Category Archives: Haiku IDO ed altra poemi

Haiku esas to quo eventas hike e nun. (Matsuo Basho)

Nia negiva pensi…

Kelka dicipuli questionis lua maestro Zen*: “De ube venas la negiva pensi ek nia mento? La maestro ekiris dum ula instanto e quik retrovenis kun grandega blanka linjo. Meze del linjo esis mikra nigra punto.

“Quon vi vidas en ca linjo?” – questionis la maestro.


La dicipuli respondis: “Nur un mikra nigra punto”. 

Tale, la maestro dicis: “Hike esas l’origino de nia negiva mentala pensi. Nulu de vi regardis la grandega extenseso blanka cirkondanta ca punto.”