajn estraranojn. Laŭ prezidanto Mark Fettes la Estraro krom novan ĝeneralan sekretarion bezonas respondeculon pri kulturo kaj kongresoj.

La 1-an de novembro la Estraro surprize anoncis, ke la ĝisnuna ĝenerala direktoro, Veronika Poór, forlasos sian postenon fine de la jaro. Ŝian lokon prenos Martin Schäffer, kiu nun estas estrarano kaj ĝenerala direktoro de la asocio.

La decido ŝanĝi ĝeneralan direktoron estis farita post amasiĝo de administraj kaj aliaj problemoj en la Centra Oficejo, kie la laboretoso laŭ atestoj ricevitaj de Libera Folio grave malboniĝis dum la lastaj monatoj.

La subita ŝanĝo, kiu estis farita sen la kutima konkurso pri la posteno, siavice tamen estos problemo por la Estraro de UEA, ĉar Martin Schäffer forlasos sian postenon tie.

La Estraro tial proponis al la Elekta Komisiono, ke oni ekserĉu ne unu, sed tri novajn estraranojn, kiuj povu transpreni diversajn taskojn kaj eble estonte formu parton de la sekva estraro de la asocio. Tiu propono renkontis iom da kritiko en la Komitato, eble ĉar iuj komitatanoj subkomprenis, ke la Estraro jam scias, kiuj konkretaj homoj estu alelektitaj.

–  Mi havas la impreson, ke ni ree troviĝas en la situacio de provo perforti la komitaton, kiel okazis pri la statutaj modifoj kaj pri la sendependeco de TEJO. Bonvolu ne nei tion. Temas pri mia impreso kaj pri la impreso de multaj aliaj. Elektado de estraranoj estas io serioza, kion oni ne faru ĝis morgaŭ vespere (kiel okazas en telefonaj vendoprovoj), skribis komitatano Renato Corsetti.

La plej multaj komitatanoj ŝajnis konsenti, ke necesas tuj elekti novan ĝeneralan sekretarion, sed multaj demandis sin, ĉu vere necesas urĝe grandigi la Estraron. La 16-an de novembro tamen aperis en la retejo de UEA alvoko de la Elekta Komisiono pri kandidatoj por maksimume tri novaj estraraj postenoj.

La kandidatiĝojn oni atendas ĝis la 30-a de novembro. La finan decidon pri la alelekto de novaj estraranoj poste faros la Komitato, laŭ propono de la Elekta Komisiono. Ni petis prezidanton Mark Fettes klarigi, kial laŭ li estas bezonataj pliaj estraranoj.

Libera Folio: Ĉu inter la nunaj estraranoj ne estas taŭga kandidato por la posteno de ĝenerala sekretario? Ĉu tio ne estas posteno, por kiu necesas ioma sperto pri estrara laboro?

Mark Fettes: – Mi dirus, ke necesas sperto pri administrado – laŭeble, administrado de volontulaj organizoj. Homo kiu komprenas tion, facile orientiĝos pri la specifaj bezonoj de UEA. La Elekta Komisiono ja enketis inter la nunaj estraranoj, sed neniu esprimis pretecon transpreni tiun taskaron.

Kiom da novaj estraranoj laŭ vi estas bezonataj, kaj kial?

– Minimume unu. Ni ja povas elturniĝi kun ses, kiel ĝis nun, kvankam pli estus bonvenaj. Precipe Sara havas tro vastan gamon de respondecoj por povi zorgi pri ĉiuj en tia mezuro, kiu estus dezirinda. Ŝiaj du pasioj estas eksteraj rilatoj kaj aktivula trejnado, do aldona estrarano kiu povus transpreni de ŝi respondecon pri kulturo kaj kongresoj estus vere helpa.

Konsiderante la ekonomian situacion de UEA, ĉu estas saĝe signife grandigi la estraron? Eĉ se la estraranoj ne estas salajrataj, ili kaŭzas kostojn, precipe se ili devas fari longajn vojaĝojn. Aŭ ĉu oni serĉas unuavice estraranojn, kiuj povos mem pagi siajn vojaĝojn al kunsidoj kaj kongresoj?

– Fakte jam nun niaj estraranoj ofte pagas, plene aŭ parte, siajn proprajn vojaĝojn, por tiel subteni la financan situacion de UEA. Eĉ kun tio, ĉiu estrarano ja kostas iom da mono, averaĝe po iom pli ol mil euroj jare. Tamen kontraŭ tiu investo UEA ricevas multege da laboro, ofte sufiĉe delikata kaj tempo-postula, ĉar temas pri la kunorigado de projektoj, volontuloj, kaj tiel plu. Monŝparo ne povas esti la sola kriterio por decidi, ĉu tio valoras. Laŭ mi estas esence, ke UEA havu bone funkciantan kaj laborkapablan estraron, kun sufiĉe da anoj por realigi la kernajn taskojn.

Ĉu via ĵusa vizito en Roterdamo rilatas al la ŝanĝo de ĝenerala direktoro? Ĉu vi povas ion diri pri tio, kia vi spertas la nunan etoson en la Centra Oficejo?

– Jes, Martin kaj mi decidis iri tien kune por detale priparoli la transiron kun la oficistoj. Tiuj diskutoj estis tre pozitivaj kaj okazis en bona etoso. Aliflanke estas ja pluraj administraj aferoj, kiuj ne bone iris en la lasta jaro, kiel membro(re)varbado kaj kompilado/redaktado de la informoj en la Jarlibro, kaj samtempe ni devas kunlabori pri la diversaj renovigoj kiuj survojas (de la datumbazo, la retejo, la financa softvaro por prizorgi niajn kontojn). Do, ni ĉiuj konscias pri la granda laboro antaŭ ni.

2017-11-19 – Tremo de tero en Nova Kaledonio

23755701_1492945944137500_109898421444083679_nAverto pri mara ondego estis eldonita, post kiam submara tremo de tero de forteco 7.0 frapis Pacifikon proksime de Nova Kaledonio, orienta Francio, kaj najbara Vanuatuo. La Centro de Averto pri Maraj Ondegoj de Pacifiko avertis, ke personoj en minacataj mar-bordaj zonoj estu atentaj pri informoj kaj sekvu instrukciojn de ŝtataj kaj lokaj aŭtoritatoj. Kaj Nova Kaledonio kaj Vanuatuo troviĝas proksime de la Pacifika Fajra Rondo de vulkanoj kaj lokoj de tertrema aktiveco. (24 | NC)

2017-11-17 – Ardor in Stati Unied de Amerik

23622314_1774728605873363_5938211857721348151_nArdor insendiik furios kombustav etaj superior de un eks edifisii domisilik in Manhattan superior, New York, SUA nord-estik. It esav ardor impulsed per vent, kel rapide pusav ardor a etaj superior – a vakuitet intr flank superior de etaj e flank inferior de tekt. Departement antiinsendiik de urb New York av suksesose viktoried ardor e librifiked arendatori habitant domisil. Krus Rub av arived a sukursar homi sinedomifiked per ardor. Kuasi des homi av esed seriose lesed. (0 | US)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”arˈdor insenˈdjik fuˈrjos kombusˈtav eˈtaʒ supeˈrjor ˈde ˈun ˈeks ediˈfisji domisiˈlik ˈin mænˈhætən supeˈrjor”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”nuː ˈjɔɹk”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈes ˈu ˈa nordesˈtik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈit eˈsav arˈdor impulˈsed ˈper ˈvent”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel raˈpide puˈsav arˈdor ˈa eˈtaʒ supeˈrjor”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈa vakwiˈtet ˈintr ˈflank supeˈrjor ˈde eˈtaʒ ˈe ˈflank infeˈrjor ˈde ˈtekt”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”departeˈment antjinsenˈdjik ˈde ˈurb nuː ˈjɔɹk ˈav sukseˈsose viktoˈrjed arˈdor ˈe librifiˈked arendaˈtori habiˈtant domiˈsil”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkrus ˈrub ˈav ariˈved a sukurˈsar ˈhomi sinedomifiˈked ˈper arˈdor”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkwasi ˈdes ˈhomi ˈav eˈsed seˈrjose leˈsed”/>.

LA MISTERIO DIL PETRO DI INGA

Un de la peizaji arkeologial maxim facinanta dil Antiqua Epoko Braziliana, la Petro di Inga esas monumento antiqua, qua, segun la expertizisti, kontenas nekontebla nombro de simboli ed un “Star Map” (Mapo di steli) reprezentanta la stelaro di Orion. La expertizisti qualifikas la Petro di Inga kom “eceptala monumento arkeologial, quale nul altra en la mondo.”
Altra ciencala exploranti vidis en ol la prezenteso di anciena Atlantidani qui, supozeble, grabis ta reprezentaji pos fugir Atlantida. Nome, certena formi ulagrade memorigas pri la signi venanta de Mezopotamia. Til nun, la arkeologiisti ne sucesis dechifrar ca simboli.

Martin Schäffer volas stabiligi la asocion

Stabiligo de la asocio kaj malpliigo de la deficito estas la plej urĝaj taskoj, kiujn volas entrepreni la nova ĝenerala direktoro de UEA. Tion rakontas Martin Schäffer en intervjuo al Libera Folio. Li transprenos la taskon jarŝanĝe, kaj samtempe demisios kiel estrarano kaj ĝenerala sekretario de UEA.


Martin Schäffer.

Libera Folio: Kiam vi pasintfoje estis en la Centra Oficejo, kaj kiel longe? Kiaj estis viaj impresoj pri la laboretoso kaj ĝenerala situacio? Kiajn konkludojn vi faris el tio?

Martin Schäffer: – Miaj lastaj vizitoj al CO estis komence de septembro kaj fine de oktobro. En septembro mi parolis kun ĉiuj oficistoj grupe, parte individue. Kelkaj oficistoj akceptis plenigi enketilon. En oktobro temis pri partopreno ĉe TEJO-estrarkunsido. Klare estis kelkaj aspektoj de la laborsituacio, kiujn ni devus strebi plibonigi. Al la Estraro de UEA mi transdonis raporton pri mia vizito.

Kiel ofte kaj kiel longe vi planas restadi en la Centra Oficejo, kiam vi estos la ĝenerala direktoro?

– Grandan parton de la jaro mi loĝas en urbeto tre proksime al la landlimo de Nederlando. La distanco al Roterdamo estas malpli ol 200 kilometroj. Dum la tempo kiam mi estas en Germanio mi planas viziti Roterdamon minimume dum 1-2 labortagoj semajne. Laŭbezone pli. Kiam mi vizitas aliajn mondopartojn, ĝenerale dum kvar monatoj, mi kompreneble malpli ofte povas esti en la oficejo. Supozeble temus pri unu vizito kun daŭro de 7-10 tagoj. En la nuna mondo tamen eblas havi bonan kontakton kaj kunlaboron ankaŭ distance.

Kiajn ŝanĝojn vi planas fari en la funkciado de la Centra Oficejo? Ĉu la nuna kvanto de oficistoj sufiĉas, troas aŭ maltroas?

– La CO laŭ mia impreso jam dum multaj jaroj laboras kun maltro da oficistoj, se oni vidas la taskojn, kiujn oni devas kaj devus fari. Tio tamen ne signifas, ke ni povas permesi al ni pli da oficistoj, ĉar ni ne rajtas foruzi ĉiujn havaĵojn de la asocio ene de malmultaj jaroj. Nepra por ni do estas la trovo de novaj enspezo-fontoj, teknika modernigo, rapidigo kaj pliefikigo de laborprocezoj kaj taskokritiko. Troan laborstreĉon ni provu mildigi pere de helpo de volontulaj laborfortoj kaj laborfortoj en ne tro kostaj landoj.

Ĉu estas utile por la funkciado de la Centra Oficejo, ke tie nun daŭre troviĝas multaj provizoraj volontuloj, kiuj en la komenco de sia volontulado ofte tute ne scias Esperanton?

– Ne temas pri “provizoraj” volontuloj. Temas pri volontuloj, kiujn ne ni mem pagas, sed Eŭropa Volontula Servo. Tiaj volontuloj por nia movado kaj por nia CO havas multe pli da pozitivaj aspektoj ol negativaj. Ni taŭge devas zorgi pri ili kaj pri la homaj rilatoj en la Oficejo, por ke ĉiuj havu bonan sperton.

La kvanto de konstantaj oficistoj lastatempe malpliiĝis pro la lastatempa demisio de Tobiasz Kaźmierski, la 1,5-jara foresto de Pasquale Zapelli pro sanproblemoj kaj krome la pensiiĝo de Roy McCoy. Ĉu ne pro la jama malekvilibro inter malmultaj spertaj oficistoj kaj multaj nespertaj volontuloj la fizika ĉeesto de la direktoro estus aparte dezirinda?

– TEJO gvidas siajn volontulojn ĉefe pere de la reto. Nur fojfoje ili devas demandi al oficistoj. Ankaŭ la UEA-volontuloj laboras relative memstare. Konstanta fizika ĉeesto de la direktoro ne estas nepra. Kompreneble estas bone havi surlokan prizorganton, sed ne nepre devas temi pri “la direktoro”. Tute sufiĉus havi surlokan kunordiganton por specifaj demandoj (ekzemple teknikaj).

Kiel vi imagas la kunlaboron kun Ralph Schmeits? Ĉu li efektive iĝos la direktoro de la Centra Oficejo kaj respondecos pri la ĉiutagaj aferoj, dum vi kiel ĝenerala direktoro pli zorgos pri strategiaj aferoj?

– Temas pri teameca afero. Ĉiuj oficistoj kune povas aranĝi CO-ĉiutagaĵojn. Gravas organizado kaj interkonsento. La taskaro de Ĝenerala Direktoro estas pli vasta ol zorgo pri strategiaj aferoj. Mi nur citas kelkajn taskojn: kunlaboro kun volontuloj, oficistoj en- kaj eksterroterdamaj, financaj aferoj, kunlaboro kun la Estraro kaj Komitato, kreo de buĝeto konsulte kun financa fako kaj oficistoj, kontakto kun donacantoj, subvencipetoj, administrado de UEA-fondaĵoj, aranĝo de donac-, membrovarbaj kampanjoj, kontaktoj kun Landaj Asocioj, pago por Aligitaj Membroj, Facebook- kaj retpaĝo de UEA. Ĉio kompreneble kunlabore kun aliaj. Ne nur kun Ralph, sed ankaŭ kun la aliaj oficistoj mi antaŭvidas bonan kunlaboron. Pri la dua parto de via demando mi ankoraŭ ne povas respondi.

Vi estas jam la dua estrarano, kiu transprenas taskojn normale faratajn de oficisto. Ĉu tio ne estas signo de krizo en la normala funkciado de la asocio?

– Mi ne restos estrarano. Kun la enposteniĝo mi fariĝos oficisto de UEA. La nura revolucio estas, ke mi grandparte laboros distance. UEA daŭre estas forta asocio, sed granda problemo estas, ke la spezokonto jam delonge vivas per subvencioj de la kapitalo. Plej granda malbonaĵo por UEA tamen estas la nuntempa ekonomia situacio kaj la politiko de la Eŭropa Centra Banko. En 2012 estis enspezoj de pli ol 100.000 eŭroj el rento por la spezokonto. Por 2018 ni antaŭvidas, ke la rento kontribuos nur per ĉirkaŭ 30.000 eŭroj. Ĉefaj taskoj de mi estas stabiligi la asocion, malplialtigi la deficiton kaj almenaŭ haltigi la falon ĉe la membrokvantoj. Mi estas optimisma atingi la celon kaj mi certas, ke tre multaj homoj akompanas min en tiuj malfacilaj tempoj. Al ili mi jam anticipe dankas.

2017-11-12 – Terrae motus in Costarica

23473082_1493376930775393_8944940436699933980_nForti terrae motu magnitudinis 6.5 vesperi Solis die Costarica tremita est. Res ex abacis dejiciebantur et homines territi foras excurrebant. Electricitas alicubi diminuta est, quia ductus electrici ceciderunt, sed nullum grande infrastructurae damnum nuntiatum est causa motus, qui regionem circa Parrita urbem in litore Pacifico affecit. Motus centrum juxta Jacó urbem Costaricae meridionalis fuit, quae centum chiliometra a Sancti Josephi Urbe capite Costaricensi distat. (14 | CR)

2017-11-12 – Terra tremar in Irak

23380302_585387601792486_7827929424385051989_nIn mare di oriento star paise Kurdistan in frontiera di Irak e Iran. In montagnia in Irak star città Hełebce. Terra tremar la in sera di domingo. Terra tremar tanto forti, que genti sentir il in Palestina. Forza di tremar star sette e tre di dieci partes. Quasi tre cento umano star morto e quasi quatr’ mille haber piaga. Genti inquieto dispendir notte fredo per corrir fora casa a strada, forar rovina e fasir ricerca furioso di señores survivente. Lampo star oscuro. (61 | IQ)

2017-11-13 – Terra tremar in Irak

23380302_585387601792486_7827929424385051989_nIn mare di oriento star paise Kurdistan in frontiera di Irak e Iran. In montagnia in Irak star città Hełebce. Terra tremar la in sera di domingo. Terra tremar tanto forti, que genti sentir il in Palestina. Forza di tremar star sette e tre di dieci partes. Quasi tre cento umano star morto e quasi quatr’ mille haber piaga. Genti inquieto dispendir notte fredo per corrir fora casa a strada, forar rovina e fasir ricerca furioso di señores survivente. Lampo star oscuro. (61 | IQ)

2017-11-12 – Malkovro en Antarkto

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (brita angla akcento)

Antarctic_Beech_at_Comboyne_NSWFosilioj de arbaro estis trovitaj en Antarkto. Dum la antarkta somero, tersciencistoj Erik Gulbranson kaj John Isbell de la usona Universitato de Viskonsino-Milvokio grimpis en la frostitaj pintoj de la Transantarkta montaro en McIntyre Promontory en la okcidentpacifika bordo de Antarkto. Antarkto estis hejmo de diversaj muskoj, filikoj kaj formortinta pteridospermofita planto nomata Glossopteris kaj la sciencistoj opinias, ke la arbaro etendiĝis tra la tuta Antarkto. (0 | AQ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”fosiˈlioj de arˈbaro ˈestis troˈvitaj en anˈtarkto”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dum la anˈtarkta soˈmero”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”terst͡sienˈt͡sistoj”/> Erik Gulbranson <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kaj”/> John Isbell <phoneme alphabet=”ipa” ph=”de la uˈsona universiˈtato de viskonˈsino milvoˈkio ˈgrimpis en la frosˈtitaj ˈpintoj de la transanˈtarkta monˈtaro en”/> McIntyre Promontory <phoneme alphabet=”ipa” ph=”en la okt͡sidentpat͡siˈfika ˈbordo de anˈtarkto”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”anˈtarkto ˈestis ˈhejmo de diˈversaj ˈmuskoj”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”fiˈlikoj kaj formorˈtinta pteridospermoˈfita ˈplanto noˈmata glossopteˈris kaj la st͡sienˈt͡sistoj opiˈnias”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke la arˈbaro etenˈdid͡ʒis tra la ˈtuta anˈtarkto”/>.

KA RINASKO ?

Kelka dii ante nun, me lektis stranja libro dal Franca jurnalisto Stéphane Allix. Parolesas pri konocata jurnalisto qua tre interesesas pri militi en la mondo ed anke pri okultismo. Lor retreto for la mondumo (por repozar de lua tro aktiva vivo), il havas stranja experienco, nome ula viziono ube il vidas kombato dum la duesma mondomilito ed SS-oficiro Germana mortigita ye la fauco per splito de obuso ulaloke en nord-Rusia. Il mem perceptas nomo : Alexander Herrmann e grado di oficiro “Obersturmführer” quankam il ne savas la Germana. Il deskovras anke la nasko-dato e morto di ca persono. Dum ula tempo, il ne plus volas pensar pri co, ma la cirkonstanci koaktas lu okupesar pri ca afero ed il havas sempre plu multe l’impreso esar la sama persono kam Alexander Herrmann. Il facas lore serioza e detaloza inquesto en Germania e Rusia e il trovas tre interesiva e stranja kozi. Me skribis : “Ka rinasko ?”, nam ilu ne volas kredar ke il esas la rienkarnigo dil “Obersturmführer”, Alexander Herrmann, ma il havas multo komuna kun il e la sentimento esar lu sub altra formo, quankam tre diferanta de lu. Or, ico esas exakte la teorio dil Buddhismo, qua ne kredas ye la rienkarnigo dil anmo, ma ye la pluduro dil existo dil koncio di individuo tra multa vivi, ma qua povas havar personaleso nemulte simila a lua anciena personales(o)(i). Komence, me kredis ke parolesas pri fiktivajo-verko, ma ol havas tre detaloza fakti atestita per sekura dokumenti. Ed il vizitis anke la ankore vivanta familiani di lua protagonisto. Sube esas la portreto dil SS-oficiro Alexander Herrmann. Me ne savas quon opinionar.
La aludita oficiro segun federala arkivi Germana

Luna fumate

In mi capite
il ha un luna fumate
Quando io dormi
io cade in le nebula de fumo
Omnes ibi cade
Le luna fumate crita
Stridente sonos seca le nocte
Io me evelia
ma le luna fumate remane