Monthly Archives: July 2014

Vento

Durante tote tu vita
le respiration plena tu corpore
e quando tu mori
illo lassa le carne
pro unir se
con le vento
que suffla
super campos e silvas

Le tempore del umbras

In le tempore del umbras
io te da mi basio lunar
le qual revivifica
le memorias del iris
Omnes ancora coperi
su facies con mascas ornamentate
ma quando nemo vide
nos monstra le un al altere
nostre physiognomias
Quando le undas veniva
le stratas deveniva canales
le domos deveniva isolate
e le homines
disconnecte e pavorose
Ma io ha continuate
a toccar mi mandolina
nam io audi le tonos de cordas lontan
durante le seren crepusculo
Le basio lunar tinta tu labios
in le color del planeta Marte
nostre removite mascas se rumpe
e le melodia tremulante
echoa inter le canales

Inamoramento

Tu non dava nostre amor
le opportunitate a disveloppar se
Tu lo suffocava in su cuna
ante que illo poteva florescer
Un inamoramento breve
sequite de un dolo longe
An vale suffrer un anno
post un mense de delecto?

Birdala frazi.

La birdo ne kantas pro ke lu savas la respondo; lu kantas pro ke lu havas ula kansono. 

(Chiniana proverbo)


La birdo kantas pro ke lu havas interne ula kansono qua luktas por askoltesar fore.  Lu ne kantas por donar respondo ad ulu, nek pro ke lu havas la respondo al granda questioni di sua tempo. Lu nur kantas pro ke lu amas kantar.

(Anselm Grün)


Serĉante la mankantan raporton

Male ol kutime, ĉi-jare en la junia numero de la revuo Esperanto ne aperis la atendita raporto pri la sukcesoj de la nova estraro de UEA. Por kompreni kio okazis, Libera Folio esploris, kion fakte atingis la estraro dum sia unua oficojaro. Montriĝis, ke nur ses el la sume 65 konkretaj celoj starigitaj en la ĉi-jara laborplano estis realigitaj.

En la julia numero fine aperis mallonga versio de la estrara raporto, kun adreso de paĝo en la retejo de UEA, kie oni legu la plenan version. Sed de tiam pasis jam preskaŭ du semajnoj, kaj la plena teksto de la estrara raporto daŭre ne disponeblas. En la retejo de UEA aperas nur la “resumo”, kaj peto pri iom pli da pacienco.

Tio supozigas, ke la “resumo” aperinta en la julia revuo efektive “resumas” raporton, kiu ankoraŭ ne ekzistas. La perdita raporto inspiris du junajn iranajn esperantistojn, Mina kaj Omid Rohanian, krei la karikaturon, kiun ni nun publikigas.

– Laŭ mi, komiksoj kiuj enhavas kritikojn aŭ demandojn povus unue allogi pli multe da homoj al esperantaj publikaĵoj kaj due, ili povus krei helpeman dialogon en esperantujo. Ĉiu komunumo bezonas kritikeman enrigardon por sana evoluado. Arto povas esti bonega ilo por tiu celo kaj kiel oni diras, “unu bildo egalas al mil vortoj”, klarigas Omid Rohanian.

Li estas esperantisto de tri jaroj, kaj elpensis la ideon kaj tekston de la bildstrio, dum lia fratino Mina Rohanian, kiu estas profesia grafika fasonisto, faris la desegnadon. Ankaŭ ŝi lastatempe ekinteresiĝis pri Esperanto, kaj la duopo planas estonte proponi pliajn laŭtemajn karikaturojn aŭ bildstriojn por publikigo en Libera Folio.

La 100-a novaĵo de projekto StopFake Ukrainio

La 6-an de julio aperis la 100-a novaĵo de pprojekto StopFake Ukrainio, funkcianta ekde la 7-a de marto. Temas pri la esperanto-versio de la samnoma projekto fare de ukrainiaj ĵurnalistoj, kadre de kiu estas senmaskigataj propagandismaj mensogoj de ambaŭ flankoj – ĉu rusia, ukrainiaŭ aŭ tiu de porrusiaj batalantoj. La esperanto-versio estis lanĉita laŭ interkonsento kun la ukrainia teamo kaj plu funkcias danke al volontula laboro de la rusia-ukrainia teamo de tradukistoj kaj publikigantoj.

Oni povas sekvi StopFake Ukrainio ĉe Fejsbuko, Ipernitio kaj Tvitero.

Questiones in forma de hippocampo

Que metro servi
a mesurar nos?
Que forma es nostre
e que contento?


An nos contine alco?
An nos es continite?
On nomina nos?
An nos es vive?

A que nos aspira?
Que nos possede?
Que nos rememora?
Ubi nos jace?

(Illo nunquam se fini
ni se ha create.
Mysterio es le tempore
inequalabile.)


Carlos Drummond de Andrade, 
poeta brasilian, (1902-1987).

Si vos vole ascoltar le canto in le voce del brasilian cantor Belchior, vide infra: