Monthly Archives: September 2014

Alcunos e alteres

Alcunos vole accender un foco

e alteres extinguer lo
Alcunos vole submerger se
e alteres vole volar
Alcunos vole camminar
e alteres confinar se
ma io vole nihil,
io solmente aspecta le mundo
e lassa lo sonar
su cantos chaotic

Le opposito de un dialecto

Interlingua es le opposito de un dialecto. 
In le dialecto il ha parolas regional con un 
limitate divulgation e un pronunciation que 
pote esser difficile a comprender foras del 
region ubi illo es parlate, lo que pote facer 
mesmo parolas cognoscite difficile a comprender. 
In vice, Interlingua usa le plus divulgate parolas e 
un pronunciation distincte e facile a comprender. 
Post apprender Interlingua, le linguas romanic 
ha comenciate dar me le impression de esser 
dialectos de Interlingua. 

Kongresa Sezono 2014

En la postkongresa (aŭgusto-septembro) kajero de La Ondo de Esperanto aperis pli ol tridek artikoloj pri la “Kongresa Sezono” en Esperantujo. En la novaĵretejo La Balta Ondo fine de aŭgusto aperis ses el ili. Temas pri la unua esperantista renkontiĝo en Krimeo post la marta referendumo en ĉi tiu nigramara duoninsulo, la unua kursaro NASK ekster Usono kaj la unua Somera Esperanto-Lernejo ekster Slovakio, la jubileaj (50a) Baltiaj Esperanto-Tagoj en Latvio, la 70a IJK en Brazio, kaj pri Renkontiĝo de Amikoj en Altajo.

Tiuj kaj aliaj artikoloj pri esperantistaj kongresoj, konferencoj, festivaloj kaj ĉiaspecaj renkontiĝoj estas legeblaj en la monata magazino La Ondo de Esperanto kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/

La Esperanto-centro en Rumonge ricevis 250 novajn librojn

Sekretario de la Asocio Nacia por Esperanto en Burundo Hasano Ntahonsigaye informas, ke la biblioteko de la Esperanto-centro en Rumongo ĵus ricevis proksimume 250 novajn librojn de la rusia eldonejo Impeto, aĉetitajn danke al klopodoj de la teamo de fonduso “Esperanto en Evoluo”. Tio grave riĉigos la bibliotekon kaj ebligos distribuadon de pluraj ekzempleroj inter aliaj esperanto-grupoj de la lando.

Samtempe alvenis alia bona novaĵo: la Esperanto-centro ricevis aliron al elektro. Do nun ĝi povas uzi modernajn komunikilojn kaj edukilojn kiel komputiloj, telefonoj, faksiloj kaj kopiiloj.

Tamen ĝis nun la unua Esperanto-centro de Burundo havas nek teknikaĵojn, nek meblojn.  La fonduso “Esperanto en Evoluo” elspezis grandajn sumojn por aĉeti la terenon kaj konstrugi la ejojn. Daŭrigo kaj disvolvado de la projekto nun dependas de via subteno.

Lokaj esperantistoj pretas lanĉi esperanto-kurson kaj septembro estas la plej kovena tempo por tio, sed… mankas 300 eŭroj por fari almenaŭ benkojn por gestudontoj. Ĉu tio estas tro granda sumo por Esperantujo?

Vi povas subteni la agadon de tiuj sindonemaj aktivuloj per mondonacoj, kio ebligos aĉetadon de la mebloj kaj eble teknikaĵoj.

Vi povas ankaŭ sendi siajn librojn (en Esperanto kaj la franca) laŭ la adreso: ANEB, BP 170, BI-Rumonge, Burundi aŭ aĉeti la novajn ekzemple en Libroservo de UEA kaj indiki tiun adreson.

Ne prokrastu, klaku kaj faru tuj!