Monthly Archives: January 2015

LA ANTIQUA CIVILIZURO DI KRETA

6000 yari ante nun florifis granda civilizo en la bel insulo Kreta, jacanta en la blua ondi dil Mediteraneo, ma lua kolmo esis 2500 yari ante Kristo dum periodo di paco ed arto tam  splendida kam le maxim brilanta en la mondo. La Kretani konstruktis la urbo Knosos di qua la glorio esis lua palaco, demolisita dufoye per sismi, rikonstruktita, ma fine brulata 1400 yari ante Kristo. Li posedis tre alta kulturo e lia terakotaji, ora siglili e nobla edifici produktas ankore nia admiro. En lia freski li piktis peizaji ube perdriki, fazani e kati vagaS inter multakolora rokaji. Inter abundanta foliaro e delikata flori on vidas blua simii ed uceli gaye piktita, dum ke delfini ludas en la maro.

Lia arkitekturo montras la splendida kreuri di ta antiqua populo per portiki, korti pavizita e petra eskaleri. Li havis habila skultisti, ma lia granda verki esas preske omna perdita. Ankore restas multa mikra statueti precipue olti de religiala karaktero. Lia siglili esas ofte tre bela kun gracila dansistini, adoranti koram la dei, e bestii dil agri e foresti.

Nulu povas komprenar lia linguo nam lia skribarto esas nedechifrata. Lia frua skribarto esas ‘piktogramal’, ma plu tarde on trovas lineala skribarto di diversa speci. On deskovris cirkum duamil mikra tabeleti argila, olqui semblas esar inventarii. Li posedis simpla notizado decimal. Ma la pensi di ta populo esas klozata a ni ; ni ne savas kad li opinionis ke la vivo esas bona o mala ; ni konocas nek lia sajeso nek lia esprito. La barieri di linguo e skribarto esas impedili a ni carelate. Lia poeti esas muta ; ma kande ni vidas omna kozi quin li facis, la beleso di lia verki e lia amo ad homi e bestii expresata en lia arto, ni savas ke li havis probable pasioni e pensi simila a le nia.

 

John Huntley.

2015-01

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Francico)

  • 2015-01-09 | 2 457 032 | 150 155 FR-J | Duo cives de Francia de origine Algerico – fratres Saïd Kouachi et Chérif Kouachi – es suspecto, quod illos occide decem-duo homines in Paris per oppugna contra officio de periodico hebdomadale Charlie Hebdo, que publica imagines saturico de Mahometo, propheta Islamico. Post isto, illos cape obsides in officina impressorio Création Tendance Découverte in Dammartin-en-Goële in Francia septentriooccidentale. Illo fini per morte de duo fratres et liberatione de obsides. Altero captivitate cum nexu obscuro ad casu anteriore es facto in Hypercacher, supermercatu Judaico in suburbio Vincennes in Paris orientale. Es duo suspectos: Hayat Boumeddiene, muliere habente viginti-sex annos, et Amedy Coulibaly, viro habente triginta-duo annos. (Plus prisco in hoc hebdomade, illos es suspecto, quod illos occide vigile femina per telo ignifero.) Es decem-novem obsides. Illo fini per morte de Amedy Coulibaly et quattuor obsides. Alio quattuor obsides et duo vigiles debe esse collocato in valetudinario. Hayat Boumeddiene fugi.
    (In Facebook, Francicos es optimo amicos de Camerunenses, qui celebra anniversario quinquagesimo-quinto de libertate de suo civitate diverso ab Francia. Vos pote videre natura Camerunense in imagine.)
  • 2015-01-17 | 2 457 040 | 002          | Tchadia decide mittere copias militare ad Nigeria et Camerunia vicino, ut illos pugna contra rebelles Islamico de societate Boko Haram. Legato de Rossia promitte, quod illo i praebe plure instrumentos bellico hodierno ad Camerunia ut pugnare contra rebelles Islamico.
  • 2015-01-19 | 2 457 042 | 419 005 AR-C | Accusatore foederale Argentinense Alberto Nisman mori, quando suo capite es vulnerato per telo ignifero. Illo accusa Cristina Fernández de Kirchner, praeside de Argentina, quod illa obvolve nexus Iranico ad oppugna per bomba contra communitate Judaico in anno 1994 in Buenos Aires, capite Argentinense, nam illa vol recludere commercio cum Irania.
    (Argentinenses es optimo amicos de Chilenses in Facebook. Chilia praeside Concilio de Salute de Consociatione de Nationes in hoc mense.)

LA MONSTRO DIL POVRI

Fonto: Olivier Asselin  / AP 
Semblas, ke balde la homaro unesmafoye extingos bestio tote intence. Parolesas pri la hororigiva vermo de Guinea, qua eniras homala korpo kom larvo en kontaminita aqui ed ekiras ol kom bestiacho longa de un metro per perforar lua internajo.

La Centro Carter, organizuro sen profitala skopo, fondita dal Usana prezidinto Jimmy Carter, recente anuncis, ke en 2013 on enrejistris nur 148 kazi di personi infektita dal parazito, quo diminutas per 73% la nombro de kazi en 2012 (542) e per 99,9999% la nombro raportita 30 yari ante nun, kande la vermo devoris la internajo di 3,5 milion personi singlayare, precipue kindi, en 20 landi en Afrika ed Azia. Quoniam la vermo bezonas homala korpo por kompletigar sua vivociklo, se on impedas infektado, la bestio desaparas.

La nuna extirpokampanio, koordinita da Centro Carter, akulis la vermo al ankore kaosatra Sud-Sudan, la maxim nova suverena stato en la mondo, qua proklamis sua nedependo en 2011. Ibe okuris lastyare 113 del 148 kazi, a qui juntesas 14 en Chad, 22 en Mali e 7 en Etiopia.

Jimmy Carter konfesas, ke «la lasta kazi di irga extirpokampanio esas la maxim desfacila e la maxim chera», ma il promisas, ke li perseveros, til ke li «eliminos la lasta vermo». La suceso dil programo balde extirponta la vermo obtenesas sen vacini e medikamenti, nur per edukal kampanii en la vilaji afektata, por impedar, ke lia habitanti drinkez aquo stagnanta. Pluse, Centro Carter e lua asociiti, Sanesala Mond-Organizuro ed UNICEF, disdonis plua kam 10 milion filtrili nilona, per qui on povas drinkar sen risko. Ica organizuri evaluas, ke li evitigis cirkume 80 milion kazi di infekteso en la maxim povra landi en la mondo. Se li tote sucesos, la homaro duesmafoye extirpos morbo en sua historio, pos la viruso di variolo en 1977.

La vermo de Guinea (Dracunculus medinensis) es olda nematodo, qua forsan akompanis la Romana legioni, la konstrukteri di Faraonal piramidi e la cetera granda civilizuri dil homaro. Kande ulu drinkas stagnanta aquo kontaminita, lu ingestas mikrega aquala “pulci”, qui advere esas krustacei (del genero Cyclops), portanta la mikroskopala larvi dil vermo. Pos kelka dii la larvi trairas la parieto dil intestino e divenas adulta vermi. Sen ke la viktimo suspektas lo, la vermi maskula e femina komencas kopulacar en lua abdomino o proxim lua pulmoni…

La maskuli mortas pos la sexuago, ma la femini duras kreskar interne dil viktimo. Kande li divenas longa de un metro, li avancas sub la pelo dil malado, qua hororigive doloras, til ke li perforas la pelo, ordinare sub la tayo, e lente ekiras. On raportis kazo di infektito, de qua emersis samtempe 40 vermi! Se la viktimo, por rifreshigar la brulanta vunduri, trempas olci en lago, la vermi kaptas l’okaziono por deskargar centmili de mikroskopala larvi en l’aquo, e tale la ciklo rikomencas. La vermo ne esas kapabla vivar sen la homo…

Yen la kazo di obliviata morbo, qua afektas obliviata homi. La vermo ne esas direte mortigiva, ma ol augmentas la povreso di homi ja tre povra. Ol impedas la kindi frequentar la skolo, e l’adulti plugar la agri ed edukar la bruti. Pluse, la orifici, tra qui la vermi ekiras, ofte infektesas e formacas doloroza ulceri eventuale mortigiva, nam en ta fora regioni, mediki e hospitali esas vorti sensignifika.

Quale okuras ordinare, kande parolesas pri morbi afektanta le maxim provra, nula farmaciala firmo serioze esforcis trovar kuracivo kontre la vermo…

Mireille Grosjean respondas

Antaŭ unu monato la svisa emerita instruistino Mireille Grosjean, prezidantino de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), estis proklamita la Esperantisto de la jaro 2014. Malgraŭ sia granda okupateco en Benino, ŝi bonvole respondis demandojn de la redakcio de “La Ondo de Esperanto”. La intervjuo kun Mireille Grosjean estas legebla en la februara kajero de “La Ondo de Esperanto” kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2015/01/grosjean-2/

“La Ondo de Esperanto” estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj por la 2015a jaro. La elektronika versio (pdf) kostas nur 15 eŭrojn:
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

PRI SENLERNA KOMPRENEBLESO DI IDO

Fonto: Clipart Panda
Adepti e propaganderi di Interlingua – same kam, olim, Occidentalisti – volunte emfazadas la avantajo, ke ica linguo esas komprenebla da multa milion homi, qui ne nur tote ne studiis ol, ma mem savas nulo pri lua existo, kondicione ke ta homi parolas od adminime komprenas un del lingui Romanala o mem la Angla. Nu, tala emfazado generale esas justa e facile justifikebla. Tasorta komprenebleso ordinare qualifikesas kom a prime vista («ye unesma vido»), ma me preferas nomizar ol senstudia o senlerna komprenebleso, nam tal fenomeno esas experiencebla ne nur vide (t.e. per lektar), ma anke orele, per askoltar konversi o diskursi.
Nu, neofte on mencionas anke eventuala senlerna komprenebleso di altra lingui auxiliara, nome, di la linguo internaciona Ido. Tamen semblas, ke anke pri Ido existas simil experienci, segun ke on povas konstatar per yena tri naraci da Tiberio Palotai, anciena Hungarian idisto, qua nomizis la fenomeno «nemediata komprenebleso» (Progreso 1931, nro 81, p. 62):
«Vice bela paroli, la fakti ipsa parolez.
1) Loko: Parlamento-domo en Budapest. Tempo: la 13ma Agosto 1930 ye 11 kloki. Profesoro Anna Sola de Torino, qua nultempe lernis Ido e mem ne audis pri ol, komprenis l’Ido-traduko dil Madyara paroli dil guidero dum la vizito. Pose, ni parolis bi-lingue: el France, ni Ide. La konverso esis tote fluanta, omno esis komprenata.

2) Loko: Rejala kastelo en Budapest. Tempo: la 13ma agosto 1930, ye 13 kloki. Du Polona oficiri, sri. Kopanski de Warszawa ed Rybotycki de Bielsko, qui same nultempe lernis od audis Ido komprenis anke l’Ido-traduko dil Madyara paroli dil guidero. Ma la posa konverso esis trilingua, nam un ek la du siori parolis nur la Germana, l’altra nur la Franca, ma omna du komprenis Ido tote senpene.

3) Loko: Monto di Santa Gerhardo en Budapest. Tempo: la 14ma Agosto 1930 ye 16 kloki. Sº Francesco Turbiglio de Torino komprenis nia guidero, samideano Arpad Vigh, anke sen prestudiar Ido. Il parolis Italiane, e nia grupo, di qua la membri nultempe lernis l’Italiana, povis nemediate konversar kun il.»

Naraci kelke surprizanta, me supozas. On ne obliviez, ke lore, en 1931, la precipua rivalo di Ido esis Occidental, linguo qua ya atraktabis multa eminenta idisti, e di qua l’adepti ofte emfazis la tale nomizita comprension inmediat («nemediata kompreno») kom exkluzivajo di la linguo da de Wahl. Egarde tal cirkonstanci, on facile komprenos la final exhorto da Palotal:

«Merkez bone: omna ca fakti koncernas kompreno per audo, multe plu desfacila kam la kompreno per lekto. Samideani! Vi povos respondar per argumenti al comprension inmediat di ula sistemi. Vice aceptar ostento, vi demandez pruvi per fakti!»
Nu, la entuziasmo da Palotal semble igis il obliviar, ke anke sur la pagini di Cosmoglotta on sat ofte naracis epizodi pri senlerna komprenebleso dil idiomo da de Wahl. Tamen tal avantajo di Occidental – ed, a fortiori, di Interlingua, qua esas lua natural sucedanto – ne nihiligas nek mingravigas la fakto, ke anke Ido, danke sua konstrukteso, povas grantar ulgrada komprenebleso senlerna, kondicione ke on ne shamas pri sua linguo, ke on mem es fiera pri ol, ke on ne sentas su inferiora, ke on expresas su simple e klare, ke on, rezume, ya volas ed esforcas komprenar ed esar komprenata.

LA INSULO SAINT-LOUIS


 

Erste nomizita insulo Notre Dame (trad : Nia Damo) ol esis dum longa tempo separita en du parti, ye la nivelo di la nuna strado Poulletier (Pultye), per fosato trans olqua trovesis l’insulo dil bovini ube pasturis ica pacema rumineri. Rejo Henri IV (1589-1610) decidis la plenigo di ca fosato ma ol efektigesis erste dum la regno di lua filiulo rejo Louis XIII (1610-1643). La nuntempa figurizo di ca insuleto similesas sat bone olta quan onu facis por olu, cirkum la medio dil dek-e-sepesma yarcento, segun la inspiro dil arkitekto Louis Le Vau (Lui Le Vo). L’insulo Saint-Louis havis la granda fortuno indulgesar dal frenezio di destrukto e rikonstrukto qua atingis la chefurbo di Francia dum la dek-e-nonesma yarcento (kun tamen l’ecepto dil aperturo dil strado Jean- du- Bellay (Jan-dy-Bele) e la plularjigo di strado dil Deux Ponts (De Pon, trad : Du Ponti). Ica insulo Saint-Louis esas probable la maxim homogena sektoro dil Franca chefurbo. De tre longa tempo ol habitesis da aristokrati, artisti ed importanta personi, nulatempe ol cesis atraktar la Paris-ana eminentaro (Daumier, Marie Curie, Blum, Drieu La Rochelle, Princino Bibesco, Carco, Pompidou).

Stranjamaniere ol aspektas tamen sempre separita en du parti, la una qua esas plu turistala, jacas ye la latero orientizita vers la Cité (la altra insuleto Paris-ana), kun olua terasi, teo-saloni, magazini de pakotilio, restorerii kun keleri, l’altra parto qua esas plu tranquila e plu autentika ed ube on duras afektacar vivar segun vilajala maniero. Hike onu audas ankore kelkafoye olda Saint-Louis-ano dicar, ye l’instanto kande lu esas transironta la ponto : «Me iras a Paris».

 

Segun revuo «Gault et Millau»

 

Nova ludo por iPad tute en Esperanto

Libera Folio: Kio estas speciala pri la ludo?

Chuck Smith:What the Shell estas iPad-tabulludo en kiu ambaŭ ludantoj ludas samtempe kaj tial ne devas atendi sian vicon. Pro la samtempa ludado kaj kaptoj, ĝi estas eksterordinara tabulluda sperto, kiu ne eblus havi en analoga mondo. Tamen, ĉar ĝi plej bone ludeblas per du ludantoj kun du iPad-oj, ĝi ankaŭ konektas homojn kiel normalaj tabulludoj.

Kial ĝi estas interesa por esperantistoj?

– La ludo estas tute en Esperanto kaj informoj pri kiel agordi vian iPad por ludi ĝin troveblas en nia retejo. Pro tio, ĝi estas tre amuza ludo por kunvenoj de esperantistaj. Kvankam la ludo kutime daŭras inter 1-5 minutoj, mi dum JES spektis kaj ludis ĝin dum 10 horoj kun multaj diversaj homoj, kaj mia plej malfacila problemo kutime estis rericevi miajn iPad-ojn kiam mi volis foriri, ĉar oni tiom volis ludadi ĝin!

– Krome nia unika reklamfilmeto kun homoj en la vera mondo (inkluzive la esperantiston Alisa Nikitina) ankaŭ havas subtekstojn en Esperanto. Normale reklamfilmetoj por ludoj nur montras la ekranon kaj ne la ludantojn mem.

Kiel oni ludas ĝin?

– La celo de la ludo estas meti kvin testudojn en vico, sed ĝi ne estas tiom facila kiel ŝajnas, ĉar se ambaŭ ludantoj metas testudon en la sama loko, ovo formiĝas tie blokante la vicon. Krome, oni povas kapti testudojn kaj ovojn. Krome, tio kuraĝigas agreseman ludadon kaj dinamikajn ludojn, konstante ŝanĝante la avantaĝon de unu ludanto al la alia. Tiel eblas elpensi profundajn strategiojn por venki. Mi dirus, ke la profundeco de la ludo estas iom inter kunligu kvar kaj ŝako. Do, facile por lerni, sed malfacile por mastri.

Ĉu vi havas pliajn planojn?

– Ni ĉe Ludisto havas multajn estontajn planojn. Ni jam prilaboras version por iPhone. Krome ni volas ebligi retan ludadon por ke oni ne devu esti en la sama ĉambro kun sia kontraŭulo por ludi. Ni cetere volas ankaŭ oferti pli fortajn komputilajn ludantojn. Plej grave, ni volas legi la komentojn de la komunumo por scii kion ili volas… diru al ni en la komentoj!

ANIVERSARIO DI IMPERIESTRO WILHELM II

Hodie, 27ma di januaro, esas la dio aniversarial di la lasta Germana Imperiestro, nome Wilhelm II. Omna Germana monarkiisti celebras ankore ica festo, pro ke ol memorigas li pri tempo kande Germania esis granda e potenta lando kun multe plu bona frontieri kam nun e ke ol juis enviinda prospero. Mea geavi patralalatere esis Alzaciani-Lotringiani e konseque esis Germana regnati. Mea patro memoris ke en la skoli Germana, on celebris tre solenamente la festo-dio dil imperiestro.

On naracis a me ofte la vizito da Imperiestro Wilhelm II en Metz e lua cirkumajo en 1911. Un de mea preonklini (quan me tre bone konocis pro ke el mortis erste en 1994) prizentesis kom reprezentantino di la skolo kun altra yunineto a Sinioro Imperiestro. Mea preonklino selektesis pro ke el esis la maxim bela yunino dil skolo e reprezentis la France-parolanta skolani, la altra yunineto esis pure Germana e reprezentis la nur Germane-parolanta skolani. La yuna damzeli devis vestizesar segunmaniere honorizar l’Imperiestro. La Germane-parolanta puerino havis rubandi sur lua hararo kun la kolori dil Germana standardo. Pro ke la genitori di mea preonklino havis sentimenti nacional prefere Franca, li ne volis surhavigar da lia filiino la Germana kolori, ma altralatere li ne povis pozar sur elua kapo la kolori di Francia, nam ico esabis netolerebla defio a Sinioro Imperiestro, qua havis l’afableso vizitar la skolo ube lia filiino esis lernantino. Fine, li trovis la solvuro qua esis pozar blanka koloro sur elua hararo. Tale, neutra koloro esis perfekte aceptebla.
Me preonklino, kande el parolis pri ca memorajo, raportis ke la Imperiestro esis viro havanta bel aspekto, ma il probis celar un de lua brakii, qua evidente esis kripla.
El opinionis ke Sinioro Imperiestro esis tre afabla e simpatiinda viro.
Quale on savas la fato per la mondomilito subversis omno e socio-ordino, qua segun semblo devabus permanar destruktesis nerevokablamente.

SIC VOS NON VOBIS

Fonto: Wikipedia

Olim, kande imperiestro Augustus esis celebronta ludi en la Cirko, pluvegis dum l’antea nokto, e pro to multi timis, ke il mustos ajornar oli. Tamen la suno brilegis ye la sequanta matino, e do la ludi povis eventar segun lo projetita. Balde on povis lektar, sur muro dil imperiestral palaco, yena du versi:

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane:
divisum imperium cum love Caesar habet.                                                                                                                                                                                                           
«Totanokte pluvas, rikomencas la ludi matine:
  Yen ke Caesar dividas sua povo kun Jupiter.»
Kande imperiestro Augustus anuncis sua deziro saveskar la nomo dil autoro di ca versi anonima, ul viro nomizita Bathyllus prizentis su, asumis l’autoreso e recevis la koncernanta laudi dal suvereno.
Lore Vergilius, qua esis la vera autoro, nevidate skribis sur la sama muro yena versi nekompleta:

Hos ego versiculos feci, tulit alter honores:
sic vos non vobis
sic vos non vobis
sic vos non vobis
sic vos non vobis

«Ica versetin facis me, la honorin juas altru:
  tale vi ne por vi
  tale vi ne por vi
  tale vi ne por vi
  tale vi ne por vi»
Augustus imperis, ke irgu kapabla kompletigez koram lu la quar nekompleta versi, ma Bathyllus ne povis agar lo. Lore Vergilius yene kompletigis li:
sic vos non vobis mellificatis, apes;
sic vos non vobis fertis aratra, boyes;
sic vos non vobis nidificatis, aves;
sic vos non vobis vellera fertis, oves.
«tale vi ne por vi mielifas, abeli;
  tale vi ne por vi tiras plugili, bovi;
  tale vi ne por vi nestifas, uceli;
  tale vi ne por vi geras lanfelo, mutoni.»
Tale demonstresis, ke Vergilius esas la vera autoro di omna versi, inkluze la du unesma, qui komparis la povo da Caesar ad olta da Jupiter…
Ica anekdoto, qua aparas kun tal detali nur en biografio pri Vergilus da Aelius Donatus (Vergilii Vita Donatiana), e cetere nur en olua manuskripti del 15ma yarcento, esas forsan un del unesma denunci pri vicio, qua semble esas tam evoza kam la homo: plajio.
Tre recente, kande me tradukis Hispanlingua rakonto pri la nemortiva heroo Peer Gynt, me rimemoris la anekdoto pri Vergilius. La traduko esis tre desfacila, nam la originala texto kontenis rimizita versi e multa kalemburi en la prozala parto, por qui me mustis, kun grand esforco, trovar Portugalan equivalanto. Tamen la tradukon me exekutis mediace da traduk-agenterio, ed en tal kazi la tradukuro livresas kom anonima al kliento. Me do tote ne astonesus, se uldie me trovus, en librerio, ica rakonto publikigita kun la nomo di altra tradukinto…

Urboj de Ruslando – nova projekto de “La Ondo”

Per artikolo pri Smolensk, verkita de Halina Gorecka kaj publikigita en la januara kajero de “La Ondo de Esperanto”, komenciĝis nova artikolserio “Urboj de Ruslando”. Kadre de ĉi tiu tri-jara serio ĉiun trian monaton en “La Ondo de Esperanto” aperos artikolo pri unu el karakterizaj urboj de Ruslando. La sekva prezentota urbo estos Tobolsk (Azia parto de Ruslando). La artikolo de Halina Gorecka hieraŭ (kvardek tagojn post la dissendo de la januara “Ondo”) ĵus aperis ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2015/01/smolensk/

Atentu, ke nur ĉirkaŭ triono de la materialo de la ĉiumonata magazino “La Ondo de Esperanto” aperas en la novaĵretejo. “La Ondo de Esperanto” estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj kun rabatita tarifo por orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika versio (pdf) de “La Ondo de Esperanto” kostas nur 15 eŭrojn. La abonkondiĉoj en:
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

LA PETRO PARTURERA

Klasika docolibri ferme asertas, ke nur vivanti povas sexuagar e riproduktar su. Ne tale opinionas la habitanti di vilajo Castanheira, en montaro Freita, komono Arouca, Portugal. Ibe ya existas petra emersuri, okupanta cirkume 1 km2, qui semble “parturas” stoni. Pro to la vilajani nomizis l’unesmi kom “matra petro” o “petro parturera” (pedra parideira) e la duesmi kom “filia stoni”. Pluse, li kredas, ke la petro parturera esas fekundigiva, precipue kande on pozas filia stono sub sua litkuseno. Pro to la vilajani e multa vizitanti komencis rekoliar e kolektar filia stoni, quo divenigis tala stoni sempre plu rara. Uli adportas adheme mem peci de petro parturera, ma on dicas, ke li parturas nur en la montaro, ma ne heme…


Nu, ciencozi explikas, ke la tale nomizita petro parturera esas granita petro evanta cirkume 300 milioni yari e kontenanta ulspeca tuberi plu obskura, qui konsistas ek mineralo nomizita biotito o nigra mikao. Quoniam la granito konsistas anke ek minerali plu hela, nome, quarco, feldspato e muskovito (anke nomizita blanka mikao), ne omna parti absorbas egala quanto de sun-energio dum jorno, nome la parti nigratra (la biotita tuberi), esante plu obskura, absorbas plu granda quanto e varmeskas plu multe dum jorno kam la cetera parti. Pluse, la temperatural difero inter jorno e nokto esas tre granda, quo igas la obskura tuberi alterne subisar kontrakti ed expansi plu granda kam la parti plu hela. Pro tal plu granda kontrakteso ed expanso diala, la obskura biotita tuberi pos kelka tempo separesas (o “spricas”, segun la vilajani), e tale explikesas la stranja e rara fenomeno. Evidente la “filia stoni” ne kreskas pos la separeso e ne genitas nova stoni, e pro to on ne povas parolar pri riprodukteso analoga ad olta di animali o planti…

Nu, malgre la expliki da ciencozi, la vilajani e vizitanti duras kredar, ke la “parturera” stoni esas fekundigiva, e pro to li duras rekoliar e kolektar oli. Pro la danjero di extingeso, la komonal autoritatozi rezolvis transformar anciena palieyo, en la vilajo Castanheira, a centro di studio pri la petro parturera. Inaugurita en 2012 e nomizita Casa das Pedras Parideiras (Domo dil Petro Parturera) o Centro Interpretativo das Pedras Parideiras (Interpretala Centro pri la Petro Parturera), ol kontenas acepteyo, audeyo e butiko, ube on vendas ne nur tradicional produkturi del regiono, ma anke imituri del filia stoni, por ke la vizitanti, komprinte oli, ne tentesez a serchado e rekoliado di vera stoni en la montaro. La centro kontenas anke du emersuri ek petro parturera, una sub tekto ed altra sub libera cielo, por ke la vizitanti povez saciar sua kuriozeso sen spoliar la montaro.

La Domo dil Petro Parturera, cetere, same kam omna emersuri ek tala granito, apartenas a plu ampla zono nomizita Geoparque de Arouca (Geologiala Parko di Arouca), famoza ne nur pro la mencionita petro ma anke pro altra geologiala raraji, nome pro plura fosila trilobiti (prima parenti dil nuna aseli, qui habitas nia gardeni), inter qui trovesas mem la maxim granda trilobito en la tota mondo, ed anke pro la tale nomizita Frecha de Mizarela, la maxim granda kaskado en Europa. Pro to, ica parko, qua okupas cirkume 300 km2, nominesis da UNESCO, en 2009, kom geologial patrimonio dil homaro.

LAUDO PRI ROMA

[La destino di Roma, qua esis komence urbeto dil regiono Latium – nericha e negranda parto di Italia – esas astonanta. Roma pokope sucesis konquestar tota Italia e pose la maxim granda parto dil Universo lore konocata. Lor la komenco di nia ero, la Imperio Romana extensesis de nun existanta Anglia til la frontieri kun Persia, e parti de Afrika esis inkluzita. Kompreneble imperio tante vasta esis sencese atakata ed infalible mustis dekadar. Dum la IIIma yarcento nia-ere eventis terorigiva krizi ed invadi da Barbari. Tamen, cafoye, la Imperio sucesis vinkar la historiala obstakli e posvivar. Ma ol esis tre chanjita, nam la urbi su cirkondabis per fortifikuri, tale prereprezentante la generala aspekto urbal dil Mezepoko. E nova religio, nome la Kristanismo vinkis e gradope – e ne sen rezisto – remplasis la antiqua pagana religio Romana. Kad la povo-kapto dal Kristanismo esis bon afero por Roma ? Onu darfas dubitar ; multa pagana autori dil Vma yarcento asertis ke la Kristanismo shanceligis e disfaligis l’Imperio Romana. Opozite, moderna historiisti skribas ke no, e ke la Kristanismo prefere plufortigis la Imperio. Tamen, tamen, la adopto di nova religio, nova vivo-maniero e mento destruktas la preirinta reguli e valori-sistemi sur qui esis fundamentizita la socio-ordino. Sen asertar ke la Kristanismo esis la kauzo dil kolapso dil aludita Imperio, esas nenegeble evidenta ke tala radikala chanjo esis danjeroza por la socio qua aceptis – o koaktesis aceptar – ol. Sube me tradukis (de Franca tradukuro) texto da Rutilius Namatianus, Gallo qua esis prefekto di Roma dum la regno di Imperiestro Honorius en 414 p.K. Rutilius Namatianus esis pagano e granda patrioto Romana. Roma esabis spoliita dal Gota trupi di rejo Alarik en 410, ma ol pluduris esar ankore impresiva urbo e R. Namatianus ne povis e ne volis kredar la krulo di lua mondo. Il redaktis tre emociganta panegiro pri Roma. Yen lua kontenajo :]

 

LAUDO PRI ROMA

« Askoltez, rejino tante bela di mondo qua esas tua, ho Roma, admisita en la nombro dil astri ! Askoltez, matro di la homi, matro dil dei. Tua templi pluproximigas ni del cielo. Tun ni prikantas, tun ni prikantos tam longatempe kam ico a la Destino plezos. Tun povas nula vivanto obliviar. Prefere sepultar la suno en despura oblivio kam lasar de nia kordio eskapar la homajo quan ni devas facar a tu, pro ke en omna loki ube lua radii havas atingo-povo, tu agas tua bonfaci, til la frontieri ube la Oceano klemas la tero per lua ondi. Phoebus (1) en lua orbito rulas por tu. Che tu levas su, che tu kushas su, lua kurkavali. La ardoranta sabli di Libia ne plutardigis tua marchado adavane. Protektata per lua glacio, la Ursino ne retropulsis tu. Tam fore kam la vivanta naturo extensesas, de polo a la altra polo, tam fore extensesis tua valoro. A la maxim diversa genti tu donis unika patrio. Oli rezistis kontre tu, ed oli ganis granda avantaji dominacesar da tu. Per ofrar a la desvinkinti la dispartigo di tua propra legi, tu igis la mondo divenar globala urbo. Tua yusta militi ne havis kom konsequo aroganta paco. Certe tu regnas, ma tu meritas lo, mem plu multe kam tu kredas. Tua prodaji superesas omna altra prodaji. Se on volus nombrizar la trofei qui esas di tua glorio la monumenti, lore esus plu facila kontar la steli. Elevez la lauro sur tua fronto, lua fresha foliaro riyunigos, ho Roma, tua sakra hararo. ‘Utinam’ la ora krono di tua kasko lansez radii, utinam neextingebla fairo spricez ek la ora UMBO di tua shildo. Totala oblivio mustas efacar desfortunoza epizodo (2). Klozez la plago per la desestimo. La desfeliceso preparis a tu granda sucesi e la lumo dil Kushanta suno predicas olta di la Levanta suno. To quo ne povas submersesar riacensas per plufortigita impetuo. Kande ol esas inklinata la torcho riforteskas. Kurvigita sur la sulo, tu deziras tante plu forte la cielo. Propagez tua legi qui travivos la sucedo dil yarcenti. Unika ento, ne timez la fatala cizelo quankam tu evas 1168 yari. La futura tempi ne establisas limiti a tu. Tam longatempe kam la Terala globo permanos, tam longatempe kam la cielo suportos astri, tu vivos. To quo destruktas la cetera imperii plufermigas la tua. Dil rinasko la lego esas cherpar forteso en la desfortuno. »

  1. Phoebus : Mitala figuro qua reprezentas la suno.
  2. La defortunoza epizodo esis la kapto e spoliado di Roma da Alarik, rejo dil Goti.

[Ica texto havas traiti, malgre lua parol-maniero ed antiqueso, qui esas tre moderna, nome R. Namatianus asertas : « A la maxim diversa genti tu donis unika patrio » e « tu igis la mondo divenar globala urbo ». Ico memorigas da ni la parol-maniero dil globalisti nunepoke, qui volas ke la mondo divenez globala vilajo. Esas regretinda ke li ne savas la Latina e ne interesesas pri historio. Li saveskus ke globabala imperio pri qua li revas, ja existis 2.000 yari ante nun por tandem triste disfalar. « Sic transit gloria mundi » (tale pasas la glorio dil mondo). La esforci por koaktar populi e nacioni a globala uneso esas vana, nam omno havas fino.]

(Artiklo da Jean Martignon publIkigita en Letro Internaciona

LA DIABLO DI INTERLINGUA

Me interesesas pri Interlingua ne nur pro ke ta linguo esas bela ed havas aspekto natural, ma anke pro la fakto ke la Ido-movemento standas male e ke on povas previdar ke kin yari –od admaxime dek yari- pos nun, ol desaparos pro la inerteso di lua adepti e pro la indijo de lernili e valida literaturo en korekta linguo e bona stilo. Do, me lernas seriozamente Interlingua e me ja sendis mesaji a kelka FB-i en Interlingua. Precipue, me sendis mesajo al FB di Barbara Rubinstein pro ke lua achento e voco en Interlingua similesas astonante ad olta di amikino di mea matro qua esis parolantino dil sud-Franca dialekto. Kande me skribas sud-Franca dialekto, me pensas pri la Franca parolata kun sudala (od Ocitana) achento. Barbara Rubinstein esis felica pro ta aserto quan on povas konsiderar kom laudo. Yes, ma pose venis mesajo da la diablo di Interlingua, nome Paolo E. Castellina qua esis certa ke me aludis la linguo Ocitana e qua atakis « la Franca imperialismo » konquestinta Ocitania e qua reduktis a la stando di dialekti omna lingui qui ne esas la oficala Franca. Me esis furioza, nam me ne intencis ke on facez proceso a mea lando pro parolir pri ula dialekto, e co min multe kande parolesas pri despolita e senshama stranjero tote ne koncernata e nesavanta pri la aferi di mea lando. Me replikis ke la koncernata « dialekto » esis la Franca parolata en Ocitania (sud-Francia) e nule la Ocitana (qua fakte esas nun desaparinta idiomo en multa parti di sud-Francia). Me adjuntis ke koncernante la imperialismo, il devus prefere tacar, nam lia ancestri Italiana konquestabis Gallia (nuna Francia) ed impozis lia linguo ibe, olqua desaparigabis la antea dialekti Kelta. E, me adjuntis, forsan nehabile, ke il devus shamar pri co. Lore vice tacar od exkuzar su pri lua audacoza aserti (tante plu ke me esas probanta Interlingua e nule konvikita Interlingua-ano), il atakis me itere per asertar ke il esas favoroza a la nedependo di regioni di Hispania, Francia ed Italia e, prenante oportune la titulo di artiklo en la Ocitana, il adjuntis : »No, me ne shamas ». Quon replikar pri co ? Ma evidentamente la aludita Paolo E. Castellina esas posiblamente bona debatero ma lamentinda diplomacisto. Notinda ke ca bizara Italiano esas pastoro protestanta en Anglia e mariajita kun Anglino. Il havas FB kun lua nomo, ube lu redaktas artikli en la Italiana pri la Biblo e la fido Kristana. Ma la Kristanismo esas por lu nur profesiono e teatrajo, nam ica diablo di Interlingua komplete indijas la vertui Kristana. Lua fotografuro hike vidigas vizajo prefere simpatiinda di benigna viro. Ma ico esas kompleta falsajo, nam il esas hipokrita, aroganta e despolita kerlacho, qua ne timas esar grosiera a nekonocati. Me renuncis divenor Interlingua-ano, e malgre la magra e mikra perspektivi di Ido, me restas en ca movemento, prefere kam relatar a tala nequalifikebla personi.
 
 
 

AMIKESO TRANSFRONTIERA

Hiere me naracis a vi kelka epizodi pri la diplomiza ceremonio di mea seniora filiino. Nu, forsan me obliviis dicar, ke la ceremonio finis tre tarde, e me ekiris la loko erste pos non kloki vespere. Me mustis hastar al maxim proxima metrostaciono, nam me volis kaptar la okaziono por renkontrar João Xavier dos Santos, Brazilian idisto nun vizitanta Portugal.


João esas tre agema che Wikipedia, ube il preske omnadie publikigas nova pagini en Ido, pri tre diversa temi, precipue pri geografio e historio. Il ja de kelka dii vizitas Portugal, veninte de Francia, ube il i.a. renkontris Jean Martignon. En Lisboa il lojas en hotelo Fénix, situita en placo Marquês de Pombal, un del precipua central nodi dil chefurbo Portugalan, adube abutas tre larja e longa stradi, lojiganta kontori di importanta firmi ed institucuri. Nur tri metrostacioni separas ica hotelo de la loko dil diplomiza ceremonio, e pro to me rapide arivis ibe.

Enirinte la belega e sat luxoza hotelo, me quik remarkis viro sidanta sur sofao proxim l’acepteyo e manipulanta komputero, ma me ne rikonocis lu. Kande me mencionis lua nomo al aceptistino, il springis del sofao e quik venis a me por saluto. Yen do nia amiko, qua sur la sofao laboris por Wikipedia! Ni entamis tre agreabla konverso pri Ido, sempre en la Portugalana, qua esas nia matrala linguo. Ni parolis precipue pri Wikipedia. João monstris a me, quale il povas rapide krear o chanjar Ido-pagino che Wikipedia, per habile uzar makro-formuli kreita da lu ipsa. Il regretis, ke tro poka homi laboras por Wikipedia en Ido, ma semblas a me, ke ta poka homi esas tre agema ed efikiva, nam existas tre bel Ido-pagini en ica gratuite e facile acesebla e konsultebla enciklopedio.

Me kaptis la okaziono por donacar a João Ido-prospekti en la Portugalana, kelka exempleri di mea verketo Lo mikra es bel ed anke plura libri, de qui me havis plusa exemplero em mea biblioteko, i.a. la famoza Merhameh, voyajala rakonto da Karl May, tradukita da Alfred Neussner e bilingue editita da ne-idista editerio en 2007.

Regretinde nia renkontro esis tro kurta, nam me mustis hastar ek la hotelo vers la naval staciono Terreiro do Paço, por embarkar la lasta navo duktonta me trans la fluvio Tejo al sudriva urbo Montijo, ube me habitas. Kurta, ma agreabla e fruktoza. Andreas Juste olim parolis pri la «la joyo dil Idisti » (Progreso 300, p. 31), kande, lor viziti e renkontri, «omni parolas Ido» ed «omna barilo desaparas». Cafoye me ne parolis Ido, ma me sentis simila joyo, pro komuneso di ideali.

LA ANGLA IMPOZAS SU EN UNIVERSITATI


Hiere, en la solena amfiteatro dil modernstila paralelepipeda rektoral edifico di Universidade Nova de Lisboa (Nova Universitato di Lisboa), eventis la diplomiza ceremonio di cirkume 200 studenti pri ekonomiko, financo e firmojerado, inter qui trovesis mea seniora filiino. Pos triyara bacheleral studiado, la studenti devis studiar ankore dum du yari, facar grupolaboro, skribar tezo e defensar ol koram profesoral jurio, por tandem obtenar la tante longe ambiciata grado di licenciero.

Nun, pos studiado tante longa, pos tanta esforci e sakrifiki, la studenti tandem vartis – evidente anxioze – la esperata “kronizo”. En sua longa kuti granatea, kun blanka fulardo pendanta cirkum la kolo, li okupis plu dam duimo dil vasta chambrego, tamen ne sat vasta por sidigar omna genitori, parenti ed altra asistanti, e pro to multi devis stacar en la fundo ed en la lateral koridori, adosante su an la parieti, o mem sidar sur la gradi dil du eskaleri, qui decensis del supra enireyei e, fluante inter la sidplasi, duktis al infra ceneyo, ube omno esis eventonta…
La ceremonio komencis neakurate, segun kustumo Portugalan. Dum vartar e vartar, la studenti esforcis celar sua nervozeso per ridacheti e cikumbabilado, til ke tandem la ceremoniestrino laute anoncis Angle, ke la profesori quik enpazos la chambrego, e ton li agis sen ajorno, lente decensante la inkombrita eskaleri, en sua nigra robi universitatal, kun l’aplombo e pompo necesa e expektata en tal cirkonstanci, dum ke sonis, kun facile sentebla patoso, fonografita Gaudeamus igitur!
Kande la Latina ario taceskis, la ceremoniestro, sempre Angle, komencis prizentar la membri dil honorala tablo, omni ostentanta alta gradi doktoral e profesoral, e pose el prizentis la doceri jus decensinta, anke omni dotita per simila rangi e tituli. Tal uverturon sequis sat longa serio de diskursi, sempre en la idiomo di Shakespeare, quankam omna profesori esis Portugalan, same kam preske 90% de la studenti. La dekano parolis kun desagreabla achento, ma la ceteri parolis pasable bone, precipue la mulieri, qui agis lo fluante e mem bele. Diskursis anke invitita neprofesoro, nome Germano direktanta la Portugalan filialo di tre konocata automobilfirmo. Lua diskurso esis la maxim interesanta, ed on quik remarkis, ke il, homo del “tereno”, ne bezonas rekursar al kustumal shabloni universitatal, preferante cherpar konkreta nelibrala exempli de sua sat richa experienco profesional. Il parolis Angle tre fluante ed elegante, kun bela pronunco, tote sen kartavo, ma regretinde il dicis dufoye childs (“kindi”) vice la gramatikal formo children
Pos la diskursi on tandem vokis la studenti sepope por disdono dil tante dezirata diplomi. To duris longe e tedive. Ye la fino, un del studenti, tre vivaca yunino, venis al mikrofono e facis la lasta diskurso, anke Angle. El parolis rapidege, tamen tote korekte, belpronunce e mem espritoze – el ya sucesis ridigar plurfoye la tota asemblajo. Pose omna studenti turbeskis sur la infra ceneyo e komencis levar la brakii e klamar studental slogani, e kande de supere on lansis brilanta konfeti, li quik jetis adsupre sua blanka fulardi, quo produktis marveloz efekto impozanta. Lore pluvis aplaudi e vivez-klami de omna lateri, quo konstitucis perfekta klozo por tala ceremonio.
La lektero certe ja remarkis, ke dum la tota ceremonio on diskursis ed anuncis Angle. Nur la studenti inter su, dum ke li sidante asistis, uzis la plebeyala patuazo Portugalan. Tal esas la universitatal praktiko en mea lando. Se nur un studento esas stranjera, la tota docado mustas esar Anglalingua dum la du studioyari, qui grantas la grado di licenciero, mem se omna profesori esas Portugalan (dum la tri antea yari, qui grantas la grado di bachelero, la docado esas Anglalingua, nur kande on invitas profesori stranjera). Anke omna skrib-exerci mustas esar Anglalingua, ed anke la finala tezo, quan la studento, evidente, mustas defensar Angle koram Portugalan jurio.
Semblas do, ke la Angla ja pleas, adminime ye universitatal nivelo, rolo analoga ad olta, quan olim pleis la Latina, nam on docas Angle, on lektas Anglalingua libri ed on skribas Angle sua artikli, esayi e tezi. To semblas esar pragmato. Qua rolon do povas aspirar auxiliara linguo quala Ido? To esas temo por altra blogajo…

LA CIENCO E LA ARTO DI RESPIRADO

En Ocidento la respirado-exercado esas konsiderata nur kom adjuntajo a korpala exercado. Tamen, en Oriento la respirado-exercado esas konsiderata samatempe kom arto ed anke cienco, ed esas multe plu komplikita kam la simpla, nekoncianta proceso di aspirado expirado quan on facas dum dormo e vigilo. Existas multa traktati pri ca temo ambe de Chinia ed India, e plura avantaji atribuesis ad ica respirado-exercadi – korpala, mentala, spiritala.

Sendubite existas proxima relato inter respirado e mentala standi, exemple kande on iraceskas, ecitesas od agitesas, lore on plu rapide respiras. En profunda koncentrado onu respiras plu lente – preske nepercepteble ; ed en la profundega koncentrado on preske cesas respirar, adminime dum kelka instanti, kompreneble.

En omna Orientala sistemi pri respiro-exercado, on esas atencoza pri la plena e kompleta expirado quan naturale sequas plena e kontrolata respirado. Orientani anke enduktis ritmoza metodo e tekniko en lia respirado-sistemi, e dum plura yarmili la praktikanti di ca sistemi multe profitis de oli.

Meznombra Ocidentani ne havas tanta tempo por devotar su a komplikita e kelkafoye desfacila respirado-exercadi ; samatempe li ne inklinesas a tal aero-mistiko quale la Orientani. Tamen Capt. (Kapitano) W.P. Knowles di London qua dum 30 yari docis plu kam 100.000 homi por utiligar lia pulmoni plu efikive, aparte kalmigis la dolori di multa personi qui sufris pri astmo e bronkito. Capt. Knowles recevis plu kam mil letri da sufranti, exemple mediko qua skribis : « Lo esas la unesma foyo dum sep yari kande ma trapasis la vintro sen irga atako di bronkito. Danko a vua exerci. »

Ma quo esas pri la reziduo di co ? Ka ni ne respiras suficante bone ? Segun Capt. Knowles vu probable uzas nur un sisimo di vua totala pulmono-kapaceso. Probez ica experimento : Frunsez vua labii e suflez omna aero ek vua pulmoni, lente ma komplete. Tre rare dum la dio, on havas l’okaziono tale vakuigar la pulmoni. Pro to sempre ranca aero lasesas en nia pulmoni.

(Artiklo redaktita daRONALD C. PERIES e publikigita en la numero 1/2002 di Letro Internaciona)
 
 

Aperis senpaga Esperanto-klavaro por iPhone

Slava Ŝkljajev rakontas al Libera Folio, ke li volis fari propran klavaron por iPhone jam en septembro 2014, kiam Apple anoncis la novan operacian sistemon, kiu permesas instaladon de novaj klavaroj.

Tiam li tamen ne trovis facilan manieron imiti la funkciadon de la enkonstruita klavaro, kaj portempe rezignis pri la projekto. Kiam li revenis al la ideo dum la jarŝanĝa libertempo, montriĝis ke la situacio ŝanĝiĝis.

– Mi trovis Tasty Imitation Keyboard, kiu bone povas imiti klavaron de iPhone. Realigi esperantan klavararanĝon post tio estis facile. Mi esploris aliajn klavarojn konstruitajn per Tasty Imitation Keyboard por vidi kiel ili aspektas en App Store. Mi trovis Punjabi Keyboard de Kulpreet Chilana kaj Esperanto—Klavaro de Chuck Smith. Mi tre malŝatis ke la dua kostas 5 dolarojn kaj krome havas grandan senutilan logotipon.

Do, Slava Ŝkljajev decidis fari propran, senkostan Esperanto-klavaron.

– Prepari la pakaĵon por submeti ĝin al App Store postulis iom da tempo. Entute mi pasigis du tagojn laborante sur la klavaro. Mi submetis mian klavaron la 11-an de januaro kaj ĝi estis aprobita la 19-an.

La klavar-aranĝo estas identa kun tiu de Chuck Smith, kiu siavice identas kun la Esperanto-klavaro de Android. En la senpaga klavaro de Slava Ŝkljajev tamen mankas kelkaj utilaj agordoj, kiuj troviĝas  en la klavaro de Chuck Smith.

– Mia klavaro kaj tiu de Chuck Smith estas tre similaj, ĉar ambaŭ estas bazitaj sur Tasty Imitation Keyboard. Mi klavaro ne havas lineon kun logotipo. Momente ĝi ankaŭ ne havas klavon por agordoj ĉar mi volas realigi la agordojn en alia, pli bona maniero.

Per neniu el la du nun haveblaj Esperanto-klavaroj eblas tajpi la literojn y kaj w, kiuj mankas en la alfabeto de Esperanto. Por tajpi ilin necesas ŝanĝi al nacilingva klavaro.

LA TAJ MAHAL E LA INDIANA ARTO

Babur ed Aurangzeb, t.e. la unesma e la lasta de la Moghola imperiestri, esis poeti. Quankam la unesma inkursi islamista en India (VIIIma yarcento)markizesis per violento e destrukto, la Moghola suvereni, qui regnis de 1526 til 1707, havis generale tolerema konduto relate la aborijena religii. Lia potenteso e lia prodigemeso reflektesas en la splendideso di lia arkitekturo. La unesma Mohamedani en India esis Araba komercisti qui atingis la Pendjab e la Sind-regioni dum la yarcento VIIIma por komercar kun lokala reji. Quik de la XIIma yarcento, la Turka e pose Afgana sultani entraprezis singlayare kelka inkursi en la nordo di India. En 1340 la sultanio Delhi guvernis duadek-e-quar provinci, inter li esis ula parti de la provinco Dekkan e de la litoro di Malabar (t.e. hodiea Tamil Nadu e Kerala). Dum la XVma yarcento, la dinastii Vijayanagara e Rajputa restriktis l'islamal expanso en India, til l'arivo da Babur, qua esis l'unesma imperiestro Moghola, en 1526. Dum ke la sultani di Delhi esabis perceptita kom stranjeri spolianta India por lia propra profito, la sis granda imperiestri Moghola esis, koncerne li, konsiderata kom autentika Indiani. Dum la Moghola periodo eventis pokopa kunfuzo dil islamista ed hinduista arti. Akbâr (1556-1605), qua esis versimile la maxim granda de la imperiestri Moghola, spozigis la filiino di hinduista rejo – e la Mogholi qui sucedis lu tale havis hinduista e Mohamedana ancestri. La Mogholi employis che lia korti generali, administranti, filozofi ed artisti qui esis hinduista. Lia granda programi por konstrukto povis efektigesar nur per la helpo da la lokala dinastii – e la maxim splendida moskei e mauzolei konstruktesis e fasonadesis same bone da hinduista kam da Persiana mestieristi. Dum ke la templi simbolizas l'extera universo kun lua multeso de dei, la moskei gloriizas Allah, la «unika vera deo» havanta multopla nomi, ma qua ne povas reprezentesar per konkretaji. Vice personigita e multopla deaji, la Moghola moskei ornesas per abstraktita temi geometrial. Pro ke l'islamo rekomendas l'enterigo dil mortinti (kontree a la hinduismo), la imperiestrala tombi divenis supera formo dil Indiana arkitekturo. Grandega mauzolei, quale la Taj Mahal e la tombo di Akbâr en Sikandra, esas inter la edifici maxim majestoza di ca lando.Babur ed Aurangzeb, t.e. la unesma e la lasta de la Moghola imperiestri, esis poeti. Quankam la unesma inkursi islamista en India (VIIIma yarcento)markizesis per violento e destrukto, la Moghola suvereni, qui regnis de 1526 til 1707, havis generale tolerema konduto relate la aborijena religii. Lia potenteso e lia prodigemeso reflektesas en la splendideso di lia arkitekturo.
La unesma Mohamedani en India esis Araba komercisti qui atingis la Pendjab e la Sind-regioni dum la yarcento

VIIIma por komercar kun lokala reji. Quik de la XIIma yarcento, la Turka e pose Afgana sultani entraprezis singlayare kelka inkursi en la nordo di India. En 1340 la sultanio Delhi guvernis duadek-e-quar provinci, inter li esis ula parti de la provinco Dekkan e de la litoro di Malabar (t.e. hodiea Tamil Nadu e Kerala). Dum la XVma yarcento, la dinastii Vijayanagara e Rajputa restriktis l’islamal expanso en India, til l’arivo da Babur, qua esis l’unesma imperiestro Moghola, en 1526. Dum ke la sultani di Delhi esabis perceptita kom stranjeri spolianta India por lia propra profito, la sis granda imperiestri Moghola esis, koncerne li, konsiderata kom autentika Indiani. Dum la Moghola periodo eventis pokopa kunfuzo dil islamista ed hinduista arti. Akbâr (1556-1605), qua esis versimile la maxim granda de la imperiestri Moghola, spozigis la filiino di hinduista rejo – e la Mogholi qui sucedis lu tale havis hinduista e Mohamedana ancestri. La Mogholi employis che
lia korti generali, administranti, filozofi ed artisti qui esis hinduista. Lia
granda programi por konstrukto povis efektigesar nur per la helpo da la
lokala dinastii – e la maxim splendida moskei e mauzolei konstruktesis e fasonadesis same bone da hinduista kam da Persiana mestieristi.
Dum ke la templi simbolizas l’extera universo kun lua multeso de dei,
la moskei gloriizas Allah, la «unika vera deo» havanta multopla nomi, ma qua ne povas reprezentesar per konkretaji. Vice personigita e multopla deaji, la Moghola moskei ornesas per abstraktita temi geometrial. Pro ke l’islamo rekomendas l’enterigo dil mortinti (kontree a la hinduismo), la imperiestrala tombi divenis supera formo dil Indiana arkitekturo. Grandega mauzolei, quale la Taj Mahal e la tombo di Akbâr en Sikandra, esas inter la edifici maxim majestoza di ca lando.


LIBERESO JURNALAL

Pos la skandalo pri la karikaturi di Muhammad e la manifesti violentoza en la landi Mohamedana, altra jurnalo humural kam “Charlie”, qua intencis publikigar ulo pri la islamo renuncis e publikigis ulo pri richa turisti Chiniana prizentita kom siniori kolonial ed indijanta Franci laboranta kom servisti dil Chiniani. Ico ne esis bon ideo. Quankam ca jurnalo “Fluide Glacial” ne konocesas multe e, normale, tote ne devus konocesar en Chinia ; ol atakesas violentoze da oficala jurnalo Chiniana, qua opinionas ke la “libereso di opiniono” havas limiti e ke ca karikaturo ofensas gravamente la Chiniana populo. Quon agar ? On mustas renuncar humuro.

LIBERESO JURNALAL  Pos la skandalo pri la karikaturi di Muhammad e la manifesti violentoza en la landi Mohamedana, altra jurnalo humural kam "Charlie", qua intencis publikigar ulo pri la islamo renuncis e publikigis ulo pri richa turisti Chiniana prizentita kom siniori kolonial ed indijanta Franci laboranta kom servisti dil Chiniani. Ico ne esis bon ideo. Quankam ca jurnalo "Fluide Glacial" ne konocesas multe e, normale, tote ne devus konocesar en Chinia ; ol atakesas violentoze da oficala jurnalo Chiniana, qua opinionas ke la "libereso di opiniono" havas limiti e ke ca karikaturo ofensas gravamente la Chiniana populo. Quon agar ? On mustas renuncar humuro.


Hans Bakker forpasis

Filo de aktivaj esperantistaj gepatroj, Hans Bakker lernis Esperanton ĉirkaŭ la jaro 1953. Li eniris la Esperanto-movadon en 1955, kiam li membriĝis en la nederlanda sekcio de TEJO. En 1964 li kunorganizis la 20-an Internacian Junularan Kongreson en Amsterdamo, al kiu li sukcesis allogi la ĉeeston de pluraj gravaj ne-esperantistaj organizaĵoj.

Kiel gvidanto de la Komisiono pri Ne-Esperantistaj Organizoj de TEJO (poste nomita Komisiono por Eksteraj Rilatoj), de 1965 ĝis 1976, li donis fortan puŝon al la eksteraj rilatoj de TEJO, kun seminarioj, eldonaĵoj k.a. agadoj, kiuj dum multaj jaroj estis plene financataj per subvencioj el ekstermovadaj fontoj. En 1976 TEJO elektis lin sia Honora Membro.

Hans Bakker aliĝis al UEA en 1962, tuj kiel dumviva membro. De 1982 ĝis 1988 li estis estrarano de Institucio Hodler ’68 kaj de 1992 ĝis 1995 estrarano de UEA pri financo kaj administrado. Dum multaj jaroj li estis kunredaktoro de la revuo “Fen-X” de la landa asocio Esperanto Nederland.

Unikan lokon en la historio de Esperanto Hans Bakker havas pro sia laboro por la afrika agado de UEA, kiun li gvidis de 1980 ĝis 2001. El lia celkonforma kaj persista laboro rezultis, ke tuta kontinento aperis sur la mapo de Esperanto kaj UEA, kie ĝi antaŭe preskaŭ plene mankis. Li sciis kolekti ĉirkaŭ si reton de entuziasmaj kunlaborantoj, kiuj persone gvidis la lingvolernadon de afrikanoj.

Li kreis ankaŭ vastan reton de amikoj de Afriko, kiuj per siaj donacoj ebligis la sendadon de lerniloj kaj ĉiaspecaj aliaj materialoj bezonataj de lokaj kluboj kaj landaj asocioj, kiuj komencis naskiĝi en rapida ritmo. En 1987 Bakker ebligis al 13 afrikanoj el 9 landoj partopreni en la Jubilea UK en Varsovio, post unumonata kurso en Hungario por spertiĝi pri la lingvo kaj ĝia instruado.

Ĉirkaŭita de ili sur la kongresa podio, Bakker transprenis la unuan Premion Onisaburo Deguĉi, kiun la Estraro de UEA aljuĝis al li pro lia “sindediĉa kaj strategie brile kunordigita laboro por la afrika Esperanto-movado”. En la jaro 2000, en voĉdonado de “La Ondo de Esperanto”, li krome estis proklamita Esperantisto de la Jaro.

Por krei solidan bazon por la afrika agado en estonteco, per donackampanjo de Bakker kreiĝis en la jaro 2000 Kapitalo Afriko de UEA. Plia rezulto de lia agado estis la konstruado de lernejo en Togolando, Instituto Zamenhof, fondita en 1995 per liaj subteno kaj kunlaboro kun Gbeglo Koffi, lia frua lernanto kaj la unua afrika estrarano de UEA.

Pro siaj grandaj meritoj al la Esperanto-movado, Hans Bakker estis elektita kiel Honora Membro de UEA en 2002. La Komitato karakterizis lin kiel “tre grandan ekzemplon por la junaj generacioj, ĉar li estas unu el tiuj esperantistoj, kiuj laboregas kaj ne postulas dankojn pro la laboro, abunde uzas sian tempon sed ankaŭ sian monon, kaj ne afiŝas tion”.

Gazetara komuniko de UEA