Monthly Archives: July 2016

Mini-incontro de interlingua in Felvidék/Slovachia

Post le recentemente (in le 62nde podcast de Radio Interlingua) publicate, ma in 2009 registrate interview reporter e interviewato de novo se incontrava personalmente. Le mini-incontro de interlingua inter Donald Gasper e me ha essite vermente multo memorabile, successose le 30 de julio in Érsekújvár (Nové Zámky, Slovachia).
 
 
 

Donald visitava antea un congresso in Nyitra (Slovachia) e io in Érsekújvár un campamento del identitate hungare, organisate per e pro associationes civil de Hungaria e del minoritates hungare in altere statos del Bassino Carpatic. In iste campamento io debeva musicar e Donald me visitava la. Viagiante de Nyitra a Budapest a traverso Érsekújvar ille cambiava non al traino le plus vicin in le tempore, ma a un traino posterior, assi nos poteva incontrar nos.

Primo ille debeva ascoltar me musicar sur le scena del festival Gulash, proque le programma ancora durava, postea nos nos salutava, ha mangiate suppas de gulyás hungare insimul, postea bibite bira e conversate – naturalmente in interlingua! Il durava circa tres horas, que nos era insimul; circa 2h 20min p.m. ille appellava un taxi pro attinger su traino.

Il me surprendeva, qual fluente io remaneva in parlar interlingua – il es bon, que io non oblidava parlar lo.
 

Un selula lusosa en un prison paraguai

En Paraguai, la polisia ia invade la selula de prison de un padron de drogas, e ia descovre ce el ia ave ala un vive lusosa.

La selula ia ave tre salas, e ia inclui un table de confere, un cosina, un biblioteca, e un televisador con scermo de plasma. Lo ia es ocupada par Jarvis Chimenes Pavão, un criminal brasilera.

On ia destrui aora la interna.

La polisia ia aprende ce Pavão ia intende deveni libre par usa esplodentes per crea un buco en la mur de la prison.

El ia ta fini se condena per lava de mone en la anio veninte, e alora el ia ta es probable estradida a Brasil. Aora, on ia move el a un unia spesial, distante de se selula lusosa en la prison Tacumbú, do el ia es prosima a Asunción, la capital de la pais.

On investiga per trova cual ofisiores ia permete esta vive de luso a Pavão.

Otra prisonidas a Tacumbú ia dise ce algun ci ia desira resta en la aparte lusosa ia debe dona un paia inisial de $5000 a Pavão, e $600 per cada semana a pos.

“El ia es la om la plu amada en esta prison,” un prisonida ia comenta.

La selula ia conteni ance un frescador, mobilas comfortosa, un sala de bani, e un colie de DVDs. Entre la DVDs on ia trova un televisa de la vive de Pablo Escobar, un padron de drogas de Colombia.

Escobar ia es matada en 1993. El ia fa un acorda con autoriosas colombian, permetente el a desinia se propre prison.

Monkolekto anstataŭis kongresan rezolucion

La 101-a Universala Kongreso en Nitro finiĝis sabate antaŭtagmeze per la tradicia fermo, kiu ial ne estis spektebla rete, malgraŭ la plano. Sur la podio la konsisto de la nova estraro tre similis tiun de la antaŭa, tamen mankis Barbara Pietrzak kaj José Antonio Vergara. Ilian lokon prenis Sara Spanò.

Ĉeestis la urbestro de Nitro, kiu ricevis grandan aplaŭdon, kaj ankaŭ korea vicambasadoro.

Mark Fettes, la prezidanto de UEA, diris, ke la inaŭguro de Universala Kongreso celas esti manifestacio antaŭ la ekstera mondo, dum la fermo ĉiam estas pli intima. Per minuto de silento oni rememoris la forpasintojn, inter kiuj estis tri honoraj membroj: Ignat Bociort, Lucija Borčić kaj Roland Lindblom.

Pri la kongresaj sukcesoj raportis interalie Sara Spanò, laŭ kiu la kongreso estis ekstreme bone videbligita ĉe la loka publiko, kaj Stefan MacGill, kiu aparte kontentis pri Kleriga Lundo.

– Kleriga Lundo tenis la nivelon, okazis 18 prelegoj. Novaĵo estis ke du el ili traktis strategian planadon. Post la fermo du busoj iros rekte al la ILEI-konferenco en Hungario, tio estas duono de ĝiaj partoprenantoj, li atentigis.

– Ni havis senton de kuneco. La kongresejo proponis al ni taugajn ejojn, ne nur por prelegoj, sed por sidi, babili, drinki, pikniki kaj esti kune, tiel estas malofte. En la matĉo ni malgajnis, sed ni gajnis en la spirito de la homoj, diris Mark Fettes.

Parolante pri la statutaj ŝanĝoj kaj sendependiĝo de TEJO, aprobitaj de la komitato, Martin Schäffer menciis la altigon de la aĝolimo de TEJO de 30 al 35 jaroj.

– Mi bedaŭras ke la aĝolimo ne altiĝis ĝis 55, li ŝercis.

Antaŭ kelkaj jardekoj la aĝolimo de TEJO cetere estis 26 jaroj.

Pri la junulara programo raportis la prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola.

– Aparte interesa por mi estis la trink-manĝa nokto. Slovakia Esperanta Federacio faris grandegan laboron por ĉi tiu kongreso, gratulon! Ĉi tiu semajno estas historia por TEJO, kiu sendependiĝis. Ni nun havas antaŭ ni vojon, kiun ni devos plu iri. Sed ni ne iros sole, ĉar ni daure iros kun UEA. Nun la ĝenerala direktoro de UEA estos ankaŭ membro de TEJO. La venontjara IJK post plurjara strebado okazos en Afriko kaj por tio ne sufiĉas espero kaj bonvolo, necesas rimedoj. TEJO ricevis subvencion de 142.000 eŭroj. La sola kondiĉo estas ke ni mem devas trovi 13.000 eurojn. Mi petas donacojn.

Efektive tamen la jura sendependiĝo de TEJO ne estos fakto antaŭ ol la modifoj de la statuto, aprobitaj de la komitato de UEA, estos aprobitaj ankaŭ en ĝenerala voĉdonado.

Same, la planata Internacia Junulara Kongreso en Afriko ŝajnas ne tute certa. Pro la nesekura politika situacio en la lando TEJO ŝajne jam pli-malpli rezignis pri la progresintaj planoj aranĝi la kongreson en Burundo, kaj lastatempe oni parolas pri eventuala kongreso en Benino aŭ Togolando.

La rezultojn de la Belartaj Konkursoj de UEA prezentis Sara Spanò. Tamen malklaras, kiun finrezulton UEA konsideras valida, ĉar cirkulas diversaj variaĵoj, kun aŭ sen la nomo de Jesus Moinhos Pardavila. Li gajnis la trian premion kaj honoran mencion en la branĉo eseo, sed poste proteste rezignis pri ili.

Tion li faris, ĉar la duan premion oni aljuĝis al Jorge Camacho Cordón, kiu laŭ ĝenerale akceptita interpreto de la regularo ne devis rajti partopreni en la konkurso ĉi-jare, ĉar li gajnis la unuan premion en la sama branĉo antaŭ tri jaroj. La administrantoj de la konkurso opiniis ke li tamen rajtis, ĉar lia unua premio en 2013 estis dividita kun Lena Karpunina.

En la kongresa kuriero aperis listo de premiitoj kun la nomo de Jesus Moinhos Pardavila, sed en la gazetara komuniko, kiun UEA poste dissendis, lia nomo mankas. Same ĝi unue mankis en la retejo de UEA, kie ĝi tamen mistere reaperis iam dum sabato.

En la oratora konkurso gajnis Jan Kozousek el Aŭstrio. La 2-an lokon ricevis Ana Ribeiro el Brazilo, la 3-an Ariadna Gutiérrez el Kubo kaj specialan mencion de TEJO Lucas Barbosa el Brazilo.

La premiojn de la Fondaĵo Grabowski prezentis István Ertl: 3-a premio al Jean Codjo el Benino/Kanado, 2-a al Bitoteko el Hispanio kaj la 1-a al “Historio de la esperanta literaturo”.

La ĉi-jaran Premion Deguĉi ricevis Mireille Grosjean el Svislando el la manoj de Lee Jungkee.

Mark Fettes transdonis Diplomojn pro Elstara Agado kaj Elstara Arta Agado al 12 aktivuloj, interalie Ĵomart kaj Nataŝa, Jean Codjo, Adjevi Adje, Judith Mayer, Włodzimierz Opoka kaj Jan Vajs.

En sia ferma parolado Mark Fettes diris, ke la Universala Kongreso adaptiĝas al la nuna mondo, interalie tiel, ke pluraj programeroj nun estas rekte elsendataj en la reto.

– Tio estas valora evoluo, tre signifohava. Ni laboros en la venontaj jaroj por realigi tiun revon, ke en UK povu partopreni ĉiuj esperantistoj, se ne ĉeeste, almenaŭ spirite. Sed tio estas nur unu flanko de la renoviga procezo, li diris.

Li menciis ankaŭ, ke la komitato multe laboris pri la statuto de UEA, kaj asertis ke por la renovigo de la asocio estas necesa ankaŭ renovigo de la statuto.

– La nuna estis akceptita en 1980, kiam la vorto interreto apenaŭ ekzistis. Nia statuta renovigo estas parto de tiu procezo. Mi antaŭvidas du ŝtupojn de la statutaj ŝanĝoj. Vi jam aŭdis ke nia junulara sekcio iĝos jure memstara, TEJO estas preta por akcepti nun tiun defion. Por efektivigi tiun memstariĝon, ĉiuj membroj de UEA ricevos proponon de nova statuto. Tiuj ŝanĝoj rilatos ne nur al la sendependigo de TEJO, sed ankaŭ aktualigo de niaj nunaj labormetodoj. En la dua paŝo ni proponos al vi diskuton pri pliaj ŝanĝoj, en la kongresoj, en la interreto; eble eĉ venos novaj ideoj. Mi esperas ke vi ĉiuj kontribuos en tiuj diskutoj. Parto de la ŝanĝo venas de nia junularo. TEJO venontjare kongresos en Afriko kaj ankaŭ en UEA ni revas okazigi la kongreson Afriko. Kaj tio venos, eble eĉ pli frue ol ni supozas.

La fina nombro de la aliĝintoj laŭ la kongresa kuriero iĝis 1.252, do fakte eĉ malpli ol en Ateno 1976, kiam estis 1.266 aliĝintoj. Sekve la kongreso en Nitro estis la plej malgranda Universala Kongreso en kontinenta Eŭropo post tiu en Kopenhago 1975, la jaron post la demisio de Ivo Lapenna en Hamburgo 1974.

Eĉ se por ordinaraj kongresanoj malgrandaj kongresoj povas esti eĉ pli etosaj kaj agrablaj ol grandegaj, por financi la malprofitajn neeŭropajn kongresojn, UEA nepre bezonas, ke la eŭropaj kongresoj estu relative grandaj. Ĝuste por havi grandan kaj profitan kongreson la estraro siatempe elektis Nitron, kies malaltaj prezoj devis logi aparte multajn partoprenantojn.

La fakuloj en la Centra Oficejo tiam insistis, ke la turisme pli alloga Lisbono estus pli populara inter la kongresemuloj, sed la estraro faris alian elekton. Nun la estraro tamen decidis, ke en 2018 la kongreso okazu en Lisbono. La decido estis anoncita de Mark Fettes jam dum la vendreda programero pri venontaj kongresoj, sed pli vaste ĝi estis diskonigita dum la solena fermo.

La fermo finiĝis kun pli ol 20-minuta malfruo, sed multe pli malfruas la junia numero de la revuo Esperanto. Komence de la kongreso Mark Fettes promesis ke almenaŭ la reta versio fine aperos dum la kongreso, sed kiam li deklaris la kongreson fermita, la revuo daŭre ne troveblis en la retejo de UEA.
Tute mankis ĉi-jare kongresa rezolucio. Aliflanke fine de la solena fermo okazis monkolektado favore al la afrika IJK kiun planas TEJO.

2016-07-29 — Referendum in Grenada

AUDI REGISTRATION DE SON

postimageOn ha annunciate, que grenadianos votara in le 27 de octobre, esque cambiar le constitution del pais. Illes decidera, esque fidelitate sera jurate non plus al regina Elisabeth II, mais a Grenada; esque le nomine del pais sera cambiate ex “Grenada” a “Grenada, Carriacou e Petite Martinique”; e esque le Consilio Private (con sede in Londres) sera remimplaciate per le Corte Caribe de Justitia (con sede in Trinidad) como le corte supreme de Grenada. (37 | GD)

Un polisior en bicini para un furor

On ia loda un polisior svensce ci ia tacle un furor suspetada, an cuando el ia es baninte su sol en bicini con se amis en Stockholm.

Mikaela Kellner ia dise a jornalistes ce el e un otra polisior ia xasa la om cuando los ia comprende ce el ia prende un de se telefonetas. El ia ajunta ce el ta interveni “an si el ta es nuda”.

Un foto de la tacle a la paje de Instagram de Kellner ia atrae plu ca 9000 aprobas en min ca du dias.

La situa ia aveni en la Parce Rålambshov a mercurdi. La grupo de amis ia es visitada par un om ci ia dise ce el vende publicis per aida persones sin casa.

Kellner ia deveni suspetosa cuando la om ia persiste, posante paperes sur la tapeto sur cual la grupo ia es reclinante.

Direta cuando la om ia parti, reprendente se paperes, un otra membro de la grupo ia vide ce se telefoneta manca.

“Nos ia ave no tempo,” Kellner ia esplica, “donce me ia core pos el per cisa 15 metres o simil. Un de me amis es ance un polisior, donce nos ia saisi la om. El ia atenta evade, donce nos ia teni plu forte el.”

Los ia regania rapida la telefoneta furada, e la om ia es arestada par polisiores patruliante.

“Me ia reseta multe comentas positiva e de amis e de colaborores,” Kellner ia dise. “Lo es multe comun ce valuosas es prendeda en esta modo. Me ia vole xef crese la consensia ce esta persones es tan rusosa, cuasi como majistes.”

UEA sen buĝeto sed kun eble sendependa TEJO

La plej grava revenanta tasko de la komitato de UEA estas ĉiujare aprobi la buĝeton de la asocio, kiu difinas la direkton de la agado dum la venonta jaro. Ĉi-jare la komitato tamen tute ne havis tempon diskuti tiun gravan tagorderon. Ankaŭ alia grava punkto, la proponata reformo de la statuto, ne povis esti findiskutita. Laŭ la origina plano tiu temo devis esti fintraktita jam komence de la semajno, sed tio pro diversaj kialoj ne sukcesis.

Tial oni decidis esceptokaze aranĝi kroman kunsidon en la ekskursa tago, merkredo, nur por diskuti la proponatajn statutŝanĝojn, kiuj interalie necesas por la plena jura sendependiĝo de TEJO. La merkreda kunsido tamen estis neformala kaj ne povis fari decidojn, do efektive la komitatanoj kiuj ĉeestis simple partoprenis en diskutrondo.

En la komenco de la vendreda komitata kunsido oni revenis al la diskuto pri statutŝanĝoj. Tiu tagordero forrabis la tutan tempon de la kunsido, tiel ke eĉ fine de la 30-minuta plilongigo oni ankoraŭ ne ektraktis la tagordon origine celitan por la vendreda, tria kunsido. Kiam la kunsido estis plilongigita je pliaj 15 minutoj, la komitato povis nur noti ricevon de la raportoj pri la komitataj forumoj – sen ilia efektiva tralego. Entute ne eblis trakti la buĝeton. – Estas neniu jura devigo por aprobi la buĝeton en ĉi tiu kunsido – diris Mark Fettes.

En vendredo la komitato aprobis la proponojn pri statutaj ŝanĝoj nur tiom, kiom ili rilatis al la sendependigo de TEJO kaj al la aprobo de reta traktado de aferoj. Oni aldonis en la statuto difinon de la vortoj “skriba” kaj “skribe”, tiel ke ili signifu ĉiun eblan korespondrimedon, kiu ebligas sufiĉe certan identigon de la sendinto.

La sendependigo de TEJO ĝuis grandan subtenon de la komitatanoj. Iuj prezentis rezervojn pri la plialtigo de la aĝlimo ĝis 35 jaroj. Michael Boris Mandirola, prezidanto de TEJO kaj ĝia reprezentanto en la komitato de UEA, malgraŭ la granda malfruo uzis kvaronhoron por argumenti por tiu plialtigo. – Jam nun multaj homoj en tiu aĝo estas aktivuloj de TEJO, tiu decido estos nur agnosko de la situacio – li pledis.

Aldone li prezentis rezultojn de enketo inter la individuaj membroj de UEA en la aĝo 30 ĝis 35 jaroj, en kiu pli multaj sin esprimis favore al la plialtigo de la aĝlimo.

Kvankam la komitato ankoraŭ ne aprobis la novan, senpagan membrokategorion “Amikoj de Esperanto”, ĝi jam aperas en la statuto de TEJO. Ili estos membroj de TEJO, sed ne de UEA. Tio eventuale povas kaŭzi problemojn en la estonteco por la membroadministrado, pri kiu – laŭ la ĵus akceptita regularo pri kunlaboro inter UEA kaj TEJO – plene respondecos la Centra Oficejo. CO devos liveri ankaŭ plurajn aliajn servojn al TEJO kontraŭ kiuj, laŭ la regularo, ĝi ne povos postuli pagon de la sendependa TEJO.

Kelkaj komitatanoj prezentis dubojn pri la tuta procezo de la ŝanĝoj. Maritza Gutiérrez kaj Orlando Raola plendis pri la neakceptebla labormaniero kaj netaŭga livero de la dokumentoj por traktado. Raola proponis aprobi la dokumentojn provizore kaj definitive decidi pri ili nur post unu jaro.

– Tio ne eblas, ĉar por ĉiuj ŝanĝoj estas bezonata aprobo de ambaŭ komitatoj, ankaŭ de la TEJO-komitato. Aktivuloj de TEJO kaj UEA investis multe da tempo kaj atento por pretigi ĉi tiujn dokumentojn. Mi ne vidas kialon por prokrasti la decidon, respondis Mark Fettes, kaj kuraĝigis tujan aprobon.

– Ĉu tio signifas, ke la komitato de UEA ne rajtos mem fari amendojn en ĉi tiu regularo pri kunlaboro? Kio, se UEA ekzemple ŝatus ĉesigi la eldonadon de “Kontakto”? Ĉu tio ne eblos sen aprobo de TEJO? demandis Renato Corsetti.

– La regularo laŭtitole estas pri kunlaboro inter UEA kaj TEJO, sed ĝi parolas plejparte pri tio, kion UEA devos fari por TEJO, rimarkigis Loes Demmendaal.

Respondis Mandirola, ke temos pri aranĝo inter UEA kaj TEJO simila al tiu, kiu funkcias ankaŭ nun.

La statuto de TEJO estis akceptita per 25 voĉoj, kun 5 kontraŭoj kaj 4 sindetenoj. La regularon pri kunlaboro, kiu devigas UEA liveri senpagajn servojn al TEJO, subtenis eĉ pli multaj: 28 komitatanoj poris, 5 kontraŭis kaj 3 sindetenis.

– Mi dankas pro la kunlaboro al la estraro, al la komitato kaj al la ĝenerala direktoro – diris post la decido Mandirola, la prezidanto de TEJO. – Tiu historia kaj gravega momento por TEJO estu firma bazo por la onta kunlaboro inter UEA kaj TEJO.

Por efektivigi la ŝanĝojn necesos ankoraŭ aprobo de la ĝenerala voĉdono, en kiu rajtos sin esprimi ĉiuj individuaj membroj, aliĝintaj fakaj asocioj (po 100 voĉoj) kaj landaj asocioj (nombro de voĉoj egala al la nombro de la membroj). Ĝi devus okazi ankoraŭ en 2016.

Pri la aliaj ŝanĝoj, kiuj ne rilatas al la sendependiĝo – interalie enkonduko de la senpaga membrokategorio “Amiko de Esperanto”, enkonduko de misio kaj vizio, ŝanĝo de la celoj k.a. – la komitato diskutos rete. – Ni kreos retejon en kiu la komitatanoj povos komenti la diversajn proponojn – klarigis la planon Mark Fettes. – Aperos ankaŭ serio de artikoloj en la revuo “Esperanto”, kiuj klarigos la esencon de la proponoj. Tion ni komencos tamen nur en la venonta jaro, por ne miksi la proponojn kun la ĝenerala voĉdono.

La komitato eĉ ne komencis diskuton pri la propono reformi la ĝeneralan regularon. Fettes mem proponis ŝovi ĝin por traktado per la interreto. Tion subtenis 28 komitatanoj, 4 estis kontraŭ kaj 2 detenis sin. Rete estos traktata ankaŭ la buĝeto por 2017, por kio la komitata regularo donas kiel limdaton la 31-an de decembro.

En la fino oni elektis pliajn tri komitatanojn C: emeritiĝintan ĝeneralan direktoron Osmo Buller (23 voĉoj), eksan kasiston de TEJO Nico Huurman (21 voĉoj) kaj alian TEJO-aktivulon Fernando Maia Jr. (28 voĉoj). Ili tri kaj Trezoro Huang Yinbao estis  krome elektitaj por konsistigi la komisionon pri financo de UEA.

Eroj de la nova strategia plano dum la kongreso estis nur lumbilde prezentitaj en la komitataj forumoj, okazis neniu formala decido pri ili. La nuna strategia laborplano validas ankoraŭ dum unu jaro, pri la posta la komitato decidos en Seulo.

Ne okazis elekto de la nova konsilio de UEA, kiu estis starigita antaŭ tri jaroj en Rejkjaviko. Tiu punkto eĉ ne troviĝis en la tagordo kaj Mark Fettes pledis, ke la konsilion, kiel grupon de helpantoj de la estraro, la komitato lasu plene al la estrara decido. – Ni devas lerni el la ĝisnunaj spertoj kiel pli bone funkciigi ĝin – diris Fettes.

Kiel en ĉiu elektojaro, ankaŭ en Nitro estis pledoj por la renovigo de la elekta regularo.

– Ĝi bezonas revizion. Mi esperas, ke ni povos trakti ĝin jam en la venonta jaro, diris la prezidanto.

La redaktoro de ”Esperanto” kontentas pri sia laboro

La tradicia programero “CO respondas” okazis ĵaŭde en la 101-a Universala Kongreso en Nitro. Laŭplane ĝi devis esti vive elsendata en la reto, sed la konekto funkciis nur dum la dua duono de la unuhora programero.

Veronika Poór, kiu gvidis ĝin por la unua fojo, petis fari en la komenco demandojn nur rilate al la kongreso, pro la ebla neceso ke kongresa sekretario eliru, kaj tiel por aliaj temoj restis nur kelkaj minutoj en la fino.

La demandoj temis interalie pri la programo, kiu ĉi-jare estis disponigita tre malfrue. Iuj proponis, ke oni disponigu la programon en pli moderna formo, ekzemple kiel poŝtelefona aplikaĵo.

– Ĝis la lasta momento okazis ŝanĝoj, tial la programo aperis malfrue. Ni strebos plibonigi tion venontjare, klarigis Clay Magalhães, konstanta kongresa sekretario.

Krome, en la ĉi-jara UK la junulara programo estas konsultebla rete en Google-kalendaro.

– Tio estas eksperimento, se ĝi evidentiĝos sukcesa, eble ni publikigos tiel la tutan kongresan programon jam en Seulo, aldonis Magalhães.

Pro neĉeesto de Attila Kaszás, redaktoro de la revuo Esperanto, la demandojn pri la revuo respondis lia samlandano – la nova ĝenerala direktoro, Veronika Poór. Ŝi klarigis la nunan malfacilan situacion, kaŭzitan pro la teknikaj problemoj kaj la transiro de la malnova redaktoro al la nova.

Daŭre mankas la junia numero, kies publikigon en la reto ankoraŭ dum la kongreso pli frue promesis la prezidanto Mark Fettes. Tion tamen neis la ĝenerala direktoro:

– Bedaŭrinde, mi ne povas promesi, ke tio okazos ankoraŭ ĉi-semajne, diris Poór.

En la kunsido por la legantoj de la revuo Esperanto la redaktoro aliflanke ripetis la promeson de Fettes:

– La revuo eble jam morgaŭ iros al la presejo, ĉar necesas nur fini la provlegadon, kaj ankoraŭ ĉi-semajne ni publikigos la junian numeron en la reto, diris ĵaŭde Kaszás.

La ĉeestantoj de la kunsido ricevis la aktualan laborversion de la junia numero, ankoraŭ plenan de eraroj:

– Mi disdonos ĝin al vi, se vi konsentos ne fari kritikon pri tajperaroj, diris en la komenco Kaszás.

Li ne pardonpetis eĉ unu fojon pro la malfruoj kaj esprimis kontenton pri sia ĝisnuna laboro.

– Sed ĉiam eblas plibonigoj, li konkludis.

Malgraŭ la nuntempa tendeco pri falo de la gazetaj abonoj, la redaktoro antaŭvidas, ke la abonantaro de la revuo Esperanto kreskos.

– Ni estu optimismaj, sed realismaj samtempe.

En la unua jaro dekprocenta kresko estas tute reala, li antaŭvidas.

– Nia komunumo havas rezervojn: dudek mil personoj en la Facebook-grupo “Esperanto” kaj kvarcent mil personoj, kiuj lernas Esperanton en Duolingo. Estas dinamikoj kiujn ni ne konas kaj ne analizas.

Salvador colpa un gang potiosa

La autoriosas en Salvador ia anunsia un serie de atacas contra un de la ganges criminal la plu potiosa de la pais, la Mara Salvatrucha o MS-13.

On ia aresta sinco xefes de la gang, incluinte la xef de finansia. La polisia ia deteni 120 persones e ia saisi armas, mone, e drogas.

Salvador es pestada par violentia de ganges e ave un de la tasos la plu alta de omiside en la mundo.

Multe de la moris ia es causada par la compete entre la MS-13 e un otra gang, nomida Barrio 18. Un sesafusili tempora entre la du en 2012 ia redui la taso de omiside par 40%.

La atacas contra MS-13 ia comensa a la note de mercurdi. La blancos ia es oteles, bares, restorantes, bordeles, casas, e transporta liada con la gang. Miliones de dolares ia es saisida e alga contas de banco ia es suspendeda.

Mauricio Ramírez Landaverde, la ministro de justia e securia, ia dise ce esta es la ves prima cuando la governa ia disturba la finansia de la gang par investiga como los investi se ganias nonlegal.

MS-13 e Barrio 18 ave se radises en California sude en la desenio de 1980.

Los ia es creada en Los Angeles e se suburbes par migrores povre (e nonlegal, per la plu) ci ia fuji de geras interna en America Sentral. Cuando la geras ia fini ala, multe gangsteres ia es deportada de la SUA, esportante la cultur de gang de Los Angeles a la mesma tempo.

On estima ce Salvador ave 70 mil gangsteres ativa.

MUEVO STACANTA SUR ROKAJO

Dominikana muevo (Larus dominicanus)  perchinta sur rokajo.
Fotografita da Chris Mattinson
Fonto: National Geographic 

Pos itera regretinde tro longa pauzo, yen ke mea blogo rivenas e cafoye ofras a vi poemo originale kompozita en Ido. Me skribis ol ja longe ante nun, en la fora yaro 2002, kande me vakancis en Espinho, belega mikra urbo litoral en la nordo di Portugal, ube mea spozino pasis granda parto de sua infantevo.

Lore me mediteme sidis sur benko en litorala voyo apud turboza plajo ed observis bela muevo perchinta sur rokajo. Me longe admiris lua majestoza silueto e lua superba posturo. Apude kindi senskope lansis stoni, e treno rotolis sur reli pozita alonge la plajo. Omna ca impresi, intermixita ed interstimulanta, e forsan anke recenta lekto di juinda verko da Pessoa, genitis la lora poemo, quan nun, itere vakancante en Espinho, me riprenas e lansas al mondo, por ke lua eko ne perdesez, e por ke la memoreso pri ta partikulara muevo, unika inter tanta simil uceli omnube peskanta sua nutrajo en tanta plaji tra la tota mondo, restez grabita por sempre sur la maxim duriva materio: la poezial etero.
Yen do la poemo:
Kande tu stacas sur rokajo,
Me ne savas interpretar tua beko.
Me ne savas kad ol es konkava adinfre
O konvexa adsupre.
La silueto di tua beko
Es la silueto di penso serchanta
La direciono adube regardar
E la sinso dil respondi
Qui pasajos de omna questioni.
Me regardas per okuli qui vidas
Nur to quon li expektas trovar.
Me remarkas ke tua beko es nur beko:
Beko di ucelo qua kreesis por havar beko;
Beko asuminta la rolo esar beko
Ed esar regardata da pensanto pri beko;
Beko konvexe konkava segun la sinso dil regardo,
E konkave konvexa segun la sinso dil penso.
Tua beko sucias nur peskar e nutrar la filii,
E tua filii ne lansas stoni al pensi da altri.
Sub tua beko salianta la maro spumifas
Ed arozas la brizanti per blankeso salatra.
Tua okuli tante kustumeskis spektar lo,
Ke li ne plus vidas to
Quon me esforcas esar kapabla vidar.
Okuli oglanta, okuli vivaca,
Kompani di beko qua genitas poemo sur rokajo:
Regardez!
Eskartez via atenco del nulo quo es omno
E direktez ol
A mea esforci pensar pri la existo-senco di beko.
Tu stacas kun tua beko sen savar
Ke ol es plu importanta
Kam omna beki imaginata dal poeti;
Ke ol es simbolo di kurvo dusinsa;
Ke en ol rezidas la sajeso di bekifero misterioza;
Ke ol es statuo da manui habila
E da penso sempre tam friskanta kam la fishi
Qui trovas en ol la lasta respiro;
Ke ol povus naracar multa veraji celita,
Se ol koncius ke esar beko
Es esar preter esar beko:
Es naskir mesajero;
Es savar flugar super maro
Qua spumifas sensucie;
Es esar plu alta kam la fluktuema menti dil poeti;
Es povar arachar poemo de homo
Qua regardas treni quale muevi
E sentas en la reli
La maral odoro di rokajo irigacita;
Es skribar poemi per plumi di muevi
Qui flugas en omna direcioni dil cerebro;
Es skrapar guano de rokaji,
Esperante trovir la percheyo definitiva;
Es kurajar esperar irgo
Ankore ed itere,
Sempre kande la muevi duros flugar e havar beki;
Sempre kande la rokaji duros admisar guano skrapota;
Sempre kande poezio fluktuos super la spumo;

Sempre…

2016-07-27 — Novas diversi in Indonesia

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu polac)

postimage

  • Sri Mulyani Indrawati, li ancian directora general del Bank Mundal, ha devenit li nov ministra de financies de Indonesia. Su nomination es generalmen considerat quam bon por confidentie de investitores.
  • Li Nationes Unit ha urget, que li presidento indonesian Joko Widodo mey cessar omni executiones.
  • Li organisation charitativ indonesian Dompet Dhuafa ha devenit un ex six premiates per li premie Ramón Magsaysay in li annu du mill decisix. (15 | ID)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”sri muˈljani indraˈwati”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li anˈt͡sjan direkˈtora ʒeneˈral del bank munˈdal”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ha deveˈnit li nov miˈnistra de fiˈnant͡sjes de indoˈnezja”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”su nominaˈt͡sjon es ʒeneˈralmen konzideˈrat kwam bon por konfiˈdent͡sje de investiˈtores”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li naˈt͡sjones uˈnit ha urˈʒet”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwe li preziˈdento indoneˈzjan d͡ʒoˈko wiˈdodo mej t͡seˈsar ˈomni egzekuˈt͡sjones”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li organizaˈt͡sjon ʃaritaˈtiv indoneˈzjan ˈdompet duˈafa ha deveˈnit un eks siks preˈmjates per li ˈpremje raˈmon magsajˈsaj in li ˈannu du mill detsiˈsiks”/>.

Cuatro infetas misteriosa de Zica en Florida

En la SUA, ofisiores de sania en la stato Florida investiga cuatro casos de la virus de Zica cual no pare relatada a viajas.

Asta aora, casos estra America Latina e Caribe, do la virus es comun, ia sperde par viajas a acel rejion o par transmete sesal. La cuatro casos en Florida leva la posible ce moscitos en la SUA comensa aora porta la virus.

La virus de Zica causa no plu ca un maladia minor en la plu de persones, ma on ia lia lo con defetos grave de serebro en bebetas.

Ofisiores en Florida dise ce los ancora no ia veni a un conclui. Los investiga ancora la metodo par cual la virus ia es transmeteda.

Per confirma esce Zica es portada par moscitos local, siensistes va sonda casas e persones en raio de 150 metres de la casos. Esta es la raio de vola de la insetos.

Espertas en la SUA ia es confondeda en la semana pasada par un otra caso, en la stato Utah, en cual un curor ia developa la febre de Zica pos pasa tempo con un om vea morinte ci ia ave la virus.

E plu temprana en la semana presente, un fem espaniol infetada par Zica ia pari un xico con microsefalia, un maladia de serebro. On crede ce esta es la nase prima de esta spesie en Europa.

En febrero, la Organiza de Sania Mundal ia declara ce la virus de Zica es un crise global de sania publica, par causa de la risca a bebetas. En casos grave, enfantes pote mori, e los ci survive pote ave descapasias inteletal o retardas developal.

Un prete franses es matada en se eglesa

Un de la omes suspetada de mata un prete en un eglesa en Frans norde ia es vijilada par la polisia, e ia porta an un monitor eletronical a la tempo de la ataca.

Adel Kermiche, ci ia ave 19 anios, ia es arestada a du veses en la anio pasada, en atenta vade a Suria.

El e un otra atacor ia ataca la eglesa en Saint-Étienne-du-Rouvray, un suburbe de Rouen, en la misa de matina. Los ia talia la garga de la prete vea, ante cuando la polisia ia mata los.

Un de cuatro ostajes, un parocian vea, ia sufri feris grave de cotel.

Cuando los ia entra a la eglesa catolica, la du atacores ia porta “un aparato finjeda de esplode, covreda en paper de aluminio” e armas de mano.

En cuando los ia ataca padre Jacques Hamel, alga de la congrega ia susede evade per avisa la polisia, ci ia envia un ecipo spesialida sur situas de ostaje.

Tre de la ostajes ia es usada como scermos umana per impedi la polisia de entra a la eglesa. Pos libri final la ostajes, la du atacores ia segue los a estra la eglesa, criante “Dio es grande” en arabi, e la polisia ia mata los.

La organiza Daex (o Stato Islamiste) ia anunsia ce se “soldatos” ia fa la ataca.

Un monce ci ia identifia se como sore Danielle ia es en la eglesa e ia descrive la esperia. “Los ia forsa el [Hamel] a se jenos. El ia vole defende se, e esta es cuando la trajedia ia aveni. Los ia rejistra se. Los ia fa un spesie de sermon sirca la altar, en arabi. Lo es un teror.”

Hamel ia ave 85 anios. Abitores de la vila ia reata con xoca e tristia a se mata, descrivente el como modesta, dedicada, amada, e sempre disponable a se parocianes.

La imam local, Mohammed Karabila, ia dise ce el es “stonada par la mori de me ami. El ia es algun ci ia dona se vive a otras.”

Investigores labora ancora per identifia la atacor du.

François Hollande, la presidente de Frans, ia apela per unia, avertinte ce la gera contra terorisme “va es longa”. “Nos democratia es la blanco,” el ia dise, “e lo va es nos scermo. Ta ce nos sta con lunlotra. Nos va vinse en esta gera.”

Esperanto-Tago: Antaŭ 129 jaroj aperis la Unua Libro

Antaŭ 129 jaroj, la 14an de julio 1887 (la 26an de julio, laŭ la Gregoria kalendaro) en la presejo de Ĥaim Kelter (Varsovio) aperis 42-paĝa broŝuro “Internacia lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro (por Rusoj)”. Ĉi tiun daton oni nun solenas kiel la naskiĝdaton de Esperanto, lastatempe en la formo de la Esperanto-Tago.
Legu pli detale en la novaĵretejo La Balta Ondo.
http://sezonoj.ru/2016/07/eo125/

 

Mea rakontaro

Kar Idisti,

Quar yari ante nun, dum 2012, me audacis editar rakontaro original, Nokto-gardeno ed altra rakonti, per lulu.com. Ma tatempe me ne ja parlernabis Ido. Ho ve, me facis tante multa erori stupida! Me pregas, ti qui kompris la libro, pardonez me.

Me emendis e korektigis ta libro, ed ofras ol a vi omna kom pdf-dokumento hike. Me kredas, ke on nun ne trovos mala erori. Me esperas, ke ol nun esas en bona Ido.

Me forigis la libro de lulu.com. Me intencas ri-editar ol inkluzante nova noveli.

Danko por via pacienteso!

Un barcon colpa la mur de la Canal Panaman

Un portacontenador xines ia colpa un mur de la Canal Panaman, resente largida a custa de multe miliones de dolares.

Esta es la asidente tre de esta spesie pos la abri de la renovis a un mense ante aora.

Alga persones ia ave ja ansia ce la canal nova ave min spasio per manobras e pote es nonsecur.

Laborores cexa ce la clusas es tro peti per funsiona secur su la scema nova, en cual la canal aseta barcones truple plu grande ca a ante.

La organiza autoriosa de la canal investiga la avenis.

La barcon Xin Fei Zhou ia sufri un talia grande a se corpo. On repara aora lo.

La clusas nova es desiniada en tal modo ce barcos tirante gida la barcones tra la canal. En la sistem vea, locomotivas conoseda como “mulos” ia teni la barcones en bon alinia en cuando los ia pasa a tra.

Un studia per la Federa Internasional de Laborores de Transporta, publicida en la plu temprana de esta anio, ia conclui ce la cameras de la clusas nova es tro peti per permete bon manobras par la barcos tirante.

On ia comensa labora sur la largi en setembre 2007, con intende orijinal de fini en 2014. Pos retardas causada par greves de construores e par disputas sur esedes de bujeta, on ia pospone la data per completi asta april 2016.

La viaja prima tra la canal grandida ia aveni a 26 junio.

La vekiĝo de Afriko

Poste, li kreis la aliajn estaĵojn kaj rimarkis, ke li jam elĉerpis sian stokon de riĉaĵoj, de civilizo, de scio, de intelekto, de valoroj, de kulturoj, ktp. Li kreis al aliajn aferojn sen tiaj elementoj. En la Dia konscienco, tiuj posteuloj devus labori por havi parton de tio, kion ni afrakanoj havas per la dia graco.

La  aliaj kreitaĵoj decidis iri tien, kien Dio jam metis tiujn elementojn. Kiam tiuj homoj alvenis en Afrikon, ili trovis popolon tre zorge organizitan, dignan, kompetentan, tre evoluintan. Ili renkontis tre fortan reziston, ili vidis dignajn idojn de Afriko, afrikanoj fieraj pri sia afrikaneco, afrikanojn kompetentajn kaj dignajn, afrikanojn nevenkeblajn, afrikanojn gvidpovajn, strategiajn, riĉajn, bonsanajn et feliĉajn.

Ili trovis la potenculon SASKIATOURE, reĝon de Sonhay (1493-1529), kiu unuigis la tutan regionon okcidentsudanan, starigis regosistemon plu veneratan nuntempe pro sia efikeco. Li dividis sian landon en provincojn, el kiuj ĉiu havas profesian estron kun la titolo REGISTO, kaj havis leĝaron sub la gvido de juĝistoj tre spertaj. Tiam Afriko jam havis la malcentralismon, la justicon kaj gvidantojn tre kapablajn unuigi.

Ili trovis la reĝon Ĝehanzin kiu forte rezistis kontraŭ la intervenon eŭropan en lian landon dank’al armeo korpe adaptita kaj konsistigita el garnizono da  kvin mil virinoj-militistoj. Ili ege ŝatadis la homajn sciencojn, kaj onidire, li estis aŭtoro de la plej belaj kantoj kaj poemoj neniam antaŭe verkitaj en Dahomeo. Mi ĵus diris “HOMA SCIENCO”, la aŭtenta, naskita el observoj, analizoj kaj esploroj utilaj kaj praktikaj.

Ili trovis la komandanton HANNIBAL, ĉefgvidanto de Kartago, la plej granda stratego, generalo, kia iam ajn ekzistis. Li utiligis sian superan potencon por konkeri parton de Hispanio kaj Italio. Li estis preskaŭ venkonta la imperion Romian. Liaj kuraĝaj movoj kun armeo da afrikanoj militistoj-elefantoj tra Alpoj por surprizi kaj konkeri la nordan parton de Italujo kaj lia genia taktiko konata tra lia batalo ĉe Cannae kie lia armeo ŝajne kaptita, lerte ĉirkaŭis kaj detruis armeon romian multe pli imponan, akiris famon memoratan jam pli ol du mil jarojn. Nuntempe, multaj lernejoj militistaj plustudas lian taktikon.

Ili renkontis la reĝon Moshoeshoe de Basutolando (1815-1868), tre saĝan kaj justan, kiu estis tre brila tiom pri diplomatio kiom pri milito. Li unuigis multajn etnojn en stabilan socion, kie la leĝoj kaj ordo regis. Li sciis, ke dank’al la paco, la prospero eblas kaj tial li ofte evitis konfliktojn pere de lertaj traktadoj.

Estis ankaŭ Osei TUTU, reĝo de la Aŝantioj (1680-1717), kiu estis la fondinto kaj la unua reĝo de la nacio Aŝanti, granda reĝujo de okcidenta Afriko, kie nun estas Ganao. Li povis unuigi siajn ses naciojn sub unu sola regno. Dum la regado de Osei, la surfaco de la reĝujo Aŝanti triobliĝis. La reĝujo fariĝis granda  potenco kun sistemo militista kaj politika kiu daŭris du jarcentojn.

Alia reĝo estis Shaka de la zuluoj (1818-1828). Li estis tre granda noviganto kaj gvidisto militista, kiun oni rimarkis pro la fakto, ke en la 19-a jarcento li modernigis la reĝimenton militistan de la bantuoj. Li ordigis la reĝimentojn laŭ aĝoj kaj uzado de la armiloj kaj elpensis novan militsistmon. Li inventis la sagon ASSEGAI, kaj disvolvis la tenajlan teknikon de la malamikoj. La trupoj de SHAKA superis ĉiujn en reputacio militista kaj altrudis la respekton de la malkonsilado. Li konstruis la nacion zuluan. Ili sukcesis unuigi plurajn etnajn grupojn en Sudafriko kontraŭ kolonia invado.

Ili trovis Kanga Moussa (1280-1337). Reĝoj de la reĝoj, 10-a reganto de la tute potenca emperio da Malio; Kanga Moussa estis kaj pluestas certe la homo la plej riĉa en la historio de la homaro. Lia trono sidis sur la plej granda orstoko en la mondo. Malfacilas  nun taksi lian riĉaĵon. “Senlime riĉa” ŝajnas la taŭga difino, ĉar laŭ la normo tiama, estis maleble taksi lian riĉaĵon aŭ kompari ĝin kun aliulaj. Unu el la ilustraĵoj famkonataj de Moussa estis lia ora trono kun krono ora tenanta spektron kaj unu oran moneron, bildo por signifigi, ke ĉio estas orita ĉe Moussa. Li havis armeon da 200 000 homoj, el kiuj 40 000 pafarkistoj. Apud Moussa, Bill GATES estas malgrava.

Ili trovis ankaŭ tiujn afrikanojn kun granda kredo je Dio; ili trovis la timon al Dio, kion atestas eltiraĵo de la parolado de la Reĝo Leopold II de Belgio antaŭ la foriro de la pastroj-misiistoj en 1883.

Mi citas: « Respektindaj Pastroj kaj karaj samalandoj,la tasko, kiun ni devas plenumi, estas tre delikata kaj necesigas takton. Certe vi iras por prediki, sed via prediko devas inspiriĝi de la  profitoj  de Belgio. La ĉefa celo de nia misio en Kongolando ne plu estas lernigi al la negroj kiel koni Dion, ĉar ili jam tion scias. Ili parolas kaj submetiĝas al iu MUNGU, NZAMBI, NZAKOMBA, ktp. Ili scias, ke mortigi, enveni al aliulaj edzinoj, kalumnii kaj insulti estas malbone. Ni kuraĝu rekoni tion. Vi iras ne por lernigi al ili tion, kion ili jam scias.”

Vi akordiĝos kun mi, ke Afriko, la afrikanoj ĉiam estis popolo kredanta, popolo kulturita, kompetenta, digne grava, aprezata, enviita, bonsana, nevenkebla kaj fiera. Tie estas la persona disvolvo, la saneco, la feliĉo, la strategio, la riĉeco, ktp. Jen do ili decidis ruzi, detrui, mortigi. Ili transformis niajn konvinkojn en dubojn, ili semis danĝerajn virusojn en nian menson. Ili abomenigis nian puran konscion, ili sukcesis kredigi al la elektito, ke li estas sklavo. Jen la daŭrigo de la parolado.

Mi citas: “Via ĉefa rolo estas faciligi la laboron al la administrantoj kaj al la industriistoj. Tio signifas, ke  vi interpretos la evangelion tiel ke  niaj profitoj en tiu ĉi parto de la mondo estu tre bone protektataj. Tial, vi ĉiel klopodos por seninteresigi niajn sovaĝulojn pri la ricaĵoj plenigantaj iliajn grundojn por tiel evitigi al ili interesiĝi pri ili, kaj ke ili ne konkurencu vin kaj revu iam forigi vin.

Via scio pri la evangelio ebligos al vi facile trovi tekstojn devigantajn la fidelulojn ŝati la malriĉecon. Tiurilata ekzemplo estas: “Feliĉaj estas la malriĉuloj, ĉar la regno de la ĉielo apartenas al ili; estas malfacile al riĉuloj eniri la ĉielon.”

Vi devas ĉion fari, ke ili malŝatu ĉion, kio povos kuraĝigi ilin alfronti nin. Mi tie ĉi aludas al iliaj fetiĉoj militaj, kiujn ili ĵuris neniam forlasi, kaj vi ĉiel klopodos malaperigi ilin.

Via esenca ago devas turniĝi al la gejunuloj, ke ili ne ribeliĝu, kiam la rekomendoj de la pastroj kontraŭdiras tiujn de iliaj gepatroj. La infanoj lernu obei tion, kion rekomendas la misiisto, kiu estas la patro de ilia animo. Insistu aparte pri la submetiĝo kaj obeemo; evitu disvolvi  spritecon en la lernejoj: lernigu al ili kiel skribi sed ne kiel rezoni.

Karaj samlandanoj, jen iuj el la principoj, kiujn vi aplikos. Vi trovos multajn tekstojn en la libroj, kiujn vi ricevos fine de tiu ĉi renkontiĝo. Prediku al la negroj, ke ili estu ĉiam submetiĝintaj al la blankaj koloniisitoj, ke ili neniam ribeliĝu kontraŭ la postuloj, kiujn la koloniistoj trudos al ili.

Faru, ke ili ĉiam deklamu: “Feliĉaj estas tiuj, kiuj ploras, ĉar la regno de la ĉieloj apartenas al ili.” Ĉiam konvertu la nigrulojn pere de la vipo. Subtmetigu iliajn edzinojn al naŭ monatoj da laboroj, ke ili ĉion faru senpage por ni. Postulu, ke ili donacu al vi kaprinojn, kokinojn, ovojn kiel signon de dankemo ĉiufoje kiam vi vizitos iliajn vilaĝojn. Kaj faru ĉion, ke la negro neniam fariĝu riĉa. »

La celo de tiu laboro por devojigi nin de niaj valoroj, de niaj riĉaĵoj, de nia fido en Dio havis gravajn konsekvencojn. Nuntempe, la sola afero, kiun la afrikano komprenas,  estas la konsumado. la afrikanoj ne konas la gravecon de la kreado kaj la konstruado de riĉeco. La precipa regulo estas konservi la monon en sia rasa socio. La judoj havas firmaojn judajn, dungas judojn, aĉetas judaĵojn, kaj pensas jude.

Estas nenio malbona en tio sed la afrikanoj taskas al si ne kompreni nek sekvi tiajn regulojn bazajn. La afrikanoj mortigas afrikanojn, kontraŭas la sukceson de aliaj afrikanoj. 93% da afrikanoj mortigitaj, estas forpasigitaj de afrikanoj. La ŝtatestroj afrikaj priŝtelas la popolon kaj sendas la monon al siaj mastroj-koloniistoj, kiuj alpruntas al ili la saman monon, kiun tiuj ŝtatestroj devas poste repagi kun altegaj rentumoj.

Ĉiu afrikano, kiu havas iom da mono, ŝatus elspezi tiun monon en la landoj de siaj  majstroj-koloniistoj. Ili pasigas siajn feriojn eksterafrike, aĉetas domojn ekster Afriko, vizitas lernejojn ekster Afriko, kuracigas sin ekster Afriko…., anstataŭ elspezi tiun monon en siaj propraj landoj profite al siaj popoloj.

Statistikoj montras, ke la mono de judoj iras de judaj manoj al judaj manoj, antaŭ ol iri al manoj de alia popolo, dum la mono de la afrikanoj iras rekte de iliaj manoj al tiuj de alirasaj homoj. Nur 6% de la mono de la afrikanoj restas en ilia medio. Tial la judoj estas supre, dum la afrikanoj estas malsupre de ĉiu skalo de la socio. Ni devas ŝanĝi tion, ni tuj ŝanĝu tion.

Konsideru ni la ekzemplon de la prezidento Alassane OUATARA de Kotdivuaro. Lia edzino estas judo. Li ĉion akiris de la juda raso: karieron, bonstaton, ktp. Sed kion li povas doni reciproke al tiu ĉi judino? Nepre nenion finance riĉigan, rilatan, ktp. Multaj gvidantoj afrikanoj edziĝas kun judinoj por havi tion, kion la raso afrika ne donas al ili, la riĉaĵon de reto de potenca raso. Ni devas ŝanĝi tion, ni tuj ŝanĝu tion.

Anstataŭ aĉeti varojn/produktojn eŭropajn, aziajn kaj amerikajn, la afrikanoj povus industriigi Afrikon, starigi instituciojn ebligantajn disvolviĝon de komercado. Kiam amerikano, aziano aŭ eŭropano iniciatas ion, tuj afrikanoj sekvas lin. Sed, kiam afrikano iniciatas ion, la aliaj afrikanoj lin kritikas, humiligas, persekutas kaj eĉ mortigas. Ni devas ŝanĝi tion, ni tuj ŝanĝu tion.

Ekde kiam mi komprenas, ke la kokaĵoj importatajn de Eŭropo (aŭ ankaŭ de aliaj kontinentoj) al Afriko estas destinataj por manĝigi hundojn, mi ne plu manĝas tiajn. Tuj post la pretigado de tiu ĉi kroniko, mi esploros eblecon necesan doni al afrikano la monon, kiun mi elspezas por tiuj nutraĵoj. Jes, mia mono estas destinata antaŭ ĉio unue al la afrikanoj.

La plej granda problemo de la plejparto de afrikanoj estas ke ili neniam rekonas siajn erarojn. Ilia kutimo detrui aŭ mortigi sian samkontinentanon por manĝi kun koloniistoj, ilia nekapablo krei entreprenon kaj generi riĉaĵon, ilia rifuzo lerni kaj apliki regulojn, ilia tendenco malŝpari monon en funebroj, baptiĝo, komuniiĝo estas laŭ ili la eraroj de aliaj personoj.

La afrikano krias kaj denuncas la organizon Francio-Afriko matene je la naŭa horo, kaj je la deka horo li estas en la konsulejo Franca por peti vizon. Li krias kaj denuncas la priŝtelon kaj prirabojn de Afriko, kaj kelkajn minutojn poste, li estas en benzinstacio TOTAL por aĉeti benzinon, dum samkontinentano havas  apude sian benzinstacion. Ni devas  konsumi afrikane, pensi afrikane kaj agi afrikane.

Por sukcesi kaj riĉiĝi, la afrikanoj devas plenumi siajn respondecojn. Ili devas unuiĝi, mortigi la nescion, la naivecon, la avidecon, la malgrandanimecon, la perfidon, la kalumniadon, la torpedon, ktp por lerni pensi pri si per si, por lerni gajni propralabore. La lernado estas la bazo de ĉiu disvolviĝo, de ĉiu riĉeco kaj la edukado unue estu kultura.

Karaj fratinoj kaj fratoj afrikanoj, estas nur unu maniero esti afrikano, defendi Afrikon, riĉigi Afrikon kaj sekve esti riĉa, tiu maniero estas konsumi afrikane, pensi afrikane, defendi la afrikan rason, protekti kaj promocii la afrikan rason. Ĉio alia estas nur literaturo. DANGOTE, la niĝeria miliardulo, investas nur en Afriko, kaj Afriko redonas ĉion al li.

Mirindaj kreaĵoj de Dio, karaj fratoj kaj fratinoj samrasaj, karaj homgefratoj samsangaj, lastempaj amikoj fidelaj, ĉu vi povus pensi, ke malgraŭ tiu strategiego por detrui niajn valorojn, nian identecon, nian rason, multaj afrikanoj sukcesis konservi sian senmakulan kaj venkan konscion afrikan? Jes, la afrika raso rezistis antaŭ ĉiuj krimoj kontraŭ la homaro, ĉar ĝi estas la potenca raso, ĉar ĝi estas la elektita raso, ĉar ĝi estas la vekiĝinta raso.

Ili decidis mortigi afrikanojn, komplice kun aliaj afrikanoj kun konscio abomenindigita. Ili mortigis Sylvanus OLYMPIO, ankaŭ Lumumba, Modibo KEITA kaj ili deportis kaj mortigis niajn Reĝojn. Ili mortigis kaj mortigadis, tiel malkaŝante sian malfortecon, ĉar la perforto estas la armilo de la malfortuloj.

Ili mortigis iujn, enkarcerigis aliajn. Ili detruis ceterajn per humiligo kaj hontigo, ili kunportis aliajn al siaj plantejoj, perfortis, torturis, ili estis tre malicaj kaj malbonegaj. Sed kiam ili mortigis iujn, aliaj naskiĝas pli fortikaj, pli subtilaj.

Enkarceriginte Nelson MANDELA, ili volis mortigi lin; sed tiu ĉi komprenis la sistemon, ilian sistemon. Li kompenis, ke ili klopodas kolerigi nin por poste detrui nin. En niaj naciaj lingvoj, koleri signifas “kuiri sian koron, detrui sian ventron, ligi sian ventron”.  Ili tiel igas nin detruiĝi per nia kolero.

Tial Nelson MANDELA decidis liberigi sin, siajn talentojn, sian potencon, pardonante. La sola solvo estas liberigi nin, pardoni kaj lerni venki per nia historio, lerni vivi longe, bonsanaj, feliĉaj kaj riĉaj.

Medicinistoj nuntempe elmontras, kiel la rifuzo pardoni aŭ sin pardoni kaŭzas rankoron, kiu povas evolui ĝis malamo, senkuraĝiĝo kaj obsedo. Tiuj statoj kreskigas venĝodeziron, kio neeviteble influas la korpon. Ne ekzistas emocio, kiu ne influas la korpon. La emocio influas la sanstaton kaj la malsanon pere de la subkonscio, kaj la tuta patologio, ŝparas neniun sferon de la homa maŝino: la korpon, la animon kaj la spiriton.

Ĉiu scias kiel la malamo profunda povas detrui estulon kaj provoki malsanon gravan. Konstanta agreseco vid-al-vide de la aliaj homoj venenigas la tutan homon kaj simple kaŭzas tutan indiferentecon. La rifuzo pardoni aŭ sin pardoni, eĉ se tiu rifuzo estas senkonscia, elĉerpas la energion de la homo kaj malhelpas lin ami.

Pardoni tute ne signifas negi sian suferon, nek favorigi iun. Tio tute ne signifas devigan repaciĝon. oni povas pardoni iun, simple decidante rompi la rilaton kun li. Ni pardonu unue nin mem por liberigi nin de niaj rankoraĵoj.

Por pardoni, oni devas kompreni kaj senti, tute ne juĝante nek akuzante. Oni devas konduti altruisme kaj tiel oni povus kompreni kaj senti kiel la aliaj meritas nian kompaton, nian “korfavoron”.

La sipardono estas la plej malfacila etapo, ĉar ĝi okazas ofte en la subkonscio. Kiam vi konsciiĝas, ke vi bezonas tion por iu aŭ ke vi maljuste juĝas iun, vi havos kompaton al tiu homo, kaj nur tiam voĉeto interna akuzos vin. Vi komprenos, ke tiu persono ne estas malbona, sed al li mankas nur kompreno en la momento de la afendo, kaj tiu manko estas lia problemo. La honto ofendiĝi invadas nin, ĉar  el la profundo de nia esto,ni scias, ke erari estas home, kaj neniu estas malbona nur por fari si plezuron.

Por sukcesi sin pardoni, ni devas kompreni, ke ĉiuj ni rajtas erari, havi niajn limojn, niajn malfortojn. Sin vere pardoni implicas  internan transformiĝon eksterordinaran, oni sentas sin vere liberigita, oni rehavas  novan energion. Dank’al tiu energio, le korpo, la animo kaj la spirito sentas sin liberigitaj por perfekta sanstato, ĉiapunkta sukceso kaj la absoluta feliĉo.

Pardoni la aliajn kaj sin pardoni estas retrovi novan energion, internan pacon ; tio estas  ankaŭ ŝanĝi sian percepton de la muljusto suferitan kaj de tiuj, kiuj respondecas pri tiu maljusto, kio ankaŭ estas ĉesi remaĉi la pasintecon kaj esti preta ne plu suferi tion. La rankoreco estas memdetrua; tio similas ĉiutagan glutadon de veneno malgranddoza. Nenio estas nepardonebla.

Nia vivo estas plena je batalaj kaj klopodoj; ĉiutage, eĉ en la subkonscio, ni alproksimiĝas al niaj celoj ; tial ni ne ebligu al venĝodeizro fuŝi  kaj neniigi ĉion. Tio similas al glutado de veneno, kiam oni pensas veneni la alian.

La amareco estas monstro; ĝi povas havi proporciojn grandajn aŭ malgrandajn. Ĝi nutras sin per niaj pensoj kaj de nia tuta energio. Ju pli ĝi disvoliĝas, des pli ĝi detruas nin. La energio disponebla por vivo plena kaj feliĉa estas devojigita al la amareco, al la venĝdeziro.

Kun la rankoreco ĉio fariĝas malluma. La plej bona venĝo estas ĉion preterlasi por daŭrigi sian vivon kaj sukcesi. La pardono esras donaco, kiun oni donas al si mem; ĝi estas la permeso, kiun oni donas al si por esti feliĉa.

En la kristanismo, la pardono estas leĝo: “Ne juĝu, kaj vi ne stos jugitaj.” Samkiel en la judaismo ĝi kredigas, ke tio estas tute simpla. Kiam Petro demandis Jesuon, kiom da fojoj oni devas pardoni sian fraton, kiu ofendas lin (ĉu ĝis sep fojoj?), Jesuo respondis: “Mi diras ne ĝis sep fojoj, sed sepdek sep fojoj.” Tio estas simbola nombro, kiu signas la lokon de la pardono kaj ĝia proksimeco kun la amo.

Ankaŭ en la Korano, unu el la rekomendoj estas la pardono. Kiuj konsideras sin islamanoj nekredante la moralajn valorojn de la korano, ne kapablas pardoni la aliajn, ĉar ili facile ofendiĝas pro ajna eraro farita. Tamen Dio konsilas la kredantojn, ke la pardono estas plej bona. La sankcio de malbona ago estas malbona ago simila. Tamen, kiu pardonas kaj reformas, pri ties salajro zorgas Dio.

La kredantoj, kiuj scias, ke la homoj estas elprovitaj en tiu ĉi mondo kaj lernas pere de siaj eraroj, estas toleremaj kaj kompatemaj. Plie, la kredantoj kapablas pardoni, eĉ se ili pravas, kaj la aliaj malpravas. Kiam ili pardonas, ili faras nenian distingon inter grandaj kaj malgrandaj eraroj. Oni povas kaŭzi al ili erarojn severajn per eraroj.

Dume, la kredantoj scias, ke ĉio okazas antaŭ la okuloj de Dio, kaj laŭ specifa destino. Do, ili akceptas ĉiujn eventojn, ne kontraŭsatrante ilin kolere. Ĉu ni estu kredantoj aŭ figurantoj ?

Pardoni, lerni por fari al si novan vojon kaj sukcesi en ĉiuj sferoj de la vivo, jen mia revo jam 21 jarojn. Mi rekonas, ke tiu vojado estis por mi inica vojaĝado, sed mi ne sukcesis krei kolektivan konscion afrikan ĉirkaŭ tiu revo. Mi malsukcesis en mia volo unuigi. Necesas, ke oni proponigu panerojn al afrikanoj, por vidi ilin forlasi ĉion, kio alportas al ili identecon, sanon, prosperon. La profitemo de la afrikano estu detruita.

Mi malsukcesis, sed mi scias, ke la ŝlosiloj de la sukceso troviĝas en la malsukceso. Prenante le ŝlosilojn de la sukceso, mi decidis modifi la metodon. Mi komprenas la diferencon inter  scii kaj agi, inter koni la vojon kaj laŭiri la vojon. Nia historio instruas al ni, ke por esti homo laŭ la vera signifo de la termino, oni devas iniciĝi.

Felix Houphouet-Boigny, Nelson Mandela, El Hadj Omar Bongo kaj multaj aliaj havas fortan personecon. Ili vere altrudadis respekton al Francio, ĉar ili estas tribestroj, inicitoj, ĉar ili faras sian vojadon inican. Fariĝi ambasadoro de disvolvo estu vojado kaj ne celo.

Por sukcesi pardoni, lerni sin restrukturi kaj sukcesi, oni bezonas procezon de profunda transformiĝo, reprepariĝo mensa. La lasta seminario  pri vibraj frekvencoj ebligis kompreni tri aferojn :

1- la afrikanoj volas ŝanĝiĝi kaj sukcesi

2- la afrikanoj povas ŝanĝiĝi kaj sukcesi

3- la afrikanoj tuj ŝanĝiĝos kaj sukcesos.

Por ke tiuj tri punktoj realiĝu kaj eterniĝu, necesas revizii nian sistmon malnovan por havi novan, kiu baziĝu sur grupa disciplino, la valoroj kaj la vojado inica por malkovri sin mem.

………………..……………….

Mirindaj kreaĵoj de Dio,

Se ĉiu el ni povas iomete silentigi sian egoon por agi kolektive, ni certe sukcesos. Ni devas kune labori kaj forgesi nin por altrudi al ni mem kaj al la aliaj la respekton de la novaj leĝoj. Sen disciplino la talento neniom valoras.

Franclingva teksto de Coach Patrick POGNON kun la esperantigo de GBEGLO koffi

PS : Kiuj interesiĝas pri tio ĉi, tiuj povas :

-    Aliĝi al la retlisto franclingva CERVEAU COLLECTF AFRICAIN, sendante malplenan mesaĝon al cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr, kaj poste konfirmi respondante la alvenintan mesaĝon respondan.

-    Aliĝi al grupo FIAD-ESPERANTO en ties retlisto esperanta

fiad-esperanto@googlegroupes.com aŭ simple rilati kun GBEGLO Koffi

-    Vizitante la retpaĝaron : www.fiad-solutions.org

LA VEKIGHO DE AFRIKO

Poste, li kreis la aliajn estajhojn kaj rimarkis, ke li jam elcherpis sian stokon de richajhoj, de civilizo, de scio, de intelekto, de valoroj, de kulturoj, ktp. Li kreis al aliajn aferojn sen tiaj elementoj. En la Dia konscienco, tiuj posteuloj devus labori por havi parton de tio, kion ni afrakanoj havas per la dia graco.

La  aliaj kreitajhoj decidis iri tien, kien Dio jam metis tiujn elementojn. Kiam tiuj homoj alvenis en Afrikon, ili trovis popolon tre zorge organizitan, dignan, kompetentan, tre evoluintan. Ili renkontis tre fortan reziston, ili vidis dignajn idojn de Afriko, afrikanoj fieraj pri sia afrikaneco, afrikanojn kompetentajn kaj dignajn,afrikanojn nevenkeblajn, afrikanojn gvidpovajn, strategiajn, richajn, bonsanajn et felichajn.

Ili trovis la potenculon SASKIATOURE, reghon de Sonhay (1493-1529), kiu unuigis la tutan regionon okcidentsudanan, starigis regosistemon plu veneratan nuntempe pro sia efikeco. Li dividis sian landon en provincojn, el kiuj chiu havas profesian estron kun la titolo REGISTO, kaj havis legharon sub la gvido de jughistoj tre spertaj. Tiam Afriko jam havis la malcentralismon, la justicon kaj gvidantojn tre kapablajn unuigi.

Ils trovis la reghon Ghehanzin kiu forte rezistis kontrau la intervenon europan en lian landon dank’al armeo korpe adaptita kaj konsistigita el garnizon da  kvin mil virinoj-militistoj. Ili ege shatadis la homajn sciencojn, kaj onidire, li estis autoro de la plej belaj kantoj kaj poemoj neniam antaue verkitaj en Dahomeo. Mi jhus diris “HOMA SCIENCO”, la autenta, naskita el observoj, analizoj kaj esploroj utilaj kaj praktikaj.

Ili trovis la komandanton HANNIBAL, chefgvidanto de Kartagho, la plej granda stratego, generalo, kia neniam ekzistis. Li utiligis sian superan potencon por konkeri parton de Hispanio kaj Italio. Li estis preskau  venkonta la imperion Romian. Liaj kuraghaj movoj kun armeo da afrikanoj militistoj-elefantoj tra Alpoj por surprizi kaj konkeri la nordan parton de Italujo kaj lia genia taktiko konita tra lia batalo de Caenna kie lia armeo shajne kaptita, lerte chirkauis kaj detruis armeon romian multe pli imponan, akiris famon memoratan jam pli ol du mil jarojn.Nuntempe, multaj lernejoj militistaj plustudas lian taktikon.

Ili renkontis la reghon Moshoeshoe de Basutolando (1815-1868), tre saghan kaj justan, kiu estis tre brila  tiom pri diplomatio kiom pri milito. li unuigis multajn etniojn en stabilan socion, kie la leghoj kaj ordo regis. Li sciis, ke dank’al la paco, la prospero eblas kaj tial li ofte evitas konfliktojn pere de lertaj traktadoj.

Estis ankau Osei TUTU, regho de la Ashantioj (1680-1717), kiu estis la fondinto kaj le unua regho de la nacio Ashanti, granda reghujo de okcidenta Afriko, kie nun estas Ganao. Li povis unuigi siajn ses naciojn sub unu sola regno. Dum la regado de Osei,  la superficio de la reghujo Ashnati trioblighis. La reghujo farighis granda  potenco kun sistemo militista kaj politika kiu dauris du jarcentojn.

Alia regho estis Shaka de la zuluoj (1818-1828).  Li estis tre granda noviganto kaj gvidisto militista, kiun oni rimarkis pro la fakto, ke en la 19a jarcento li modernigis la reghimenton militistan de la bantuoj. Li ordigis la reghimentojn lau aghoj kaj uzado de la armiloj kaj elpensis novan militsistmon. Li inventis la sagon ASSEGAI, kaj disvolvis la tenajlan teknikon de la malamikoj. La trupoj de SHAKA superis chiujn en reputacio militista kaj altrudis la respekton de la malkonsilado. Li konstruis la nacion zuluan. Ili sukcesis unuigi plurajn etnajn grupojn en Sudafriko kontrau kolonia invado.

Ili trovis Kanga Moussa (1280-1337). Reghoj de la reghoj, 10a reganto de la tute potenca emperio da Malio; Kanga Moussa estis kaj pluestas certe la homo la plej richa en la historio de la homaro.Lia trono sidis sur la plej granda orstoko en la mondo.Malfacilas  nun taksi sian richajhon. “Senlime richa” shajnas la tauga difino, char  lau la standardo tiama, estis maleble taksi lian richajhon au kompari ghin kun aliulaj. Unu el la ilustrajhoj famkonataj de Moussa estis lia oroza trono kun krono ora tenanta spektron kaj unu oran moneron, bildo por signifigi, ke chio estas orizita che Moussa. Li havis armeon da 200 000 homoj, el kiuj 40 000 pafarkistoj. Apud Moussa, Bill GATES estas malgrava.

Ili trovis ankau tiujn afrikanojn kun granda kredo je Dio; ili trovis la timon al Dio, kion atestas eltirajho de la parolado de la Regho Leopold II de Belgio antau la foriro de la pastroj-misiistoj en 1883.

Mi citas :”Respektindaj Pastroj kaj karaj samalandoj,la tasko, kiun ni devas plenumi, estas tre delikata kaj necesigas takton. Certe vi iras por prediki, sed via prediko devas inspirighi de la  profitoj  de Belgio.
la chefa celo de nia misio en Kongolando ne plu estas lernigi al la negroj kiel koni Dion, char ili jam tion scias. ili parolas kaj submetighas al  iu MUNGU, NZAMBI, NZAKOMBA, ktp. Ili scias, ke mortigi, enveni al aliulaj edzinoj, kalumnii kaj insulti estas malbone.Ni kuraghu rekoni tion. Vi iras ne por lernigi al ili tion, kion ili jam scias”.

Vi akordighos kun mi, ke Afriko, la afrikanoj chiam estis popolo kredanta, popolo kulturita, kompetenta, digne grava, aprezata, enviita, bonsana, nevenkebla kaj fiera. Tie estas la persona disvolvo, la saneco, la felicho, la strategio, la richeco, ktp. Jen do ili decidis ruzi, detrui, mortigi. Ili transformis niajn konvinkojn en dubojn, ili semis dangherajn virusojn en nian menson. Ili abomenigi nian puran konscion, ili sukcesis kredigi al la elektito, ke li estas sklavo. Jen la daurigo de la parolado.

Mi citas :<<Via chefa rolo estas faciligi la laboron al la administrantoj kaj al la industriistoj. Tio signifas, ke  vi interpretos la evangelion tiel ke  niaj profitoj en tiu chi parto de la mondo estu tre bone protektataj.
Tial, vi chiel klopodos por seninteresigi niajn sovaghulojn pri la ricahjhoj plenigantaj iliajn grundojn por tiel evitigi al ili interesighi pri ili, kaj ke ili ne konkurencu vin kaj revu iam forigi vin.

Via scio pri la evangelkio ebligos al vi facile trovi tekstojn devigantajn la fidelulojn shati la malrichecon. Tiurilata ekzemplo estas :”Felichaj estas la malrichuloj, char la regno de la chielo apartenas al ili; estas malfacile al richuloj eniri la chielon”.

Vi devas chion fari, ke ili malshatu chion, kio povos kuraghigi ilin alfronti nin. Mi tie chi aludas al iliaj fetichoj militaj, kiujn ili jhuris neniam forlasi, kaj vi chiel klopodos malaperigi ilin.

Via esenca ago devas turnighi al la gejunuloj, ke ili ne ribelighu, kiam la rekomendoj de la pastroj kontraudiras tiujn de iliaj gepatroj. La infanoj lernu obei tion, kion rekomendas la misiisto, kiu estas la patro de ilia animo. Insistu aparte pri  la submetigho kaj obeemo; evitu disvolvi  spritecon en la lernejoj: lernigu al ili kiel skribi sed ne kiel rezoni.

Karaj samlandanoj, jen iuj el la principoj, kiujn vi aplikos. Vi trovos multajn tekstojn en la libroj, kiujn vi ricevos fine de tiu chi renkontigho. Prediku al la negroj, ke ili estu chiam submetighintaj la la blankaj koloniisitoj, ke ili neniam ribelighu kontrau la postuloj, kiujn la koloniistoj trudos al ili.

Faru, ke ili chiam deklamu :”Felichaj estas tiuj, kiuj ploras, char la regno de la chieloj apartenas al ili.” Chiam konvertu la nigrulojn pere de la vipo. Subtmetigu iliajn edzinojn al nau monatoj da laboroj, ke ili chion faru senpage por ni. Postulu, ke ili donacu al vi kaprinojn, kokinojn, ovojn kiel signon de dankemo chiufoje kiam vi vizitos iliajn vilaghojn. Kaj faru chion, ke la negro neniam farighu richa.>>

La celo de tiu laboro por devojigi nin de niaj valoroj, de niaj richajhoj, de nia fido en Dio havis gravajn konsekvencojn. Nuntempe, la sola afero, kiun la afrikano komprenas,  estas la konsumado. la afrikanoj ne konas la gravecon de la kreado kaj la konstruado de richeco. La precipa regulo estas konservi la monon en sia rasa socio. La judoj havas firmaojn judajn, dungas judojn, achetas judajojn, kaj pensas jude.
Estas nenio malbona en tio sed la afrikanoj taskas al si ne kompreni nek sekvi tiajn regulojn bazajn. La afrikanoj mortigas afrikanojn, kontrauas la sukceson de aliaj afrikanoj. 93% da afrikanoj mortigitaj, estas forpasigitaj de afrikanoj. La shtatestroj afrikaj prishtelas la popolon kaj sendas la monon al siaj majstroj- koloniistoj, kiuj alpruntas  al ili la saman monon, kiun tiuj shtatestroj devas poste repagi kun altegaj rentumoj.

Chiu afrikano, kiu havas iom da mono, shatus elspezi tiun monon en la landoj de siaj  majstroj-koloniistoj. Ili pasigas siajn feriojn eksterafrike, achetas domojn ekster Afriko, vizitas lernejojn ekster Afriko, kuracigas sin ekster Afriko…., anstatau elspezi tiun monon en siaj propraj landoj profite al siaj popoloj.
Statistikoj montras, ke la mono de judoj iras de judaj manoj al judaj manoj, antau ol iri al manoj de alia popolo, dum la mono de la afrikanoj iras rekte de siaj manoj al tiuj de alirasaj homoj. Nur 6% de la mono de la afrikanoj restas en sia medio. Tial la judoj estas supre, dum la afrikanoj estas malsupre de chiu skalo de la socio. Ni devas shanghi tion, ni tuj shanghu tion.

Konsideru ni la ekzemplon de  la prezidento Alassane OUATARA de Kotdivuaro. Lia edzino estas judo. Li chion akiris de la juda raso : karieron, bonstaton, ktp. Sed kion li povas doni reciproke al tiu chi judino ? Nepre nenion finance richigan, rilatan, ktp. Multaj gvidantoj afrikanoj edzighas kun judinoj por havi tion, kion la raso afrika ne donas al ili, la richajhon de reto de potenca raso.Ni devas shanghi tion, ni tuj shanghu tion.

Anstatau acheti varojn/produktojn europajn, aziajn kaj amerikajn, la afrikanoj povus industriigi Afrikon, starigi instituciojn ebligantajn disvolvighon de komercado. Kiam amerikano, aziano au europano iniciatas ion, tuj afrikanoj sekvas lin. Sed, kiam afrikano iniciatas ion, la aliaj afrikanoj lin kritikas, humiligas, persekutas kaj ech mortigas. Ni devas shanghi tion, ni tuj shanghu tion.

Ekde kiam mi komprenas, ke la kokajhoj importatajn de Europo (au ankau de aliaj kontinentoj) al Afriko estas destinataj por manghigi hundojn, mi ne plu manghas tiajn. Tuj post la pretigado de tiu chi kroniko, mi esploros  eblecon necesan doni al afrikano la monon, kiun mi elspezas por tiuj nutrajhoj. Jes, mia mono estas destinata antau chio unue al la afrikanoj.

La plej granda problemo de la plejparto de afrikanoj estas ke ili neniam rekonas siajn erarojn. Ilia kutimo  detrui au mortigi sian samkontinentanon por manghi kun koloniistoj, ilia nekapablo krei entreprenon kaj generi richajhon, ilia rifuzo lerni kaj apliki regulojn, ilia tendenco malshpari monon en funebroj, baptigho, komuniigho estas lau ili la eraroj de aliaj personoj.

La afrikano krias kaj denuncas la organizon Francio-Afriko matene je la naua horo, kaj je la deka horo li estas en la konsulejo Franca por peti vizon. Li krias kaj denuncas la prishtelon kaj raboj de Afriko, kaj kelkajn minutojn poste, li estas en benzinsatacio TOTAL por acheti benzinon, dum samkontinentano havas  apude sian benzinstacion. Ni devas  konsumi afrikane, pensi afrikane kaj agi afrikane.

Por sukcesi kaj richighi, la afrikanoj devas plenumi siajn respondecojn. Ili devas unuighi, mortigi la nescion, la naivecon, la avidecon, la malgrandanimecon, la perfidon, la kalumniadon, la torpedon, ktp por lerni pensi pri si per si, por lerni gajni propralabore. La lernado estas la bazo de chiu disvolvigho, de chiu richeco kaj la edukado unue estu kultura.

Karaj fratinoj kaj fratoj afrikanoj, estas nur unu maniero esti afrikano, defendi Afrikon, richigi Afrikon kaj sekve esti richa, tiu maniero estas konsumi afrikane, pensi afrikane, defendi la afrikan rason, protekti kaj promocii la afrikan rason. Chio alia estas nur literaturo. DANGOTE, la nigheria miliardulo, investas nur en Afriko, kaj Afriko redonas chion al li.

Mirindaj kreajhoj de Dio, karaj fratoj kaj fratinoj samrasa, karaj homgefratoj samsangaj, lastempaj amikoj fidelaj,chu vi povus pensi, ke malgrau tiu strategiego por detrui niajn valorojn, nian identecon, nian rason,  multaj afrikanoj sukcesis konservi sian senmakulan kaj venkan konscion afrikan ? Jes, la afrika raso rezistis antau chiuj krimoj kontrau la homaro, char ghi estas la potenca raso, char ghi estas la elektita raso, char ghi estas la vekighinta raso.

Ili decidis mortigi afrikanojn, komplice kun aliaj afrikanoj kun konscio abomenindigita. Ili mortigis Sylvanus OLYMPIO, ankau Lumumba, Modibo KEITA kaj ili deportis kaj mortigis niajn Reghojn. ili mortigis kaj  mortigadis, tiel malkashante ilian malfortecon, char la perforto estas la armilo de la malfortuloj.

Ili mortigis iujn, enkarcerigis aliajn. Ili detruis ceterajn per  humiligo kaj hontigo, ili kunportis aliajn al siaj plantejoj, perfortis, torturis, ili estis tre malicaj kaj malbonegaj. Sed kiam ili mortigis iujn, aliaj naskighas pli fortikaj, pli subtilaj.

Enkarceriginte Nelson MANDELA, ili volis mortigi lin; sed tiu chi  komprenis la sistemon, ilian sistemon. Li kompenis, ke ili klopodas kolerigi nin por poste detrui nin. En niaj naciaj lingvoj, koleri signifas ” kuiri sian koron, detrui sian ventron,ligi sian ventron”.  Ili tiel igas nin detruighi per nia kolero.

Tial Nelson MANDELA decidis liberigi sin, siajn talentojn, sian potencon, pardonante. la sola solvo estas liberigi nin, pardoni kaj lerni venki per nia historio, lerni vivi longe,  bonsanaj, felichaj kaj richaj.

Medecinistoj nuntempe elmontras, kiel la rifuzo pardoni au sin pardoni kauzas rankoron, kiu povas evolui ghis malamo, senkuraghigho kaj obsedo.Tiuj statoj kreskigas venghodeziron, kio neeviteble influas la korpon. Ne ekzistas emocio, kiu ne influas la korpon. La emocio influas la sanstaton kaj la malsanon pere de la subkonscio, kaj la tuta patologio, shparas neniun sferon de la homa mashino : la korpon, la animon kaj la spiriton.

Chiu scias kiel la malamo profunda povas detrui estulon kaj provoki malsanon gravan. Permanenta agreseco vidalvide de la aliaj homoj venenigas la tutan homon kaj simple kauzas tutan indiferentecon. La rifuzo pardoni au sin pardoni, ech se tiu rifuzo estas senkonscia, elcherpas la energion de la homo kaj malhelpas lin ami.

Pardoni tute ne signifas negi sian suferon, nek favorigi iun. Tio tute ne signifas devigan repacighon. oni povas pardoni iun, simple decidante rompi la rilaton kun li. Ni pardonu unue nin mem por liberigi nin de niaj rankorajhoj.

Por pardoni, oni devas kompreni kaj senti, tute ne jughante nek akuzante. Oni devas konduti altruisme kaj tiel oni povus kompreni kaj senti kiel la aliaj meritas nian kompaton, nian “korfavoron”.

La sipardono estas la plej malfacila etapo, char ghi okazas ofte en la subkonscio. Kiam vi konsciighas, ke vi bezonas tion por iu au ke vi maljuste jughas iun, vi havos kompaton al tiu homo, kaj nur tiam vocheto interna akuzos vin. Vi komprenos, ke tiu persono ne estas malbona, sed al li mankas nur kompreno en la momento de la afendo, kaj tiu manko estas lia problemo. La honto ofendighi invadas nin, char  el la profundo de nia esto,ni scias, ke erari estas home, kaj neniu estas malbona nur por fari si plezuron.

Por sukcesi sin pardoni, ni devas kompreni, ke chiuj ni rajtas erari, havi niajn limojn, niajn malfortojn. Sin vere pardoni implicas  internan transformighon eksterordinaran, oni sentas sin vere liberigita, oni rehavas  novan energion. Dank’al tiu energio, le korpo, la animo kaj la spirito sentas sin liberigitaj por perfekta sanstato, chiapunkta sukceso kaj la absoluta felicho.

Pardoni la aliajn kaj sin pardoni estas retrovi novan energion, internan pacon ; tio estas  ankau shanghi sian percepton de  la muljusto suferitan kaj de tiuj, kiuj respondecas pri tiu maljusto, kio ankau estas chesi remachi la pasintecon kaj esti preta ne plu suferi tion. La rankoreco estas memdetrua; tio similas chiutagan glutadon de veneno malgranddoza. Nenio estas nepardonebla.

Nia vivo estas plena je batalaj kaj klopodoj; chiutage, ech en la subkonscio, ni alproksimighas al niaj celoj ; tial ni ne ebligu al venghodeizro fushi  kaj neniigi chion. Tio similas al glutado de veneno, kiam oni pensas venenigi la alian.

La amareco estas monstro; ghi povas havi proporciojn grandajn au malgrandajn. Ghi nutras sin per niaj pensoj kaj de nia tuta energio. Ju pli ghi disvolighas, des pli ghi detruas nin. La energio disponebla por vivo plena kaj felicha estas devojigita al la amareco, al la venghdeziro.

Kun la rankoreco chio farighas malluma. La plej bona vengho estas chion preterlasi por daurigi sian vivon kaj sukcesi. La pardono esras donaco, kiun oni donas al si mem; ghi estas la permeso, kiun oni donas al si por esti felicha.

En la kristanismo, la pardono estas legho:” Ne jughu, kaj vi ne stos jugitaj”. Samkiel en la judaismo ghi kredigas, ke tio estas tute simpla. kiam Petro demandis Jesuon, kiom da fojoj oni devas pardoni sian fraton, kiu ofendas lin (chu ghis sep fojoj ?), Jesuo respondis :” mi diras ne ghis sep fojoj, sed sepdek sep fojoj”.  Tio estas simbola nombro, kiu signas la lokon de la pardono kaj ghia proksimeco kun la amo.

Ankau en la Korano, unu el la rekomendoj estas la pardono. Kiuj konsideras sin islamanoj nekredante la moralajn valorojn de la korano, ne kapablas pardoni la aliajn, char ili facile ofendighas pro ajna eraro farita. Tamen Dio konsilas la kredantojn, ke la pardono estas plej bona. La sankcio de malbona ago estas malbona ago simila. Tamen, kiu pardonas kaj reformas, pri ties salajro zorgas Dio.

La kredantoj, kiuj scias, ke la homoj estas elprovitaj en tiu chi mondo kaj lernas pere de siaj eraroj, estas toleremaj kaj kompatemaj. Plie, la kredantoj kapablas pardoni, ech se ili pravas, kaj la aliaj malpravas. Kiam ili pardonas, ili faras nenian distingon inter grandaj kaj malgrandaj eraroj. Oni povas kauzi al ili erarojn severajn per eraroj.

Dume, la kredantoj scias, ke chio okazas antau la okuloj de Dio, kaj lau specifa destino. Do, ili akceptas chiujn eventojn, ne kontrausatrante ilin kolere. Chu ni estu kredantoj au figurantoj ?

Pardoni, lerni por fari al si novan vojon kaj sukcesi en chiuj sferoj de la vivo, jen mia revo jam 21 jarojn. Mi rekonas, ke tiu vojado estis por mi inica vojaghado, sed mi ne sukcesis krei kolektivan konscion afrikan chirkau tiu revo. Mi malsukcesis en mia volo unuigi. Necesas, ke oni proponigu panerojn al afrikanoj, por vidi ilin forlasi chion, kio alportas al ili identecon, sanon, prosperon. La profitemo de la afrikano estu detruita.

Mi malsukcesis, sed mi scias, ke la shlosiloj de la sukceso trovighas en la malsukceso. Prenante le shlosilojn de la sukceso, mi decidis modifi la metodon. Mi komprenas la diferencon inter  scii kaj agi, inter koni la vojon kaj lauiri la vojon. Nia historio instruas al ni, ke por esti homo lau la vera signifo de la termino, oni devas inicighi.

Felix Houphouet-Boigny, Nelson Mandela, El Hadj Omar Bongo kaj multaj aliaj havas fortan personecon. Ili vere altrudadis respekton al Francio, char ili estas tribestroj, inicitoj, char ili faras sian vojadon inican. Farighi ambasadoro de disvolo estu vojado kaj ne celo.

Por sukcesi pardoni, lerni sin restrukturi kaj sukcesi, oni bezonas procezon de profunda transformigho, repreparigho mensa. La lasta seminario  pri vibraj frekvencoj ebligis kompreni tri aferojn :
1- la afrikanoj volas shanghighi kaj sukcesi
2- la afrikanoj povas shanghighi kaj sukcesi
3- la afrikanoj tuj shanghighos kaj sukcesos.

Por ke tiuj tri punktoj realighu kaj eternighu, necesas revizii nian sistmon malnovan por havi novan, kiu bazighu sur grupa disciplino, la valoroj kaj la vojado inica por malkovri sin mem.
………………..
……………….

Mirindaj kreajhoj de Dio,
Se chiu el ni povas iomete silentigi sian egoon por agi kolektive, ni certe sukcesos. Ni devas kune labori kaj forgesi nin por altrudi al ni mem kaj al la aliaj la respekton de la novaj leghoj. Sen disciplino la talento neniom valoras.

Franclingva teksto de Coach Patrick POGNON kun la esperantigo de  GBEGLO koffi

PS : Kiuj interesighas pri tio chi, tiuj povas :
-    Alighi al la retlisto franclingva CERVEAU COLLECTF AFRICAIN, sendante malplenan mesaghon al cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr, kaj poste konfirmi respondante la alvenintan mesaghon respondan.
-    Alighi al grupo FIAD-ESPERANTO en ties retlisto esperanta
fiad-esperanto@googlegroupes.com au simple rilati kun GBEGLO Koffi
-    Vizitante la retpagharon : www.fiad-solutions.org

Kaosa komitato ne fintraktis la statuton

En la plano de la lunda kunsido de la komitato estis pritrakto de la estrara raporto, de la strategia plano kaj proponataj ŝanĝoj en la statuto de la asocio. Krome la komitato devis finfari la elektojn, kiuj prokrastiĝis pro teknikaj problemoj en sabato.

La estrara raporto estis aprobita preskaŭ sen diskuto. La demando pri la dispono de la postenoj en la nova estraro estis pura formalaĵo, ĉar la tri ĉefaj estraranoj daŭrigas en la konsisto de la nova estraro, laŭ la sabata decido. La komitato en lundo sen kontraŭdiroj decidis, ke Mark Fettes ankaŭ en la nova estraro okupos la postenon de prezidanto, dum Stefan MacGill restos vicprezidanto kaj Martin Schäffer ĝenerala sekretario.

Kiam ekis la diskuto pri la ampleksa kaj apenaŭ superrigardebla Strategia Plano de UEA, ĝia unua aŭtoro – Mark Fettes – proponis, ke la asocio nun devus havi tute novan Strategian Planon, pli koncizan kaj pli travideblan, por pluraj jaroj. Apud ĝi laŭ li ekzistu laborplano.

La diskuto pri la diversaj planoj, misio kaj vizio estis altefluga sed kiel kutime kaosa kaj sen klara konkludo. Poste la komitato transiris al traktado de la propono de nova statuto, kiu interalie ebligus la plenan juran sendependiĝon de TEJO kaj tute forigus la bezonon de ĝenerala voĉdono inter la membroj, kiu laŭ la nuna statuto nepras por statutoŝanĝoj kaj malfondo de la asocio.

La teksto de la nova statuto enhavas ankaŭ novajn membrokategoriojn. Interalie oni proponas la enkondukon de la kategorio “amikoj de Esperanto”, kiuj estus kvazau individuaj membroj de UEA, sed pagus neniun kotizon.

La komitato havis tempon por voĉdoni pri la parto kiu rilatas al la sendependiĝo de TEJO, kaj la proponata statuta sekcio pri TEJO post amendoj ricevis fortan subtenon de la komitato – estis nur tri kontraŭaj voĉoj.

Por ebligi la fintrakton de la statutŝanĝo la laŭplane kvarhora kunsido estis longigita je unu horo, sed tio ne helpis, ĉar fine de la kunsido restis en la salono nur 22 el la 54 komitatanoj. La necesa kvorumo por validaj decidoj estas duono el la komitatanoj, do 27 personoj. Sekve fine de la kunsido eblis nur debati, sed nenion decidi.

La komitato havos sian trian kunsidon en vendredo. Ĉar restas ankoraŭ multaj aferoj por trakti, ne tute klaras, ĉu la komitato entute sukcesos trairi sian tutan tagordon, kaj ĉu estos farita decido pri la kompleta teksto de la proponataj statutoŝanĝoj. Tio estos aparte malfacila, ĉar la vendreda kunsido laŭ la programo estos nur trihora, kaj ĝi apenaŭ plilongigeblas, eĉ se aperus tia deziro – la salono tuj poste estas bezonata por alia programero.

Eĉ se la komitato ja aprobos la projekton de nova statuto en Nitro, la ŝanĝo ekvalidos nur post ĝenerala voĉdono de la tuta membraro. En ĝenerala voĉdono ĉiu individua membro havas unu voĉon, ĉiu aliĝinta faka asocio cent voĉojn, kaj ĉiu aliĝinta landa asocio havas nombron da voĉoj egalan al la nombro de siaj membroj.

Un foco savaje en California

En la montania a norde de Los Angeles, California, pompores batalia per maneja un foco savaje cual ia destrui 18 casas e menasa sentos de otras.

La focon covre plu ca 89 cilometres cuadrida. Abitores de sirca 1500 casas prosima a Santa Clarita ia parti.

On ia trova un corpo en un auto ardeda, ma lo no es clar esce la mori pertine a la foco.

Ventas forte ia aumenta la flamas, soflante fuma e sene a Los Angeles.

Sirca 900 pompores atenta maneja la foco, aidada par elicotores e aviones cual cade acua e paraflama.

California sude es a media de un onda de caldia, ma meteorolojistes previde un temperatur plu fresca per la futur prosima.