Monthly Archives: May 2014

2014 Corea del Sud

AUDI REGISTRATION DE SON

14588046In maio 2014, Corea del Sud presideva le Consilio de Securitate de le Nationes Unite. Corea del Sud es un pais est-asiatic, que le plus commercia con China e Japon. Secundo le Inquesta Mundial de Valores, coreanos del sud son mentalmente proxime a moldavos e chineses. Secundo Facebook, malaisianos e japoneses son le optime amicos de coreanos del sud. Corea del Sud jace sur un cruciata importante de vias AH1 de Tokyo trans Corea del Sud a Pekin e Nove Delhi (continuante se a Roma e Tolosa sub le nomine E80) e AH6 de Corea del Sud a Ussuriisk, Harbin e Moscu (continuante se a Berlin e Londres sub le nomine E30). In le Nationes Unite, Corea del Sud sovente vota con Turchia e Russia.

  • 2014-05-21 | 2 456 799 | 142 030 CN | Le numero de mortes ha augmentate se a sex durante tumultos antichinese occurrente in Vietnam a causa de insulas ric de petroleo in le Mar de China del sud, nominate in Vietnam Mare del est. Le Republica Popular de China ha expedite naves a evacuar tres milles citatanos ex Vietnam.
  • 2014-05-28 | 2 456 806 | 142 030 KR | Un incendio in un hospital pro vetules in Jangseong, Corea del Sud, ha occise al minus vinti-un homines e vulnerate septe.
  • 2014-05-29 | 2 456 807 | 142 030 JP | Un nave cisterna de petroleo inclina se presso le costa de le prefectura de Hyōgo, Japon del west, post un explosion e incendio subsequente. Septe ex le octo membros del equipage ha essite salvate, durante que le capitano es absente.

Komitatano Z: Esperanto plej gravas – kaj unue “Esperanto”

Mark Fettes anoncis, ke la membrostatistiko estas la mezurilo pri la sukceso de la estraro. Miraklo tamen necesos, por ke realiĝu la celo pri 10-procenta kresko de la membraro ĉiujare, kiel skribite en la Strategia Plano…
Kio necesas, por ke la membraro de UEA rekresku?
Legu pri tio en la kolumno “Vortoj de Komitatano Z”, aperinta en la junia kajero de La Ondo de Esperanto kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2014/05/kz-7/

Malmultaj aliĝis al la Bonaera UK

Libera Folio: Lastatempe cirkulas informoj, laŭ kiuj la interesiĝo pri la ĉi-jara Universala Kongreso estas magra. Kiom da homoj ĝis nun jam aliĝis?

Osmo Buller: Ĝis nun estas 610 aliĝintoj. Ne necesas multe teoriumi por klarigi tion. Bonaero situas malproksime de la tradicia bazo de kongresanoj, t.e. Eŭropo kaj Japanio, pro kio la vojaĝkostoj estas tre altaj. La kongreso estos finance deficita, sed tiu risko neeviteble sekvas el la principo, ke pro sia universaleco UK devas foje okazi ankaŭ en lokoj, kiuj ne estus konsidereblaj, se oni farus la elekton nur laŭ financaj kalkuloj.

Kia estis la kvanto de aliĝinto en la sama periodo de la jaro por aliaj ekstereŭropaj kongresoj? Por eŭropaj?

– Havano kaj Hanojo havis ĉ. 200 aliĝintojn pli je la sama periodo. Kaze de eŭropaj kongresoj la nombro variis inter 1200-1600. La ĉi-jara cifero aŭguras finan nombron de 700-800. Sekve en Bonaero eble okazos la plej malgranda UK post la milito. Ĝis nun la plej malgranda estis la kongreso en Vankuvero en 1984, kun 802 aliĝintoj.

Ĉu multe gravas por la financoj de UEA, ke la kongreso estu granda? Ĉu ĝenerale la grandeco de la kongresoj laŭ vi havas signifon por la prestiĝo de la movado, kaj por la kongresanoj mem?

– Evidente por la financoj de UEA estas des pli bone, ju pli granda la kongreso estas, sed UEA ne povas elekti la kongresurbojn nur laŭ financaj konsideroj. Certe la grandeco havas signifon ankaŭ por la prestiĝo de UK, sed tiurilate plej multaj esperantistoj certe prijuĝas surbaze de longa perspektivo.

Ĉu en 2015 en Francio oni povas atendi grandan kongreson?

– Tute certe, ĉar multaj volas partopreni ĝin aparte pro tio, ke ĝi estos la jubilea 100-a UK, kaj krome ĝi okazos en movade forta lando, kiu ofte, kiam UK okazas en iu alia lando, liveras eĉ pli da kongresanoj ol la gastiganta lando.

Kiel statas la planoj pri la kongreso en 2016? Estis menciitaj Portugalio kaj Slovakio – kiu el tiuj proponoj laŭ via takso logus pli da kongresanoj? Kiujn aliajn argumentojn oni devos konsideri ĉe la decido? Kaj kiam la estraro faros la decidon?

– La estraro akceptis por la “finalo” Lisbonon kaj Nitra. Mi vizitis kun KKS ambaŭ urbojn kaj la estraro ricevis nian raporton. Ambaŭ havas siajn avantaĝojn, pro kio ne estas facile elekti. Nun la afero estas en la manoj de la estraro, kiu decidos jam baldaŭ.

Pasporta Servo aperos papere nur en 2015

Libera Folio: Vi lastatempe emeritiĝis kiel oficisto de UEA. Kiel longe vi fakte laboris en la Centra Oficejo, kaj kiel okazis, ke vi dungiĝis tie?

Roy McCoy: – Mi laboris tie dudek kvin jarojn kaj duonan, ekde la somero de 1988. Estas amuza rakonto pri mia dungiĝo, jam konata de iuj. Mi ne povas doni la tutan historion nun, sed esence estis tio ke en 1985 mi, tiam profesia kompostisto en Usono, proponis al UEA prespretigi novan eldonon de la unua romano originale verkita kaj eldonita en Esperanto, Kastelo de Prelongo de Henri Vallienne, kontraŭ kio mi ricevu dumvivan membrecon. La propono estis akceptita kaj mi finis la laboron plurajn monatojn poste, sed la rezulto estis malakceptita pro iel “skandalaj” ŝanĝoj miaj (i.a. de fart- al io alia, plus mi ŝanĝis la intrigon en la fino) kiuj estis malaprobitaj de la oficiala redaktoro William Auld, kaj mi do ne ricevis la dumvivan membrecon.

– Ĉar mi tamen estis tre multe laborinta super la projekto, kaj ĉar la koncernaj ŝanĝoj estis almenaŭ teorie malfareblaj, mi plendis al la tiama UEA-direktoro Simo Milojević kiam li venis al Madrido por prelegi ĉe la hispana Esperanto-kongreso en la printempo de 1987, kiam mi estis studanta la hispanan tie. Simo, sciante ke mi estas studonta la francan kaj instruonta la anglan en Ĝenevo la sekvan jaron, proponis ke mi venu al Roterdamo dum la jarfinaj ferioj kaj laboru tra ili, kaj tiam mi ricevus la dumvivan membrecon. Mi akceptis tion, iris kaj laboris, kaj la CO estis tiel kontentaj pri mia laboro – mi akcepteble prespretigis tri librojn en du semajnoj – ke mi estis dungita nelonge poste.

Vi nun transprenis la respondecon pri Pasporta Servo. Kial vi decidis dediĉi vian tempon al tiu tasko? Ĉu vi jam dum via laboro en la Centra Oficejo iel okupiĝis pri Pasporta Servo?

– Jes, kaj mi konis ĝin jam delonge. Kiam mi vojaĝis de Madrido al Ĝenevo en 1987, ekzemple, mi uzis ĝin kelkfoje survoje, kaj ankoraŭ aparte memoras kiel agrable estis ĉe la familio Doublet en Saint-Jeannet. Ankaŭ poste mi kelkfoje havis okazon profiti ĝin. Sed mia labora okupiĝo pri ĝi datas nur de 2010, kiam mi estis petita rapidege prespretigi paperan eldonon por tiu jaro. Eldono ne estis aperinta en 2009, post la demisio de Derk Ederveen en 2008, kaj ĝi nun devis esti pli-malpli tuj produktita, ĉar alie TEJO perdus financan subvencion. Aleks Baudry estis heroe farinta la plimulton de la necesa laboro, kio ebligis al mi tuj kunmeti ion por sendi al presejo. Sed la mapoj estis aĉaj kaj la tuta libro estas kelkmaniere nebona. Laŭ mia memoro iel simile okazis en 2011, devige hastega produktado ktp, sed tiufoje almenaŭ la mapoj estis adekvate decaj.

– Kiel oni scias, papera eldono poste aperis nek en 2012 nek en 2013. Konante tiun ĉi situacion kaj vidante mian UEA-emeritiĝon pli kaj pli alproksimiĝi, mi komencis pensi pri mi kiel eventuale “nova Derk Ederveen”. Mia laborsperto ja kvalifikis min por tio, pro la simileco de la datenoj en la UEA-Jarlibro, kiun mi redaktis dum jaroj, al tiuj de Pasporta Servo. La ideo iel kaptis min; mi do agis laŭe kaj fine estis komisiita de la TEJO-estraro, kiu konstatis ke ĝi ne estis mem sukcesanta trakti la aferon.

Dum la lastaj jaroj Pasporta Servo spertis grandajn problemojn, la retejo ofte ne funkciis, kaj la papera listo de gastigantoj ne aperis, kiel vi jam diris. De kio laŭ vi dependis tiuj problemoj, kaj kion vi povos fari por forigi ilin?

– Eble mi unue diru ke mi ne certas pri la precizaj kaŭzoj, pri kiom unu aŭ alia estas influinta pri tio. Tion dirinte, mi povas komuniki mian impreson, ke temas esence pri manko de kontinueco, specife de konstanta prizorganto, kia estis Derk Ederveen. Jam estis sufiĉa laboro por li, kiam temis nur pri la presa eldono, sed kompreneble estis signife pli, kiam estis decidite igi PS-on ankaŭ reta. Kun la novaj teknikaj postuloj de tio, la TEJO-gejunuloj simple ne havis sufiĉe da tempo aŭ sperto por tenadi la aferon funkcianta – aŭ de financaj rimedoj, kiel TEJO-estrarano Paweł Fischer-Kotowski rimarkigis, por teni la servojn de profesiulo – kaj la afero komencis iri de estaro al estraro, de TEJO-volontulo al TEJO-volontulo, sen esti dece aŭ adekvate traktata.

Jam proksimas junio, sed ankoraŭ nenio aŭdiĝas pri la delonge promesata papera listo de gastigantoj. Ĉu tio signifas, ke ankaŭ ĉi-jare ĝi ne aperos, aŭ ĉu ĝi aperos jam post la eŭropa libertempa sezono, kiam ĝi ne plu estos same bezonata?

– Mi akceptis la komision sub la kondiĉo ke ne estu fiksita limdato, sed bedaŭrinde mi publike rivelis mian tiaman kredon ke la libro povus esti produktita antaŭ la fino de junio. Mi nun bedaŭras kaj estas pardonpetinta pri tio. Mi ne faris promeson kiel la antaŭaj misfaritaj; sed estis simile, kaj simile erare. Mi vere planis turni min al tuja laboro super la libro kiam mi estus reveninta al Roterdamo de Sicilio, kie mi instruis Esperanton tra la vintro, sed la perspektivo ŝanĝiĝis kiam mi haltis survoje por konsultiĝi pri la afero kun Aleks Baudry, la kompilinto de la 2010-a kaj 2011-a eldonoj.

– Oni ŝajne estis kalkulanta je lia kunlaboro ankaŭ ĉe la tuj farota eldono, sed li, krom esti okupota dum la du sekvaj monatoj kiam la laboro devus esti farata, estis farinta nenian promeson rilate al tuja eldono, kaj cetere estis jam de 2011 dirinta ke li volas eksiĝi de PS entute. Malgraŭ tio li pretis helpi pri la sekva eldono, sed krom esti tiutempe okupata li opiniis ke, pro la tre malbona stato de la PS-datenoj, oni povus fari nur malbonan eldonon ĉi-somere, kaj pli bonan nur poste kiam la datenoj estus poluritaj.

– Venis poste aliaj voĉoj forte malfavoraj al ĉi-somera eldono, interalie de Osmo Buller kaj Ederveen. Ili parolis pri marto aŭ aprilo kiel taŭgaj eldon-monatoj, sed ĉar neniu povis liveri kialon pro kiu la libro ne aperu jam en januaro, mi decidis celi al tiu monato. Se aperos neatendataj problemoj kaj januara eldono tamen fine ne eblos, la libro aperos en februaro, aŭ en marto aŭ aprilo absolute plej malfrue. Mi tamen ja kredas ke eblos eldoni jam en januaro, eĉ kun mia intenco persone kontakti kaj ricevi respondon de ĉiu listigota gastiganto.

Kiel grava laŭ vi estas la papera listo de gastigantoj en la nuna elektronika epoko?

– Tion mi ne povas diri. Ke ĝi estas ja grava almenaŭ al iuj, mi ja povas diri. Iu skribis al mi ke nova papera eldono utilos por li, i.a. “por ke mi montru aktualan pruvilon de utileco de nia lingvo por eksteruloj” – argumento simile uzata por la papera Jarlibro de UEA, kiu same sendube havas siajn ŝatantojn.

Kiel vi ĝenerale vidas la estontecon de Pasporta Servo? Kiel evoluis la kvanto de gastigantoj dum lastaj jaroj?

– Mi diris al iu dum la lastaj tagoj, ke dum mi konstante zorgas pri konservo de la entuziasmo de niaj nunaj PS-volontuloj – kiuj inkluzivas kelkajn tre talentajn kaj entuziasmajn programistojn – neniu tamen ŝajnas esti multe zorganta pri mia entuziasmo, kaj ĉu mi, malkuraĝigate, eventuale ne mem forlasos Pasportan Servon kiel aliaj antaŭaj volontuloj estas farintaj. Tion dirinte, mi ne vidas ke tio okazos, almenaŭ baldaŭ, ĉar la afero simple estas bonega hobio por mi en mia emeriteco. Se tio ja ne okazos, mi kredas ke la estonteco de Pasporta Servo estos garantiata de mia daŭra zorgado – kaj, kompreneble, tiu de la aliaj volontuloj.

– Pri la kvanto de gastigantoj mi ne kredas ke aktuale eblas diri, ĉar la retejo estas invadita de multaj spamistoj kaj ne eblas tuj scii kiom de la novaj aliĝoj estas gastigemaj homoj kaj kiom estas vendemaĉaj robotoj. La kvanto de gastigantoj tamen ne multe gravas al mi. Mi volas rekrei la bonajn presajn eldonojn de antaŭaj jaroj, tamen ankaŭ liverante modernan kaj bone funkciantan retejon.

– Pri la presaj eldonoj ĵus venis bonega novaĵo: mi ricevis mesaĝon de Leonora González, la farinto de la ĉarmegaj desegnaĵoj kiuj aperis en la antaŭaj eldonoj, en kiu ŝi informis min ke ŝi ankoraŭ estas esperantisto kaj volonte same kunlaboros kiel antaŭe ĉe nova PS-eldono. Tiuj kiuj konas la antaŭajn, komprenos pri kiel ĝojiga tiu informo ja estas. Mi sendis al ŝi koncepton pri la temo de la nova eldono, kaj ŝi ŝajne pretas fari laŭ tio. Temos pri la renovigo de io malnova, sed inda je plua vivo.

– Pli aktuale, la forigo de la amaso da akumuliĝinta spamo estas inter la unuaj farendaj taskoj ĉe la projekto. Same farenda estas la fino de reteja ĝisdatigo de la sistemo Drupalo 5 al la pli lastatempa Drupalo 7. Videokonferenco pri la progreso pri tio ĵus okazis kaj eble estos videbla baldaŭ ĉe YouTube, laŭ Tom Geller, Drupala eksperto kaj la organizinto de la konferenco. Ĉiuokaze Pasporta Servo vere estas reviviĝanta, kaj espereble baldaŭ oni denove povos reklami, ke eblas vojaĝi tra la mondo tranoktante senpage ĉe afablaj kaj gastemaj esperantistoj. Tiu afero ja denove kaj daŭre vivos.

Politikaj partioj kaj lingvaj rajtoj

Okaze de la eŭropaj balotadoj de la 25a de majo 2014, Kataluna Esperanto-Asocio (KEA) sendis demandaron pri lingvaj rajtoj al la partioj kiuj ilin partoprenas. Ĉi tiun demandaron respondis ses politikaj partioj. La diversaj respondoj montras la malsimilan vidpunkton de la politikaj partioj pri la lingva politiko en la Eŭropa Unio, ankaŭ pri Esperanto.

Legu pli detale en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2014/05/kataluna-3/

Fajro en domo de Zamenhof

Pri la incendio en la domo de Zamenhof raportas la lokaj amaskomunikiloj. La novaĵretejo Tut.by jam en la titolo de la artikolo atentigas, ke temas pri “la domo de la kreinto de Esperanto”. Laŭ Tut.by la incendio komenciĝis fine de la labortago en vendredo, kaj kaŭzis seriozajn trafikproblemojn en la urbocentro, ĉar la fajrobrigado dum la estingado fermis la Kirov-straton, en kiu situas la domo.

La duetaĝa domo estas momente rekonstruata, kaj la incendio estiĝis sur la tegmento. La fajro estis rapide estingita, sed ĝia kialo ne estis tuj malkovrita.

La familio de Ludoviko Zamenhof loĝis en Grodno de 1893 ĝis 1897, ĉefe pro financaj kialoj. Fine de la 1880-aj jaroj, post la publikigo de Unua Libro, li estis tute senmona. Granda parto de la doto de la edzino, Klara Zilbernik, estis elspezita por Esperanto, kaj la kuracista praktiko de Ludoviko Zamenhof en Varsovio ne prosperis.

Unue li provis trovi pli bonan enspezon en Ĥerson, en suda Ukrainio, sed sen sukceso, kaj en 1890 li revenis al la familio en Varsovio. En 1893 la tuta familio translokiĝis al Grodno, kie la loĝkostoj estis malpli altaj, kaj la okulista enspezo iom pli alta. Tie la familio loĝis dum kvar jaroj, ĝis ili tamen decidis reveni al Varsovio.

La duetaĝa domo en Grodno estis konstruita ĉirkaŭ la jaro 1870, kaj ĝi estas ŝtate protektata monumento de la arkitekturo. En la sovetia tempo en ĝi situis studenta komunloĝejo de la medicina universitato de Grodno, kiu en 2005 estis fermita, ŝajne pro la malbona stato de la konstruaĵo.

De tiam la domo staris neuzata. Post kelkaj jaroj ĝin aĉetis la privata entreprenisto, kiu en 2012 komencis rekonstrui ĝin. Laŭ la plano en la domo troviĝos oficejoj kaj vendejoj, kaj sur la ekstera muro estos restarigita memortabulo de Ludoviko Zamenhof

58ve podcast de Radio Interlingua con informationes super le veniente conferentia de interlingua in Svedia

Ecce le ligamine al plus nove – 58ve – emission de Radio Interlingua:  
… e ecce le integre texto de illo, proque alicunos demandava de me, que io publica tamben le textos. Isto es bon pro novicios, nove interessatos, comenciantes in le lingua, a fin que illes pote parallelmente leger e ascoltar le texto, assi habente un experientia super le lingua parlate, super le pronunciation:

“Car ascoltatores!

Vos pote con tote le derectos demandar, ubi dispareva Radio Interlingua in le ultime tempore…

Recentemente io era multissimo occupate con le musica, que necessitava tote mi tempore. Pro exemplo io debeva compilar le musica a un pecia con circa un medie hora de longor pro un gruppo de dansas folkloristic in mi urbe, que habeva su annual spectaculo grande in april. Iste pecia habeva dansas e musica seligite de solmente un territorio ethnographic, al qual io debeva colliger le adequate melodias authentic – anque tales, que le dansatores pote facilemente cantar – e determinar le quantitate de sonar los, adaptar los al limite del tempore. Iste labor me costava un integre mense de labor, proque le choreographo cambiava su previe conception super le ordine del dansas e pro isto io debeva compilar un totalmente nove musica in haste intra duo-tres septimanas usque le spectaculo, ignorante mi previe compilation, que io comenciava facer ja in martio. A ambe compilationes io non solmente determinava le melodias e lor quantitate a sonar, ma anque unificava le original registrationes sonic de illos assi, que illos appare in un nove file sonic in le ordine e quantitate e tempore, que io determinava, a fin que le dansatores pote probar a iste musica. In plus, io debeva accordar le differente registrationes de iste melodias a fin que illos sona al mesme altitude musical. Postea il se verificava, que iste grande labor con le registrationes original del fontes non haberea essite besoniate pro le choreographo, proque pro le probas del dansas ille prefereva le registration del compilation que nos, musicos – qui postea musicava in le spectaculo – mesme sona… Ma isto era bon pro nos, musicos, a fin que nos apprende le compilation.

Postea io debeva disveloppar mi computator, proque un popular systema operative computatorial, que io e multe alteres usava non plus recipe actualisationes de securitate. Le firma, que lo vendeva, suggere su altere, plus nove productos, ma pro usar los on debe disveloppar su computator, proque illos require ja plus forte elementos hardware. Io faceva iste passo, que dura mesmo ancora hodie, ma isto causava, que io, non potente mantener ancora iste nove systema operative adequatemente, habeva problemas anque in registrar sono per le microphono, que naturalmente impediva facer un emission pro Radio Interlingua.

Ma ab ora, habente ja sperabilemente plus de tempore, vos pote expectar le nove emissiones de Radio Interlingua de me, pro le futuro, como antea!

Nonobstante le primari causa, que io faceva iste brevissime emission es, que in iste estate, inter le vinti-novem de julio e le tres de augusto essera organisate un evento extraordinari de interlingua. Extraordinari illo es, proque isto es forsan le prime caso, que un incontro nordic e un conferentia international de interlingua essera combinate. Assi le jornalista de interlingua-puncto-com pote nominar iste evento con tote le derectos como “superconferentia nordic” o “festival de interlingua”. Illo habera loco in le urbe °Asa, Svedia, al costa del mar, in le edificio Löftadalens, que se trova solmente cinquanta metros del mar, in un loco vermente pictoresc. Io pote attestar isto, proque io era ibi in duo milles cinque, al dece-septime conferentia de interlingua, que era organisate anque ibi. °Asa es vicin al strata E-Sex, cinquanta kilometros al sud de Göteborg.

Le planos pro le programma offere cursos de interlingua a plure nivellos; discussiones, presentationes, p. ex. Sven Frank parlara super le methodo del polyglotto Petyo Angelov de como apprender linguas. Un altere presentation de Sven Frank tracta le thema de como utilisar hypnose in le instruction de linguas.

Si vos vole incontrar vos con un ver pionero de interlingua, vos certo debe esser ibi, proque Ingvar Stenström, qui utilisa interlingua ja del annos mille novem centos cinquanta essera ibi. Isto esserea pro vos un bon occasion pro incontrar con iste persona historic de interlingua personalmente, proque ille, habintante in le sud de Svedia non pote interprender viages plus longe a causa del stato de su oculos; ma in °Asa ille essera presente.

Pro plus de informationes visita le paginas de Interlingua-puncto-com con le detalios super le conferentia e con le scheda de inscription, que vos deberea plenar e inviar al organisatores si tosto, como possibile, a fin que illes sape, quante personas es expectabile a iste evento, que – ultra le discussiones e presentationes – vole render possibile un bon passatempore insimul, reposante in un bon compania, conversar multo in interlingua con vetule e nove amicos, participar in excursiones interessante in le area.

A reaudir plus tarde!”

- Fin del texto del podcast -

P. S: al thema: io non includeva le information a in le emission, proque al tempore del registration io non lo sapeva ancora, que le reduction del costos del participation es prolongate usque le 31 (trenta-prime) de maio, dunque si vos paga ante iste dato, le precio essera plus basse pro vos.

Le Capitan Fracassa

Le Capitan Fracassa

Per Théophile Gautier Traduction in Interlingua per Francesco Galizia

Le Capitan Fracassa (titulo original Le capitain Fracasse) es un romance per Théophile Gautier (Tarbes, 30 augusto 1811 – Neuilly-sur-Seine, 23 octobre 1872), poeta, romancero e critico de arte francese); publicate in 22 capitulos, (25 decembre 1861-30 junio 1863), sur le Revue Nationale et Etranger; in le mesme 1863 esseva publicate le prime edition como libro; duo annos depost on habeva un edition illustrate ab Gustave Doré que deveniva multe popular.

Historia: Le castello del miseria: Le historia on developpa in Francia, in le prime medietate del XVII seculo, sub le regno de Lodovico (Louis) XIII, in le mesme epocha del tres Muschetteros. Le juvene baron de Sigognac, ultime povre descendente de un nobile familia, vive in povressa inter le ruinas del su antique castello in Gasconia, ultime proprietate del familia Sigognac, un tempore potente ma ora cadite in disgratia. Le habitantes del castello son: un catto de nomine Belzebù, a cuje son state accurtate aures e cauda, dante a illo un aspecto particular, Miraut, un can de chassa ligate al externo, le cavallo Bayardo, in le stabulo, le ancian Petro, unic servitor remanite, e le juvene baron de Sigognac, qui vive sin sperantias pro le proprie futuro. Le carro de Tespi: Le arrivar de un compania de comedianos, que ha perdite le strada e les pete asylo per le nocte, interrumpe le monotonia del vita del castello, e permitte finalmente al baron de consumar un cena decente, con le victo del actores. Durante le cena, Sigognac ha modo de observar le componentes del compania. Le juvene Seraphina de vinti-cinque annos es le prime actrice; le facto de interpretar rolos de regina la ha facite assumer le mesme comportamento anque in le vita real (iste es characteristic de anque le altere actores, qui tende a comportar se in le vita como sur le scena); Isabella, le plus juvene del compania, specialisate in le rolo de Ingenue; la brun espaniola Zerbina, le Servetta; le ancian Domina Leonarda, Matre Nobiledel compania. Le partes masculin son in vice interpretate ab le vetulo Blazius, le Pedante, qui faceva discursos plen de citationes o mottos; le fatue Leandro, actor juvene; Scapino, in le rolos de servo agile e astute; le chef del compania Herode, le Tyranno, un homine grosse qui celava intra un aspecto de ogro un animo bon e gentil; Matamoros, con le aspecto magre e vestite como un grottesc guerrero. Le baron deveni amico del actores, que les convince a unir se a lor e pervenir a Paris, ubi ille resultera a facer se valer e dar lustro al su blason. Le deman matino, le carro partiva e a guardia del castello e del bestias restava Petro, assatis abattite per non haber potite sequer le patrono. Le prime etappa del viage es in un locanda de un village, ubi le actores face le cognoscentia del Marquis de la Bruyères qui les invita, le deman, al su castello per mitter in scena un comedia. Intertanto inter Sigognac et Isabella, le sympathia que le duo habeva ab subito le un per le altere se sta transformar in amor. Le arrivata del compania interessa una juvene, Chiquita qui, ha spiate tote le personas, et es attrahite ab le collar de perlas de Isabella; Chiquita va ad adverter le su compare, Augustino. Pois que tote le resto del su banda es state capturate e justitiate, ille ha debite sostituir les con alicun fantoches que, systema inter le arbores al latere del strata. Le matino successive, quando le carro del actores passa, tira un colpo de archibuso e, armate de navaja (un longe cultello), intima a illes de consignar tote le monetas, ma Sigognac disvainate le spada, on lancea sur de ille e con le adjuta del altere homines, ha le melio sur le malfactor e Chiquita. Ma vidite le fantoches le tres surride e decide de non consignar Augustino al justitia, e le da qualque soldos. Isabella dona le collar a Chiquita, la qual es felice. Le actores vade al castello de Bruyères, e Augustino retorna a celar le su fantoches pro le proxime imboscada. Al castello le comicos son allogiate in le cameras del hospites. Inter Seraphina e le Servetta, es in curso un guerra secrete per conquistar le attention del marquis, qui selige le secunde. Le comedia mittite in scena, Le fanfaronate del capitan Matamoros, ha obtenite un grande successo. Sigognac post le spectaculo, declara le su amor a Isabella. Le deman le compania es ben compensate e reparte. Seque pois un periodo poc fortunate e le monetas del marquis es quasi terminate: le compania ha debite vender tres del quatro cavallos, et ora es apud de Poitiers. Per render minus dur le fatiga del cavallo, le homines vade a pedes. Es hiberno e le nocte descende rapidemente, de improvise on discatena un tempesta de nive que les obliga a fermar le carro e a refugiar se intra, cercante de escaldar se le un con le altere. Quando le tempesta termina on nota le absentia de Matamoros; Sigognac, le Tyranno e le Pedante va al su recerca, e poco depost les trova appoiate a un arbore, semisepulte ab le nive e morite congelate. Le morte, de Matamoros lassa le compania sin un personage, ma Sigognac decide de substituer lo, utilisante le pseudonymo de Capitan Fracassa. Quando descende le nocte e le nive recomencia a cader, le cavallo exhaurite pro le fatiga e le gelo se abatte al solo morite. Totes abandona le carro e post un dur camminate in le nive les attinge un ferma que resulta esser proprietate de un ex actor, vetule amico de Blazius, Bellombre retirate se del scenas, qui vive in le ferma del patre, lassate le in hereditate. Ille recipe le compania e le da victo e allogiamento e mitte a lor disposition un stabulo pro organisar le spectaculo. Intertanto le carro remanite sur le strada veni usate como refugio ab Augustino e Chiquita le quales vadeva anque lor a Paris; al alba, post esser se reposate illes repartiva. Al matino Bellombre manda un servo con duo cavallos a reprender le carro e assi le actores poteva probar le nove comedia, Le fanfaronate del capitan Fracassa. Sigognac on demonstra subito un bon actor e, sequente le consilios de Bellombre, mitte a foco le character del su personage: superbe e fanfaron quando le periculo es lontan, coarde e pavide, quando iste es vicin. Le postmeridie ha loco le representation con un bon successo, que dava monetas e cibo. Le deman al momento de partir, Bellombre dona al actores un bon peculio, in plus presta a lor duo cavallos que portera le compania a Poitiers, le qual se installa al Armas de Francia, le melior albergo del citate. On prepara assì le spectaculo, que iste vice esserà duple. Ultra al obra comic on habera anque un seriose, le Lygdamo e Lydia. Al albergo Isabella es notate ab le duc de Valleumbrose, qui decide de facer la sue, certe del su fascino. Ille se presenta inde ante del proba general e cortesa la juvene, provocante assì le reaction de Sigognac, jam mascarate pro le representation. Le duc vade via affirmante que ille non pote batter se con le plebeios e que incargarà qualque su servo pro bastonar le. Le probas termina quando es obscur, ma le actores, suspectante un imboscada, on divide pro attinger le albergo: ante vadeva le feminas con le Pedante e Leandro, pois Sigognac armate con le spada de scena que era de Matamoros, le Tyranno con un fuste ex ligno e Scapino. Quando le tres perveniva al loco del imboscada, le servos del duca les attacca, ma Sigognac con alicun colpos de spada firma duo de illes, Scapino face volar un tertio sur le strata, le quarte es bastonate ab Herode e fugeva. Retornate al albergo, ubi le resto del compania era in pena, plus de tote era Isabella, preoccupate pro Sigognac. Le baron prende le decision de defiar le duc a duello, ma servi un patrino de rango. Pois que le marquis de Bruyères ha attingite le su Zerbina, ille va in le camera del actrice, e pete al nobile de esser su patrino, le marquis accepta. Le matino sequente, on presenta al palatio Valleumbrose pro lancear le defia. Post esser se assecurate que detra le mascara del comico on cela vermente un nobile, le duc accepta. On sanciva que le duello evenirà le deman con le spada, de cuje le duc on reputa infallibile, anque gratias al inseniamentos de un maestro de armas neapolitan. Al alba, initia le duello, que termina con le victoria de Sigognac; le qual on era dedicate al scherma sub le guida de Petro qui, ante de esser un servitor, era stato maestro schermitor. Le duc es ferite al antebracio que, le impedi de tener le spada in mano, e le baron con gesto nobile, firma le su attacco. Retornate al palatio, livide pro le dolor e le dishonor patite, Valleumbrose projecta planos pro occider Sigognac e facer Isabella sue. Al postmeridie va in scena le comedia, con successo, post le spectaculo Isabella in un colloquio con Sigognac, venite a trovar la in le su camera, dice que pur amante le non poterà jammais esser su sposa, proque illa non es nobile. Isabella remanite sol, vide comparer, ab un fenestretta, le visage de Chiquita qui, resulta ad entrar. Al stupor de Isabella on adjunge cello de Chiquita qui porta al collo le collar del actrice. Illa narra le perque de celle intrusion: illa e Augustino il era ingagiate ab un nobile, insimul ad altere banditos, pro raper la, Chiquita debeva entrar in le camera per aperir le porta e facer entrar le raptores. Ma ora Chiquita esserea retornate dicente a illes que un homine era con Isabella. In ultra da a illa un cultello contra eventual assalitor, inde renova le juramento de protection, e va via. Isabella al mateno narra toto al resto del compania, que decide de partir. Le viage usque a Paris es sin episodios digne de relievo, le compania on firma a Tours et Orleans per qualque recital e pois, in un vespere de hiberno arriva al capital. Intertanto fallite tote le su tentativa, le duc ingagia Jacobo Lampourde, le plus habile schermitor de Paris, con le carga de eliminar le baron. Lampourde va in un taverna ubi incontra un su vetule companion de aventuras, Malartic, qui ingagia pro le interprisa, e le incarga, de recrutar altere homines, pro le assassinio de capitan Fracassa e le rapto de Isabella. Le postere jorno Sigognac es defiate ab Lampourde qui, in le curso del duello, admira le stylo de combatto del baron, probante sur de ille tote le colpos qui cognosce, e restante surprendite pro le colpos del adversario; quando decide de mitter in acto le su colpo secrete, al baron resulta a parar lo, rumpente anque le lamina del sicario. Lampourde, admirate se inclina, e declarar se servitor de Sigognac, confessa de haber acceptate moneta pro eliminar le, ille haberea restituite le moneta pro non haber terminate le labor. Le mesme vespere le duc, recipe Lampourde et es meraviliate per le ethica del sicario, venite per restituer le moneta e retirar se ab omne activitate contra le baron e le su amicos. Le successo del compania theatral es grande, quando un die ad Herode, on presenta le majordomo del conte de Pommereuil, con le requesta de ir al castello per un spectaculo, Herode accepta. Durante que illes percurre un strata insulate, Sigognac et Isabella, qui son a un certe distantia ab le carro, incontra un mendicante cec guidate ab un puero, illes se avicina pro facer le elmosna, ma improvisemente le cec imprisiona Sigognac con le su mantello, e adjutate ab le puero, captura Isabella e la carga sur un cavallo e les fuge. Le actores son cadite in un trappa: le conte de Pommereuil non es jammais existite, era un fraude del duc de Valleumbrose. Isabella veni portate in un castello e clause in un camera. Al etage inferior Malartic, le organisator del rapto, bibe con le su homines, inter cuje Augustino e Chiquita. Isabella in le su camera, vide Chiquita entrar ab un fenestra, e dice que Valleumbrose, la habe rapite; ma ora advertera Capitan Fracassa pro venir la a liberar. Le postmeridie Chiquita retorna, passante ab un arbore al fenestra e dice que Sigognac e le amicos son celate in le bosco vicin e, con le tenebras, haberea tentate de liberar la. Le vespere on presenta Valleumbrose ab Isabella cercante de convincer la ad amar le, ma la juvene, dice de esser inamorate de Sigognac e que plus tosto que ceder prefereva morir, extrahente le cultello que Chiquita le habeva lassate, promte al suicidio si le duca haberea tentate de abusar de illa. Ma Valleumbrose la disarma e la stringe inter le su bracios, quando le fenestra es rumpite ab le cadita del arbore utilisate ab Chiquita, taliate ab le actores e devenite un ponte per attinger le camera del prisionera. Malartic, con tres homines, va in le camera pro adjutar le duc, Sigognac, Scapino e Lampourde, ha le melio e disarma le quatro, ma Valleumbrose traina Isabella in un altere camera, e se claude intra; ma anque Chiquita se introduce in le camera, aperi le porta e Sigognac entra, ingagiante un furiose duello con Valleumbrose, durante que Scapino e Lampourde les bloca le homines del duc, Sigognac attinge le adversario con le spada e le transfige al scapula; cadite le duc le altere cessa le hostilitate. Isabella es sin sensos, e on cerca de dar le succurso, quando compare sur le scena un ancian senior accompaniate ab quatro vallettos. Es le prince de Valleumbrose, patre del duc, qui vide Isabella exanime, ma le su attention va a un anello que la juvene porta al digito, ille lo recognosce como un dono facite vinte annos antea a Cornelia, un actrice con cuje habeva habite un relation de amor e pois era fugite e nonobstante le recercas, le prince non resultava de retrovar. Finalmente Isabella se evelia e dice que celle anello era le unic hereditate que le matre, Cornelia, le habeva lassate, es evidente qui Isabella es filia del prince. Disdignate le prince maledice le filio, qui appare sustenite ab un valletto, ma vidente le cader, ordina de succurrer le. Inde ordina a totes de lassar le castello, e de remaner sol con le duo filios. Sur le strata del retorno Sigognac, dice a Herode, qui Isabella ora qui ille ha occise le fratre non lo volera plus, le su carriera de actor non ha plus senso, proque Isabella non essera plus actrice; assi decide de retornar al su castello e reprender le misere vita de un tempore. Ma le duc non era morite, et es amorosemente assistite ab Isabella, ora contessa de Lineuil. Depost qualque mense, le duc dice al patre e al soror que debe partir per un viage, sin dicer ubi vadeva. Sigognac, retornate al su castello, recipite con joia ab Petro e le animales; un jorno, con meravilia, ha le visita del duc credite morite; iste le comunica de haber intercedite pro ille a Corte, pro facer le nominar capitano del muschetteros e proxime governator de un provincia. Ora qui ha un position apte al su lineage, e Valleumbrose es ora le su melior amico, Sigognac poterà rogar le mano del contessa de Lineuil, le deman le duo vade via. In placia de Greves, a Paris, on sta per exequer un condamna a morte; inter le publico son presente in un carrossa, Sigognac e le duc. Quando appare le carretta con le condamnate on discoperi que ille es Augustino, ma ante que le carnifice pote ligar le al rota, que le haberea rumpite le ossos, Chiquita salta sur le patibulo e le occide, pro non facer le suffrer. Le guardas son firmate ab Lampourde e le su amicos, Chiquita fuge a refugiar se sur le carrossa de Valleumbrose que parti al galoppo. Pervenite al palatio del prince, Chiquita es nominate camerera private de Isabella. Ora le sonio de amor del duo juvenes pote realisar se, e illes ora pote sposar se con le benediction del prince.
Le castello del felicitate. Epilogo: Post le matrimonio, Isabella, sin facer saper nihil a Sigognac, face restaurar le castello del baron, reportante lo al antique splendor. Le surprisa de Sigognac es grande, quando retornate a visitar le castello, post alicun menses, discoperi le novitate. Pro festear es organisate un banchetto, ma le catto Belzebù, non habituate a tante cibo, moriva pro un indigestion. Sigognac decide de dar al catto un digne tumba in le parco del castello, ma quando on excava le fossa on discoperi un antique coffro, plen de monetas e joieles, que un ancestre del baron habeva sepelite ante de ir al cruciata. Ora Sigognac ha toto: le amor, un position e le ricchessa.

Maklerejo – retejo por kunfarado

Scipovante nur la gepatran lingvon oni havas ne pli da ebleco ol paroli kun samlingvanoj. Lerninte fremdlingvon oni povas paroli en du landoj. Genia decido estas lerni Esperanton: Oni povas paroli kun la tuta mondo. Restas nur la neceso trovi esperantiston kun interesoj, kiuj konvenas al la propraj. Tio funkcias laŭ la Esperantoprincipo: Mi faras la unuan paŝon al fremdlandano lernante Esperanton kaj la alia paŝas simile. Oni renkontiĝas en la mezo kaj havas komunan lingvon. Same funkcias la maklerejo. Mi skribas blogon, ĉar mi ŝatas pludoni informojn, sed mi ne scias akiri legantojn. La alia ŝatas legi interesajn informojn kaj ne trovas la blogon en la ne travidebla amaso de informoj en la interreto. Trovu ĉi tie ofertojn de esperantistoj, kiuj faris la unuan esperantistecan paŝon al vi. Se vi ne trovas kion vi serĉas, vi tamen povas viavice fari la unuan paŝon: Mendu senkostan anonceton por via afero.

Laŭ mia impreso la plej multaj retemaj esperantistoj momente troviĝas en Facebook kaj pluraj vagis tien, kiuj antaŭe estis en diversaj sociaj retoj. Ne videblas esperantistoj, kiuj ne kontribuas en sociaj retoj. Ankaŭ mi havas konton ĉe Facebook, sed mi malmulte skribas tie, ĉar neniu respondas. Tie abundas plej diversaj kontribuoj kaj por mi estas malfacile el tio kribri informojn pri kunfarado. Tial mi inventis en 2009 PER.esocom.de. Intertempe montriĝis, ke ĝia formo ne plu estas sufiĉe taŭga. Tial nun nova nomo kaj nova sistemo. Ĝi estas intence sen devo malfermi konton por ke plej eble multaj kunfaradaj aferoj povu esti interŝanĝitaj.

Gambas blanc in "a-pena-pantalones"

Le estate arrivava in Hungaria ja ora – in maio… Nos mesura le temperatura inter 20 e 30 °C… Subito appareva multe de pueras con gambas blanc…
Naturalmente in le previe menses le numero del pueras con gambas blanc era equal con lo de iste tempore, ma ora illas se vesti in

“a-pena-pantalones”,

dunque: in pantalonettas multissimo curte e a causa de isto lor gambas se vide e le masculinos remarca isto… 

Il es evidente, que iste tempore es le prime in le anno, in le qual illas pote vestir se assi e a causa de isto le Sol non ancora poteva facer lor gambas plus brun… Las, qui ha un color brun agradabilemente belle a lor gambas ja in iste tempore, quando le Sol face su ver effecto le prime vice in iste anno, probabilemente sole vader a in le solario, dunque: mesmo si le color de lor pelles pare esser natural, illo es artificial…

Mark Twain en Esperanto

En la maja kajero de La Ondo de Esperanto aperis la humura novelo “La familio McWilliams kaj la kontraŭŝtelista alarmilo” de Mark Twain, pro kies traduko Russ Williams iĝis laŭreato de la literatura konkurso Liro-2013. Ĝi estas legebla ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo.
http://sezonoj.ru/2014/05/twain/

Liro-2014 estos anoncita en junio.

La Tria Tutmonda Ekzamentago en Moskvo

La 17an de majo 2014 en pluraj landoj de la mondo estis okazigita la Tria Tutmonda Ekzamentago laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). En Moskvo la ekzameno okazis en la porinfana kulturcentro Provincija, oportune situanta preskaŭ en la centro de la Ruslanda ĉefurbo. Ĝin partoprenis dek kandidatoj, inter kiuj naŭ estas kursanoj de la Esperanto-lernejo, funkcianta ĉe la Moskva Esperanto-Aaocio MASI.
Legu pli en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2014/05/masi-10/

Tri kongresoj

En la ĵus presita junia kajero de La Ondo de Esperanto inter dudeko da artikoloj en la primovada rubriko “Eventoj” aperis raportoj pri tri printempaj landaj Esperanto-kongresoj en Israelo (Amri Wandel), Britio (Jack Warren) kaj Hispanio (José Antonio del Barrio). Oni jam povas legi ilin en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/

Vapor Vil

Oh, si!
io es troppo lasse
ma non pro dicer
que io non crede plus in te
con mi pantalones rubie
mi jachetta de General
plen de anellos
io va
       descendente
                        per tote le vias
e io va prender ille vetule nave
io non ha besonio de multe moneta
gratias a Deo
e il non me importa
Oh mi honey baby
baby honey baby
Oh, si!
io es troppo lasse
ma non pro dicer
que io es iente
forsan io revenira
unquam io reveni
qui lo sape?
ma io vole oblidar te
io besonia
Oh mi grande
Oh mi parve
Oh mi grande obsession
Oh mi honey baby

honey baby

Waly Salomão, poeta brasilian, (1943-2003). 
   
Notas: 1) Vapor Vil: vapor (nave); vil (a pretio vil). 2) Le poema esseva musicate per Jards Macalé e ci lo canta le gruppo musical O Rappa.

2014 Norvegistano

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

Norvegistano hodiaŭ festas sian tagon de la konstitucio. Antaŭ ducent jaroj, en la 17a de majo 1814, oni subskribis la konstitucion de Norvegio. Laŭ tiu ĉi konstitucio, kiu estas valida ĝis hodiaŭ, la lando estas regata de Lia Moŝto Haroldo la 5a, la Reĝo de Norvegistano. En Norvegistano troviĝas gravaj vojoj E18 de Newcastle tra Norvegistano al Sankt-Peterburgo (ĝi kontinuas sub nomo AH8 al Irano) kaj E105 de Norvegistano tra Sankt-Peterburgo al Moskvo. Norvegistananoj, svedistananoj kaj danistananoj estas frataj popoloj, ĉar ili estas la plej bonaj fejsbukaj amikoj unuj de la aliaj. Laŭ la Monda Enketo de Valoroj, norvegistananoj estas mense proksimaj al finnlandanoj kaj germanistananoj. En la Unuiĝintaj Nacioj, Norvegistano ofte donas la samajn voĉojn kiel Finnlando kaj Japanio. Norvegistano plejparte komercas kun Granda Britistano kaj Norda Irlando, Germanistano kaj Svedistano.

Jen iom da novaĵetoj:

  • 2014-04-27 | 2 456 775 | 150 154 SE | Porrusistanaj ribeluloj en orienta Ukrainio liberigis svedistananan observanton, sed ne la aliajn sep eŭropajn observantojn, kiujn ili estis tenantaj dum tri tagoj.
  • 2014-04-28 | 2 456 776 | 150 151 RU | Usono altrudis trian rondon de punoj kontraŭ Rusistano, respondante tiel al instigado de ribelo en orienta Ukrainio fare de Rusistano. Porrusistanaj armitoj kaptis Konstantinovka, la lastan en ĉeno de urboj en orienta Ukrainio. Gennadij Kernes, la urbestro de Ĥarkovo, orienta Ukrainio, postvivis pafon en la dorson fare de nekonata murdanto. Du mil homoj pace manifestaciantaj en Donecko por unueca Ukrainio estis atakitaj per batiloj kaj larmiga gaso fare de porrusistanuloj.
  • 2014-05-07 | 2 456 785 | 150 154 NO | Norvegistana decido ignori la ĉisemajnan viziton de la Dalailamao al Oslo por eviti kolerigon de Ĉinujo kaŭzis kritikon en tiu homrajta lando. Kritikistoj diras, ke Norvegistano riĉa je nafto povus permesi al si pli malbonajn rilatojn kun Ĉinujo.

Novaj ludoj en Esperanto

Libera Folio: Kion faras via firmao, Ludisto?

Chuck Smith: – Ni kreas amuzajn ludojn por telefonoj, tabulkomputiloj kaj mikrokonzoloj. Ni nun havas ludojn por iPhone, iPad kaj OUYA (Android-mikrokonzolo) kaj pluportas Poker Solitaire al novaj sistemoj kiel Fire TV, Android kaj Windows Phone.

Kial laŭ vi gravas, ke la ludoj estu haveblaj ankaŭ en Esperanto?

– Ludoj estas esenca parto de nia kulturo, sed estas tre malmulte da modernaj videoludoj en Esperanto. Ni volas gvidi ĉi tiun ŝanĝon. Ni certas, ke esperantistoj ankaŭ ŝatas ludi en Esperanto!

En relative simpla kartludo la lingvo de la ludo ne vere tre gravas, ĉu? Ĉu vi planas aliajn ludojn, kie la lingvo havos pli da signifo?

– La lingvo ja gravas por lerni la ludon, sed kial oni devas ĉiam ludi en la angla? Mi preferus, ke ekzistu pli da ludoj, kiujn oni povu ludi en Esperanto kaj mia firmao helpas al tiu celo. Oni ĉiam parolas pri kiom da libroj ekzistas en Esperanto, sed malofte parolas ludoj, filmoj ktp. Varia kaj abunda multmedia pejzaĝo estas kerna por lingva komunumo.

Kian interesiĝon ĝis nun renkontis via lingva ludo Word Race? Ĉu ĝi estis multfoje elŝutita? Ĉu vi gajnis multe da mono per ĝi?

– Dum tiu tempo, la merkato moviĝis al modelo de senpagaj ludoj kun aĉetebla enhavo, kaj Word Race kiel varo ne tiom taŭgas por tia merkato. Pro la rapidaj ŝanĝoj en poŝtelefonaj merkatoj, oni ofte malfacilas antaŭvidi tiajn gravajn merkatajn ŝanĝojn dum la komenco de projekto.

– Malgraŭ ĉio ĉi, ludantoj tre aprecis ĝin en siaj recenzoj. Kiel mia lernprogramo, Intense Esperanto, Word Race estis elŝutita pli ol 12.500-foje, sed por senpaga ludo, tio ne generas multe da mono. Kiam oni havas senpagan ludon, oni kutime bezonas milionojn da ludantoj por bone enspezi monon.

– Cetere, tuj post kiam mi lanĉis Word Race, mi eklaboris en granda ludfirmao. Tio signifas, ke mi ne povis dediĉi tiom da tempo al ĉi tiu ludo kiel mi volis. Mi lernis mian lecionon kaj mi nun multe strebas por bone disvastigi Poker Solitaire. Kompreneble multe helpas, ke mi vere amas ludi kaj paroli pri la ludo. Ĉiukaze, mi antaŭĝojas aŭdi kion viaj legantoj opinias pri Poker Solitaire!

In li matine (presc erotic…)

Finalmen ancor un original raconta in Interlingue e it es mem erotic …. o presc erotica :-)

 

IN LI MATINE

 

It es ancor tost matine e yo es ancor plu o min dormaci. Subitmen yo sentit li inbrassament de mi amico. Il tirat me in su direction in nor lette. Il tenet me fixmen in su fort brasses e yo sentit li calore du su musculosi córpor. Su manus explorat mi pelle sub mi nocte-camise. Yo sentit me secur e gardat in su brasses. Tande su calid e grand manus atinget mi mammes. Il caressat les tra li tenui stoff de mi curt e fin nocte-camise per su digites. Il es tendri, ma anc demandant. Yo hat ancor cludet mi ocules e sospirat pianimen. Su tuchas devenit plu e plu demandant e yo sentit quam mi mammelles devenit rigid.

Un agreabil calore difuset se in mi tot córpor. In li sam moment il pressat su abdómine vers me. Yo posset sentir su excitation. Su pénis hat ja erectet e picat me quam un pal in mi rosi calsonettes, queles yo portat sub mi curt blanc nocte-camise.
Yo savet quo to significat. Il volet me totmen e yo sospirat pro excitation pro que yo ama it, si yo es desirat de il. Naturalmen il strax perceptet mi sentimentes e volet usar ti chance. Il demettet su pijama-calson. Nu su erectet pénis picat me mem plu quam antey. Yo movet un poc mi cul e subridet. Ma to esset naturalmen un poc dangerosi pro que il prendet to quam un signe de consentiment de me.
Nu omnicos devenit tre rapidmen. Il levat mi cul un poc und demettet me li rosi calsonettes adsúper mi hanches. Nu mi es sin protection de su voluptá. Li fort manus tornat me ad sur li dorse quam yo esset solmen su ludette. Li ludette e objecte de su desire e voluptá. Il tre ama ti position de mi submission quande yo jace sin protection sur mi dorse attendent esser usat de il. Ma yo juit luder ti rol. Yo sentit un crescent calore e humiditá inter mi femures.
Finalmen yo apertet mi ocules e videt su visage súper me. Yo sospirat e largijat quasi automaticmen mi femures quam un cavalla quel atende su cavallo por far un cavall-yun. Yes, quam litt puella yo tre amat cavalles.
In ti moment yo sentit me quam un voluntari e obedient sex-objecte. ノxter li lette yo certmen ne es talmen. Ma nu yo sospirat in expection de esser penetrat. Mi vágine ancor esset tre humid. Su bocca apertet se e il besat me passionatmen. Yo apertet mi femures in expection de su erectet masculin sexual organ…

Ma in ti momente li alarm-horloge tintinat e mem mi matre intrat mi chambre.

“Bon matine, Carina. Qualmen tu ha dormit mi carissima? Li dejuné es sur li table. Yo hodie deve laborar plu tost quam altrime”, dit mi matre sin pause.

Ella regardat me con un questionant facie.
“Esque tu vermen standa bon, Carina?”, ella questiona me un litt suciat.
Yo hiat e respondet:
“No, mamá. Yo standa bon, yo es solmen ancor un poc fatigat.
Ella subridet e continuat:
“Bonissim! Yo desira te un bon die mi infanta. Adió!”
Ella besat me ye li fronte quam signe del adío.

Mi ocules es ancor cludet. Lentmen yo realisat que it omnicos esset solmen un somnie. Yo sospirat desperatmen. Yo audit qualmen mamá forlassat nor dom.
Yo hiat ancor an vez e lentmen comensat mover me. Ínmediatmen yo sentit quant humid esset mi calsonettes pro mi bell somnie. O no, to significat que yo ancor devet duchat ante li scola. Yo devet hastar!
Yo sospirat e levat me ex mi calid lette. Yo pensa que yo vermen besona un fix amico! Li vive es vermen desfacil quam puella…

Ascender quam un fénix (canzon de Conchita Wurst)

Yo ha traductet li canzon “Rise like a phoenix” del austrian cantator Conchita Wurst. Ti canzon ha ganiat in li annu 2014 li Eurovision Song Contest in Köbenhavn (Dania). It es tre disputat pro li person Conchita Wurst. Ella nascet quam Thomas Neuwirth e travestit se quam fémina sur li scene e transforma se sur li scene in li figura Conchita Wurst e il/ella porta un barbe.

Li triumf de Conchita Wurst (german por salsice) es anc un victorie de tolerantie in Europa. Mult persones in Europa plendit contra ti canzon e su interprete. Yo pensa que it es un excelent canzon e Conchita Wurst have un fantastic voce benque yo ne ama li musica del canzon mult, ma li es un digni victor del Eurovision Song Contest.

CONCHITA WURST

ASCENDER QUAM UN FÉNIX 

Titul original: Rise like a Phoenix

Avigilar se in ruines

Vader súper vitre

Vicines di que noi es truble

Ma ta témpor ha passat.

Regardant del spegul

No, to ne es yo

Un foreno aproxima se

Qui posse esser ti person

Tu totmen ne vell conosser me hodie

Yo vola ex li pallidant luce

Ascender quam un fénix

Ex li cindres

Serchant plutost quam venjantie

Retribution

Tu esset advertit

Tam bentost quam yo es transformat

Tam bentost quam yo es renascet

Tu save que yo va ascender quam un fénix

Ma tu es mi flamme.

Ea a tui aferes

Acter quam tu es líber

Nequí posse har atestat

Quo tu ha fat a me.

Pro que tu ne vell conosser me hodie

E tu deve vider

Por creder

Ex li palissant luce

Ascender quam un fénix

Ex li cindres

Serchant retribution

plutost quam venjantie

Tu esset advertit

Tam bentost quam yo es transformat

Tam bentost quam yo es renascet.

Yo ascende ad-supra in li ciel

Tu jettat me ad-infra ma

yo va volar.

Ascender quam un fénix

Ex li cindres

Serchant retribution

Plutost quam venjantie

Tu esset advertit

Tam bentost quam yo es transformat

Tam bentost quam yo es renascet

Tu save que yo va ascender quam un fénix

Ma tu es mi flamme.

Okazis la 5a Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto

La 5a Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto okazis en Zaozhuang-a Profesia Instituto en orienta Ĉinio kaj pli ol 65 partoprenantoj el Pollando, Japanio, Koreio kaj Ĉinio ĉeestis en la festivalo. Dum la festivalo Zaozhuang-a Profesia Instituto kaj Internacia Instituto pri Kulturo kaj Turismo de Pollando subskribis kontrakton de ĝemeliĝo. Junaj esperantistoj prezentis teatraĵojn en Esperanto. S-ro SASAKI Teruhiro prelegis pri Mozio, la ĉina antikva pensulo kaj s-ro Krzysztof el Pollando prelegis pri urbo Varsovio dum la milito. Partoprenantoj vizitis la  Ĉinan Esperanto-Muzeon en Zaozhuang-Universitato, la Zamenhof-statuon en la kultura placo, kaj la Internacian Esperanto-Arbaron en la urbo Zaozhuang.

Dum la vizito de la muzeo s-ro Fukomoto el Japanio kaj polaj esperantistinoj donacis kolektaĵojn al la Muzeo kaj dum la vizito de la arbaro polaj esperantistoj plantis arbon de Amikeco inter Ĉinio kaj Pollando.

La partoprenantoj vizitis ankaŭ la antikvan urbon Tai’erzhuang, kiu estis detruita en la dua mondmilito kaj rekonstruita en 2008 kiel Varsovio. En Tai’erzhuang estis ekspozicio de fotoj pri Varsovio kaj Tai’erzhuang.