Monthly Archives: November 2015

Sten Johansson recenzas: Historio de la Esperanta literaturo

Historio de la Esperanta literaturo (HEL) de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer verŝajne estas la plej grava Esperanto-libro eldonita en la 2015a jaro. En la decembra kajero de La Ondo de Esperanto, dissendita antaŭ dek tagoj al la abonantoj kaj elŝutebla por la ret-abonantoj, aperis recenzo de HEL, verkita de Sten Johansson. Neabonantoj de La Ondo de Esperanto povas legi ĝin en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2015/11/recenzo-61/

La Ondo de Esperanto estas abonebla por la 2016a jaro.
La baza abonprezo: 42 eŭroj.
Rabatoj por orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj.
La elektronika versio (pdf) kostas 15 eŭrojn por ĉiuj landoj
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

2015-11-30

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik de SUA)

2337323Po informasion di menas per department anti-teroristik de Ofis Federasionik de Eksaminasion, Universitet de Chicago, Illinois, Stati Unied nordik, anulav instruasion pro ist diurn e demandav studianti, instruatori e homi no-neses, ke ili resta eksteriore de sie edifisii prinsipal in kuartier South Side. Individu no-konosed aved mited ad intrret menas per atak fusilik kontr universitet, spesifike mensionante kurt universitetik.

2015-11-28

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu nord-sami)

(orthographie historic)

117403326Policie kenian ha dit, que it ha a(r)estat du kenianes suspectet pri participar un mission de spionage iranesi por organisar a(t)taccas terroristic in ti ci land est-african. Joseph Boinett, inspector general de policie, ha dit, que li du — Abubakar Sadiq Louw e Yassin Sambai Juma — ha confesset conspirar por organisar a(t)taccas terroristic contra objectes Occidental in Kenia. Li suspectes viageat in octobre al Iran calid, ú Juma esset educat e instructet. (13)

Ernest Drezen: la ruĝa-verda car’

Ernest Karloviĉ Drezen (latve: Ernests Vilhelms Drēziņš) sendube estas la plej grava organizanto de la Sovetunia Esperanto-movado. Detala artikolo pri la gvidanto de SEU, verkita de Aleksander Korĵenkov kaj aperinta en la rubriko “Nia Trezoro” de la novembra kajero de “La Ondo de Esperanto”, nun estas legebla ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo.
http://sezonoj.ru/2015/11/drezen/

Intertempe estis dissendita la decembra “Ondo” kiu enhavas en la rubriko “Nia Trezoro” artikolon pri Ivo Lapenna. “La Ondo de Esperanto” estas abonebla por la 2016a jaro. La baza abonprezo estas 42 eŭroj, kun rabatita tarifo por orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika versio (pdf) kostas 15 eŭrojn por ĉiuj landoj.
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

La sendependiĝo de TEJO malcertas

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) iĝos jure sendependa organizaĵo, kaj sekve formale ne plu estos junulara sekcio de UEA. Tiu estis la plej grava decido farita dum la komitata kunsido de UEA en Lillo en aŭgusto 2015. Jam tiam kritikantoj atentigis, ke la sendependiĝon malhelpas la statuto de UEA, laŭ kiu TEJO tute ne estas sendependa, sed male “integra parto de UEA”.

La komitato de UEA tiam ignoris la kontraŭargumenton, kaj aprobis proponatan novan statuton de TEJO, kiu igu la asocion sendependa, kvankam tute mankis klareco de tio, kiel aspektu la kontraktaj rilatoj inter la du asocioj post la sendependeco. La komitato de TEJO tamen estis iom pli pripensema, kaj rifuzis akcepti la proponatan statuton antaŭ ol vidi la finan tekston de la kontrakto kiu poste reguligu la rilatojn de UEA kaj TEJO.

Laŭ la decido de la komitato de TEJO la finaj tekstoj de la kontrakto kaj statuto devis esti pretigitaj de la estraro de TEJO antaŭ la fino de oktobro 2015 kaj poste aprobitaj per reta voĉdonado. Kiam nenio aŭdiĝis pri la afero ĝis la mezo de novembro, Libera Folio turnis sin al la prezidantoj de UEA kaj TEJO por klarigoj.

La prezidanto de UEA, Mark Fettes, respondis, ke li ne volas diri ion antaŭ ol li raportos pri la progreso de la afero al la komitato. Lia raporto pri la temo ĝis nun ne aperis en la komitata diskutejo. La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, same nenion volis diri pri la afero, sed nur respondis, ke li baldaŭ informos la komitaton de TEJO.

Fine la 25-an de novembro en la diskutejo de la komitato de TEJO aperis mesaĝo de Mandirola, kiu klarigas la longan silenton: la nederlanda notario kiu esploris la nun validan statuton de UEA kaj la proponatan statuton de sendependa TEJO konstatis, ke la nuna statuto ne permesas tian aranĝon. Por jura sendependiĝo de TEJO sekve necesas ŝanĝi la statuton de UEA, kio ne nepre estas tute simpla afero.

Laŭ la prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, la estraroj de UEA kaj TEJO konsentis “jam trakti novan statuton kaj la kontrakton inter TEJO kaj UEA… sed atendi por la registrado ĉe notario”. Ne tute klaras kion signifas “trakti” ĉi-rilate, sed evidente la ajna nova statuto estos jure valida nur post la registrado.

Tiu registrado povus laŭ Mandirola okazi post kiam la komitato de UEA estos aprobinta la necesajn ŝanĝojn en la statuto de UEA dum la Universala Kongreso en Nitro.

Tamen efektive eventuala ŝanĝo de statuto farita en Nitro ne ekvalidos aŭtomate – por statutoŝanĝo krom decido de la komitato estas bezonata ankaŭ aprobo de la tuta membraro de UEA, donita en ĝenerala voĉdonado. Krome por statutoŝanĝo ne sufiĉas simpla majoritato en ĝenerala poŝta voĉdonado, sed bezonatas du trionoj de la donitaj voĉoj.

Eĉ pli grave, bezonatas minimume duono de ĉiuj eblaj voĉoj. Laŭ la statuto de UEA, en ĝenerala voĉdono ĉiu individua membro havas unu voĉon, fakaj asocioj po cent voĉojn, kaj landaj asocioj unu voĉon por ĉiu membro, por kiu la landa asocio pagis kotizon al UEA. Do, la matematiko estas iom komplika, sed ne estas memklare, ke oni efektive sukcesos kolekti la necesajn voĉojn, eĉ se neniu voĉdonos kontraŭ la sendependiĝo de TEJO.

JUDIKO SEN PREDIKO PRI KIN AUXILIARA LINGUI – 1

Johann Schleyer pleanta harpo recevita
kom donacajo, lor lua 50ma aniversario,
de lua kolegi che Sionsharfe, revuo kon-
sakrita precipue a katolika poezio, ed en
qua il unesmafoye divulgis Volapük
en 1879 – Fonto   
Mea amiko Partaka, sempre petulema e surprizanta, per privata mesajo yene defias me: «skribez pri lo maxim bona (e lo maxim mala?) dil helpo-lingui, quin tu konocas: Eo, Io, Ia, Vk, LdP.». Nu, yen, pro quo ne? Defio aceptita! Kun plezuro. Adavane! Tamen yen nuanco: vice skribar kelke nekonkrete pri «lo maxim bona» e «lo maxim mala», me ya skribos plu konkrete pri lo maxim plezanta a me, e pri lo minim plezanta a me, en la mencionita kin auxiliara lingui, kronologiale ordinita: Volapük, Esperanto, Ido, Interlingua e Lingua de Planeta. Tamen, por igar la tasko min tempivora por me e plu digestebla por la lektero, me dividos l’artiklo en kin parti, e hodie me prizentos nur l’unesma parto, qua traktas la maxim anciena linguo auxiliara:
Volapük, la veneracinda avo
Lo maxim plezanta a me:
La koncizeso!
Yes, Volapük esas linguo tre konciza, un del maxim konciza en la mondo, forsan preske tam konciza kam la Chiniana, e probable la maxim konciza auxiliara linguo, (quankam Usik, tre interesanta linguo kompozita dal Hispano Juan Ramón Palanca Gómez, regretinde poke konocata, malgre direta-metoda videi instruktanta, esas forsan mem kelke plu konciza kam l’anciena linguo da Schleyer).
Nu, esas tre agreabla povar dicar multa kozi per poka vorti, elegante e precize, quale agis la Latina. E Volapük povas agar lo komode. Lua senartikleso, lua sintezal komparativo e superlativo e la quar facile lernebla kazi (nominativo, genitivo, akuzativo e dativo), per qui Schleyer injenioze dotis lu, igas lu fluanta e lejera quala matinala brizo. Yen exempli:
Fat oba egivom mote plofeda bukis gudikün (7 vorti, 35 literi)
Mea patro donis la maxim bona libri al matro dil profesoro (11 vorti, 48 literi)
Tamen la vorto-nombral difero inter Ido e Volapük ne sempre esas tante granda, ed Ido povas mem esar min literoza kam Volapük:
Ilemof-öv lufis if no äbinoms-la so vemo delidik (8 vorti, 41 literi)
El komprabus la vitberi se li ne esus tante chera (10 vorti, 40 literi)
Altra-latere la kazi di Volapük proximigas lu a la Latina e posibligas a lu imitar la marveloza koncizeso di la linguo di Vergilius. Yen quale povus sonar en Volapük, se on omisus la verbo binön («esar»), la famoza sentenco Homo homini lupus:
Men mene ludog (3 vorti, 12 literi)
La homo esas volfo por la homo (7 vorti, 24 literi)
Tamen Volapük, havante nur un deklino tote reguloza, esas mem plu klara kam la Latina, quan inkombras plura deklini ne sempre reguloza ed anke multa formi interkonfliktanta. Exemple, poetæ povas signifikar «poeti», «dil poeto» od «al poeto», ma Volapük klare distingas la tri formi (poedels, poedela e poedele, rispektive); avispovas signifikar «ucelo» (böd) o «dil ucelo» (böda); avipovas signifikar «al ucelo» (böde) o «dil avulo» (fatela); avespovas signifikar «uceli» en nominativo (böds) ed akuzativo (bödis) e mem «(tu) deziras» (desidol); ave povas signifikar «avulo» en vokativo (o fatel), «ucelo» en ablativo (böd) o mem «saluto!» (glidö!). Tal ambigueso di la Latina kulminas en yena kalemburo: Ave, ave! Aves aves?(Glidö, o fatel! Li-desidol bödis?), «Saluto, avulo! Ka tu deziras uceli?»)…
L’extrema koncizeso di Volapük igas lu teoriale plu apta kam la “rivali” (Esperanto, Ido, Lidepla e, precipue, Interlingua, la minim konciza auxiliara linguo) por televizional subtexti e mesaji per *smartfoni, inter altra moderna aparati e moyeni komunikal poke “spacoza”, nam por eficiente komunikar per olci oportas uzar linguo maxim posible konciza, do textale min “ampla”, e samtempe klara. E Volapük esas ya linguo tre klara e preciza, preske perfekta. Pluse, la koncizeso di Volapük igas lu anke tre ekologial: on povus sparar omnayare multega tuni de papero per imprimar libri, revui e jurnali en ica linguo!
Yen importanta remarko: en la supera e suba exempli me uzas ne la reformita varianto da de Jong, ma l’originala linguo da Schleyer, ne nur pro ke olca plu plezas a me kam olta, ma anke, e precipue, pro ke hike me sequas rigoroza kronologial kriterio, e la Volapük da de Jong esas plu recenta kam Esperanto ed Ido…
Lo minim plezanta a me:
La deformeso dil radiki!
On ofte exajeras ica “defekto” di Volapük. La linguo da Schleyer ya havas anke sat granda nombro de radiki integra, nemutilita, nedeformita, do quik rikonocebla. Yen nur kelka exempli:
bad(< A bad) «malajo», bed (< A bed) «lito», beg (< A beg) «prego», begin (< A begin) «komenco», dog (< A dog) «hundo», dom (< R дом) «domo», fir (< A fir) «abieto», fog (< A fog) «nebulo», frog (< A frog) «rano», ful (< A full) «pleneso», giv (< A giv) «dono», god (< A god) «deo», if (< A if) «se», in (< L in) «en», man (< G Mann) «viro», mil(< H mil) «mil», ni (< F ni) «nek», rib (< A rib) «kosto», si (< I sì) «yes», sin (< A sin) «peko», skin (< A skin) «pelo», sol (< L sol) «suno», step (< A step) «pazo», stul (< R стул) «stulo», su(< I su) «sur»
Plu longa, quankam nekompleta listo (e kun eroro: maladvice la korekta maläd, «maladeso») esas trovebla en mea verko Zamenhof kaj Volapük, publikigita che Iltis en 2012 (me exkuzas me pri la reklamo!).
Tamen multe plu longa esas la listo di vorti quin Schleyer mutilis, deformis od altre “komodigis”. La Germana prelato agis lo precipue pro kin motivi:
1) Por obtenar radiki plu kurta e do plu komoda por derivado: dat (< G damit) «por ke», flum (< L flumen) «fluvio», kluzif (< F crucifix) «kruco», lib(< L liber) «libereso», litur (< L liturgia) «liturgio», mat(< L matrimonium) «mariajo», mem (L memoria) «memoro», nat(< L natura) «naturo». Tala tendenco divenis mem plu forta che Schleyer dum la tempo-paso: exemple, en l’unesma lernolibro, aperinta en 1880 e faksimile ripublikigita da Olms en 1982, on lektas nimal (< L animal) «bestio», ma ica vorto divenis nim en posa edituri… En certena kazi la trancho esas duopla, komence e fine dil radiko: flun (< L influentia) «influo». En altra kazi la mutilo eventas interne di la vorto, nur por igar ol plu facile pronuncebla: lagat (< H lagarto) «lacerto», lazet(< F lazaret ), «hospitalo», lut (< G Luft) «aero».
2) Pro la verbala strukturo di Volapük (verbala tempi formacata per vokala prefixi), nula verbigebla vorto povis komencar per vokalo. Konseque, Schleyer tranchis la komencala vokalo (fizir < G Offizier, «oficiro»), adjuntis l komence dil radiko (lem < L emo, «komprar») o permutis la du unesma literi dil radiko (nisul < L insula, «insulo»).
3) Pro la konjugala sistemo di Volapük (la personal pronomi, sempre komencanta per vokalo, adjuntesis an la fino dil radiko), nula vorto povis finar per vokalo. Schleyer do mustis tranchar la lasta vokalo (fum < F fourmi, «formiko») od adjuntar konsonanto al radiko (kluf < F clou, «klovo»). En certena kazi, solvinte la problemo pri komencala vokalo per permutar la du unesma literi, il mustis pose solvar la problemo pri finala vokalo qua rezultis de ta permuto: F axe («axo») > ax (segun la pronunco /aks/) > xa (per permuto) > xab (per adjunto di finala konsonanto).
4) Pro la pluralo di Volapük (formacata per adjunto di s), nula vorto povis finar per c, h, j, s, x e z. Por remediar lo, Schleyer remplasigis la lasta konsonanto per altra, qua povis komode recevar la dezinenco di pluralo: mestit (< H mestizo) «mestico», mig (< A mix) «mixuro, mug (< L mus) «muso». En certena kazi il mustis solvar samtempe la problemi pri komencala vokalo e finala s: ladet (< F adresse) «adreso».
5) Por faciligar la pronunco da infanti, oldi e Chiniani, Schleyer ofte remplasigis r per l: flol (< L flor) «floro», led(< A red) «redeso», Yulop (< A Europe) «Europa». En certena kazi il mustis solvar samtempe la problemi pri r e finala s: lol(< L rosa) «rozo».
En certena kazi on povas ne tro desfacile retrotracizar la *etimono. Yen exemplo: del internaciona radiko professor, Schleyer tiris profess, elimininte la Latina  sufixo -or, equivalanta a nia -er od -ist, ya pleonasma che radiko, qua ipse montras profesionano. Pose la radiko subisis la kustumala transformi che Schleyer: profess> profes (elimino di duopla konsonanto) > profed (obligala remplasigo di finala s) > plofed (ordinara substituco di l a r). En altra kazi (exemple, lömib, «pluvo») on povas rikonocar l’etimono (Latina imber) ma ne la procedo per qua la prelato derivis l’una del altra. En extrema kazi, on povas nur prizentar febla hipotezo, sen irga konvinkeso, exemple pri l’adverbo te («nur»): ka Schleyer eventuale prenis la Hispana solmente e senkompate amputis lua kapo e torso?
Kad omno tala esis absolute necesa? No! Schleyer povabus obtenar radiki kurta e komoda, e perfekte fitanta en la strukturo di Volapük, sen tala deformado. Yen nur du exempli:
Vice deformar la Angla woman por obtenar vom(«muliero»), Schleyer povabus selektar un del sequanta radiki:
fam, del Franca femme(segun la pronunco)
froy, del yidisha פֿרוי (froy)
hatun, del Turka hatun
kin, del Armeniana կին (kin)
Vice deformar la Latina anima por obtenar lan(«anmo»), Schleyer povabus selektar un del sequanta radiki:
can, del Turka can
jan, del Persiana جان (jan)
suflet, del Rumaniana suflet
La deformado da Schleyer igas la vortaro di Volapük maxim-granda-parte arkana, nedechifrebla e neutila. Lerninto ya ne renkontros maxim multa lernita vorti en irga loko exter Volapükia e ne povos uzar li dum voyajar.
Regretinde la reformo da de Jong solvis nur poka problemi e mem adjuntis plusi. Exemple, de Jong substitucis bai (< A by) a segun (< H según) «segun», quankam olca esis tote naturala vorto e havis en Volapük exakte la sama formo, pronunceso e signifiko kam en la fonto-linguo (la Hispana), kontre ke by havas altra formo e senco en la Angla; a sök (< L insectum), ya tre mala, il substitucis preske tam mala deformuro (näsäk); al charmanta flitaf («musho»), konsistanta ek flit («flugo»)  ed -af (sufixo por formacar bestio-nomi) il substitucis la deformuro musak (< L musca); al expresiva spulaf («araneo»), konsistanta ek spul («filifo») e la mencionita sufixo -af, il substitucis la deformuro raänid (< L arachnides). E tale pluse…

Arie de Jong perdis bonega okaziono igar Volapük plu transparanta, plu acesebla e, precipue, plu utila. Tamen, paradoxale, il salvis la linguo de deperiso, de kompleta obliviesko, de nihilo. L’originala Volapük (Volapük rigik), da Schleyer, esas mortinta, segun quante me savas, kontre ke olta da de Jong ankore respiras!

2015-11-22

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Hispanico Argentinense)

70217516Es concursu secundo de electione inter peronista Daniel Scioli (Factione Justicialistico nunc gubernante) et conservativo liberale Mauricio Macri (Propositione Republicano nunc opponente) pro officio de praeside Argentinense. Fluctus politico et oeconomico affice decennios ultimo in Argentina, que circumfla inter populistas sinistristico inspirato ab Juan Domingo Perón, dictatura militare brutale, et advocatos de foro libero, qui olim copula pondere Argentinense cum dollario Americano. (334)

Lepismas

Lepismas lucifuge
se cela in occulte angulos
Photophobic cercatores
de saporose amylo
sustene eones
celeremente serpente
luce evadente:
longanime lepismas
  

2015-11-21

63522537Dum congressu de Societate de Civitates Austroorientoasiatico, Indonesia et monarchia Malaysiano, duo fabricatores maximo magno de oleo de palma in mundo, subscribe pacto ad constituere consilio pro terras producente oleo de palma, ut confirmare stabilitate de pretio per coordinare productione et copias in foro globale. Interim, civitates Austroorientoasiatico (Indonesia, Malaysia, Philippinas, Vietnamia et sultanatu Bruneiense) disputa cum Sina de territorio in Mare Sinense Australe. (98)

La revuo de UEA ekhavos novan redaktoron

Jam antaŭ pli ol unu jaro, en septembro 2014, la estraro de UEA esprimis malkontenton pri la enhavo de la revuo Esperanto, kaj tial decidis ne longigi la kontrakton de la redaktoro por plena jaro, sed doni al li duonjaran provperiodon por vidi, ĉu li sukcesos plibonigi la ĵurnalisman traktadon de movade gravaj temoj. La decido pri la daŭrigo devis esti anoncita ĝis la fino de marto 2015, sed neniam aperis.

Responde al demando de Libera Folio la prezidanto de UEA, Mark Fettes, tiam fine konfirmis, ke la estraro decidis longigi la kontrakton de Fabricio Valle je iom pli ol jaro, ĝis la julia-aŭgusta numero de 2016.

– En tiu tempo ni havos novan ĝeneralan direktoron kaj reekzamenos multajn flankojn de la organizo de UEA, inkluzive de la rolo de la revuo en la nuntempa rete kunligita mondo, Mark Fettes tiam klarigis.

La 18-an de novembro 2015 Mark Fettes tamen surprize anoncis al la komitato de UEA, ke Fabricio Valle forlasos sian postenon jam post la finpreparo de la aprila numero 2016, do praktike en marto. Sekve UEA nun ekserĉas novan redaktoron, kiu devos ekofici post kvar monatoj.

En la anonco pri la posteno la estraro de UEA mencias, ke la nova redaktoro havos respondecon ankaŭ pri renovigo de retejoj de UEA:

La Estraro serĉas personon, kiu aktive kontribuos al la efektivigo de la Strategia Laborplano de UEA, kiu estas iniciatema kaj kreema, kaj kiu interesiĝas pri plej diversaj aspektoj de la movado. La redaktopolitiko de la revuo estas proksime ligita al la mastrumado de informoj en la retejoj de UEA, kaj la redaktoro do samtempe estos ano de teamo por la renovigo de tiuj retejoj.

La sinproponoj devas atingi la Centran Oficejon de UEA ĝis la fino de januaro 2016. Poste taŭgaj kandidatoj estos intervjuataj telefone.

2015-11-17

Alapaha River2002Scientistas calcula summa totale de aqua in toto crusta de Terra pro prime vice: circa viginti-tres quintillione chiliometros cubico. Minus quam sex centesimos de aqua subterraneo jacente inter superficie de Terra et profundidate de duo chiliometros es renovabile in tempore de uno vita humano. Hoc sectione supero de aqua subterraneo, appellato “moderno”, es vetere minus quam quinquaginta annos. Suo summa es multo plus magno quam omne cetero partes de cyclo hydrologico activo, per exemplo aqua in fluvios, lacus et atmosphera. (1)

10-jariĝo de E@I

Antaŭ dek jaroj, la 14an de novembro 2005 en Slovakio estis oficiale registrita internacia neregistara organizo E@I (Edukado@Interreto), antaŬe funkciinta kiel neoficiala laborgrupo. Dum la unua jardeko E@I montris sin en pluraj sferoj, ekzemple: dek Someraj Esperanto-Studadoj (SES), tri konferencoj KAEST, pluraj libroj kaj diskoj, retprojektoj, oficejo, volontulado k. m. a. Okaze de la deklariĝo en E@I en la novaĵretejo La Balta Ondo aperis panorama artikolo pri la agado E@I, kiun speciale por La Balta Ondo pretigis Peter Baláž, kunordiganto de E@I.
http://sezonoj.ru/2015/11/ei-4/

2015-11-16

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan statunitesi)

(orthographie historic)

16032154Un o(f)ficiarie statunitesi ha dit, que fontes de spionage detecte parlada plu frequent incorageant a(t)taccas terroristic in li cité capital Washington e in altri locs del calid States Unit de América, ma manca informationes util o digni de fide. On di, que fontes de spionage irakesi advertit membres de coa(l)lition contra li Stat Islamic pri a(t)taccas ye un díe ante li a(t)taccas in Paris. Li informationes irakesi anc carit informationes specific. (6)

2015-11-14

117883264Po ataki mahometan in restaureri, stadi e hal konsertik, fusilasion ulterior in sentr de Paris aveni in butik grand Les Halles. Totale a minu kuatrdes homi av moried e seksdes av esed lesed kausu fusilasion e ataki bombik. Urb Paris urg, ke habitanti ne anda eks sue domi. Domi in visinitet de Paris esero inspekted. Plas de Republik av esed vakuifiked. Omni skoli e kelk linii de rels-rut metropolik es klosed. Presidento fransian François Hollande av kovoked konferasion medinoktuik krisik de guvernatorel. Guvernatorel av deklared stand menasik e it av klosed frontieri. Presidento de Stati Unied de Amerik Barack Obama av diked, ke it es atak kontr homel integr e sie valori. Sekretaro general de Nasioni Unied Ban Ki-Moon av kondamned ataki e il demand librifikasion de homi prisoned per atakatori. Polis av eforsed librifikar ili; du atakatori av esed mortifiked. Sekretaro general de NATO Jens Stoltenberg av diked, ke terorism nokuande viktoriero demokrati.

2015-11-13

125433778Hay un serie de attaccas in Paris. Tiratores criant “Allahu Akbar” ha assaltat li restorante La Cambodge e li sala de concertes Bataclan in li centre de Paris. Hay admínim quarant mortes. Hay círcum cent ostages in li sala de concertes. Du explosiones ha esset audit che li stadie, ú decimilles de homes es por spectar un concurse ínter Francia e Germania. Li presidento de Francia François Hollande ha esset salvat per un evacuation del stadie e nu il specta li situation in li ministerie de afferes interiori.

2015-11-12

122362418Enmigrintoj en Hago, okcidenta Nederlando ĉe la Norda Maro, plendas pri malbonaj vivaj kondiĉoj. “Ni komprenas, ke multaj homoj venas ĉi tien kaj ke la nederlanda registaro kaj la Centra Ofico por la Akcepto de Petantoj de Azilo laboras tre diligente por enloĝigi la rifuĝintojn, sed ni estis en kriza ŝirmejo jam dum kvar monatoj,” diris unu el la enmigrintoj. Post laŭtaj kunvenoj pri enloĝigo de enmigrintoj, lia moŝto Vilhelmo-Aleksandro, la reĝo de Nederlando, alvokis al trankvilo. (35)

2015-11-10

125452395Ĉiuj naŭ homoj en privata ŝpruca aviadilo mortis, post kiam tiu aviadilo trafis loĝejaron en Akron, Ohio, norda Usono ĉe la limo de la komerce kaj mense proksima Kanado. Pli detale, la aviadilo tondis telefonan draton for, trafis la loĝejan konstruaĵon ĉe la stratoj Mogadore Road kaj Skelton Road kaj poste ĝi trafis remparon malantaŭ tiu ĉi konstruaĵo. Lokaj povuloj kontaktiĝis kun la posedanto de la konstruaĵo, kiu konfirmis, ke neniu estis en la loĝejoj en la momento de la okazaĵo. (5)