Monthly Archives: April 2016

2016-04-23 — Assassination in Bangladesh

47383989 Quam un parte del a(t)taccas militant contra secularistes, particularimen bloggueres secularistic, professoro universitari Rezaul Karim Siddique ha esset hachat a morte per mache(t)tes de jihadistes del State Islamic in Rajshahi in nord-west-Bangladesh che li frontiera indic. Siddique actet in alquant programmes cultural e il etablisset un scol musical in Bagmara, loc proxim, quel hat esset un bastion de un gruppe islamistic proscrit Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. (18 | BD)

Uganda va dirije se petrolio tra Tanzania

Uganda, un pais sin costa, ia anunsia ce lo va construi un tubo major per esporta se petrolio tra Tanzania.

Uganda ia projeta envia la tubo tra Cenia, cual ia desira un compleso compartida per petrolio ance de se propre campos developante.

La tubo va vade aora plu sude. On dise ce un fator en la deside ia es un ansia sur atacas posible par la islamistes al-Shaba de Somalia. Esta grupo ia ataca blancos prosima a locas do la tubo ta pasa.

Uganda ia anunsia se deside en Kampala, se capital, a un consenta alta de la Comunia de Africa Este, cual grupi Uganda, Cenia, Tanzania, Burundi, Ruanda, e Sudan Sude.

La tubo de 1400 cilometres va lia la rejion ueste de Uganda prosima a Hoima, do on ia descovre reservas grande de petrolio, con la porto Tanga en Tanzania.

On previde ce la projeta va custa sirca $4 mil milion e ce lo va crea 15 mil empleas.

La cuantia de reservas descovreda en Uganda es estimada a 6,5 mil milion bariles, e la pais espera comensa produi en 2018. La plu de la lisensas es poseseda par la companias Total de Frans, CNOOC de Xina, e Tullow de Britan e Er.

Cenia, cual ia descovre ance petrolio, ia vole ce la tubo pasa tra se teritorio. Uganda ia suscrive inisial un tal acorda, ma Total ia demanda plu tarda sur la securia de la projeta.

La ministro ugandan de esternas, Sam Kutesa, ia dise ier ce la custa es ance un fator de la eleje. “Nos ia considera la via de tubo de petrolio a Tanga en maneras diversa – entre los, lo ave la min de custa.”

Reportas sujesta ce Uganda ia suporta la via tanzanian ance car la porto Tanga es ja completa funsionante, ma on construi ancora la porto Lamu en Cenia.

Cuando completida, esta va es la tubo major prima de petrolio de Africa Este.

Entretempo, Cenia ia dise ce lo va construi se propre tubo de Lokichar, en la norde-este, a Lamu.

Zamenhof kaj Shakespeare

La 23a de aprilo markas la kvarcentan datrevenon de la morto de William Shakespeare – kaj la 452an de lia naskiĝo: li naskiĝis kaj mortis en la sama tago de la jaro. Okaze de ĉi tiu duobla datreveno, hodiaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo aperis artikolo “Zamenhof kaj Shakespeare” de Humphrey Tonkin, kiu estas publikigita en la aprila-maja kajero de La Ondo de Esperanto. La artikolon garnas la Zamenhofa traduko de la monologo de Hamleto “Ĉu esti aŭ ne esti”.
Legu en La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/04/shakespeare/

Epistolo da Epikouros, parto IV

VII. Merkez ke inter la deziri uli esas naturala, uli vana, ed inter la deziri naturala uli esas necesa, uli nur naturala; ed inter la necesa deziri uli esas necesa por feliceso, uli por ne trublar la korpo, ed uli por vivo ipsa. Fixe regardante ti, on savas fugar od aceptar omna selekto por la saneso dil korpo e la sereneso dil mento, por ke to esas la skopo di la beate felica vivo. Nam ni agas omno por nek dolorar nek timar. Atinginte to, la anmo esas liberigita de omna tempesto, ed ento ne devas movar pro bezono o serchar parfinar lo bona por la anmo e la korpo. Do ni havas bezono por plezuro irgakande olua absenteso dolorigas ni; [ne dolorante,] ni ne bezonas plezuro.

VIII. E pro to ni dicas ke plezuro esas la komenco e la fino dil beate felica vivo. Nam ni agnoskas ta bonajo kom la primara ed inata, e de to ni honorizas omna selekto aceptita o fugita, e per to kom per mezurilo ni judikas omna bonajo eventanta. E pro ke to esas la primara ed inata bonajo, ni ne selektas omna plezuro, ma esas multa plezuri quin ni preterpasas, kande lo plu desagreabla a ni sequos; e multa dolori ni judikas plu bona kam plezuri, kande plu granda plezuro sequos la longa tempo ni subisabos lo desagreabla. Do omna plezuro esas bonajo pro ke ol esas afina, ma ne omna plezuro selektesez; same kam omna desagreablajo esas malajo, ma ne omna desagreablajo esez evitita. Esas justa selektar per mezurar regardante ti omna kom utila o ne-utila; nam ulfoye ni judikas lo bona kom lo mala, e kontree ulfoye lo mala kom lo bona.

IX. Ni judikas su-sufico kom bonajo, ne pro ke omnakaze ni esas avida por kelka kozi, ma pro ke, ne havanta multo, ti kelka satisfacez, vere konvinkita ke ti qui minime bezonas luxo juas ol maxime, e ke omno naturala abundas, e ke omno vana esas skarsa; simpla sapori donas tante multa plezuro kam chera manjaji, omna doloro di bezono forigita; e pano ed aquo donas la maxim granda plezuro kande indijanto manjas oli. Kustumigar tu a simplaji e ne a luxaji donas tota saneso, senlimita povo por la necesaji di vivo, facas homo plu pronta por traktar la luxaji venanta de tempo a tempo e pronta afrontar sentime fato.

(fino sequos)

2016-04-22 — Discoperta triste in Turkmenistan

AUDI REGISTRATION DE SON (accento turc)

30228429In le Mar Caspian presso le litore de Turkmenistan del west, on ha trovate un corpore, que probabilemente pertine a un del petroleros, qui habeva disparite post le incendio sur le platteforma numero dece del campo petrolifere Günəşli presso le litore de Azerbaijan del est. Le corpore ha essite transportate a Azerbaijan. Le incendio in decembre duo milles dece-cinque habeva occise al minus dece humanos. (39 | TM)

Un controversa de sceletos islansce

Un projeta per un otel nova en Rejkjavík, la capital islansce, ia deveni controversa, car on intende construi un parte de lo sur la semetero la plu vea de la site.

On sutrae ja sceletos de la semetero de Víkurkirkja, do la mores de Rejkjavík ia es enterada de sirca la anio 1000 asta 1838.

Ma alga membros de la consilio de site opina ce la reentera de esta abitores pasada de la capital dana la erita de la pais.

Þór Magnússon, un dirijor pasada de la Museo Nasional de Island, ia scrive: “La site debe evita un otel en la semetero. On ta pote cambia lo a un loca bela e pasosa per recorda jeneras pasada, en loca de un deponeria do turistes tira se bagaje.”

An tal, los ci labora sur la projeta sirca la construida vea de telecomunica, do la semetero es situada, dise ce la controversa es la resulta de “un malcomprende”.

Vala Garðarsdóttir, un arceolojiste, dise ce on ia conose ja la esiste de la semetero cuando se permete de construi ia es donada, e ce la loca ia es ja disturbada par projetas de construi en la sentenio 20, per cual la projeta presente va es un sustitua.

A esta ves, el ia nota, la construores “es multe plu bon consensa de se obliga” a locas istorial.

Si on iniora la contoversa, la escavas ia revela ja informas sur la pasada de Island. Vala dise ce “vide la rituos diferente de entera en cristianisme es interesante”, e ce la osos descovreda va furni a rexercores un fenetra a plu ca 800 anios de la istoria de Rejkjavík.

BET-40 en Birštonas (2004)

Sojle de la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-52), okazontaj la 2-10an de julio 2016 en Birštonas (Litovio), en la novaĵretejo La Balta Ondo ĵus aperis tri artikoloj kaj naŭ fotoj pri BET-40, kiu okazis en la sama urbo antaŭ 12 jaroj kvazaŭ uverture al la 90a UK, kiun Litovio gastigis en 2005.

Legu en La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2016/04/bet-41/
kaj pripensu vian aliĝon al BET-52.

2016-04-22 — Explosion in Jiāngsū

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu slovak)

DJ5 10563065919Un inflammation e un grand explosion de un depó inmagasinant substanties chimic e combustibiles ha causat cáos in Jìngjiāng, ost-China che li li(t)tore del Mare Ost-Chinesi. Probabilmen hay necun víctimes. Equipes de urgentie o(c)cupa se pri li incidente. Ante solmen alquant mensus, un altri fábrica chimic explodet in Tiānjīn, nord-China che li li(t)ore del Mare Yelb; cent settanttri homes morit e un timore pri contamination tóxic di(f)fuset se in li tot cité. (20 | CN-32)

Tribuis purpur a la mori de Prince

Con tribuis purpur, on onora la vive de la cantor Prince, ci ia mori con eda de 57 anios. Tra la SUA e a ultra, construidas, pajerias, e pajes fronte de jornales ia cambia se color.

Prince ia mori ier a se casa en la stato Minnesota. El ia devenin un stela major en la desenio de 1980, con se albumes 1999, Pluve purpur (“Purple Rain”), e Sinia de l’ eda (“Sign o’ the Times”).

On no ia declara la causa de mori, ma un autopsia va aveni oji.

La musica inovosa de Prince ia traversa roc, func, e jaz. El ia vende plu ca 100 milion discos en se carera.

En Minneapolis, do el ia nase, la ecipo de basebal ia purpuri se stadion. La Ponte de Lowry Avenue en la sentro de la site ia es ance purpur luminada.

Otra construidas major en New York e New Orleans ia reseta un aspeta purpur nova. E fanes de Prince ia bonveni la coaveni ce la Cascades de Niagara es ja purpurida per onora la aniversario 90 de Rea Elizabeth de la Rena Unida a la mesma dia.

Sentos de persones ia asembla en la sentro de Minneapolis asta la oras temprana de esta matina. A un momento, tota en junta ia canta Pluve purpur de 1984.

Vijilas per la cantor ia aveni ance estra se casa e en Los Angeles e Brooklyn, do Spike Lee, un dirijor de filmas e ami de Prince, ia improvisa un selebra sur strada.

La polisia ia responde a un telefoni medical a sirca 09:43 de ora local, e ia trova un mas adulte nonrespondente en un asendador a la Studios de Paisley Park. Aidores prima ia atenta revive el, ma on ia declara ce el es mor a 10:07.

Naseda como Prince Rogers Nelson en 1958, el ia es un musiciste produosa an de se jovenia. On reporta ce el ia scrive se canta prima cuando el ia ave sola sete anios.

El ia es capas de jua multe strumentos e ia rejistra plu ca 30 albumes.

El ia scrive ance musica per otra artistes. La canta No cosa simili a tu (“Nothing Compares 2 U”), creada per se bande The Family, ia deveni plu famosa cuando Sinéad O’Connor ia canta lo en 1990.

En 1984, el ia gania un Oscar per la partitur de Pluve purpur, un filma en cual el ia ave ance un rol major de ator.

Tra se carera, el ia ave un reputa de secretia e strania. A un ves, el ia cambia se nom a un simbol nonpronunsiable.

El ia ave un relata volatil con tecnolojia. En 2000, el ia publici singulares a Napster, la servi abrivial de comparti musica. Ma plu tarda, el ia declara ce la interede es “completa finida” e ia refusa permete se musica a plataformas major de flue.

Se album la plu nova ia es publicida en la anio pasada, e el ia turi tan resente como la semana pasada.

A 15 april, el ia es ospitalida pos un atera de crise par se avion privata en la stato Illinois. Esta ia aveni corta pos un presenta par el en la stato Georgia. On ia trata el, e el ia parti de ospital pos sola un pico de oras.

Otra artistes joven e vea de la spetro musical intera ia fa se tribuis.

Un esplode a un compleso de petrolio mexican

Un esplode grande a un compleso de petrolio en Veracruz, un stato en la sude-este de Mexico, ia mata a la min tre persones e ia feri 136 otras.

La fabriceria es poseseda par la compania nasional de petrolio, Pemex, en Coatzacoalcos, un site de porto.

On ia sorti sentos de persones e ia clui scolas. Videos mostra un focon grande e plumones vasta de fuma.

La causa de la esplode no es clar, ma on ia reporta alga esplodes a complesos de Pemex en anios resente. La plu resente ia aveni a sirca 15:15 de ora local, e on ia sensa lo a distantia de 10 cilometres.

La focon ia es ja controlada a la temprana de sera. On ia recomenda ce abitores resta en casa par causa de la natur posible nosiva de la fuma de la esplode. Ma Pemex is dise ce la fuma ia disipa rapida, reduinte la efetos.

De la 136 feridas, 88 resta en ospital, e 13 de estas ave un state grave. Un video postada a redes sosial ia pare mostra senas de caos a un ospital local, con pasientes ci ia perde multe sangue.

Pemex ia comenta ce la parte de la compleso colpada par la esplode es manejada par un compania-sore, Mexichem.

La fabriceria produi clorido de vinil, un cimical perilosa cual on usa per crea tubos PVC e materias de paci.

La compleso es un de la terminas la plu grande de la distribui petrolio en Mexico. La compania ia ajunta ce se esportas de petrolio no va es afetada.

En setembre 2012, un esplode e focon seguente a un compleso de gas en Tamaulipas, un stato norde, ia mata 33 persones.

La propre xeferia de Pemex en la Site Mexico ia es colpada par un esplode grande de gas en janero 2013, e esta ia mata 37.

Alga focones ia aveni ance sur la plataformas de la compania en la Golfo Mexican en la anio pasada, e un laboror ia mori en un plu focon a la compleso en Veracruz en la febrero resente.

Epistolo da Epikouros, parto III

IV. Kustumigez tu agnoskar ke morto esas nulo a ni, pro ke omno bona e mala esas en sento; e morto esas la perdo di sento. Do la justa savo ke morto esas nulo a ni facas le mortiveso di vivo agreabla, ne per donar senlimizita tempo, ma per abolilsar la deziro a nemortiveso. En vivo esas nulo terorinda a lu qua ya komprenas ke en morto esas nulo terorinda.

V. Do esas fola dicar ke morto esas timinda, ne pro ke ol dolorigas veninta, ma pro ke ol dolorigas venonta. Nam to quo ne trublas eventante, vane trublas anticipate. Morto, la maxim hororinda malajo, esas nulo a ni, pro ke irga-kande ni esas, morto ne esas che ni, ed irga-kande morto esas che ni, ni ne esas. Ol esas nulo a ti vivanta, pro ke a li ol ne esas, e nulo a ti mortinta, pro ke li ne plus esas.

VI. Ma nun la multi fugas morto kom la maxim granda malajo, nun laudas ol kom repozo de malaji. Ma la sajo nek renuncas sua vivo nek timas ne vivar; nam lu nek stacas kontre vivo nek judikas kom malajo ne vivar. Quale lu selektas ne la maxim multa ma la maxim agreabla nutraji, tale lu kolias ne la maxim longa ma la maxim agreable vivo-tempo. Ma konsilar a yuno vivar bone, ad oldo mortar bone, esas stulta, ne nur pro ke vivo esas bone aceptita, ma pro ke per la sama praktiki on e vivas bone e mortas bone. E mem plu male dicar, ke on plu bone ne naskis,

ma naskinte pasar tra la pordi di Hades maxim rapide.

Se on ya kredas lo, pro quo ne departar ek vivo? Nam la moyeno esas pronta, se on ferme rezolvas. Se on mokas, lo esas vana a ti qui ne konkordas. Rimemorez ke to eventonta esas nek tote nia nek tote ne nia, por ke ni nek fidar ol nek desesperar se ol ne eventas.

(duro sequos)

2016-04-19 — Pause por Hispania

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

97723 Al luce del develo(p)pament actual, li Co(m)mission Europan aco(n)nosset, que it es írrealistic exiger, que li reyia ínter Francia e Portugal mey reducter su deficite de budgetes de guvernamentes central e local (quel esset quin percentes del producte intern brutto in li annu du mill deciquin) a bass del límite demandat del Union Europan, it es tri percentes in ti ci annu. Desde li comencie del crise economic, li guvernament in Madrid devet ja trivez petir témpor extraordinari por reducter li deficite. (10 | ES)

g

La Parador Grande de Coral blanci grave

Un sonda estendosa airal e suacuan ia revela ce 93% de la Parador Grande de Coral en Australia es afetada par un fenomeno de blanci.

Esta segue avisas plu temprana ce la resife esperia se blanci la plu mal de istoria rejistrada.

Cuando la tmperatur de la acua leva, la corales ejeta se algas colorinte. La corales pote mori si la ambiente no reveni a se state normal.

La sonda mostra ce la dana la plu sever es en la parte norde de la resife.

La Parador Grande de Coral es locada a la costa de la stato Queensland e ave longia de 2300 cilometres.

On culpa la efetos de El Niño e cambias climal per la leva de temperatures maral.

Plu ca 900 resifes individua ia es sondada con un avion lejera e un elicotor. A pos, la esatia de la sonda airal ia es controlada par ecipos de sumerjores.

Profesor Terry Hughes, ci ia gida la sonda per la Unia Nasional sur Blanci de Coral, ia comenta: “Me es fundal un otimiste, ma me crede ce nos fenetra de posiblia per salva la Parador Grande clui rapida. Si nos no ata contra la caldi global, lo va deveni plu danada. Pos tre avenis de blanci, la misca de spesies de coral ia cambia ja.”

La aveni la plu resente es multe plu grave ca presedentes en 2002 e 1998.

A esta ves, sola 7% de la resife no ia blanci. La cuantia ia es aprosima 40% a la otra du veses.

Turisme a la Parador Grande jenera sinco mil milion dolares australian ($3,9 mil milion SUA) a cada anio, e emplea sirca 70 mil persones.

La Consilio de Industria Turiste de Queensland ia dise: “Nos es grasiosa ce multe partes de la resife es ancora en forma eselente. Ma nos no pote mera iniora la blanci de la coral e espera un recovre rapida.”

La departe de ambiente en Australia ia indica a ante ce governas statal e federal investi un cuantia projetada de du mil milion dolares australian tra la desenio veninte per proteje la resife.

LA RAITRI-KANTISTI DI NÜRNBERG

La artiklo sube esas la tradukuro di texto extraktita de libro pri Germania redaktita dal Franca jurnalisto ed autoro, Henri Béraud, en 1926. En ica libro la dicita skriptisto deskriptas la eventi e la surprizi di lua sejorno en Germania itaepoke. La suba artiklo komprenigas ke la menti en Germania, ja lore, esis pronta por aprobar entuziasmoze la povo-kapto dal Gröfaz(1) ed esas atesto historial.

 

« Dum la matino dil 29ma di agosto, quik de sis kloki, Nürnberg vekigesis per
VIDAJO PRI LA URBO NÜRNBERG

la fanfari. Depos la predio, baneri e muziki desembarkis che la fervoyala staciono. Lo esis societi di anciena kombatanti. Li venis de omna regioni di Germania. On vidis li en omna posibla kostumi, e kelki de li esis extravaganta, quale, exemple, ita balifi dil XVIIIma yarcento, havanta lia trikorna chapeli sur kranii tondita e di qui la koli ekiris bizare de anciena vestaji nomizita « Rheingrafenhose »-i havanta kolumi facita por sustenar rubandi retenanta la hari dop la kapo. Esis ibe rurani di Werther(2) rede vestizita, havanta blanka kalzi, chapeli kun bordi pendanta, shui kun bukli e kupra zoni. Esis anke pastori vilajal di qui la redingotegi frapis la taloni, ed homi kuafita per ‘shaki’ sen vizieri havanta penachi petulema, e Tirolani havanta nuda gambi, e Bavariana paroki havanta chapeli larja quale unpeda tabli e, sube, regardi plena de obskura fairo.

La manifestanti veninta del urbi semblis, prefere, rihavir sur su militistal

uniformi. La plu multi esis ordenizita per la Fera Kruco. Uli vestizesis segun civila maniero, ma surhavanta militistal kapvesti. Altri iris kun li, qui havis lia korpi strekizita per sharpi quaze bedeli. On vidis anke veterani dil antea milito, surhavanta uniformi anciena, e qui dicis laute ke la festo esabus plu bela se on selektabus, por celebrar ol, la Sedantag(3)…

Ica omno difuzesis tra la urbo akompanata per granda bruisi de fifri, de tromboni e de tamburegi. Balde li esis plu kam cent mil, havanta sur la reverso di lia vesti metala insigni, olqui reprezentis la Stahlhelm, la kasko di trancheo. La tota urbo aspektis festal. Esis tre brilanta suno – ita bela suno di Frankonia qua pozas orea e violea kolori sur la anciena petri -, e Nürnberg, sub olua longa flagi, semblis esar tote rubandizita. Dum ke on audis la bruisego di sonora avertili dil vehili, la automobili apertis paseyo a su. On vidis ibe generali, ostentante lia pektori plakizita per kruci, e surhavante alte lia kaski, ube brilis la agli e la pinti. Pokope, la nombro de militisti kreskis. Omnaloke Feldgrau-i, surhavante nigra e blanka rubandi. Meze dil stranja baroka muzikisti e dil rurani pitoreska, la oficiri promenante vidigis, kun lia superba posturo en uniformo, lia korekteso segunregula e monoklizita. On vidis anke pasar, irante a la ralio, rezervani di la fanfar-orkestri militistal, kaskizita per la Stahlhelm o kuafita per la mikra boneto reda e nigra ek metalo emaliizita.

(…) Balde aparis kamioni ornita per brancharo e kargita per soldati. Li difuzis tra la urbo, de quarteri a quarteri, klamado soldatal, rauka kanti, asalto-klami. Oficiri posturis sur la sidilo, e lo esis impresanta vidar qualamaniere, de supre ad infre, li regardis la libera civitani di la Germana Republiko.

Tamen, la grupi duris arivar. La cirkumaji di la fervoyala staciono havis obskura koloro pro la granda nombro de kurioza homi deziranta vidar la spektaklo ; bezonesis « Schupo »-i surkavale por truizar ica hom-amasi, ube la sekreta societi di la revancho pasis ye la sono dil milit-marcho Friedrich e dil Wacht am Rhein. E plusa muziki, e plusa pavonumanta generali ; e studenti rozea, verda, blua, botizita til la glutei, perfekte gantizita til surhavar protektanta mansheti e brandisanta lia rapieri. Fine, mili e mili de homi, e lia paroki e lia pastori, qui irigis li al kirki. La kloshi sonis. Procesiono fine organizesis. Me esis insinuata en la turbo. (…) Unesme, me vidis doktori vestizita per redingoti e surhavanta « Zylindern », qui cirkondis la uniformiziti e qui portis la flageti. Pose venis plura kamioni florizita, qui advokis la turbo ed a qui la turbo respondis. Senfina sequantaro de societi venis dope, intermixita per rezervani en kostumo feldgrau e per universitatani anakronismal. Pose venis, kom groteska spektaklo, ulaspeca bataliono de anciena oficiri altaranga havanta dika labio-barbi e ronda ventri, vestizita civile e surhavanta kasqueti, ilqui, kun severa mieno, portis lia parapluvi quaze armi – omni, yes ! E li marchis kadence, per klakigar lia suoli e movar kamaleonatra okuli. Nulu ridis. Kontree.

La gapanti, en du rangi, markizis la kadenco per klamar, ye singla duesma pazo : Zwei, per lia tota forteso. La tramveturi esis haltinta sur la tota longeso dil grandega e vasta Koenigstrasse. La voyajanti agitis lia chapeli. An la fenestri, on aplaudis od onu ondizis longa banderoli. Omna

muziki pleesis kune, ye omna cent pazi. Lo esis tumulto di kavalkado. Lor la paso dal generali, onu salutis, e li ipsa regardis kolde, militistale, ita vivanta hegi quin li semblante revuis.

Lore aparis la standardi. La standardi dil Kaiser, brodita per la W imperiestral, ed olti dil fashisti, ornita per kranii, e la blanka standardi havanta nigra hokokruci, e la standardidi la Stahlhelm kravatizita per krepo, ed altra standardi quin me ne konocis e nula de li havis la kolori di la Republiko. Kande la turbo vidis ica emblemi aparar, lu audigis senfina ovacioni. Iti qui defilis respondis ad oli per gestadar. E la raitri kantis. La yunaro marchis en lia pazi, pendis su an la rideli dil kamioni. On jetis propagandofolii. La muziki varmigis la hom-amasi. Le Zwei sonegis, en aboyi di qui nulo povas transmisar l’impreso facita da li. E la homini, agitante lia naztuki, regardis ico, dum havar extazanta mieni ; e la olduli, havanta lakrimifanta okuli pro l’emoco, klamis « Hoch ! » per voco ruptosona ; dum sukusar lia barbi. »

 

Noti:

 

1. Gröfaz : Ico esas kurtigo, quale oli prizesis dum la 30ma e 40ma yari dil pasinta yarcento, por :“Grösster Feldherr aller Zeiten“ (Maxim granda chefo militistal di omna tempi). Ica titulo grantesis lore da Generalo Wilhelm Keitel ad Adolfus Hitler pro lua rapidega vinko en la west-Europana landi dum 1940. Pose ol uzesis ironioze dal Germana generali lor la tempo dil desvinki di Hitler-Germania. Ol uzesas ankore tempope nia-epoke kun humuroza intenco.

 

2. Werther : Famoza romano dal granda autoro Germana Goethe (1771) « Die Leiden des jungen Werthers » (La sufri dil yunulo Werther). En ica romano Goethe deskriptas idiliatra ruro e rurani.

 

3. Sedantag : La 2ma di septembro 1870. Ico esis la dio dil decidigiva vinko dal Prusiana trupi en la Franca urbo Sedan kontre la armei di Napoléon III. Pose ica dio celebresis kom mi-oficala festodio nacional en Germania.

Segun libro « Ce que j’ai vu à Berlin » da Henri Béraud (1926).

 

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 2/2012)

Xina atera un avion militar sur un isola disputada

Xina ia atera un avion militar sur un de se isolas artifis en la Mar Xines Sude, un area disputada.

On crede ce esta es la ves prima cuando la militaria xines ia declara publica ce lo ia atera un avion sur la isola Resife de Fiery Cross (“Crus Focosa”, nomida per un barcon cual ia deveni ruinada ala en 1860).

La avion ia sorti tre laborores ferida de la resife.

Xina e alga de se visinas fa un disputa teritorial sur la Mar Xines Sude, cual Beijing reclama cuasi intera.

La avion militar ia atera a la matina de soldi per prende la tre laborores. Lo ia vola los a la Isola Hainan per tratas medical.

Xina ia atera aviones nonmilitar sur la resife en la pasada, provocante criticas de Vietnam, un pais cual reclama ance la teritorio, e de la SUA.

Beijing dise ce lo construi isolas e strutures artifis sur resifes per intendes sivil. Ma otra paises ia espresa se ansia ce la complesos pote deveni usada en modos militar.

La SUA ia sujesta ce la construi de isolas par Xina aumenta la tensas en la rejion e preveni ce barcones naviga libre tra la area.

Xina, Taiuan, Vietnam, Pilipinas, Malaisia, e Brune reclama partes de esta mar.

Xina ia cambia la Resife de Fiery Cross a un isola artifis par un opera jigante de draga. Lo ia crea construidas e un atereria per aviones.

Paises oposante disputa ja teritorio en la Mar Xines Sude tra sentenios, ma la tensa ia crese constante en anios resente.

En febrero, Taiuan e la SUA ia dise ce Xina ia posa misiles de tera a aira sur un otra isola disputada. Xina ia responde par dise ce la SUA militari la mar par se patrulias avional e marinal.

Ofisial, la SUA ave no opina sur la disputas. Lo descrive se patrulias como operas de “libria de naviga” cual serti la posible de asede vias major de barcon e avion.

2016-04-17 — Praesidis impedicamentum in Brasilia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Portugalensi Brasiliensi)

43038943Camera Deputatorum Brasiliensis sententiam valde in favorem processus impedicamenti sive amotionis praesidis Dilma Rousseff tulit, trecentis sexaginta septem deputatis adjuvantibus et centum triginta septem contradicentibus. Si non modo Dilma Rousseff sed etiam praeses vicarius Michaël Temer amotus sit (quod difficile factu fuerit causa multitudinis deputatorum quibus is placet), Edwardus Cunha, praesidens Camerae Deputatorum, praeses Brasiliensis factus sit. (193 | BR)

Epistolo da Epikouros, parto II

II. Facez e praktikez sencese, quale me sempre rekomendis a tu, la principi fundamentala intelektesar di la bona vivo.

III. Unesme, kredez ke la deo esas nekoruptebla e beata ento, quale la homaro kustumale kredas; atributez a lu nek to quo esas stranja a nekoruptebleso nek to quo esas nefamiliara a beateso, ma to quo gloriizas ed afirmas lua nekoruptebleso e beateso. Nam ya esas dei, nia propra savo esas klara, ma ne tale quale la multi kustumale opinionas; nam li ipsa ne koheras en to quon li opinionas. Ne esas despia negar la dei di la multi, ma atributar a la dei la opinioni di la multi. Nam l’opinioni pri la dei di la multi ne esas ferma percepti ma falsa superstici: ke la maxim granda malaji e bonaji venas de la dei; nam li aceptas kom lo maxim bona to quo similesas a li, e nomizas stranja to quo ne similesas.

(duro sequos)

Miles marxa tra Bruxelles contra teror e odia

A la min sete mil persones ia marxa sur la stradas de Bruxelles per protesta “contra teror e odia”.

A la fronte de la prosegues ia es alga de los afetada par la atacas resente de bomba umana a la airoporto e stasion de metro cual ia mata 32 persones.

Un difusor beljes ia descrive la protesta como “calma e silente”.

On ia intende fa la marxa a un semana pos la atacas de 22 marto, ma ofisiores ia demanda ce on pospone lo par causa de la menasa a securia.

Relatadas de la vitimes, e paramedicistes e empleadas airoportal afetada par la atacas, ia junta se a persones de relijios diversa en la marxa ier. On ia porta flores per recorda la persones ci ia perde se vives.

La prosegue ia gida los a lado de la visineria Molenbeek – do multe de la esecutores alegada de la atacas en Bruxelles e Paris ia abita – e a la monumento tempora estra la asioneria de la site.

Un de la organizores de la marxa, Hassan Bousetta, ia dise: “Cuando nos cositadanes, persones comun sin defende, es cadeda en un ataca coarde, tota sitadanes debe sta per espresa se repulsa e unia.”

La partisipa ia es min ca un dui de la 15 mil cual organizores ia espera.

La atacas en Bruxelles ia es reclamada par la grupo militariste Daex, cual ia dise ance ce lo ia esecuta la atacas par fusil e bomba en Paris a 13 novembre cual ia mata 130 persones.

La polisia beljes ia fa desuples de arestas en semanas resente, ma la autoriosas – como otra departes de securia en Europa — es presada par revelas de falis alegada e oportunes iniorada per para la selula teroriste cual ia reali ambos atacas.