Monthly Archives: October 2014

Sveda-Esperanta-Finna verko pri Putin premiita

La plejmulto de aŭtoroj en la mondo verkas en unu lingvo, kelkaj eĉ kapablas prozi kaj poezii en du lingvoj. Trilingve laborantaj verkistoj ne estas multaj, sed ĵus unu tia estis premiita en Finnlando. La premio “Kanava” por la plej bona nefikcia verko de la jaro estis aljuĝita al la ĵurnalisto Kalle Kniivilä pro lia libro “Putinin väkeä”, jam aperinta en Esperanto.

La verko, kies temo estas efektive aktuala pro la politika situacio de Rusujo kaj pro ties streĉitaj internaciaj rilatoj, aperis en rapida sinsekvo en tri lingvoj: unue en la Sveda kun la titolo “Putins folk”, poste venis la Esperanta versio “Homoj de Putin”, kaj baldaŭ ankaŭ la Finna versio nun premiita. Kniivilä mem verkis ĉiujn tri eldonojn, kiuj estas enhave similaj. Li nur iomete adaptis la tekston de la Finna versio prezentante en ĝi komparojn kun Finnlando, ne kun Svedujo.

En la centro de la verko de Kniivilä ne estas la politikaj gvidantoj de Rusujo aŭ ties opinioj. Li priskribas la pensojn de ordinaraj civitanoj, serĉante tie la faktorojn malantaŭ la populareco de la landestro. Li trovas en la lando plimulton, al kiu plaĉas la stabileco, la ekonomia kresko kaj la restarigo de la antaŭa superpotenco.

La prezidanto de la premiinta ĵurio diris, ke la verko klare sed senpasie malkaŝas, kie troviĝas la subtenanta bazo de Putin.

La libro estis tre favore recenzata kaj en Svedujo kaj en Finnlando. Ĝi vekis certe pli grandan interesiĝon en Finnlando pro la situo de la lando en la monda geografio. Kniivilä mem diras en ĵusa intervjuo: “Nun, kiam Rusujo komencis aparte memorigi pri sia ekzisto, oni parolas ankaŭ en Svedujo pri aferoj de Rusujo. Sed antaŭ kelkaj jaroj tio apenaŭ okazis.”

Fine de la verko la aŭtoro dankas ankaŭ esperantistajn amikojn kaj kolegojn, kiuj helpis realigi la verkon, precipe dum li serĉis la ordinarajn homojn, kies opiniojn kaj spertojn li volis aŭdi.

* * *

Kiel la legantoj scias, Kalle Kniivilä respondecas pri redaktado de Libera Folio. Mi pensis, ke li eble ne volas mem publikigi ĉi tie ion pri sia sukcesa verko, kaj tial decidis mem aldoni la ĉi-supran tekston. – HL

Realitá (Canzon ex li film “La Boum)

Yo ha traductet ex anglesi li tre dulci canzon de Richard Sanderson “Realitá” (Reality). It esset un canzon in li famosi francesi film “La Boum” (Li festa) con Sophie Marceau ex li annu 1982. Sophie Marceau ludet in li li film li yun puella Vic quel experi su prim amore in li famosi e successosi film. Til hodie mult puellas ama ti canzon anc pro que it es tre apt por dansar strettmen con li púer ella ama. It ancor fa me rever ….

 

RICHARD SANDERSON: REALITÁ

Canzon ex li film La Boum (Li Festa) con Sophie Marceau

Yo incontrat te per un surprise.

Yo ne comprendet

que mi vive vell va changear por sempre.

Yo videt te stante ta,

Yo ne savet que yo it esset important por me,

que it es alqúó special in li aere.

Reves es mi realitá,

li sol maniere del real fantasie,

Ilusiones es un normal cose

Yo prova viver in reves

It semble que it deve esser talmen.

Reves es mi realitá,

un diferent forme de fantasie.

Yo reve que yo ama te in li nocte

Benque it es solmen fantasie

Si tu existe

carissima ne restiste

monstra me un nov maniere de amar

Di me que it es ver

Monstra me quo yo deve far

Yo senti alquó special por te.

Reves es mi realitá

li sol maniere de realitá

fórsan mi follie ha passat

E f´órsan nu in li fine

Yo va vider qualmen un real cose posse esser

Reves es mi realitá

un marvelosi munde u yo vole esser

Yo reve pri tener te tot li nocte

e tener te sembla esser corect

fórsan to es util.

Yo incontrat te per un surprise

Yo ne comprendet

que mi vive vell va changear por sempre.

Di me que it es ver,

li sentimentes queles es signes

Yo senti alquó special por te.

Reves es mi realitá

un marvelosi munde u yo vole esser

Ilusiones es un normal cose.

Yo prove viver in reves

benque it es solmen fantasie.

e tener te sembla esser corect

fórsan to es util.

Reves es mi realitá

Yo ama rever que tu es proxim de me

Yo reve que yo ama te in li nocte

e amar te sembla corect.

Fórsan to es mi realitá.

Harry Harrison kaj Esperanto (Nia trezoro)

Artikolo pri la scienc-fikcia verkisto Harry Harrison, publikigita en la oktobra kajero de “La Ondo de Esperanto”, daŭrigas la ciklon “Nia trezoro”, kiu en 2013-2014 estas dediĉita al eminentuloj, kiuj subtenis kaj popularigis Esperanton. Ĉi tiu artikolo, verkita de Aleksander Korĵenkov, ekde hodiaŭ estas legebla (kaj komentebla) ankaŭ en la novaĵretejo “La Balta Ondo”:
http://sezonoj.ru/2014/10/trezoro-3/

La legantoj de “La Ondo de Esperanto” povis legi ĉi tiun artikolon en la revuo, ricevita antaŭ tri-kvar semajnoj. Krome, nur ĉ. triono de la materealo de la revuo aperas en la reto. “La Ondo de Esperanto” estas abonebla por la 2015a jaro papere kaj elektronike (pdf).
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

Kaliningrado: Intervjuo kun diplomato

En la novembra kajero de La Ondo de Esperanto aperis intervjuo kun Marcin Nosal, la nova Ĝenerala konsulo de Pollando en Kaliningrado. Li respondis al la demandoj pri la problemoj de la translima kunlaboro, pri la agado de la konsulejo, pri siaj vivo kaj karieto, pri Kaliningrado, kaj fine pri lingva komunikado kaj Esperanto. Interalie, li subtenis la ideon daŭrigi la tradicion de renkontiĝoj inter Kaliningradaj, Pollandaj kaj Litoviaj esperantistoj en la Pollanda Konsulejo.

Hodiaŭ la intervjuo kun la pola diplomato aperis ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2014/10/242nosal/

Bildstrio pri denaskuloj aperis en la angla

Libera Folio: Kiel vi ekhavis la ideon, kaj kiu estis via celo?

Dan Mazur: – Pli frue ĉi-jare mi eklaboris pri publikigo de antologio kun mallongaj originalaj bildstrioj de diversaj desegnistoj kun la temo “subkulturoj”. Pensante pri diversaj subkulturoj mi ekhavis la ideon pri parolantoj de Esperanto kiel temo. Mi ne sciis multon pri Esperanto, kvankam mi konas ĝian ekziston ekde mia infanaĝo. Mi havis la svagan impreson, ke ĝi devenas de la komenco de la 20-a jarcento, kaj ian ligon en mia menso (probable eraran) rilate al utopiaj aŭ idealismaj movadoj, kiel Fabianismo. Mi pensis, ke temus pri sufiĉe multfaceta subkulturo, ĉar ĝi estas tiom aĝa.

– Mia unua gugla serĉo pri la temo trafis artikolon pri denaskaj parolantoj de Esperanto, kaj tio surprizis kaj fascinis min… denaskaj parolantoj ŝajnis kvazaŭ subkulturo ene de la subkulturo! Tiam mi decidis, ke mi volas verki kaj desegni ĉi tiun rakonton mem. Poste mi spektis en YouTube intervjuon de Lana Shlafer, faritan en 2000, kaj eksciis pli.

Kiel vi kolektis la materialon?

– Kvankam mi estas bildstriisto, mi pli frue laboris ankaŭ kiel ĵurnalisto. Do, mi volis intervjui iun por la rakonto. La sola loka kontakto, kiun mi povis trovi, estis la Esperanto-klubo ĉe Massachusetts Institute of Technology. La klubo montriĝis neaktiva, sed mi ricevis respondon de iama membro, Erin Piateski. Ŝi helpis al mi pri kelkaj kontaktoj, kaj baldaŭ mi ekrilatis kun kvin esperantistoj, eŭropanoj kaj usonanoj, kvar el kvin estis denaskaj parolantoj, do estis bona miksaĵo. Mi faris intervjuojn per retpoŝto, krom kun Julie Schwartz, kiu loĝas proksime, kaj kiun mi povis renkonti. Por Lana Shlafer, mi uzis citaĵojn el ŝia intervjuo en YouTube.

– Kun tiom da voĉoj, mi decidis strukturi la rakonton kiel dokumentan bildstrion, kunteksante la intervjuojn per iom da historio. Mi trovis, ke estis multo komuna precipe inter la denaskaj parolantoj, sed estis interese ke aperis ankaŭ iom malsamaj sintenoj al la Esperanta kulturo.

– Kiam la teksto estis verkita, mi sendis ĝin al ĉiuj priskribatoj por ricevi ilian aprobon, kaj poste mi desegnis la bildstrion. Mi multe komunikadis kun la priskribatoj por certiĝi, ke mi ne faras erarojn en la Esperanto, kiun mi uzas en la bildstrio. Kiel vi probable komprenis, mi mem ne parolas aŭ legas Esperanton. Sed la laboro kun la rakonto igis min ekinteresiĝi lerni ĝin… Esperantistoj ŝajnas bone amuziĝi!

Kie aperis via bildstrio? Kiajn reagojn vi ricevis?

– La libro kun la titolo SubCultures: a Comics Anthology estis publikigita en septembro, kaj enhavas la 12-paĝan rakonton Esperantists. Rilate al reagoj, mi trovis ke homoj tre interesiĝas pri la temo – multaj kun kiuj mi parolas preskaŭ ne aŭ tute ne scias, kio Esperanto estas. Mi ankaŭ eksentas iom da interesiĝo inter esperantistoj, kiel vi!

– La libro mem estas havebla en mia eldoneja retejo.

ARKONES-30

En la ĵus dissendita novembra kajero de “La Ondo de Esperanto” aperis artikolo pri la 30aj ARtaj KOfrontoj en ESperanto (ARKONES), okazintaj en Poznano kun pli ol ducent partoprenantoj. Ĉi tiu artikolo (kaj artikolo pri la antaŭARKONESa 3a Interlingvstika Simpozio) estas legebla ankaŭ en novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2014/10/arkones-3/
“La Ondo de Esperanto” estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj por la 2015a jaro. Speciala tarifo por orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika jarabono (pdf) kostas 15 eŭrojn.
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

Radios solar

Radios solar
auro liquide
ultrarapide, impalpabile
vivificatores, tostatores
viagiatores ab mundo ad mundo
Miraculos luminose
hospites radiose
remane un immesurabile momento
ma lor tracias son permanente 
Calorose messageros
nos dona lor energia
con torrente permanente veniente
innumerabile, incessante
Expeditores del obscuritate
amicos e inimicos del oculos
caressatores e comburatores del terra
veni sempre, arriva hic

Nova lernojaro komenciĝis en Instituto Zamenhof en Togolando

La elementa nivelo havas ses klasojn, al kiuj aldoniĝas la klaso de la infanoj. En la meza nivelo estas kvar klasoj kutimaj. Vidante kiom da homoj plenigis la lernejon ke iliaj gefiloj lernu en IZo, oni tuj komprenis, ke necesas duobligi klasĉambrojn aŭ krei aparte alian lernejon nur por la elementa nivelo, dum la malnova estu nur por meza nivelo. Sed ĉu tio solvos la ĉiaman problemon? Konseridante nun la lokojn ekzistantajn, la gvidantoj de la lernejo prenis nur tiom kiom ili povos. Feliĉe tio ne validas por la vesperaj kursoj de gepatroj de gelernantoj de IZo.

Jam la 1an de septembro 2014 la plenkreskuloj komencis sian lernojaron. En tiu ĉi jaro estas malfermita kvina klaso. Tio montras, ke jaron post jaro unu klaso aldoniĝas ĝis iam estos kvara klaso de meza nivelo. Ĉiuj vespere, tre entuziasmaj patroj kaj patrinoj kuras al IZo por lerni legi kaj skribi. Trovi manieron por sukcesigi ĉiujn estas la unua zorgo de la gvidantoj.

La sistemoj por sukcesigi en la lernejo jam iras bone. Tial ĉiujare preskaŭ ĉiuj gelernantoj sukcesas. La nuna zorgo temas pri la ekslernantoj de IZo nun lernantaj en liceoj. Rimarkindas, ke en liceoj ili ne estas tiel bone trejnataj kiel en IZo. Kion faru IZo nun? Gepatroj proponas kreon de liceo, sed la gvidantoj ne nun havas rimedojn por tio. Alia ebleco estas organizi subten-kursojn al ekslernantoj de IZo nun lernantaj en liceoj. Tiel, sabate kaj feritagojn, trejnkursoj estu al ili organizataj. Ankaŭ Esperanto-kurso estu proponata al tiuj, kiuj ŝatus perfektigi siajn sciojn. La gvidantoj de IZo pensas ankaŭ pri la gelernantoj, kiuj ne kapablas daŭrigi la studadon. Ĉu metilernado estu proponata al ili en IZo? Temas pri grava projekto, kiu nun kirliĝas en la kapo de la gvidantoj de IZo. Komenci per trejnado en liceaj lernobjektoj povos lanĉi la projekton kaj tion la gvidantoj proponos al si, se ili havos la monrimedojn. Klopodoj estas farataj tiucele, kaj kiam io favora aperos, ĉiuj estos informitaj.

En Instituto Zamenhof kie estas nun pli ol 600 gelernantoj. Ni zorgas ne nur pri studado de lernobjektoj, sed ni ankaŭ preparas la gelernantojn al la vivo. Tial ni instruas ilin ankaŭ pri informadiko, Esperanto, kudrado ktp. Ni nun pensas pri metilernado en la lernejo mem. Nenio certigas, ke ĉio komenciĝos en tiu ĉi jaro, sed la klopodoj farataj montras, ke almenaŭ eksperimento okazos.

NOVA LERNJARO KOMENCIGHIS EN INSTITUTO ZAMENHOF EN TOGOLANDO

La elementa nivelo havas ses klasojn, al kiuj aldonighas la klaso de la infanoj. En la meza nivelo estas kvar klasoj kutimaj. Vidante kiom da homoj plenigis la lernejon ke iliaj gefiloj lernu en IZo, oni tuj komprenis, ke necesas duobligi klaschambrojn au krei aparte alian lernejon nur por la elementa nivelo, dum la malnova estu nur por meza nivelo. Sed tio solvos la chiaman problemon ? Konseridante nun la lokojn ekzistantajn, la gvidantoj de la lernejo prenis nur tiom kiom ili povos. Feliche tio valida ne por la vesperaj kursoj de gepatroj de gelernantoj de IZo.

Jam la 1an de septembro 2014 la plenkreskuloj komencis sian lernjaron. En tiu chi jaro estas malfermita kvina klaso. Tio montras, ke jaron post jaro unu klaso aldonighas ghis iam estos kvara klaso de meza nivelo. Chiuj vespere, tre entuziasmaj patroj kaj patrinoj kuras al IZo por lerni legi kaj skribi. Trovi manieron por sukcesigi chiujn estas la unua zorgo de la gvidantoj.

La sistemoj por sukcesigi en la lernejo jam iras bone. Tial chiujare preskau chiuj gelernantoj sukcesas. La nuna zorgo temas pri la ekslernantoj de IZo nun lernantaj en liceoj. Rimarkindas, ke en liceoj ili ne estas bone trejnitaj kiel en IZo. Kion faru IZo nun ? Gepatroj proponas kreon de liceo, sed la gvidantoj ne nun havas rimedojn por tio.  Alia ebleco estas organizi subtenkursojn al ekslernantoj de IZo nun lernantaj en liceoj. Tiel, sabate kaj feritagojn, trejnkursoj estu al ili organizataj. Ankau E-kurso estu proponata al tiuj, kiuj shatus perfektigi siajn sciojn. La gvidantoj de IZo pensas ankau pri la gelernantojn, kiuj ne kapablas daurigi la studadon. Chu metilernado estu proponata al ili en IZo ? Temas grava projekto, kiu nun kirlighas en la kapo de la gvidantoj de IZo. Komenci per trejnado en liceaj lernobjektoj povos lanchi la projekton kaj tion la gvidantoj proponas al si, se ili havas la monrimedojn. Klopodoj estas farataj tiucele, kaj kiam io favora aperos, chiuj estos informitaj.

En Instituto Zamenhof kie estas nun pli ol 600 gelernantoj,ni zorgas ne nur pri studado de lernobjektoj, sed ni ankau  preparas la gelernantojn al la vivo. Tial ni instruas ilin ankau pri informadiko, Esperanto, kudrado ktp. Ni nun pensas pri metilernado en la lernejo mem. Nenio certigas, ke chio komencighos en tiu chi jaro, sed la klopodoj farata montras, ke almenau eksperimento okazos.
 

Le sage consilios del baby

Si tu es gaudiose – ride e ulula

Si tu es triste – crita fortissime a tote tu fortia
Si tu vide alco interessante – pone lo in tu bucca
Si alcuno essaya alimentar te – prende le coclear
e batte lo contra le tabula
Si alcuno parla con te – responde in babyanic,
le qual solo tu comprende
Si tu ha fame – crita a tote tu pulmones
usque a illes te da mangiar
Si tu vole haber servicio extra bon
- monstra tu plus large surriso
Si alcuno te da un bloco – colpa lo celeremente
e rhythmicamente contra le solo
Si tu ha satis de un joculo – jecta lo via,
quanto plus distantemente, tanto melior
Si mamma o papa canta melodias de cuna a te
- addormi te profundemente e reposa
de tote le impressiones abundante del die passate

Infantil rimas multilingual

Nunc alea iacta est
and je audi kein protest
Ego volvo ergo sum
Ego vade a Khartoum

Sia hic, sia hoc
ego tue vole poc
Pocahontas sona rock
sia hic, sia wok

Esque Esperanto tanto
similacxas Transpiranton?
Que nos parla intertanto
linguas como Europanto

Nunc alea iacta est
and je audi kein protest
Ego volvo ergo sum
Ego vade a Khartoum

Mein belle perro mangia ferro
ma my mamma mangia manna
Kleine can is not san
cuando luna: vole run

Volapük vole poc
sia hic, sia hoc
Parla Ido! dice Fido
que in Lido is nacido

Nunc alea iacta est
and je audi kein protest
Ego volvo ergo sum
Ego vade a Khartoum

Nova senpaga libro: Princidino Mary

Hodiaŭ, la 15an de oktobro 2014, je la ducenta naskiĝdatreveno de Miĥail Lermontov en la kiosko de Sezonoj aperis lia plej konata proza verko Princidino Mary – la centra novelo de la kvin-novela romano Heroo de nia epoko. La tekston de Lermontov en la 1960aj jaroj tradukis Nikolaj Danovskij, kaj en 1996 ĝi estis eldonita. Ĝi estas senpage elŝutebla en la prezentomanieroj pdf kaj epub:

Princidino Mary estas la dek-sesa libro en la e-libra kolekto de Sezonoj kaj la dek-dua ero en la serio Virtuala Biblioteko. Krom libroj en la kiosko estas ankaŭ du numeroj de La Ondo de Esperanto. Laŭ la statistiko, la eldonaĵoj de Sezonoj estis elŝutitaj 34 mil 922 fojojn.

Legu pli
http://sezonoj.ru/2014/10/lermonto/

Komitatano Z: Fieron sentu ni interne

En la oktobra kajero de La Ondo de Esperanto Komitatano Z prijuĝas nekutime pozitive la lastatempan agadon de la estraro de UEA. La kolumnisto laŭdas ĝian membrovarban kampanjon kaj donas poenton al la prezidanto pro lia kuraĝo agnoski, almenaŭ implicite, ke pri la malkresko de la membraro kulpas ne la “kongresa” sed la “revua efiko”. Bonvenigon ricevas ankaŭ la agado “Montevideo 60” kiel ŝanco reveki la fieron de la membroj pri UEA kiel io speciala kaj ne nur kiel unu inter multaj.
Legu pli en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2014/10/kz-8/

La Ondo de Esperanto estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj por la 2015a jaro. Speciala tarifo por orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika versio kostas 15 eŭrojn.
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

Linguania

In le pais Linguania le parolas son citatanos.
Libros son lor domos. Ibi illos dormi

durante le noctes, quando nemo parla.
In le matino illos se leva, se vesti in
phonemas e litteras e postea exi e vade al
citate. Illos cammina al longe
de stratas, le un post le altere, e assi face
phrases. Si alcun parola querela
o se pone in le incorrecte phrase
o ha vestimentos con errores orthographic,
le policia lingual rapidemente veni e lo attrappa.
Postea illo es processate ante Le Tribunal Grammatic
e in le plus grave caso illo es condemnate a radimento.

Inter omne le benevole parolas vive alcun
invectivas. Iste parolas son parte de bandas de gangsters,
le quales appesta le vita de omne le alteres.
Illos se attruppa in basamentos secrete, ubi illos appella
le un le altere idiotas, piratas, diabolettos e cosas similar.
Postea illos exi pro demolir le stratas urban e chassar gente
con tubos de aciero in lor manos.

Cata anno parolas imprestate, immigrantes,
veni a Linguania. Initialmente illos crea tumulto
e non harmonisa con le altere habitantes.
Ma sovente illos se monstra esser usabile e tosto
deveni assimilate in le lingua.
Post alcun tempore quasi nemo pensa del facto
que illos veni de altere paises.

E assi continua le vita in
Linguania. Parolas nasce e mori. Durante lor
vita illos cambia lor orthographia e
signification. Illos concurre con alteres
pro obtener influentia e prestigio, vole devenir
includite in citationes immortal, illos vivifica le lingua
e cata un constitue un anello
in le catena del historia lingual.

Linguania – conto in Interlingua

In le pais Linguania le parolas son citatanos.
Libros son lor domos. Ibi illos dormi

durante le noctes, quando nemo parla.
In le matino illos se leva, se vesti in
phonemas e litteras e postea exi e vade al
citate. Illos cammina al longe
de stratas, le un post le altere, e assi face
phrases. Si alcun parola querela
o se pone in le incorrecte phrase
o ha vestimentos con errores orthographic,
le policia lingual rapidemente veni e lo attrappa.
Postea illo es processate ante Le Tribunal Grammatic
e in le plus grave caso illo es condemnate a radimento.

Inter omne le benevole parolas vive alcun
invectivas. Iste parolas son parte de bandas de gangsters,
le quales appesta le vita de omne le alteres.
Illos se attruppa in basamentos secrete, ubi illos appella
le un le altere idiotas, piratas, diabolettos e cosas similar.
Postea illos exi pro demolir le stratas urban e chassar gente
con tubos de aciero in lor manos.

Cata anno parolas imprestate, immigrantes,
veni a Linguania. Initialmente illos crea tumulto
e non harmonisa con le altere habitantes.
Ma sovente illos se monstra esser usabile e tosto
deveni assimilate in le lingua.
Post alcun tempore quasi nemo pensa del facto
que illos veni de altere paises.

E assi continua le vita in
Linguania. Parolas nasce e mori. Durante lor
vita illos cambia lor orthographia e
signification. Illos concurre con alteres
pro obtener influentia e prestigio, vole devenir
includite in citationes immortal, illos vivifica le lingua
e cata un constitue un anello
in le catena del historia lingual.

Le pecunia de alteres

Io conta le pecunia de alteres

e alteres conta mi dies
Multes sta in fila
ma io non pote adjutar omnes
Io solmente reguarda ante me,
le vista peripheric es distorquite,
e pensa del autobus
que me portara a casa
contante contos a me
durante que le paisages
parada como sempre
Le moneta es contate e le die ha finite
Finalmente reposo

Misteroj de nia Proverbaro: Bela birdo!

La Zamenhofa Proverbaro estas juvel-montrejo de signifoj, kiuj foje estas malfacile kompreneblaj, eĉ tute nekompreneblajn. Antaŭ pli ol jarcent-duono Gaston Waringhien en La Nica Literatura Revuo citis kelkajn ekzemplojn kaj petis la helpon de samideanoj pli subtilaj, aŭ de tiuj, kies lingvo aŭ kulturo entenas la saman diron. Li ricevis malmultajn respondojn, kaj lia provado baldaŭ estingiĝis. En la duobla aŭgusta-septembra kajero de La Ondo de Esperanto Jean Luc Tortel reprenis la stafeton de Gaston Waringhien. Lia unua ekzemplo estas “Bela birdo!” (№160 en la Waringhiena eldono).

Kio estas “Bela birdo?”. Legu pli detale en la postkongresa eldono de La Ondo de Esperanto aŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2014/09/239proverbaro/