Monthly Archives: March 2014

Lusin kaj Esperanto

Lusin (1881-1936), konsiderata kiel la ĉefa figuro en la 20-jarcenta ĉina literaturo, plurfoje esprimis sian subtenon al Esperanto kaj al esperantistoj. Legu pli detale pri Lusin kaj Esperanto en la artikolo de Aleksander Korĵenkov, aperinta en la marta kajero de La Ondo de Esperanto kadre de la kleriga rubriko Nia trezoro.
Ĉi tiu artikolo nun estas legebla ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2014/03/lusin/

La Ondo de Esperanto estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj (rabatoj por la orienteŭropaj, ekssovetuniaj kaj triamondaj landoj). La elektronika versio (pdf) estas abonebla kontraŭ nur 12 eŭroj:
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm

Angela (Canzon ex li film Sleepaway Camp)

Ci es li traduction del canzon “Angela” ex li film “Sleepaway Camp”. Li canzon es cantat de Frankie Vinci. Angela es li tragic heroá del film. Li patre e li fratre Peter de Angela esset mortat in un accidente e ella habita che su tanta e su cusino. Ella es tre timid e parla poc. Su tanta invia la con su cusino in un tipic american camp por passar li scol-vacanties in li estive. It es li unesim vez por Angela esser in tal camp. Angela deveni rapidmen li scope del mocada in li camp. Ma plu e plu homes queles hat mocat la es mortat. In li fine on descovri que Angela esset li mortatora. In veritá ne li púer ma li puella esset mortat in accidente del familie. Su tanta fortiat Peter viver quam un puella pro que ella sempre volet haver un filia e ja have un filio. Angela/Peter devet acceptar to, ma nu in li camp li trauma devenit evident e ella mortat li persones qui ha mocat la in li camp. Li unesim victime es li pedofil cocinero del camp, qui molestat Angela sexualmen. Ti molestation apertet li trauma de Angela e transforma la in un serie-mortatora. Un tal exact caracteristica del serie-mortator es tre rar in horror-filmes e on ne save ca on deve haver misericordie o odie contra Angela/Peter. Angela anc es fortiat mortar li púer ella ama pro que il volet svimmar con ella e pro to ella ne posset tener li secrete de su ver biologie por se. Quande ella finalmen consenti a ear svimmar con il in li nocte, Angela a su amico dit: “Lass nos incontrar apu li litore pos li social reunion.” To frase decide li morte del púer. To frase devenit tre famosi in li Unit States de America e es sovente citat. Ci es li tre dulci canzon in li film por Angela traductet in Interlingue.

 

 

ANGELA


De Frankie Vinci ex li film “Sleepaway Camp”

 

Quande yo regarda in tui ocules,

It ne veni quam un surprise,
Que tu escapa secretmen,
Angie, tu es li amore de mi vive,
It es tant frigid in li nocte,
Yo suplica te restar.

Yo save que omnicos es un mascerade,
Yo save que tu ne time

Tu es exact to quo yo ha serchat,
Null altri púer posse ama te plu,
Tu es li sol puella quem yo adora.
Tu es exaxt to quo yo ha serchat.

Li témpor va reparar tui fractet cordie,
Ples ne fracassar,
Li veritá va restar intra,
Angie, yo ne vole lassar te forear,
Yo ne vole far les saver,
Li dolore quel tu deve ocultar.

Tu save que it es un grand charade,
o – o, o – o,
Yo save que tu ne time,
No, o – o, o – o.

Tu es exact to quo yo ha serchat,
Null altri púer posse ama te plu,
Tu es li sol puella quem yo adora.
Tu es exaxt to quo yo ha serchat.

Tu es exact to quo yo ha serchat,
exact to quo yo ha serchat.

Tu es exact to quo yo ha serchat,
exact to quo yo ha serchat,
exact to quo yo ha serchat.

Forpasis Geraldo Mattos

Kun bedaŭro mi sciigas vin pri la forpaso de Prof. D-ro Geraldo Mattos Gomes dos Santos, 82-jara, eksa prezidanto de Akademio de Esperanto – cetere, akceptita en la Akademio en 1970, li estis ties dua plej antikva ano. Li estis lingvisto, emerita profesoro de Federacia Universitato de Paranao kaj de Pontifika Katolika Universitato de Paranao – PUCPR (li estas la aŭtoro de la teksto de la Himno de PUCPR).

Lia vasta verkaro estas plurfaceta: ĝi inkluzivas lingvistikajn studojn pri la portugala kaj pri Esperanto –  kun emfazo pri origino de la Internacia Lingvo kaj ties strukturo; lin speciale allogis la problemo de esperantaj participoj -, studojn pri instruado de tiuj du lingvoj, poemojn kaj romanojn originale verkitajn en Esperanto. Esperanton li lernis en 1947-1948.

Li estas iama prezidanto de Paranaa Esperanto-Asocio, kaj ankoraŭ en 2011 kaj 2012 li gvidis serion da prelegoj en Esperanto pri diversaj aspektoj de la gramatiko de ĉi tiu lingvo kaj pri ĝenerala lingvistiko en la sidejo de la Asocio, en Kuritibo. En junio 2013 li ĉeestis la reinaŭguran ceremonion de Stel-Domo en la tereno de Pontifika Katolika Universitato de Paranao.

Lastoktobre li estis trafita de cerbovaskula akcidento, kaj ekde tiam lia kuracado okazis parte en malsanulejo, parte hejme. En la 8-a de Marto, grupo da esperantistoj vizitis lin, kaj li kun granda malfacileco babilis kun ni, en Esperanto kaj en la portugala. Li daŭre estis bonhumora kaj lia menso estis vigla.

Dimanĉe, la 23-an de Marto, li estis en sia hejmo kaj forpasis dumdorme, proksimume je tagmezo.

Ivan Colling

Sonios de beton

Video e musica per Jari Ylamaki

Milliones de homines
milles de edificios
yo vade in le labyrintho
labyrintho de beton
beton e ferro
asphalto e vitro

Impressiones kaleidoscopic
satura mi vacue mente
crea memorias vital
e pensatas ardente

Yo passa Chinatown
e admira le belle signos
que yo ancora non comprende
Le Batmobile passa
duo pueras ride in le pluvia
un viro costumate como Le Joker
se sede in un auto
Un statua vivente
reposa sur un banco
e duo statuas del libertate
parola con touristas
post dece-un secundas
illes potera passar le strata

Le citate sempre luce
lampas replacia le sol
su panorama ornamenta
le profunde horizonte
Trans le nocte brilla
le fenestras del gigantes
a lor pedes cammina gente
inter neones multicolor

Aves de metallo
veni e vade
livra e prende
gente  e merces
dispare e appare
detra le symmetric
montes artificial

Le citate se move
autos flue in su venas
viros e feminas
plena su corpore
Toto es connecte
in le urbe pulsante

Un barca me prende
a un excursion
yo mira le citate
diminuer se in distantia
Le vegetation
e le aqua murmurante
calma mi mente ardente
Un aerogenerator rota
detra le arbores

Li felici campero canzon (ex li Sleepaway II film)

Customalmen in li horror-filmes li serie-mortatores es mannes, demones o fantomes e puellas es sovente solmen li victimes.  Ante quelc dies yo hat regardat li serie de “Sleepaway Camp” filmes. In ti-ci filmes li mortator es un puella, ma Angela es un special flicca. Ella esset un púer, ma pos li morte de su patre su tanta ha fortiat la (o le) li identitá de su anc mortat sestra.  In li pubertá ti conflicte erupte e Angela (Peter) devenit un mass-mortator por venjantie al persones qui moca la.  Pos un operation e psichic terapie Angela (ex-Peter) es nu anc biologicmen un fémina e labora in un camp por infantes.  Naturalmen li old conflictes eruptet denov. Ma Angela juit su nov rol e in li sequent video ella canta con quelc infantes “Li felici campero canzon”.  In ti-ci film li sestra del cantator Bruce Springsteen, Pamela Springsteen, ludet Angela. Ci es li traduction del “felici campero canzon” in Interlingue.

(In li video Angela dit “Ne oblivia li movementes con li manus” al du puellas Mollie e Alison)

LI FELICI CAMPERO CANZON

(ex li horror-film Sleepaway Camp 2)

1. Yo es un felici campero,

Yo ama li sole de estive,

Yo ama li árbores e li forest.

Yo have sempre gaudie.

2. Yo es un felici campero,

Yo ama li clar blu ciel,

E per li gracie de deo.

Yo va campar til yo es mort.”

Kontakto revivigas kantokonkurson

Libera Folio: Kial vi decidis apartigi la muzikan konkurson?

Rogener Pavinski: – Ni ne apartigis, sed vekis ĝin el la morto. La decido nuligi ĝin venis de la organizantoj de la Belartaj Konkursoj.

– En 2012, en la septembra numero de revuo Esperanto, aperis la decido suspendi la branĉojn “kanto” kaj “filmo” dum oni decidas pri ilia estonteco. Tiam Humphrey Tonkin atentigis ke indas fronti la problemon firme kaj definitive. Se la BA-aj konkursoj ne plu allogas partoprenantojn (jen mi parolas pri la branĉo muziko), estas ankaŭ fakto ke la Esperanto-muziko daŭre vivas. La kvanto kaj kvalitoj da artistoj kaj albumoj, kiu aperis la lastajn jarojn pruvas tion. Tial estus granda bedaŭro fermi tiun branĉon kaj ne plu premii la verkojn muzikajn.

– Sed la BA-aj konkursoj ŝajnis al ni iom eks-moda, tial ni decidis lanĉi novan konkurson, kiu per pli modernaj rimedoj povus  taŭge, moderne kaj efike plenigi la spacon, kiun lasis la ĉesigo de la branĉo “kanto”. Revuo Kontakto ja estas kultura, muzikema kaj samtempe apogas kaj disvastigas la Esperantan kulturon, tial mi kredas ke estas taŭga propono.

Kiajn muzikaĵojn oni volas havi en la konkurso?

– Akcepteblas por la konkurso ĉia originala Esperanto-kanzono, verkita aŭ aperigita en la jaro 2013. La celo de la konkurso estas premii verkojn de la E-artistoj, kiuj verkas originale en la internacia lingvo. Estos du malsamaj konkursoj, nome Kanto de la Jaro kaj Albumo de la Jaro. La konkurso Kanto de la Jaro premios unuopan kantaĵon, negrave ĉu ĝi estis aŭ ne oficiale publikigita. La konkurso Albumo de la Jaro premios la plej bonan muzikan albumon. La aliĝo estas farata per la reto, samkiel la sendado de la konkursaĵoj. (Por Albumo de Jaro, eblas konkursi per fizikaj k-diskoj, se tiel la konkursanto deziras).

Kiuj estos en la ĵurio, kaj laŭ kiuj principoj oni prijuĝos la muzikaĵojn?

– La ĵurio estos baldaŭ anoncita. Ĝin proponos la estraro de TEJO kune kun la Kultura Komisiono de TEJO, en kies kadro disvolviĝis la regularo de la konkurso. La ĵurio devas pritaksi la konkursaĵojn laŭ la jenaj kriterioj: komponado, muziko-aranĝoj, sonkvalito, muziktekstoj kaj (por la konkurso Albumo de la Jaro) grafika arto.

Kiel okazos la publika voĉdonado?

– Per la reto. La publiko povos aŭskulti la konkursaĵojn kaj voĉdoni.  La ordinara publiko voĉdonos por sia plej ŝatata kanto, sen difinitaj kriterioj. La sistemo por tio ankoraŭ ne pretas, sed laŭ mi estas tre grave ke la publiko ankaŭ povos partopreni en la konkurso. Tiom grave ke por la konkurso Kanto de la Jaro ni kreis tute apartan premion de la publiko. Tio estas do unu el la novaĵoj de tiu konkurso, kiu diferencas de antaŭa Belartaj Konkursoj. Ni tamen okazigas ĝin la unuan fojon kaj esperas plibonigi ĝin ĉiujare!

Pli da informoj pri la konkurso troveblas en la retejo de Kontakto

Matino celeste

Io sapora mi somno nebular
inter surridente angelettos
inveloppate in albe molle conforto
Ventos sopirante cuna nos omnes
e nos plena con le virtute pur

Le luce me evelia
io saluta le die nove
e pois accompania un radio solar
a basso al justo eveliate mundo

Monotonia

Io nasceva in un sala de cento portas equal,
totes tote equal,
totes tote claudite,
totes tote disponite
con tal symmetria
que illos plus pareva
cento portas equal.

Il a me costava vinti annos,
Il a me costava trinta annos
e post plus dece
e plus dece, e plus dece,
acquirente corage
sol pro spiar
detra un de illos.
Al fin, io succedeva
satisfacer mi desiro,
mi grande desiro
proque un porta se aperiva.
Se aperiva proque le vento
ha colpate suavemente
demandante permission.
Le vento. Non io.
Nam illo esseva altere sala
de centro altere portas,
cento altere equal,
cento altere claudite,
cento altere disponite
con tal symmetria
que illos plus pareva
cento portas equal…
Tunc, il me faceva haber somno.

João Felício dos Santos, poeta brasilian, (1911-1989).

Capoeira

Le luctator de Capoeira
“Tu vol’ esse’ battite, so’dato?
 ”Que?”
“Tu vol’ esse’ battite?”
Gambas e capites in le trottoir.
Oswald de Andrade,
poeta brasilian, (1890-1954).

“Capoeira es lucta de dansatores. Illo es dansa de gladiatores. Illo es un duello inter cameradas. Illo es joco, illo es ballo, illo es disputa  symbiosis perfecte de fortia e rhythmo, poesia e agilitate. Unic in lo que le movimentos es commandate per le musica e per le canto. Le submission del fortia al rhythmo. Del violentia al melodia. Le sublimation del antagonismos.

In le Capoeira, le contenditores non es adversarios, illes es ‘cameradas’. Illes non lucta, illes finge luctar. Illes intende genialmente dar le vision artistic de un combatto. Supra le spirito de comptetion, il ha in illes un senso de beltate. Le luctator de capoeira es un artista e un athleta, un jocator e un poeta.”
Dias Gomes, scriptor brasilian, (1922-1999).

Le poema initial face referentia a un epocha in le qual le Capoeira non esseva respectabile, proque on lo associava al criminalitate. Illo esseva scribite per le poeta modernista Oswald de Andrade, que participava in le Septimana de Arte Moderna, in 1922, que faceva un revolution in le artes in Brasil. Le autor, ci, tenta capturar le maniera colloquial del luctator de Capoeira, le apocopes e elision que vos pote vider in mi version esseva le tentativa de imitar le original. Illo es un poema curte, con intention humoristic, typic del prime phase del Modernismo brasilian. In le secunde citation vos ja pote vider un altere relation con le Capoeira, de admiration e respecto a un lucta que es anque un arte, un patrimonio cultural, e iste es le vision que on ha de illo hodie.

lo que il habeva in le mente del violinista in le qui le morte ha accentuate le pallor quando ille se precipitava con su capillatura nigre & su stradivarius in le grande disastro aeree de heri

do
re
mi
io pensa in béla bartók
io pensa in rita lee
io pensa in le stradivarius
e in le varie empleos
que io habeva
pro arrivar ci
e ora le turbina falle
e ora le cabina se parti in duo
e ora le cosalias tote cade ex le compartimentos
e io va cadente juncte
belle e pallide; mi capillatura nigre
mi violino contra
le pecto
le individuo illac in avante preca
io sol pensa
do

re
mi
io pensa in stravinski
e in le barbas de klaus kinski
e in le naso de karabtchevsky
e in un poema de joseph brodsky
que unquam io legeva
senioras intacte, laxa le cinctura
proque le solo es belle & illo jam es veniente
one
two
three

Angélica Freitas, poetessa brasilian, (1973-).

Le Cultro

Il es ossos. E a vices, le adipe jalne in le ossos;
e a vices, le sanguine rubie in le ungulas.
Il es porcos, o il es le capites del porcos,
on face pender in un croc le capites,
o  le facie de stupide morte del porcos
in le vitro sin brillo del macelleria.
O le blanco, plus blanc imbibite in rosa,
le sanguine in le sonio de intestinos,
sonia le macellero: qui impugna un cultro.
E le blanc avantal que se bania
o que bibe, le sanguine que salta ab le nervos
in un imbracio con ossos, ubi vibra le cultro,
e como brilla le cultro que seca:

il es iste le virtute del aciero in le pugno, que ascende,
o le menacia in le rota vacue que lo cape
in le spatio del macelleria, visibile al oculos,
annuncio de trenchamento. O clava su talia in un petra,
e le unic oculo vacue se concentra, a attender le carne.
Il es secturas in le petra vulnerate in sanguine,
o fissuras, ex ubi le morte lo insidia,
macellero in le sonio rubie, caressante
le talia acute, le surriso subtil del cultro,
que seca. E tunc le cultro es altere cosa:
ni porcos, ni nervos, ni ossos,
ni mesmo le macellero que lo sonia,
ma le parte extensive del bracio que lo vibra,
e parte indelibile de lo que illo mutila,
le talia acute, le surriso subtil del cultro, que seca.

Dirceu Villa, poeta brasilian, (1975-).

Tri vent-poemi…

Ibe, me sideskis silence,
e me amis la vento dil bosko,
e me askoltis Deo dum kelka tempo…

(Thomas Merton)

Esas la haiku
en la autunal vento…
ma es en omno

(Kyoshi)

nur un sono…                                                         
la vento parkuras                                                 
l’abandonita vilajeto

(Hirundo)

frankenstein in eversion

silicone in le cubitos
lipoaspiration in le talon sinistre
chirurgia plastic reparator in le region inguinal
toxina botulinic in le phalange del digito minime
realtiamento in le corio capillute
insertion in le labios major vaginal
cilios false in le region pubic
implantation de capillos pubic in le supercilio
transplantation capillar in le podice
revitalisation de pelle in le aures
rejuvenescimento del tibias
clarification chimic in le entranias

cata cosa in su respective loco
cata cosa foras ab illo

Celso Borges, poeta brasilian, (1959-).

Le Metaphora

In le anno passate
io ha scribite un poema
que comenciava assi:
“io senti le lamina de tu jelosia in mi pecto”
- illo esseva un metaphora, il es clar.
E io non suspectava.
Ora,
quando tu in me ha clavate le cultello de pellar patatas inter le costas,
unic successo logic pro nostre amor;
ora, quando io senti le lamina
e le sanguine tepide propagante se in mi camisa,
io sape, finalmente e tro tarde,
le debile expressivitate del metaphoras.

A causa de isto,
si ancora a te place tro multo io,
demanda que, in le secunde edition,
on alterara le verso a:
“io senti tu jelosia como un lamina in mi pecto”.

José Luis Peixoto, poeta portugese, (1974-).

Ĉu Vikipedio aŭ Ŝulcopedio?

Esperantigado de nomoj per si mem ne estas problema, sed la sisteman (kaj ofte fuŝan) esperantigadon de nomoj en la Vikipedio fare de Pimskrabo (Vito Markovo) mi ja opinias kritikinda, kaj mi tuj klarigos kial:

Unue, enciklopedio informu pri faktoj. Multaj el liaj esperantigoj estas ne formoj vaste uzataj, akceptitaj (kiel Platono, kvankam en iom oldaj tekstoj oni trovas ankaŭ Plato, ekzemple; aŭ kiel Parizo), sed liaj tute personaj elektoj el tuta gamo da formoj elekteblaj.

Due, en enciklopedian artikolon mi enmetus nur tiujn formojn por kiuj ekzistas efektiva, dokumentebla uzo (tiurilate ne validas la fantazia listo de Rikardo Ŝulco en sia Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj) kaj, prefere, por kiuj jam decidiĝis la uzado de unu formo. Ekzemple, en artikolo pri la hispana diktatoro Francisco Franco mi ne aldonus esperantigon, unue, ĉar preskau neniu uzas esperantigon skribe pri li (krom eble Pimskrabo mem); kaj due, ĉar ne facilas elekti inter Franko (jam havanta signifojn en Esperanto) kaj Frankoo.

Trie, ne ekzistas bezono esperantigi (kun o-finaĵo) ĉiujn lok- kaj person-nomojn en enciklopedio. Kredi je tia bezono estas la fetiĉismo de la nom-esperantigoj. Multaj homoj (fakte, plimulto, se oni konsideras tekstojn efektive publikigitajn) ne konsentas pri tia bezono. Tial oni ne rajtas trudi al enciklopedio tian sisteman esperantigadon de nomoj. Tio estas simple malrespekto al la enciklopedio mem, al la uzantoj kaj al aliaj kunaŭtoroj.

Kvare, Vikipedio jam enhavas transskribojn, kiuj utilas kiel prononc-indiko. Por tre multaj nomoj tio sufiĉas.

Efektive ne ekzistas komunaj kriterioj por esperantigado de nomoj. Iuj preferas fari laŭ la skribo (“Viliamo”?); aliaj laŭ la prononco (“Ŭiliamo”?; sed kiun el la diversaj faktaj prononcoj de iu nomo oni elektu?); aliaj laŭ la etimologio, laŭ parencaj formoj en diversaj lingvoj ktp (“Vilhelmo”/”Gulielmo”); aliaj mikse, kun diversaj proporcioj de ĉiu ingredienco. Oni pensu ekzemple pri Klagenfurto/Klaŭdiforumo, Huelvo/Huelbo/Uerbo/Onubo (Huelva), Rondo/Rondao/Arundo (Arundo) ktp. Kaj koncerne esperantigon de virinnomoj, ne ekzistas samopinieco pri tio, ĉu oni uzu o- au a-finaĵon (Zamenhof mem uzis nomojn kiel Marta, kaj en la E-literaturo oni dum jardekoj trovas elstarajn aŭtorojn kiuj uzis la formojn Maria, Eva ktp).

Do, Pimskrabo arogas al si la rajton elekti aŭ krei kaprice iun esperantigon kaj trudi ĝin al uzontoj de enciklopedio. Tio estas absolute malserioza sinteno, neinda je enciklopedia redaktisto. Cetere, estas groteske ke li evitas “Oldo”, pro la signifo de “old”, sed ne “Musolinio” (linio de/da musoj)! Ktp ktp ktp…

En la hispana lingvo, la normala nuntempa maniero skribi Meksik(i)o estas/estus Méjico; tamen meksikanoj preferas plu skribi México, laŭ la iama ortografio de la lingvo, kaj mi respektas tiun ilian preferon. Estas tre racie respekti la preferojn kaj nepreferojn de la homoj; malracie kaj malĝentile estas trudi sian amatajn ĉevaletojn kaj fetiĉojn al la homoj.

En Esperanto, ekzistas almenaŭ du sufiksoj (mi ne enkalkulas -lando) por pluformi landanonomon el landano, nome -io kaj -ujo. Nu, ankaŭ tiu demando ne estas findecidita, ekzistas almenaŭ du “tendaroj” koncerne tion. En Beletra Almanako ni respektas la uzadon de la aŭtoroj koncerne -ujo/-io, kaj ne trudas ies preferon per unuecigo de la tuta numero. La revuo respektas kaj spegulas la efektivan buntecon de la lingvouzo.

Same pri uskleco de lingvoadjektivoj ks. Iuj preferas skribi majuskle la Franca, la Angla, Ĉino, Japanoj; aliaj (ekzemple mi mem), preferas minuskligi: la turka, la persa, majao, egiptoj… En BA ni respektas la diversecon de uzoj, kaj do ankaŭ tion ni ne unuecigas.

Jorge Camacho

La revolucio en Ukrainio trafas ankaŭ esperantistojn

Post kiam la prezidento de Ukrainio, Viktor Janukoviĉ, fuĝis la 22-an de februaro, la parlamento elektis novan registaron kaj novan provizoran prezidenton. Rusio respondis interalie sendante al Krimeo militistojn, kiuj laŭdire volas protekti la ruslingvan majoritaton de la loĝantaro en la duoninsulo, kie la situacio estis tute trankvila ĝis la apero de la soldatoj en nemarkitaj uniformoj.

Nun estas planata referendumo pri la eliro de Krimeo el Ukrainio, kaj aliĝo al Rusio. Sur grandaj reklamtabuloj la balotado, kiu laŭplane okazos la 16-an de marto, estas prezentata kiel elekto inter ukraina naziisma okupacio kaj libereco en Rusio.

Por ekscii, kiel la okazaĵoj aspektas el vidpunkto de loka esperantisto, Libera Folio turnis sin al Paŭlo Moĵajevo, ano de la Akademio de Esperanto, kiu loĝas en Simferopol, la ĉefurbo de Krimeo.

Libera Folio: Kio laŭ vi nun okazas en Krimeo?

Paŭlo Moĵajevo: – Laŭ mi, okazas malrapida aŭ “raŭpanta” anekso de Krimeo fare de Rusio. La sinsekvo de la eventoj, laŭ mi, estas sufiĉe ilustra. Unue, iuj nekonataj armitaj homoj (kiel poste oni konvinkiĝis, temas pri rusiaj militistoj, verŝajne anoj de iuj elitaj milit-trupoj) okupas la du ĉefajn administraciajn konstruaĵojn de Simferopolo. Sekvatage la Krimea parlamento eksigas la ministraron kaj elektas kiel ĉefministron evidente por-rusian politikiston. Nekonataj militistoj tie kaj tie blokas diversajn militistajn objektojn de Krimeo (la okupantoj estas tro multaj kaj tro bone ekipitaj por esti “iuj hazarduloj”).

– Poste, la nova krimea reĝimo ekparolas pri la referendumo, sed tro ĥaose kaj implike: oni ŝanĝas jen la datojn, jen la vortumojn. Ili ankaŭ interkonsentas kun rusiaj politikistoj pri subteno de Krimeo (samtempe ili eĉ ne unu fojon esprimis la deziron interparoli kun la ukrainia potenco). La rusia parlamento iom haste preparas decidojn, ebligantajn enkonduki la rusiajn trupojn “oficiale” kaj akcepti Krimeon kiel parton de Rusio.

– Finfine oni decidas aranĝi la referendumon post nur 10 tagoj, kun iom malklaraj vortumoj kaj esprimoj, sur la teritorio invadita de fremdaj militfortoj. Kaj tion oni faras jam post la decido, ke Krimeo fakte aliĝas al Rusio… Mi ne scias, kio estas la celo de Rusio: ĉu vere akcepti Krimeon, ĉu nur krei malstabilecon sur la duoninsulo. Ĉiuokaze malantaŭ la eventoj klare videblas la rusia mano.

Libera Folio: Kiel laŭ via supozo la situacio en Krimeo kaj ĝenerale Ukrainio influos la planatajn Esperanto-aranĝojn en la regiono?

Paŭlo Moĵajevo: Tutcerte influos, kaj ja negative. Krimeo, fakte, riskas iĝi izolita por relative longa tempo. Kompreneble, oni plu penos organizadi ion, sed eĉ la antaŭaj (sufiĉe magraj) atingoj kaj rezultoj iĝos por longa tempo tute ne reatingeblaj. Se paroli pri mi persone, mi planis viziti ĉi-somere la rusian SES-on, sed nun mi ne povas paroli certe pri kio ajn, ĉar la ekonomia kaj socia situacio en Krimeo nun aperas al mi kiel tute malklara kaj neantaŭvidebla

Libera Folio: Kiajn informojn pri la okazaĵoj en Ukrainio vi ricevas tra lokaj amaskomunikiloj? Ĉu vi povis kompari kun alilandaj amaskomunikiloj? Se jes, kian diferencon vi vidas?

Paŭlo Moĵajevo: – Mi regule legas multajn novaĵ-retejojn, kaj ukrainiajn, kaj rusiajn. La etosoj de la ukrainaj kaj rusiaj amaskomunikiloj estas ege diversaj, fakte, eĉ kontraŭaj. Multaj rusiaj fontoj (eĉ tre aŭtoritataj) estis jam kaptitaj je partieca prezento de la faktoj au eĉ evidenta misinformado.

Por malkaŝi misinformojn kaj konsciajn mensogojn en amaskomunikiloj, studentoj ĉe la ĵurnalisma sekcio de prestiĝa universitato en Kievo iniciatis la retan projekton StopFake.org. La retejo aperigas ruslingvajn kaj anglalingvajn tekstojn, kiuj analizas la kredindecon de suspektindaj asertoj en amaskomunikiloj.

En Rusio, la esperantisto Stanislav Belov decidis kontribui al la projekto per tradukoj al Esperanto. Ni demandis al li, kial.

Stanislav Belov: – La ukrainiaj eventoj altiris grandan atenton de la Esperanto-komunumo. En personaj Fejsbukkontoj kaj diversaj FB-grupoj aperis pluraj diskutoj, ofte tre ardaj, kun dekoj da partoprenantoj el plej diversaj landoj. Mi rimarkis, ke al multaj diskutantoj mankas informoj pri la okazaĵoj kaj provis plenigi tiun breĉon jen kaj jen aperigante artikolojn en la Vikinovaĵoj. La 8-an de marto mi hazarde trovis en Lenta.ru artikolon pri la projekto StopFake.org, kaj tiu ideo plaĉis al mi, ĉar mensogoj rilate la ukrainajn eventojn multiĝas, kaj mi mem kelkfoje iĝis ties viktimo. Mi tuj ekpensis, ke tiu (relative) sobra kaj kompetenta analizo fare de lokanoj povus utili al la esperanto-komunumo kaj tuj skribis mesaĝon al la administrantoj de la projekto. Post unu horo mi ricevis jesan respondon kaj post plia horo aperis la FB-paĝo StopFake.org Ukrainio.

Libera Folio: Kiel vi persone sintenas al la okazaĵoj en Ukrainio?

Stanislav Belov: – Ĉiu homo kiu vidis filmetojn en Jutubo komprenas, ke rakontoj de Euronews pri “la pacaj protestantoj” estis same mensogaj kiel balbutado de la rusia Unua televidkanalo pri “la krimeaj sindefendantoj”, kiuj kun modernaj mitraletoj kaj sur kirasaŭtoj okupis plej gravajn lokojn en la duoninsulo. Laŭ mi Vladimir Putin konsideras la ukrainan “revolucion” kiel mokon de la Okcidento, defion kiun li devas respondi je ajna prezo. Li kredas, ke homoj en Ukrainio estas trompataj kaj manipulataj (li ja scias tion fari), do por ne iĝi “lama anaso” li tuj rebatis kontraŭ la “manipulantoj” en Krimeo. Lia celo estas ne aligo de la regiono al Rusio, sed nur kreado de problemoj por la nova registaro kaj ties okcidentaj subtenantoj. Do la ŝakpartio “Rusio – la Okcidento” pluas kaj la ukraina popolo estas nur aro de ludpecoj sur tiu geopolitika ŝaktabulo.

Malsaman opinion pri la okazaĵoj havas la prezidanto de Ukrainia Esperanto-Asocio Euhen Kovtonjuk:

Euhen Kovtonjuk: – En Ukrainio tedita de la prezidenta diktaturo okazis popola kontraŭo al tio, kaj al la ĝenerala koruptado en ĉiuj vivbranĉoj. La reĝimo respondis per persista premo, inkluzive fizikan pereigon de aktivuloj de la paca kontraŭstaro. Gravas kompreni, ke la reĝimo uzis duonkrimulojn nomatajn “tituŝki” kontraŭ ribelantoj, strebante montri al la ekstera mondo kvazaŭ okazas interna batalo. Ni komprenas ke grandajn planojn pri nia vivo oni formas eksterlande, specife en Moskvo.

Laŭ Kovtonjuk, la nova ukrainia registaro estas favora al Esperanto, kaj UkrEA esperas havi ĝian subtenon por aranĝi Universalan Kongreson en 2017. Li daŭre kredas, ke la planata internacia junulara renkontiĝo en Krimeo ĉi-julie povos okazi. Entute en Ukrainio ĉi-jare estas planataj almenaŭ kvin internaciaj Esperanto-aranĝoj, skribas Dima Ŝevĉenko en Ipernity.

La iniciaton de Stanislav Belov pri esperantlingvaj artikoloj en la retejo StopFake.org Kovtonjuk forte subtenas. Ĝin trovas laŭdinda ankaŭ Paŭlo Moĵajevo en Krimeo, sed li ne faras al si iluziojn pri ĝia signifo:

Paŭlo Moĵajevo: Jes, mi trovas ĝin inda, sed mankas al mi tempo kaj inspiro kontribui al ĝi. Ĉiuokaze, la Esperanta inform-fonto nenion decidos nek influos en la tuta afero.

Tajpi en Esperanto

En la marta kajero de La Ondo de Esperanto aperis artikolo “Ĝuste tajpi en Esperanto” de Matthieu Desplantes, volontulo de la grupo Edukado@Interreto (E@I). Ĉi tiu superrigardo de la ekzistantaj manieroj tajpi la Esperantajn literojn en diversaj komputilaj operaciumoj estas utila ne nur por komencantaj, sed ankaŭ por spertaj esperantistoj. Neabonantoj de La Ondo de Esperanto povas legi ĉi tiun artikolon en la novaĵretejo La Balta Ondo:
http://sezonoj.ru/2014/03/233tajpi/