Monthly Archives: February 2016

BET-26: La plej granda BET kun pli ol 600 partoprenantoj

La organizantoj de la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-52), kiuj okazos la 2-10an de julio 2016 en Birštonas (Litovio), decidis aperigi en La Balta Ondo informojn pri ĉiuj BEToj, kiuj okazis en Litovio.

La 26a BET, okazinta en aŭgusto 1989 en Noreikiškės apud Kaŭno, estis la lasta BET dum la sovetia periodo en Litovio. Krome, ĝi estis la plej granda en la historio de BET-oj – ĝin partoprenis 608 esperantistoj.

Legu pli pri la plej amasa el la Baltiaj Esperanto-Tagoj en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/02/bet-29/

2012-02-06

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Batavo Belgico sive Hollandico Belgico)

46752123Motu de terra de magnitudine sex et quattuor decimos incide in Taiwania, Sina meridionale, cum epicentro in districtu Měinóng. Usque ad nunc, ad minimo decem et novem homines mori, circum quattuor centum homines es vulnerato et circum duo centum habe fato incerto. Motu de terra deturba aedificios multo alto in Táinán; circum duo centum homines es salvato et circum centum haere in ruinas. Ferrovia inter stationes Táizhōng et Zuǒyíng es multo laeso. (87 | CN-TW)

LA FANTOMIZITA DOMO

segun Plinius juniora 1

Sube esas fantastika novelo dil Antiqua Epoko

 Esis en Athina spacoza e komoda domo, ma male reputata e funesta. Dum la noktala silenco, on

audis bruiso de olda ferajo, e se on probis askoltar, frakas-bruiso de kateni sonadis, sat fore unesme e pose tote proxime. Balde aparis fantomo : lo esis oldulo, opresata per tenueso e mizero, il havis longa barbo ed herisita hari. Lu havis ye la pedi entravili, e ye la manui kateni quin lu sukusis. Pro ico la habitanti di ca domo subisis hororinda e malauguroza nokti, quin li pasis per vigilar en teroro ; ita vigili adportis la maladeso, e, per kreskanta pavoro sempre venis la morto. Nome, mem dum la jorno , quankam la fantomo desaparabis, lua memorajo restis avan lia ment-okuli, e la pavoro duris dum plu longa tempo kam la kauzo di la pavoro. Itaque* la domo, abandonata e kondamnata ye la solitareso, abandonesis komplete a la fantomo. On tamen pozabis afisho en ol, esperante ke ulu, en la nesavo di tante granda plago, volos komprar o lokacar ol. Uladie la filozofo Athenodoros venas ad Athina, lektas la afisho, saveskas la preco, di qua la chipeso suspektigas da lu ulo neklara ; il inquestas ed informesas pri omno, e tamen rezolvas lokacar ol pro kuriozeso.

Lor la vesperesko, il instaligas laboro-lito en la unesma chambro di ca domo, demandas lua tabeleti, lua stileto e lumo ; ilu forsendas lua servisti aden la fundala chambri ; koncerne lu, il zelas pri skribar e tale laborigar lua mento, lua okuli, lua manuo, pro timo ke lua ocianta imagino reprezentigez da lu bruisanta fantomi e vana terori.

Lo esis unesme, quale omnube, la profunda silenco dil nokto ; pose batado di fero, agitado de kateni. Il ipsa ne levas lua okuli, ne lasas lua stileto, ma plufermigas lua atenco e facas de ol remparo avan lua oreli. La frakas-bruiso kreskas, proximeskas, e yen ke ol sonegas sur la solio, yen ke ol transiras la solio. La filozofo turnas su, il vidas, il rikonocas la spektro quan on deskriptabis ad ilu. Ica fantomo stacis, senmova, e, per signifo di lua fingro, lu semblis advokar il. Athenodoros, per gesto, demandas a lu vartar instanto, ed il inklinas su itere sur ilua tabeleti ed ilua puncilo. La spektro dum ke lu skribis, sonigadis sua kateni sur lua kapo. Il riturnas su e vidas lu iterar la sama signo kam antee.

Lore, sen pluse tardesar, il prenas la lumilo e sequas la fantomo. Lu marchis per lenta pazi, quale lu esus plugravigita per lua kateni. Arivinta en la korto di ca domo, lu desaparas subite, lasante lua kompanulo ibe stacanta. Ita laste dicita, qua restas sola, facas amaso de herbi e de

folii por markizar la loko ube la spektro desaparis. Ye la sequanta dio il iras adche la judiciala oficisti, il demandas a li exkavigar ica loko. On deskovras ibe osti intermixita ed plektita en kateni : la kadavro, qua esas polvigita per la tempo e per la tero, lasabis oli nuda e konsumita per la kateni. Onu amasigas oli ed on enterigas oli publike. Quik kande ica manisepultesabis segun la ritui, la domo liberigesis de oli.

 

Tradukita de la Latina da Ferdinand Nathan en la libro «Contes et récits traduits des écrivains de l’Antiquité» (Rakonti e raporti tradukita de la skriptisti dil Antiqua Epoko) editerio Nathan, 1939.

 

Noti:

1. Plinius juniora: Libri-autoro e politikala viro Romana vivinta dum la unesma e duesma yarcenti di nia ero.

 

2. Mani: Anmi dil mortinti en la Romana religio. Ita vorto uzesis nur plurale.

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 1/2010)

2016-02-01

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (usona hispana akcento)

85199502Elektantoj en Iovao, norda Usono, partoprenis amasiĝojn de progresistoj (la Demokrata Partio) kaj konservistoj (la Respublikana Partio) en la unua oficiala stadio de la usona elekto. Progresista kandidato Martin O’Malley ĉesigis sian kampanjon post sia tre aĉa faro en l’ amasiĝoj. Ted Cruz gajnis la konservistan amasiĝon kun apogo dudekokcentona, sekvate de Donald Trump kun apogo dudekkvarcentona, Marco Rubio kun apogo dudektricentona kaj Ben Carson kun apogo naŭcentona. (81 | US)

HISTORIO DE LA AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO (AKE)

La kongreso, UKo-surogato, okazis en Togolando fine de 1990  (Notse :27/12/1990 – 02/01/1991) kaj nomiĝis UAK (Unua Afrika Kongreso). La postan jaron ĝi okazis en Benino  (Cotonou : 08-31/12/1991) kun la nomo DAK (Dua Afrika Kongreso). Sekvis TAK en Ganao  ( Winneba :23/12/1994 – 02/01/1995) kaj KvAK en Tanzanio ( Moŝi: 26/12/1995 – 03/01/1996. En raportoj pri la kongreso, Koffi tiam menciadis AK por Afrika Kongreso. Tial li nomis UAK-n la Unua AK, kaj tiel estas Dua AK ĝis la kvara AK. Kiam naskiĝis UETA en 2010, ĝia statuto menciis AKE por Afrika Kongreso de Esperanto. Kiel organiziĝis UAK, DAK, TAK kaj KvaK ?

Jam dum la UKo de Brajtono (Britio) en 1989 ekis la preparoj por la unua AK. Hans BAKKER, GBEGLO Koffi, Gilles WALLEZ kaj ties edzino kaj du filinoj kunvenadis. La unua decido tiam estis la organizado de la UK-surogato en Togolando.  Koffi revenis al Togolando, kaj la preparlaboroj pluiris. ADANOU Efoé, AFANTĉAO-BIAKOU Yao, AMOUZOUVI Ekoue Attah, FOLEY-ALOTSO Ekoué, AGBOLO Messsan, HOUNNAKE Raoul, ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah, GBEGLO Koffi, HOVA Koffi kaj aliaj komencis la laborojn. Tuj sentiĝis  la bezono starigi  internacian komisionon por gvidi la tutan laboron. Kunveno devis okazi en la domo de GBEGLO Koffi en Lomé (Togolando). S-roj Privas TĉIKPE (Benino), Cameron SACKY (Ganao), Antoine KOUASSI KOUABLAN (Kotdivuaro) aldoniĝis al togolandanoj por la organizaj laboroj. En la perleteraj kontribuoj partoprenis ankaŭ Prince Henriko OGUINYE (Niĝerio), Alphonse DIATTA (Senegalio), Jean-Marie MBOGE-MBELE (Kamerunio), Oliver MAZODZE (Zimbabvo); Minani Justin (Gabono), Minani Matabaro (Tanzanio) ktp.  Jen la 1a AK bone okazis. Sekvis la dua AK, por kiu ne formaliĝis tiu ĉi organizado, tamen okazadis ĉiam interrilatado inter esperantistoj afrikaj por la organizo de la kongreso. Tiel estis ankaŭ por  la 3-a AK kaj kvara. Pri la kongreso en Benino scias Mireille GROSJEAN kaj SCIOJ SEN BARILOJ. Intertempe decas mencii, ke en 2006 okazis du regionaj kongresoj en Afriko, unu en Badagry (Niĝerio) kaj dua en Buĵumbura (Burundio). Pri la organizo de tiuj kongresoj  decidis la afrika komisiono de UEA starigita  en 2000 de GBEGLO Koffi kaj gvidata de li de 2004 ĝis 2005.

La termino AKE por Afrika Kongreso de Esperanto aperis en 2010 kiam fondiĝis UETA (Unuiĝo de Esperantistoj en la Tuta Afriko). Por ĉiam memorigi la jam okazintajn kongresojn UAK, DAK, TAK kaj KvAK la afrikaj esperantistoj de UETA akceptis nomi ilin AKE kaj tiam lanĉis la ideon pri organizado de la kvina AKE jam en 2011. Libera Folio de Kalle KNIIVILLA povus atesti pri tio. Tiu planita kongreso ne povis okazi ĝis Mireille GROSJEAN iniciatis sian renkontiĝon en Benino kun sia kreaĵo SCIOJ SEN BARILOJ fine de 2014. Afrikaj esperantistoj de UETA tute ne konstraŭstaris, ĉar tio helpas la movadon en Afriko. Dum tiu kongreso oni rekomendis okazigi tian kongreson ĉiun  duan jaron kaj decidis organizi ILEI-konferencon aŭ IJKon en Burundio en 2016. La rezolucio de la kongreso de Benino tion montras en la retpaĝaro de la afrika komisiono de UEA ĉe <www.esperanto-afriko.org>. Kiam en 2015 UETA havis la rimedon ion organizi ĉiam por helpi la movadon en Afriko, ĝi decidis okazigi la sesan AKE en Togolando, kaj tial la sepa okazos iam. Tuj la gvidantoj de UEA kontraŭstaris tion kun la helpo de la afrika komisiono de UEA. La gvidantoj de UEA protestadis, ke  AKE estas ilia kongreso, kaj ACE/UETA tute ne rajtas okazigi ion en Afriko kun la nomo kongreso, se ili ne submetiĝas al ilia afrika komisiono. La gvidantoj de la komisiono asetis, ke en Benino fine de 2014 estis decido pri okazigo de sesa AKE en Burundio. Vizito al la retpaĝaro de  la afrika komisono donas ne precizan decidon pri AKE en Burundio 2016. UETA tute ne cedis  al la atakoj kaj organizis sian sesan AKE-n  sub la aŭspicio de la Esperanta Civito, de la 20a ĝis la 25a de decembro 2015. Tiam tiu kongreso firmiĝis la  klopodoj de afrikaj esperantistoj zorgi mem pri sia E-movado afrika uzante proprajn rimedojn financajn. Dum la kongreso en Anyron-Kope estis konfirmo pri la rekomendo okazigi la sepan AKE en Burundio, la okan en Niĝerio, la naŭan en DRKongolando kaj la 10an en Sudafriko aŭ Malagasio. Kion oni povis konstati dum pasadis la kongresaj tagoj en Anyron-Kope, tio estas, ke la afrika komisiono de UEA informis, ke AKE2016 jam ne okazos en Burundio sed en Tanzanio. Oni povis kompreni, ke UEA-gvidantoj kaj ilia afrika komisono malrespektis la rezolucion, per kiu ili atakadis la afrikajn esperantistojn, kiuj decidis organizi la sesan AKE-n en Togolando. ĉu tamen ACE/UETA paertoprenos tiun ĉi kongreson ?

ACE/UETA jam diris al UEA-gvidantoj, ke ili organizu kune la sesan AKE en Togolando kaj poste la sepan en Burundio. Tion tute ne akceptis la aŭtoritatuloj de UEA kun sia afrika komisiono. Tamen ACE/UETA ĉiam laboras por la unuiĝo de ĉiuj afrikaj esperantistoj. Tial jam dum la sesa AKE en Togolando, ili decidis partopreni la kongreson en Tanzanio. Kio notindas, tio estas la organizmaniero de la homoj de ACE/UETA. Ni vidu ! Nu, ĉu ne decas havi  ion iel strukturitan kiel organizilon de AKE ? La konsilio de UETA ĵus proponis ion. Ni vidu !

Du laborgrupoj  stariĝis por la organizado de AKE (Afrika Kongreso de Esperanto). La unua estas KOKAKE (Konstanta Organiza Komitato de AKE), kaj la dua, LOKAKE (Loka Organiza Komitato de AKE).Dum la unua konsistas el esperantistoj tra Afriko, la duan konsistigas esperantistoj de la lando, kiu gastigas la kongreson. La taskoj de KOKAKE estas la ĝeneralaj preparoj ĉiamaj de AKE, dum LOKAKE zorgas pri la lokaj aranĝoj. Laŭ la nunaj taksoj, ĉiu el tiuj laborgrupoj konsistas el maksimume dek membroj. Dum LOKAKE laboras por difinita AKE, KOKAKE funkcias konstante tra la jaroj ĝis alia strukturo de Esperanto en Afriko naskiĝos. La tutan laboron kunordigas la grupo organizantan la kongreson aŭ ACE (Afrika Centro Esperantista) en Togolando, kiam temas pri UETA.
 
ĉiuj esperantistoj tra la mondo estas invitataj kontribui en la okazigo de AKE, kio fortigas la movadon en Afriko. Afrikanoj unuiĝu por la realigo de tiu ĉi granda laboro. Neniu krom la afrikaj esperantistoj mem organizu la afrikan esperanto-movadon per rimedoj ĉefe afrikaj. Feliĉe nun estas afrikanoj pretaj donaci monegon por realigi esperantajn projektojn en Afriko.

Ses kandidatoj por redaktora posteno

En novembro 2015 Mark Fettes, la prezidanto de UEA, anoncis ke Fabricio Valle, la redaktoro de la revuo Esperanto, forlasos sian postenon antaŭtempe, post la preparo de la aprila numero de 2016.

En sia anonco pri la posteno la estraro de UEA menciis, ke la nova redaktoro havos la respondecon ankaŭ pri la renovigo de la retejoj de UEA. La limdato por peti la postenon estis dimanĉo, la 31-a de januaro. Responde al demando de Libera Folio Mark Fettes rakontis, ke ĝis la limdato alvenis ses kandidatiĝoj el kvin landoj.

– La plimulto venis nur en la lastaj tagoj, do ni ankoraŭ ne havis tempon atente pritaksi ilin. Lastfoje mi intervjuis tri kandidatojn skajpe, kaj verŝajne ni faros simile ĉi-foje, antaŭ la fina decido. Tio okazos antaŭ la fino de februaro.

Neniu el la kandidatoj estas virino. La nomojn de la kandidatoj UEA ne publikigas, sed laŭ Mark Fettes la koncernaj homoj mem kompreneble estas liberaj malkaŝi sian kandidatiĝon.

Libera Folio: Ĉu jam klaras, ĉu la sekva redaktoro laboros hejme aŭ en la Centra Oficejo?

Mark Fettes: – Pri la loko de la redaktado, la anonco indikis, ke ĝi okazos precipe en la hejmloko de la redaktoro. Tamen kompreneble la Estraro konsideros la konkretajn eblojn kaj cirkonstancojn lige al la sukcesa kandidato.

La lastaj numeroj de Valle ŝajnas malfruiĝi: laŭ la normala ritmo la februara numero devis esti rete legebla ĉirkaŭ la 25-a de januaro, sed ĝis nun tio ne okazis.