Monthly Archives: April 2016

Pensado pri poezio ed Ido, parto 1

Me rilektas pos multa yari la bonega libro The Rise of Music in the Ancient World (La Acenso di muziko en l’anciena mondo) da Curt Sachs (anke hike, hike, e hike). En ol me trovas lo sequanta:

Kanto en anciena civilizuri ne povas existar sen vorti, quankam oli esus sensignifika; e poezio ne povas existar sen kanto.

Esas grava eroro konsiderar ta primtempa uneso di kanto e poezio same kam la plu recenta e tre diferanta – ya opozata – modlado di melodii de la toni naturala di vorti parolata. Lo kontrea esas vera: poezio, en la maxim larja senco, forduktas e melodio e vorti de parolado konversala.

Poeti deformas e planigas la logikala acenti obligata por esar komprenata homo a homo; li remplasas la libera, expresiva ritmo di frazi parolata per shabloni stereotipala di lo longa e kurta o lo forta e febla; li suplantas la fluo naturala di parolado per vorto-aranji artificala qui ofte male traktas la gramatiko-reguli e sintaxo; li mem remplasigas ordinara per ne-ordinara vorti olquin nulu uzas en la komuna parolado. Arto desnaturaligas naturo por levar ol a plu alta, od adminime diferanta, nivelo.

Ca vorti instigas pensado. Ni savas ke la maxim olda poemi quin ni posedas (la epikajo pri Gilgamesh e la pregi ad Ishtar, Enlil, ed altra dei; la “Veda”-i di India; la psalmi dil Biblo; la epikaji da Homeros e to pri Beowulf, e.c.) esis kantata. La poeti-bardi uzis vorti de plu anciena eri (pro ke lia epiteti e frazo-formuli naskis en anciena tradicioni), metri, tordita gramatiko, por esar intence ne-ordinara, aparta de la omnadia vivo dil populi. Ca traiti esis ti qui facis poemi vere poeziala. Ordinara parolado ne esas poezio.

Til tre recenta tempi poeti ankore kompozis per tradicionala stili. Ta stili chanjis segun la tempi, kompreneble, ma tradiciono restis la fonto di omna poezio. Dum la Ero Romantika poeti ankore uzis arkaika vorti, tordis la gramatiko-reguli, ordinigis lia versi en metri poezial per acenti forta e febla, per la nombro di silabi, per rimo-sistemi, e.c. Ma dum la XXma yarcento poeti deziris renversar la longa tradiciono poeziala. En poezio l’ocidental (me ne bone konocas la lingui e do la poezio di Chinia, India, Arabia, Afrika, e.c.) poeti forjetis unope rimo, metri, ritmo muzikala. Komence li ankore deziris ke poemi esez ne-ordinara: exemple, Ezra Pound kompozis poemi havanta Greka e Chiniana vorti nekomprenita da Angla lektanti; la Dadaisti kompozis poemi per sensenca silabi; André Breton e la surrealisti kompozis poemi quaze ek sonji. Quante plu baroka la poemi, tante min lekteri egardis oli. E samtempe altra poeti penis facar poemi tam ordinara kam la komuna parolado. Ca poeti kompozis plu e plu ordinare, til nun skriburo nomizesas “poemo” nur pro ke ol havas arbitriale kurta linei e nebuloza atitudo “poezial”. Nun poemi vivas nur inter profesori e studenti en universitati ed en kelka mikra jurnali, e l’ordinara homo nultempe lektas poemo ecepte koaktite da docisto en skolo o per karti por sua nasko-dio.

Me anke, kom nuntempa homo, kompozis versi sen metri e rimi (ma me anke kompozis e publigikis multa poemi tradicional: soneti, ballade-i, villanelle-i, mem dramato per blanka verso), e me ne negas, ke multa moderna poemi esas bela, mem belega. Ma kad oli esas vera poemi, segun la longa historio di poezio? Meaopinione, tala poezio esas anomalajo, interesiva ma ne duriva.

Nun la plu multa homi kredas, ke poezio esas esotera, tro intelektoza, o la fako di yuni sentimentacha. Nu, homi ne vivas tro longe. On supozas, ke to quon on konocas sempre esis, e nur desfacile imaginas la vivo-manieri di altra tempi. Quankam on savas ke ya esis eri pasinta, on ofte ne tote, ne profunde kredas ke oli esis reala. (Dicez a yuno quale ni ipsa vivis ante nur triadek yari sen smartfoni e la inter-reto. Li ne komprenas ta posiblaji, e kredas ke ni vivis kom sovaji!)

Ma ka ni omna esas tale katenizita da lo nuna? Advere no!

Nun omna olima arto esas explorata da yuna homi: la muziko di anciena Sumeria ed Egiptia, di la Kelti ed Italiani; la skriburi di Akkadia e Chinia ed India. Che YouTube.com on povas vidar l’olda operi Chinana, la dansi tradicionala di India e Bali, la muziko dil anciena Greki; unu pleas la rota di la anciena Germani; altri kantas Beowulf, l’Iliado, mem Gilgamesh! Homi recitas la poemi di Byron e Wordsworth, Hugo e Musset, Heine e Goethe. Multa homi pleas kom anciena Greki e Romani, soldati di Buonaparte e Wellington e di la du mondo-militi; uli lernas quale forjar espadi e facar armi; altri mem vivas omnadie quaze li habitas la XIXma yarcento. Olima eri aluras multi. Multi deziregas l’arti di ta eri.

Kad esas nun bona tempo por rivivigar l’olda tradicioni poezial? Kad Ido pleos rolo en tala movemento? Me diskutos lo pose.

(duro sequos)

2016-04-29 — Viro zika a Haitio

ASKOLTEN SONO’REGISTRATIO’PRODUKTO (nordo’laplanda aksentuatio)

49859148 Fora rumoratios abe esten konfirmen. Reserkeros abe finden viro zika ested a Haitio alreida a dua’mila’deka’ketema yaro. Haitio konfirmed moskita epidemiatio di pena febro a kauso di viro cikungunia a la yaro. Mar la moskito na ported aleina viro cikungunia, mar euka viro zika. On na abed kognited lo a foro di nua. On abed pensen viro zika na abed apariten a Ameriko a foro di dua’mila’deka’pepema yaro a Brasilo. (6 | HT)

BET-43 en Šiauliai: la plej granda BET de la 21-a jarcento

La organizantoj de la 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-52), kiuj okazos de la 2-a ĝis la 10-a de julio 2016 en Birštonas (Litovio), decidis aperigi en la novaĵretejo La Balta Ondo informojn pri ĉiuj BET-oj, kiuj okazis en Litovio. La 43-a BET, okazinta la 14-22-an de julio 2007 en la nordlitovia urbo Šiauliai allogis 322 esperantistojn el 18 landoj kaj fariĝis la plej amasa BET de la 21-a jarcento.

Legu pli pri BET-43 en La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2016/04/bet-43/

Un construida colasa en pluve en Nairobi

Salvores en Nairobi, la capital de Cenia, xerca desuples de persones sur ci on teme ce los ia es trapida par la colasa de un construida de sete niveles en pluve forte.

Imajes televisada de la loca ia mostra la asembla de un fola en la visineria Huruma, do salvores escava per trova survivores.

La Crus Roja ia critica “senas caososa” cuando salvores ia ariva.

La polisia ia informa ce on ia salva a la min 121 persones. On no sabe clar cuanto persones es trapida su la sete niveles de beton.

En ajunta, la pluve ia causa liscas de tera, destrui casas, e inonda vias. 14 persones ia mori, incluinte sete en la colasa. Cuatro ia mori cuando un mur ia cade.

Hurumu es un distrito povre a la borda de Nairobi. Lo conteni multe stradas streta cual ia impedi la ariva de pompores. La folas grande cual ia asembla ia es ance un fator impedinte.

Pos alga tempo, la armada ia emprende la controla de la salva, con aida de la Crus Roja Cenian.

Un portavose per la Crus Roja ia dise: “Nos oia ancora voses de persones ancora a interna.”

Abitores ia descrive como la construida ia secute violente en la pluve ante colasa.

La cualia basa de construidas es un fato de la vive en Cenia. Un sonda en la anio pasada ia trova ce plu ca un dui de la construidas en la capital no conveni per es abitada.

On ave un demanda grande per casas en Nairobi. Esta ia provoca alga developores de imobila a sircoveni la regulas de construi, per redui se custas e grandi se profitas.

En 2015, presidente Uhuru Kenyatta ia comanda ce on esamina tota construidas de la pais, seguente un serie de colasas.

La salvores ia esperia bon momentos cuando los ia susede estrae alga enfantes de la ruinas tra venerdi.

Entretempo, la Crus Roja dise ce du xicos-pastores manca en un otra parte de la pais inondada.

La risca de avalanxa par causa de elicotores a Everest

Ofisiores nepali dise ce companias de elicotor fa volas nonpermeteda per turistes supra la partes la plu alta de Monte Everest (Sagarmata, Chomololungma).

Xerpas ia espresa se ansia ce la vibra de la elicotores pote causa avalanxas.

Aviones de turisme no es permeteda a vola plu alta ca la Campa de Base, a 5364 metres. Ma la companias de elicotor dise ce los vola sola supra atraes como la Cascade Jelada de Khumbu, e ce esta es permeteda.

On ia fa no atenta de asende la monte en la du anios pasada par causa de un serie de desastres. Des-ses xerpas ia mori en via a la Campa Prima en 2014, e a la min 18 trepores ia mori a la Campa de Base cuando un trematera major ia causa un avalanxa enorme en 2015.

Pos la desastre de 2014, on ia move la via de trepa a la media de la Cascade Jelada de Khumbu. Esta es un parte tradosa cual trepores debe traversa en asende a la culmina de la monte.

Xerpas transporta aora aparatos e materias a campas plu alta per la saison presente de trepa.

Pabitra Karki, la presidente de la Asosia de Operores de Airocompanias e Nepal, ia dise: “Nos vola a 710 metres supra la tera e manteni un distantia minima de un cilometre de la montes, donce en no modo la vibra pote causa un avalanxa.”

La asosia dise ce on fa sirca ses volas de turisme en cada semana de la saison de trepa. Ma otra persones a la Campa de Base ia comenta ce tal volas deveni plu comun.

Phurba Namgyal Sherpa, la secretor jeneral de la Asosia Nasional de Gidores Montanial de Nepal, ia espresa se ansia: “Per trepores xerpa, spesial los ci porta aparatos per ecipos de mision, elicotores cual vola supra los en rejiones plu alta es un esperia mental torturosa. La state frajil de neva e jelo ta pote es disturbada a cualce tempo par la rotores de elicotores, e esta ta pote gida a un desastre per nos.”

Espertas sur avioni dise ce un parte de la problem es la modo en cual tal volas es controlada. Ofisiores de la Autoria de Avioni Nonmilitar de Nepal ia confesa ce los no es presente per monitori tal volas, ma ce los depende de otra departes governal ala locada.

En ajunta, la departe de turisme ia permete ce elicotores transporta cordas e otra materias a la Campa Prima per repara la via, pos cexas par dirijores de misiones ce la trematera ia mali la difisilia de traversa la Cascade Jelada de Khumbu.

La asende de Everest es la sonia de multe trepores ci es contente de paia multe mone per ateni la culmina.

Zamenhof-centro en Bjalistoko malfondota

La Zamenhof-centro en Bjalistoko estis malfermita okaze de la Universala Kongreso en la urbo en 2009, kaj komence funkciis kiel sekcio de la Bjalistoka kulturcentro. Ekde januaro 2011 ĝi iĝis memstara kultura institucio, laŭ propono de la partio Civitana Platformo (Platforma Obywatelska, PO).

Nun la urba konsilio konkludis, ke por ŝpari monon necesas ekde la venonta jarŝanĝo malfondi la Zamenhof-centron kiel sendependan institucion. Lige kun tio, la laborantoj estos maldungitaj, sed eventuale kelkaj el ili estos poste redungitaj kadre de la kunigita Bjalistoka Kulturcentro, en kies strukturon la Zamenhof-centro eniros.

La planon subtenas precipe politikistoj de la konservema partio Juro kaj Justeco (Prawo i Sprawiedliwość,PiS), al kiuj krom la monelspezo ŝajne malplacas ankaŭ pli ĝenerale la laboro de la Zamenhof-centro.

En intervjuo kun la pola gazeto Gazeta Wyborcza, la grupestro de Civitana Platformo en la urba konsilio, Zbigniew Nikitorowicz, esprimis maltranvilon pri la plano.

– Kaj la patrono [Zamenhof], kaj la Centro estas la vizitkartoj de Bjalistoko. En la kunteksto de la lastaj naciismaj marŝoj en Bjalistoko, atakoj de naziismo kaj maltoleremo, ni devus montri subtenon al Centro Ludoviko Zamenhof, kiu propagandas multkulturecon kaj toleremon anstataŭ likvidi ĝin.

Jam dum la Universala Kongreso en 2009 lokaj vandaloj atakis la monumenton de Zamenhof en Bjalistoko, fajrigis la tendon, en kiu devis okazi la inaŭguro de la kongreso kaj enĵetis ŝtonon tra la fenestro de kongresa amasloĝejo. Ankaŭ aŭtobusoj de kongresanoj estis atakitaj de vandaloj.

Lastatempe eksterlandaj studentoj en Bjalistoko estis admonataj resti interne dum manifestacio de ekstremdekstruloj. La eksterlandaj studentoj troviĝas interalie en la Bjalistoka Politekniko, en kies konstruaĵoj okazis la Universala Kongreso en 2009.

Dum la diskutoj pri la estonteco de la Zamenhof-centro, la Dariusz Wasilewski, konsiliano de la partio PiS skribis en sia Facebook-paĝo, ke estas “bizare” provi konstrui la identecon de Bjalistoko sur la ideoj de Zamenhof. “Sed kion oni ja ne faras por naĝi en la ĉeffluo de la moda multkulturismo?” li demandis.

En la sama teksto li kritikis la homaranismon de Zamenhof ka praktike komparis lin kun Hitlero: “Se al ĉi tio ni aldonas aliajn naivajn postulojn pri unuigo de landoj, leĝa kaj diplomatia superrego por starigi eternan pacon, ni vidas bizaran ideologion, de kiuj estis pluraj. Utopioj sonas bele, sed estas danĝeraj en sia realigo, pri kio donis ekzemplon kelkaj aliaj utopiaj planoj, kiuj malfelice estis realigitaj (komunismo kun CCCP, la tria regno kun sia Mittel-Eŭropo kaj la unionismo de la eŭrokratoj).”

La komento vekis la atenton de amaskomunikiloj, kaj la urbestro Tadeusz Truskolaski distancigis sin de la eldiraĵoj de sia partia kamarado, sed la plano nuligi la Zamenhof-centron kiel sendependan kulturan institucion restas.

La sitadania global pare crese

Persones identifia se como sitadanes sempre plu global e no nasional, seguente un sonda par la Servi Mundal de la BBC.

La tende es spesial forte en economias emerjinte, do persones opina ce se mentes es abrida e internasional. Ma en Deutxland, min persones dise ce los senti aora como sitadanes de mundo ca en 2001.

La sondores ia demanda a 20 mil persones en 18 paises.

Plu ca un dui de la persones sondada (56%) en economias emerjinte ia regarda se como xef sitadanes de mundo, no de nasion. En Nijeria (73%), Xina (71%), Peru (70%), e Barat (67%), la cuantias ia es multe alta.

Par contrasta, la tende en nasiones industrialida pare vade a la otra dirije. En esta nasiones plu rica, lo pare ce la conseta de sitadania global ia es forte colpada par la crise economial de 2008.

En Deutxland, per esemplo, sola 30% de respondores vide se como sitadanes de mundo. Esta es la proportio la plu basa en Deutxland de pos la comensa de la sonda a 15 anios ante aora.

La sonda sujesta ce multe persones en Deutxland considera profonda cuanto la pais debe abri se portes en la futur, seguente la deside par Angela Merkel de enflue milion refujadas en la anio pasada.

54% de persones deutx ia aproba bonveni persones suri a se pais. En la Rena Unida, do la governa ia defini un limita masima a la cuantia de refujadas asetable, la proportio ia es multe plu alta, a 72%.

Un cuantia notable de deutxes ia evita responde cuando on ia sonda sur temas de migra e sosia. Sur la tema de la sposi entre persones de orijines razal o relijial diversa, per esemplo, 46% de sondadas deutx no ia pote responde serta, o ia atenta cuali se responde par dise ce lo depende de la situa.

Esta contrasta con otra paises european, como Frans, do persones ia favore multe plu asentuada tal intersposis.

La datos indica ance alga divides clar entre disposas en la continentes.

En Europa, Rusia ave la resiste la plu forte contra intersposi: 43% de persones rusce ia desaproba ativa la sposi entre razas e etnicos diferente. Ma en Espania, sola 5% ia oposa lo.

Rusia pare ave la oposa la plu forte de migras. Sola 11% de la rusces sondada ta aproba aseta refujadas de Suria, per esemplo.

A la otra lado, entre tota paises en la sonda, Espania ta es la plu bonveninte a refujadas suri. Un majoria grande de 84% ala crede ce los debe aseta plu de la persones ci fuji de la sinco anios de gera interna en Suria.

La statistica indica ance un divide interesante entre disposas a refujadas en America Norde. De la canadianes sondada, 77% ia dise ce los ta aproba aseta suris fujinte. Ma en la Statos Unida, la proportio ia es sola 55%.

Indonesia ave la senti la plu debil de sitadania nasional (4%). En loca, lo pare ce persones indonesian ave un senti multe plu forte de localisme: plu ca un dui de respondores ia regarda se comunias local como defininte los a modo la plu importante.

Jeneral, relijio pare ave un rol multe plu peti ca nasionalia en la defini de persones. La eseta grande es Pacistan, do 43% de la sondadas ia pare identifia se par xef se relijio – notable plu multe ca en cualce otra pais.

La demanda sur relijio fa ce on recorda ance un de la diferes major entre Europa e la Statos Unida. En la SUA, 15% de la sondadas ia dise ce los defini se par xef se relijio, ma en paises european la proportio es mera 5%.

2016-04-26 — Elektado de prezidanto en Usono

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (usona hispana akcento)

53851069Balotantoj elektis en antaŭaj balotoj de estonta usona landestro. Donald Trump gajnis antaŭajn balotojn de la konservistoj en Pensilvanio, Marilando, Konektikuto, Rod-Insulo kaj Delavaro. Hillary Clinton gajnis antaŭajn balotojn de la progresistoj (la Demokrata Partio) en Pensilvanio, Marilando, Konektikuto kaj Delavaro; Bernie Sanders gajnis en Rod-Insulo. Danke al sia gajno, Clinton proksimiĝis al sekurigo de la nombro de delegitoj necesa por gajni la kandidatigon. (104 | US)

2016-04-26 — Oppugnatio in Capite Viridi

10228349In Monte Tchota Capitis Viridis meridionalis, interfector plumbum emittebat in exercitus Caboverdensis castris inhabitatis a militibus tuentibus collis verticem cum communicationis nodo, ubi operabantur tres civici — duo telecommunicationis technici Hispanici et adjutor localis. Octo milites et tres civici supradicti interfecti sunt. Regimen Caboverdense militem iratum absentem de ista interfectione suspicatur. (75 | CV)

Epistolo da Epikouros, fino

X. Dicante plezuro esar la skopo, ni ne signifikas la plezuri di debochanti o la juado di indolenteso, quale ti qui ne savas o ne konkordas o recevas male nia principi nomizas oli, ma havar nek doloro dil korpo nek trublo dil anmo. Nek drinkar nek sencese debochar nek juar pueruli e mulieri, nek fishi ed altra friandaji di luxoza tabli genitas agreabla vivo, ma esas sobra pensado e serchado por la kauzi di omno selektita o fugita qui ekpulsas la tumulto maxime trublanta la anmo.

XI. De to omna la origino e maxim granda bonajo esas prudenteso. Do prudenteso esas mem plu prizata kam filozofio ed esas la origino ek qua la omna restanta ecelaji genitesas, docanta ke ne esas posibla vivar joyoze sen vivar prudente e bele e yuste, o vivar prudente e bele e yuste sen vivar joyoze. Nam la ecelaji kreskas kun la joyoza vivo, e la joyoza vivo ne esas separebla de oli.

XII. Do, quan tu nomizas plu bona kam on qua opinionas pie pri la dei e pri morto esas tote sentima, qua par-rezonis la skopo naturala e trovis ke la skopo di lo bona esas facila por realigar ed obtenar e retenar, ma to di lo mala esas kurta di tempo e di peni, qua mokas to quon on konsideras la mastro di omno, Destino? Nam lu judikas ke ni ipsa responsas pri to quon ol furnisas, quankam ula kozi genitesas da neceseso, uli da hazardo, uli da ni ipsa; ma lu vidas ke quankam neceseso esas neresponsiva, hazardo esas necerta, e ta kozi da ni ipsa havas nul altra mastro, do blamo e sua opozato sequas naturale. Do esas plu bona kredar la miti pri la dei kam esar sklavatra a la destino dil fizikisti; nam to donas espero ke per pregi on recevos bonaji de la dei, ma per co on havas nur ne-evitebla neceseso. La prudenta homo ne kredas Destino esar deo, quale la multi nomizas olu, nam la dei facas nulo hazarde e ne esas blamebla pro kapricozeso, nam lu ne kredas ke lo bona e lo mala por la beate felica vivo donesas a homi hazarde, quankam ti ya furnisas la fonti di granda bonaji e malaji. Lu judikas ke esas plu bona, esante prudenta, esar desfortunoza kam, esante neprudenta, esar fortunoza; nam esas plu bona ke la bona selekto sucesos hazarde.

XIII. Do praktikez ti e simila principi e die e nokte, o sole o kun samideano, e tu nultempe esos konsternita, ma quale deo inter homi tu vivos. Nam ne quale mortiva homo esas la homo qua vivas inter nemortiva bonaji.

fino
Me anke pozas ica tota tradukuro kom .pdf-dokumento en Ido-dokumenti ad-dextre, olqua montros originala pagini-nombri, lakuni, e.c.

Ilona Koutny gvidos kurson pri Esperanto en interkultura komunikado en BET-52

Inter la partoprenantoj de la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, okazontaj la 2-10an de julio en Birštonas (Litovio), estos d-rino Ilona Koutny el la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando). Kadre de BET-52 ŝi prezentos sian minikurson “Esperanto en interkultura komunikado”: kvar prelegoj pri lingvo, kulturo kaj instruado en interaga maniero kun diskutoj.
Legu pli detale en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/04/bet-42/

Un suri porta la torxa olimpial tra un campa de refujadas

Un refujada suri, ci ia es un sportor ante perde un parte de se gama en un bombi, ia porta la flama olimpial tra un campa de refujadas en Atinai.

Ibrahim al-Hussein, a ci on ia dona refuja en Elas, ia porta la torxa tra la campa Eleonas.

Esta eletriciste de 27 anios ia partisipa en competes de nada e judo en Suria. El es entre plu ca milion migrores ci ia entra a la Uni European, traversante a Elas par barco inflable.

Al-Hussein ave aora un gama prosteseda, labora en un cafe de Atinai, e jua bascetbal de seja rolante.

El pote nada 50 metres en 28 secondos – sola tre secondos min ca se ateni la plu bon ante se feri. El va compete en la concurso elinica per nadores descapasida en junio.

El ia descrive se porta de la flama como un onora. “Me porta la flama per me, ma ance per suris, per refujadas en tota locas, per Elas, per sportes, per me ecipos de nada e bascetbal. Me gol es sede nunca, ma continua, avansa sempre. E me pote reali esta par sportes.”

Entretempo, la Comite Internasional Olimpial ia anunsia ce un ecipo de asta 10 refujadas va partisipa en la Juas Olimpial de Rio. Un prosede de eleje va aveni en junio.

La flama olimpial ia es ensendeda en la semana pasada en la Templo de Hera, vea de 2600 anios, a Olimpia Antica.

A martedi, on va dona lo a ofisiores brasilera en un rituo a la stadion istorial olimpial en Atinai, do la Olimpiales prima de la eda moderna ia aveni en 1896.

Des-du mil torxores va porta la flama tra Brasil ante la comensa de la Olimpiales en agosto.

ACEPTO CHE LA KORTO DI REJINO POMARE

La korto di Pomaré ornabis su por mi-acepto, dum la dio kande me pozis unesmafoye mea pedi sur la sulo Tahitiana. – L’admiralo Angla dil navo Reender jus efektigabis sua vizito di arivo por la suverenino (elun il konocis de longa tempo) – e me irabis en solena ofico-vesto, akompanar l’admiralo.

La densa verdajo filtris la radii dil ardoroza suno ye du kloki posdimeze ; omno esis tranquila e dezerta sur la ombroz avenui di qui la totajo formacas Papeete, l’urbo dil rejino. – La kabani havanta verando, dissemata tra la gardeni, sub grand arbori, sub granda planti tropikal, semblis, quale lia habitanti, plunjita en la voluptoza dormeto dil siesto. – La cirkumajo di la rejala domo esis tam solitara, tam pacoza kam lo cetera…

Un de la filiuli di la rejino, ulaspeca sunbrulita koloso qua venis nigre vestizita renkontre a ni, duktis ni aden salono havanta shutri abasita, ube dekeduo de mulieri sidis, senmova e tacanta…

Meze di ta apartamento, du granda foteli orizita pozesis flanko an flanko. – Pomaré, qua okupis un de li, invitis l’admiralo sideskar sur la duesma, dum ke interpretisto kambiis inter ca du ancien amiki komplimenti ofical.

Ita muliero, di qua la nomo olim esis asociata al revi exotika di mea puereso, aparis a me vestizita per longa gaino-robo ek silko rozea, sub la traiti di olda homino havanta karnaciono kuprea e kapo imperema e harda. – En lua granda ledeso di olda muliero, on povis ankore divinar to quo povabis esar la seduktili e la marvelo di elua yuneso, pri qui la naviganti di olim transmisis a ni l’original memorajo.

La mulieri di elua sequantaro havis, en ca mi-lumo di apartamento klozita, en ica kalma silenco dil jorno tropikal, charmo nedefinebla. – Eli , preske omna, esis bela, ek la beleso Tahitian : okuli nigra, plena de langoro, e la karnaciono sucinatra dil Cigani. – Lia desnodigita hari intermixesis a flori natural e lia gaza robi trananta, libera ye la tayo, falis cirkum eli per longa plisuri fluktuanta.

Lo esis precipue a princino Ariitéa, ke nevolante mea regardi haltis. Ariitéa havanta vizajo dolca, reflektema, revema, kun pala rozi di Bengal, dissemata sen ordino tra elua hari nigra…

 

 

 

(Segun PIERRE LOTI La Mariajo di Loti )

 

 

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 4/2014)

La Estraro de UEA kunsidis en Roterdamo

La Estraro de UEA kunsidis dum tri tagoj (la 23-25an de aprilo) en la Centra Oficejo en Roterdamo. Temas pri la unua kunsido gastigita de la nova Ĝenerala Direktoro, Veronika Poór, kaj la lasta kunsido de la nuna Estraro, kies mandato finiĝos post tri monatoj ĉe la 101a UK en Nitro. Unu estrarano, Stefano Keller, iom antaŭtempe forfalis de la teamo, ĉar li sendis demisian leteron en la tago antaŭ la kunsido.
Legu pli pri la Roterdama kunsido en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/04/uea-2/

La aniversario tredes de Txornobil

Ucraina onora la aniversario tredes de la desastre nucleal en Txornobil.

On ia sona avertadores a la mesma momento como la esplode prima a la reatador, en la oras temprana de 26 april 1986.

La fonde a la compleso resta la desastre la plu grave de istoria. Un reata noncontrolada ia rompe la teto, emetente un nube de materia radioativa cual ia traversa la fronteras de Ucraina a Rusia, Bielarus, e un parte grande de Europa norde.

La relatadas de los ci ia mori ia partisipa en vijilas en lus de candela a eglesas, incluinte en la capital Kiev e en Slavutitx, un vila construida per recasi laborores ci ia abita prosima a la compleso nucleal.

Ante la aniversario, alga abitores pasada ia reveni a la loca, aora descurada e plen de plantas savaje.

Zoya Perevozchenko, ci ave 66 anios, ia abita en Pripyat, un vila de laborores de Txornobil cual on ia abandona pos la asidente. El ia descrive se visita: “Me ia trova apena me aparte, car lo es aora un foresta – arbores crese tra la troteria, sur la tetos. Tota la salas es vacua, la vitro ia cade de la fenetras, e tota es destruida.”

La nivel de radioativia resta alta en la area ensircante. Un organiza carital, Pontes a Bielarus, averti ce alga bebes en un rejion prosima a la frontera ucrainsce nase ancora con malformis grave, e un cuantia nonusual grande de persones ave canseres de formas rara.

Ier, donores de tra la mundo ia ofre €87,5 milion ($99 milion) per crea un compleso nova suteran de dejetada nucleal en la rejion. Ucraina va nesesa ajunta ancora €10 milion per completi la projeta.

On ia comensa labora en 2010 sur un sarcofago de 25 mil tones per enclui la 200 tones de uranio cual resta en la reatador danada. Esta projeta custa €2,1 mil milion.

Espertas teme ce si partes de la reatador senesente colasa, plu materia radioativa ta pote es ejetada a la atmosfera.

On disputa ancora cuanto persones ia es matada par la desastre. Un reporta en 2005 par la Foro de Txornobil, suportada par la Nasiones Unida, ia conclui ce min ca 50 persones ia mori par esposa a radia, de ci la plu es laborores ci ia mori direta pos la aveni. Ma alga ia survive asta tan resente como 2004.

La foro ia estima ce ultima asta 9000 persones pote mori de esposa a esta radia. La organiza Greenpeace alega ce la cuantia pote es tan alta como 93 mil.

La destra estrema gania la ronda prima en Osteraic

En Osteraic, la aspiror estrema destriste de la Partito de Libria ia vinse en la ronda prima de elejes presidental.

Norbert Hofer ave sirca 36% de la votas per la rol, cual es xef ritual. Esta cuantia no es sufisinte grande per evita un plu vota en maio.

Lo es probable ce el va es oposada par Alexander Van der Bellen, un aspiror autonom, suportada par la Verdes, ci ave 20% en la sondas.

A la ves prima pos la Gera Mundal Du, la aspirores de la du partitos xef de Osteraic ia es eliminada en la ronda prima.

Lo pare ce cada de Rudolf Hundstorfer de la Democratas Sosial e Andreas Khol de la Partito de la Popla, a sinistra e destra de la sentro, ia gania sirca 11% de votas.

Ambos partitos ia governa Osteraic tra desenios – o solitar o aliada.

La vinse clar de la aspiror estrema destriste refleta un noncontentia vasta con la state presente, e ance un ansia sur la economia e sur migras a la pais.

La suporta per la Democratas Sosial e la Partito de la Popla ia diminui en anios resente. En 2013, en la elejes jeneral la plu resente, la du partitos ia gania apena un cuantia sufisinte de votas per governa en un “alia grande”.

Si, como pare, no aspiror gania un majoria de votas en la ronda prima de la elejes presidental, la ronda du va aveni a 22 maio.

La presidente presente, Heinz Fischer, ci ave 77 anios, no pote aspira denova la rol pos du periodos ja en la posto.

Demisio de Keller neatendita por Fettes

La 22-an de aprilo en mesaĝo sendita al la komitato de UEA Stefano Keller anoncis sian antaŭtempan demision kiel estrarano pri eksteraj rilatoj. En la publika mesaĝo li mencias neniun kialon de sia demisio.

Ankaŭ al la estraro li ŝajne ne klarigis la kialon de sia foriro. La prezidanto de UEA, Mark Fettes, responde al demando de Libera Folio diras, ke li ne konas la kialon:

– Vi devas demandi Stefanon pri la kialo – lia decido venis kiel plena surprizo.

Laŭ Fettes la “surpriza” foriro de Stefano Keller tamen ne kaŭzos tujajn problemojn.

– Jam sufiĉe multaj homoj kunlaboras pri eksteraj rilatoj, do mi ne antaŭvidas grandajn problemojn sur tiu kampo. Kaj la kongreso venos post tri monatoj, kiam okazos novaj elektoj.

Stefano Keller mem ĝis nun ne respondis al demandoj senditaj de Libera Folio, sed laŭ onidiroj la demisio povas rilati al la marĝeniĝo de la ceteraj estraranoj krom tiuj de la “mastruma teamo” (prezidanto Mark Fettes, vicprezidanto Stefan MacGill kaj ĝenerala sekretario Martin Schäffer), kiu laŭdire triope faras la plej multajn decidojn.