Author Archives: admin

2017-10-21 – Elekto en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Franca)

s2.reutersmedia.netElekto parlamental eventis en Chekia. En la 200-stula chambro di deputati, 78 stuli ganesis da populisti (ANO), 25 da nov-konservisti (ODS), 22 da Pirati, 22 da nacionalisti (SPD), 15 da komunisti (KSČM), 15 da socialdemokrati (ČSSD), 10 da regionalisti (KDU-ČSL), 7 da demokrati Kristana (TOP09) e 6 da *subsidiaritatisti (STAN). On ankore ne savas, ka la nuna koalisuro di populisti, socialdemokrati e regionalisti permanos, o kad altra partisi koalisos por guvernar. (0 | CZ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”eˈlekto parlamenˈtal eˈventis en ˈt͡ʃekja”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”en la duat͡sentˈstula ˈt͡ʃambro di depuˈtati”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”sepaˈdekeok ˈstuli gaˈnesis da popuˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈano”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dwaˈdekekin da novkonserˈvisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈo ˈde ˈes”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dwaˈdekedu da piˈrati”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dwaˈdekedu da nat͡sjonaˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈes ˈpe ˈde”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdekekin da komuˈnisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈka ˈes ˈt͡ʃe ˈem”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdekekin da sot͡sjaldemoˈkrati”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈt͡ʃe ˈes ˈes ˈde”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdek da regjonaˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈka ˈde ˈu ˈt͡ʃe ˈes ˈel”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”sep da demoˈkrati krisˈtana”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtop ˈzero ˈnon”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e ˈsis da subsidjaritaˈtisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈstan”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈon anˈkore ne ˈsavas”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ka la ˈnuna koaliˈsuro di popuˈlisti”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”sot͡sjaldemoˈkrati e regjonaˈlisti perˈmanos”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”o kad ˈaltra parˈtisi koaˈlisos por guverˈnar”/>.

2017-10-19 – Inundationes in Philippinas

Plures quam decem-duo mille homines es evacuato in Philippinas. Uno viro es jam occiso per malo tempo. Inundationes es causato per forte pluvia et tempestate ventoso apud urbe Zamboanga in insula Mindanao, Philippinas meridionale. Agros de oryza et infrastructura de insula es corrupto et plures quam duo centum domos es destructo. Urbe Zamboanga es in statu de calamitate. Uno tertio de circum octo-centum sexaginta duo mille habitantes de urbe Zamboanga es sine aqua. (0 | PH)

2017-10-18 – Fusilada in li States Unit de América

22550001_10155440936825667_6363595234155339979_nRadee Labeeb Prince, etosi triantsett annus, provenient de Elkton, Maryland, nord-SUA, mortat tri co(l)laborantos e gravmen vulnerat du per fusilada in un companie ye granite (Advanced Granite Solutions) in li comencie del die de labor in mercurdí in Edgewood, Maryland. Poy il viageat a Wilmington, Delaware, sud-USA, e fusilat un co(n)nosseto al cap in un parcage. Li policie e actentes federal a(r)restat Prince, pos que ili hat a(p)perceptet le in Glasgow, Delaware. (0 | US)

La Centra Oficejo ekparolis angle

Dum jardekoj la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo estis la plej esperantlingva loko en la tuta mondo, sed jam ne. Volontuloj ne plu bezonas scipovi Esperanton, kaj por komuniki kun ili la oficistoj devas paroli angle.

De multaj jaroj en la Centra Oficejo krom la dungitaj oficistoj de UEA regule laboras ankaŭ volontuloj de TEJO kaj UEA, kiuj kontraŭ senpaga loĝado kaj modesta rekompenco plenumas multajn taskojn por la asocioj.

Lastatempe volontuloj ricevis pli respondecajn taskojn, kiam financaj malfacilaĵoj devigis UEA-n ŝpari monon. Ekzemple la Jarlibro, kiu ĉiam antaŭe estis redaktita de pagata oficisto, ĉi-jare estis preparita de volontulo kun malmulta sperto pri la Esperanto-movado.

Eĉ se la volontuloj ne ĉiam havis perfektajn konojn pri la kulturo kaj movado, ili dum la antaŭaj jaroj tamen ĉiam kapablis bone komuniki en Esperanto, kaj dum la volontulado perfektigis sian lingvoscion. Antaŭ unu jaro TEJO tamen decidis ne plu postuli, ke novaj volontuloj scipovu Esperanton.

Anstataŭe TEJO en sia anonco ĉe Eŭropa Volontula Servo en majo 2016 skribis nur, ke la kandidato “montru interesiĝon pri Esperanto kaj pretu lerni ĝin”. La unua volontulo efektive lernis Esperanton dum sia volontulado en la Centra Oficejo, ĉar ŝi estis la sola neesperantlingvano en la oficejo.

Kiam aperis pliaj neesperantistaj volontuloj la ekvilibro tamen ŝanĝiĝis. La novaj volontuloj parolas angle inter si, kaj anstataŭ Esperanton la laborantoj de UEA nun estas same devigataj paroli la anglan por povi komuniki kun la novaj volontuloj.

Laŭ fontoj kun bona kono pri la situacio en la Centra Oficejo, iuj el la novaj volontuloj montras nenian interesiĝon pri Esperanto kaj rifuzas diri eĉ unu vorton en la lingvo, kion ja eblas kompreni – ili venis al la Centra Oficejo ne ĉar ili mem specife interesiĝis, sed ĉar Eŭropa Volontula Servo sendis ilin tien.

La kafoĉambro de la Centra Oficejo en pli fruaj jaroj estis la loko, kie la oficistoj ĉiutage je difinita horo kolektiĝis por babili pri aktualaj temoj de la oficejo, de la movado kaj de la tuta mondo. La kafkunvenoj iĝis institucio de la asocia kulturo, kaj dum ili precipe la novaj volontuloj povis multon lerni pri la funkciado de UEA kaj la tuta Esperanto-movado.

La komunaj esperantlingvaj kafoklaĉoj tamen nun iĝis maloftaj – ne nur pro tio, ke jam ne ĉiuj laborantoj scipovas Esperanton, sed ankaŭ pro la ĝenerale malboniĝinta laboretoso. Anstataŭ kune kafumi, multaj oficistoj nun preferas preni sian kaftason kaj reiri kun ĝi al sia labortablo.


Enric Baltasar.

La prezidanto de TEJO, Enric Baltasar, tamen ne vidas problemon en tio, ke Esperanto ne plu estas la komuna lingvo por ĉiuj laborantoj en la Centra Oficejo de UEA:

– Rilate al tio ke nun aŭdeblas pli da angla, estas nature ke tio okazas kiam oni havas malaltan nivelon en iu specifa lingvo kaj povas uzi alian dum lernado, des pli ke en kvardek tagoj venis du neesperantparolantaj novuloj. Kompreneble mi preferus ke ĉiuj havu altan nivelon komence de sia volontulado, sed ĝi ĝuste estas oportuno por memevoluigo, sendepende de onia komenca nivelo.

Laŭ Enric Baltasar la decido akcepti volontulojn kiuj ne scias Esperanton, estis farita por “kreskigi la volontulan strukturon”. Laŭ li la unua sperto estis bona, kaj tial TEJO decidis daŭrigi sian “malfermiĝemon”:

– Ne estas novaĵo ke ni foje publikigas malfermajn alvokojn en pluraj lingvoj, kaj konsekvence ricevas kandidatiĝojn de homoj kiuj ne parolas Esperanton, kun tre pozitivaj rezultoj post la unua volontulo kiu komencis sian volontuladon sen paroli nian lingvon. Menciindas ke en la alvokoj aperas pri la serĉata kandidatprofilo: “havu bonan scipovon de Esperanto kaj se ne, montru intereson lerni la lingvon antaŭ aŭ tuj post la komenco de la volontulado”. Tiu frazo jam estas indiko kiu malpravigas la aserton ke niaj volontuloj ne lernas Esperanton.

Efektive tamen ankaŭ la plej freŝa anonco de TEJO tute ne mencias ”bonan scipovon de Esperanto”, kvankam oni ja mencias ke “ideala kandidato” scipovu Esperanton. La sola firma postulo estas, ke la kandidato “montru interesiĝon lerni Esperanton”. Kaj evidente tio neniel garantias, ke la volontuloj efektive provos lerni Esperanton, des malpli ke ili parolos ĝin kun aliaj laborantoj de la Centra Oficejo.

2017-10-17 – Incendio in Canada

22528285_1693774170653094_2062709705832022477_nLoco ad meridioriente de Airdrie, Alberta, Canada occidentale, es evacuato secundo decreto subitaneo in martedie post meridie – post motione de incendio de herba ad domos. Grande parte de incendio es sub vigilantia de exstinctores. Incendio es nutrito per ventos rapido. Advertentia de vento es emisso ab ministerio de natura ambiente Canadense pro Airdrie, Calgary, comitatu Rocky View et alio partes de Alberta meridionale in tres et dimidio horas post meridie in martedie. (0 | CA)

Nova kanalo por informoj pri Esperantujo

”Sal Esperantujo” estas la nomo de nova projekto, kiu rete disvastigas informojn pri okazaĵoj en Esperantujo. Ĝin fondis sveda gimnaziano, kiu lernis Esperanton rete antaŭ tri jaroj.


La emblemo de Sal Esperantujo.

La reta kanalo Sal Esperantujo estas tiel moderna, ke ĝi eĉ ne havas propran retejon – oni antaŭsupozas, ke la homoj kiuj volas ricevi la novaĵojn estas aktivaj almenaŭ en unu el tri grandaj retservoj: Facebook, TwitterTelegram.

La fondinto de la servo en Esperantujo estas konata kiel Antonia Montaro. Esperanton ŝi eklernis sufiĉe hazarde kiel lernejano en 2013, ŝi rakontas.

– Mi volis lerni lingvon, kaj mia patro diris ke li legis pri lingvo kiu “lerneblas dum tri semajnoj”. Mi lernis esperanton per lernu.net 2013-2014. Mi havis lingvohelpanton tie, Anna Ritamäki Sjöstrand.

Lerninte Esperanton, Antonia Montaro baldaŭ eksentis la bezonon de retejo, kie esperantistoj povu diskonigi siajn aktivaĵojn, ŝi diras.

– Jam de longe mi vidis bezonon de centrigita retloko kie esperantistoj povas anonci pri siaj “produktoj”. Unue, kiam mi lernis esperanton, mi ne vere komprenis kiom vaste ĝi estas uzata. Mi sciis ke mi povus korespondi kaj iri al kongresoj, kaj ke estas multaj libroj por legi, sed krom tio ne multe. Nur vere kiam mi ekuzis Telegram mi eltrovis pri la amaso da retejoj kaj aliaj projektoj de la nova generacio de esperantistoj. Tiuj novaĵoj atingis min “onidire”, kiu ne estas la plej efika metodo.

Antonia Montaro baldaŭ ekopiniis, ke la ĉefa esperantista grupo en Telegram estas tro granda, kaj tial ne ĉiuj volas resti en ĝi, ĉar la mesaĝoj estas tre multaj, kaj ne nepre interesaj.

– Mi tamen ne forlasis ĝin, ĉar mi volis resti konektita. Chuck Smith foje fiksis en ĝi mesaĝon pri iu interesaĵo. Tiujn sciigojn mi aprezis. Lastatempe mi eksciis ke eblas krei kanalojn en Telegram, kun unudirekta mesaĝfluo al multaj sekvantoj. Estus tauĝe, mi elpensis, se oni povus sendi la novaĵojn en kanalo anstataŭ grupo. Multaj el miaj amikoj forlasis la grupegon sed verŝajne ankoraŭ ŝatus ricevi la sciigojn.


La profilbildo de Antonia Montaro en Telegram.

Spertuloj helpis al Antonia Montaro krei la Telegraman kanalon Sal Esperantujo kaj aranĝi, ke la informoj aperu aŭtomate ankaŭ en Twitter kaj en Facebook.

Gravan helpon donis interalie Charlotte Scherping Larsson de TEJO kaj Chuck Smith, kiu interalie laboras pri Amikumu, rakontas Antonia Montaro.

Tamen, ne ajnaj novaĵoj povas aperi en la nova kanalo.

– La celo de Sal Esperantujo ne estas raporti pri novaĵoj, sed anonci pri Esperanto-aferoj, kiujn la sekvantoj povas iel mem partopreni, konsumi aŭ subteni. Mi certe volas havi kelkajn regulojn, ne ĉio ajn povas aperi, ĉar alikaze ni perdus fidon kaj intereson de la legantoj. Tiuj reguloj tamen ne jam estas pretaj. Ĉiukaze devas temi pri Esperanto en maniero kiu estas signifa por esperantistoj ĉie en la mondo.

Ekzemple anoncoj pri lokaj Esperanto-aranĝoj tial ne aperas en Sal Esperantujo, Antonia Montaro klarigas.

– Mi pli timas sendi tro da mesaĝoj ol maltro. Sed kompreneble gravas por la unua impreso de novaj abonantoj, ke estu freŝaj anoncoj.

Ses semajnojn post la lanĉo, la kanalo de Sal Esperantujo jam havas sume pli ol ducent sekvantojn en Telegram, Facebook kaj Twitter – la plej multajn el ili ĝis nun en Telegram.

Sekvante la ekzemplon de Sal Esperantujo, ankaŭ Libera Folio ekfunkciigis en Telegramo kanalon kie aperas informoj pri novaj artikoloj. Aliflanke la novaĵoj de Sal Esperantujo nun aŭtomate aperas en la flanka panelo de Libera Folio.

2017-10-16 – Fuogo in paise esbagniol

vigoIn nord-occidento di paise esbagniol star città Vigo. In ista città e in multo altra logo star grandi fuogo di giardino. Quasi trenta umbre morir in paise portugues e tre in paise esbagniol. Male genti incendiar ista fuogo per loro volonta. Vento di tempesta Ophelia appoggiar ista fuogo. Camino star pieno di multo carreta di genti qualche fugir di loro casa a hôtel. Cerrar multo scola, camino e fabrica. Grandi fuogo gia star in paise portugues avanti quatr’ meze. (3 | ES)

2017-10-15 – Election in Austria

austriaLi election parlamentari in Austria ha donat a nationalistes (li Partise del Libertá de Austria) un mandate por negociar pri un coalition con li victoriosi conservatives (li Partise Populari Austrian). Presidento del conservatives Sebastian Kurz, etosi solmen triantun annus, va probabilmen devenir un ex li maxim yun chefes de un land in li munde, hante ganiat per prender un position dur pri i(m)migration, quo obscurat li di(f)ferentie ínter conservatives e nationalistes. (81 | AT)

2017-10-14 – Explosio in Somalia

p05jygzkPlures quam quinquaginta homines occisi sunt et circiter sexaginta vulnerati, postquam autocarrum materiae explosivae plenum in quadrivio maxime occupato in Mogadiscio, Somaliae capite, Saturni die post meridiem exploserat. Explosio facta est die tertio postquam summus dux militaris Civitatum Foederatarum Americae pro Africa Mogadiscio viserat et cum Somaliae praeside congressus erat et defensionis minister et dux militaris se magistratibus suis causa ignota abdicaverant. (51 | SO)

2017-10-13 – Co(l)lision in Australia

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu anglesi statunitesi)

skydiving_0Investigatores explora un video por clarificar, qualmen un fémina e du instructores versat in paracadisme morit pos un co(l)lision a(p)parent in li aere in Queensland, nord-ost-Australia. Li fémina saltat in tándem con un ex li instructores in posmidí in venerdí e ili co(l)lidet un solo-instructor. Li fémina esset nominat Kerri Pike, ella havet quinantquar annus, ella esset un matre de ott filies e li salta hat esset comprat por la quam un don de su anniversarie natal. (0 | AU)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”investigaˈtores eksˈplora un ˈvideo por klarifiˈkar”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkwalmen un ˈfemina e du instrukˈtores verˈzat in parakaˈdizme moˈrit pos un kolliˈzjon appaˈrent in li aˈere in ˈkwɪːnzˌlæːnd”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”nordostausˈtralja”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈfemina salˈtat in ˈtandem kon un eks li instrukˈtores in pozmiˈdi in venerˈdi e ˈili kolliˈdet un soloinstrukˈtor”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈfemina esˈset nomiˈnat ˈkɛɹi ˈpaɪk”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈella haˈvet kwinantˈkwar ˈannus”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈella esˈset un ˈmatre de ott ˈfiljes e li ˈsalta ˈhat esˈset komˈprat por la kwam un ˈdon de su anniverˈzarje naˈtal”/>.

Bosniaj esperantistoj subtenas la katalunan popolon

UEA kaj ĝiaj landaj asocioj devas esti politike neŭtralaj, kaj sekve ne povas alpreni oficialan starpunkton en la disputo pri la eventuala sendependiĝo de Katalunio. La landa asocio de UEA en Bosnio tamen sendis subtenan leteron al Kataluna Esperanto-Asocio.

Laŭ la statuto de Universala Esperanto-Asocio, oni principe akceptas nur unu landan asocion el ĉiu “regno”. La sola landa asocio de UEA en Hispanio sekve estas Hispana Esperanto-Federacio, HEF.

Kataluna Esperanto-Asocio en la 1990-aj jaroj dufoje petis aliĝon al UEA kiel landa asocio, sed ambaŭfoje la peto estis rifuzita pro la kontraŭstaro de Hispana Esperanto-Federacio.

Iom simila situacio estiĝis en la fino de la 1980-aj jaroj, kiam Sovetio proksimiĝis al disfalo. Tiam la komitato de UEA decidis, ke por akcepti novan landan asocion en “regno” kie jam troviĝas pli malnova landa asocio de UEA, la jam ekzistanta devas akcepti la aliĝon de la nova asocio.

Samtempe la malnova asocio devas deklari, ke ĝi ĉesas aktivi en la teritorio de la nova asocio, tiel ke en la sama teritorio aktivas nur unu landa asocio de UEA.

Tiu interpreto de la statuto ebligis, ke kelkaj Esperanto-Asocioj en respublikoj de la ankoraŭ ekzistanta Sovetio povis esti akceptitaj kiel landaj asocioj de UEA, ĉar la sovetia landa asocio akceptis tion kaj deklaris, ke ĝi ĉesos aktivi en la koncernaj teritorioj.

Same kompreneble povus fari Hispana Esperanto-Federacio, sed dum ĝi tion ne faras, ĝi efektive havas la povon daŭre malebligi la aliĝon de Kataluna Esperanto-Asocio kiel landa asocio de UEA. Se efektive Katalunio iĝos tute sendependa ŝtato, la situacio kompreneble estus alia.

Dum Kataluna Esperanto-Asocio ne estas landa asocio de UEA, ĝi kompreneble ne estas limigita de la statuto de UEA, kaj povas fari politikajn deklarojn. Tion KEA efektive iugrade faris, aliĝante al manifesto por demokratio kiu akcentas la rajton de la kataluna popolo mem decidi sian politikan estontecon. Informo pri tiu decido aperis nur en la katalunlingva sekcio de la retejo de KEA.

Politikan deklaron subtene al la kataluna flanko en la konflikto faris ankaŭ Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, en letero sendita al Kataluna Esperanto-Asocio la 6-an de oktobro. La letero tekstas:

Karaj geamikoj,

Kun granda atento kaj intereso ni sekvas aktualajn sociajn eventojn en Katalunio. Ni esperas ke via popolo sukcese frontos historiajn defiojn kiuj portos bonon kaj prosperon al la tuta kataluna popolo. En la aktuala situacio ni deziras esprimi solidarecon kun la kataluna popolo, specife solidarecon de bosnia esperantistaro kun la kataluna esperantistaro.

Kiel ajn plu evoluos la sociaj eventoj, ni petas konsideru ke vi havas geamikojn en Bosnio kaj Hercegovino, subtenon kaj helpopretemon de bosnia esperantistaro.

Kun bondeziroj,

Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino
prezidanto
Fetah Zvirac

La letero estas zorge formulita kaj la subteno al la politika sendependiĝo de Katalunio estas legebla nur inter la linioj, sed tamen eblas opinii, ke la letero transiras la limojn de la politika neŭtraleco, kiun oficiale devas sekvi landaj asocioj de UEA.

La kontaktoj inter katalunaj kaj bosniaj esperantistoj cetere havas longan historion. En malfacilaj tempoj esperantistoj peris la viziton de urbestro de Sabadell al Sarajevo, kaj infanoj el Bosnio feriis en katalunaj urboj.

Libera Folio petis komentojn de la prezidanto de UEA, Mark Fettes, de Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, de Kataluna Esperanto-Asocio kaj de Hispana Esperanto-Federacio. Ĝis nun respondis nur la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, Tonyo del Barrio:

“Konsiderante nian statutan neŭtralecon kaj la pluralecon de nia membraro, HEF ne faros deklarojn pri politikaj aferoj, same kiel ni ne faris ĝis nun”, li skribis.

2017-10-10 – Tempesta in Scirocco di Africa

22310407_2027964167230515_3802587514146984301_nIn scirocco di terra Africa star città eThekwini (Durban). La di ora dieci e mezzo suspendir tutto transporto per lungo carroza e lungo carozza star incapache andar, birchè tempesta severo star in ista città. Multo mille genti star sensa transporto. Si star fine di piove e alto agua, pold esser lavorador bisogno mirar tutto camino e transporto per lungo carozza bisogno comminchiar domani. Qualche genti caminar per piedi a casa, altra genti escondir se in lungo carozza. (11 | ZA)

2017-10-09 – Incendios in Civitates Foederato de America

22279539_10155794288004640_7623380458910621233_nCentenos de habitantes debe relinquere locos periculoso in lunadie ad causa de multo incendios de forestas apud Calistoga, California, civitate occidentale de foedere Americano. Quattuor incendios ardente separato es reportato ab Officio Nationale de Tempo. Aedificios es destructo in Comitatus Napa et Sonoma, ubi vino famoso es culto. Adjutores de comite es misso pro juvare vigiles de foco et officiarios de Cura de Vias Autocinetico Californico ad evacuare locos periculoso. (0 | US)

2017-10-08 – Turbine in Civitates Foederato de America

22281812_10212378407913403_4151725517583380684_nPartes de comitatus Burke et Caldwell, Carolina Septentrionale, SUA meridionale, es vexato per turbine de ventos in vespere de soldie. Arbores es caeso et electricitate es interrupto. Terra es tacto per turbine de ventos apud Cedar Rock ad sex chiliometros ad septentriooriente de Lenoir in decem-octo horas et decem-quinque minutas. Quinque aedificios in Cub Creek Street in Connelly Springs es damnificato; uno es damnificato per arbore cadente, sed nemine es intra illo tunc. (0 | US)

2017-10-08 – Uragan in Stati Unied de Amerik

22281964_706546432877991_1901900203897858774_nUragan Nate atinav region rare popled proksimu bok de fluad fluviik Mississippi in diurn saturdiik e posteriorie it av atined land sekundfoa proksimu Biloxi, Mississippi, SUA sudik, in matin soldiik kuale tempestad de grup kategoriik un, kel sekuantu prognosatori poteserio menasar viti per inundasioni. Ante atinasion sekund de land, instrumenti mesurik monstrav fluksi ye un metr superioru norm este de New Orleans in Luisiana, Alabama e Mississippi. (0 | US)

2017-10-08 – Uragan in Stati Unied

22281964_706546432877991_1901900203897858774_nUragan Nate atinav region rare popled proksimu bok de fluad fluviik Mississippi in diurn saturdiik e posteriorie it av atined land sekundfoa proksimu Biloxi, Mississippi, SUA sudik, in matin soldiik kuale tempestad de grup kategoriik un, kel sekuantu prognosatori poteserio menasar viti per inundasioni. Ante atinasion sekund de land, instrumenti mesurik monstrav fluksi ye un metr superioru norm este de New Orleans in Luisiana, Alabama e Mississippi. (0 | US)

2017-10-07 – Negotios politico in Novo Zelandia

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Germanico)

Wire_AP_548791b9e137474c8af56a6909ecd62b_12x5_992Post electione in Novo Zelandia, omne votos es computato et negotios politico potes esse incepto. Antea duce de populistas, protectionistas et nationalistas Neozelandico (Novo Zelandia Primo) Winston Peters rejice negotiare cum conservativos liberale (Factione Nationale de Novo Zelandia), democratas sociale (Factione de Labore de Novo Zelandia) vel virides (Factione Viride de Novo Zelandia), antequam ab omne factione es cognito, quanto sedes in parlamento es obtento ab illo. (28 | NZ)

Ni parolez!

Yen un ek multa desegni di ca civitanala e pacema movado olqua nur deziras ke ni (li) parolez pri to quo nun eventas en nia lando. Ica Hispana movado havas dulingua nomo, nome la Kataluniana (Parlem) e la Hispana (Hablemos) e to memorigas da me poemeto da Miguel Hernández, olqua skribesis ye nia terorigiva (ne)Civitanala Milito e ke tradukesis da me kelka yari ante nun.

2017-10-05 – Tempestate in Germania

22228578_10155286269469864_3391904819194013947_nVelocitates etiam centum octoginta chiliometros pro hora es attacto, damnos amplo es relicto et arbores numeroso es caeso per tempestate Xavier, notabile per suo ventos de fortitudine typhonico, in jovedie in Germania sepentrionale, includente urbes principale Hamburg, Bremen et Berlin. Tramines de longo distantia inter Berlin, Hamburg et Hannover es revocato in jovedie et circulatione quotidiano de tramines in urbes Septentriogermanico remane disrupto etiam in veneredie. (0 | DE)

Io curre

Io curre trans camminos asphaltate
trans gravellose sentieros forestal
trans tunnels obscur
e somno sin sonios
Io curre trans le die
vade trans le nocte
repe trans le dolor
dormi sur petras
Io curre sin berillos
e non pote vider le placas
vice post vice io me perde
in brumose vias incognite
Io curre nonobstante le fatiga
io non osa stoppar
Immobilitate es morte
reposo es putrescentia
Io curre verso le horizonte
ma illo curre via de me
Io mira le nubes
usque que illos se dissolve
Io curre trans mi pensatas
illos es troppo multe:
illos dice troppo de parolas
le quales viola le grammatica
Io curre usque le limite de exhaustion
e finalmente cade al molle herba
e solo tunc io comprende
que io curreva inutilemente
Io jace al dorso in le herba
e specta le celo sin nubes
Le fuga e le suffrimento ha finite
e io es vacue, solo vacue